Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 2. DÖNEM 1. PERFORMANS ÖDEVİ ECEM İNAN 7/A 896

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 2. DÖNEM 1. PERFORMANS ÖDEVİ ECEM İNAN 7/A 896"— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 2. DÖNEM 1. PERFORMANS ÖDEVİ ECEM İNAN 7/A 896

2 SORU 1: TÜRKÇE’DE EKLER 1)
Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır? A) İri yapılı bir ağacın gövdesine yaslandım. B) Kolu sarılı bir hasta, hemşireyi çağırdı. C) Kurulu bir düzenini bozup göçmek istemiyordu. D) Dizili masalar, şamdanlarıyla güzel görünüyordu.

3 CEVAP 1: A

4 SORU 2: TÜRKÇE’DE EKLER 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ş (ış, iş, uş, üş)” eki ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır? A) Görüşmek için hafta sonunu bekleyemedi. B) İnanışların tartışmasını bile yapmazdı. C) Kocaman adamlar dövüşmüş. D) Dertleşen köylüler, muhtarın gelmesini bekledi. 2)

5 CEVAP 2: B

6 SORU 3: TÜRKÇE’DE EKLER 3) “Başarının sırrı insanın içinde, çabasında ve sabrındadır.” Yukarıdaki cümlede geçen sözcüklerden kaçı tamlanan eki almıştır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

7 CEVAP 3: B

8 SORU 4: TÜRKÇE’DE EKLER 4) Mutluluğu tatmanın tek yolu onu paylaşmaktır, çünkü mutluluk ikiz olarak doğar. Yukarıdaki cümlede yapım eki almış kaç sözcük vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

9 CEVAP 4: D

10 SORU 5: TÜRKÇE’DE EKLER 5) “Türkçedeki “-a” eki isimden fiil veya fiilden isim yapabilen eklerdir. Aşağıdakilerden hangisinde “-e, -a” ötekilerden farklı bir görevdedir? A) Yıllarca katlandığı kocasını bu yaşta boşadı. B) Dizindeki yarayı biraz eşince dizi kanadı. C) Uyumadan önce sınavından iyi bir not almayı diledi. D) Okul şehir merkezindeydi ama yolu sapaydı.

11 CEVAP 5: D

12 SORU 6: TÜRKÇE’DE EKLER 6) Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi basittir? A) Açık açık konuşur, kimseden çekinmezdi. B) İnsanlar konser alanına akın akın geliyordu. C) Öğretmenle göz göze gelince, tahtaya kalktım. D) Cevabını bile bile, neden soru sorup duruyorsun.

13 CEVAP 6: C

14 SORU 7: TÜRKÇE’DE EKLER 7) “Türkçedeki “cık, -cak,-ce, -msi,-mtırak ekleri sözcüklere küçültme anlamı katar ve bu sözcükler isim, sıfat, zarf görevlerinde kullanılabilir.” Aşağıdaki cümlelerden hangisinde küçültme sıfatı kullanılmamıştır? A) Büyükçe bir çay bahçesinde oturmuş, dinleniyorduk. B) Kitaptaki sarımtırak renkler, yeşillerle uyum içindeydi. C) Etrafı duvarlarla çevrili konağın genişçe bir bahçesi vardı. D) Irmağın yeşilimsi rengi, buraya ayrı bir hava katıyordu. E) İnsanlar bu apartmanın bu katından ufacık görünüyordu.

15 CEVAP 7: E

16 SORU 8: TÜRKÇE’DE EKLER 8) “Biliniz, vereyim, sevmez”
Yukarıdaki fiillerin kipleri, hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A) İstek, gereklilik, emir B) Emir, istek, geniş zaman C) Geniş zaman, şart, emir D) Emir, istek, geçmiş zaman

17 CEVAP 8: B

18 SORU 9: TÜRKÇE’DE EKLER 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime iyelik eki almamıştır? A) Geçtiğimiz yıllarda, bir gazetede çıkmıştı bu haber. B) Haydarpaşa’da tren düdükleri işitiliyor. C) Yüzü sonbahara benziyor insanların. D) Sonbahar kocaman bir tereddüt olarak kuruluyor insanların kalbine.

19 CEVAP 9: C

20 SORU 10: TÜRKÇE’DE EKLER 10) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır? A) Yaz tenhalığı ve hüzünleriyle gelip konuyor bahçeme. B) Sırtımı, gümüş bir aydınlığa bulunan dağlara yaslıyorum. C) Yollardan, şehirlerden bir rüzgar gibi geçip gitmek istiyorum. D) İçimde yıldızlar biriktirmek, dağlara, ırmaklara gitmek istiyorum.

21 CEVAP 10: A

22 SORU 11: TÜRKÇE’DE EKLER 11) Aşağıdakilerden hangisinde “-ca, -ce” eki, eklendiğinde sözcüğe benzerlik anlamı katmıştır? A) Yıllarca yurt dışında yaşamıştı B) Tiyatrodan çıkınca eve gittik C) İnsanca yaşamak herkesin hakkıdır D) Geç kaldığı için, sessizce yerine oturdu.

23 CEVAP 11: C

24 SORU 12: TÜRKÇE’DE EKLER 12) Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili kelimelerden hangisi belirtme hali eki almamıştır? A) Sınıfı bir güzel temizledik. B) Camları kızlar sildi C) Tahtayı ben yıkadım. D) Kardeşi bize yardım etti.

25 CEVAP 12: D

26 SORU 13: TÜRKÇE’DE EKLER 13) Aşağıdaki kelimelerden hangisi, birden çok yapım eki almıştır? A) Avcıya B) Vatandaş C) Tatlıdan D) Bilgili

27 CEVAP 13: D

28 SORU 14: TÜRKÇE’DE EKLER 14) “-lar” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklendiği kelimeye “yaklaşık” anlamı katmıştır? A) Akşamları babamla kitap okuyoruz. B) Osmanlar hafta sonu bize gelecekler. C) Kuşlar özgürce uçar gökyüzünde. D) Beş yaşlarında bir çocuk kaybolmuştu.

29 CEVAP 14: D

30 SORU 15: TÜRKÇE’DE EKLER 15) Altı çizili kelimelerin hangisinde fiil çekim eki yoktur? A) Bütün soruları dikkatle cevapladı. B) Yola çıkarsanız sizi de alırız. C) Sınıfa girdiğimde öğrenciler ayağa kalktı. D) Parkta oturup bir süre dinlendik.

31 CEVAP 15: C

32 SORU 16: TÜRKÇE’DE EKLER 16) “ Hepimiz, başka yaşların rollerini oynuyoruz.” cümlesindeki altı çizili eklerin türü, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İyelik eki, ilgi eki, hal eki B) İyelik eki, iyelik eki, iyelik eki C) Şahıs eki, ilgi eki, iyelik eki D) Şahıs eki, hal eki, hal eki

33 CEVAP 16: A

34 SORU 17: TÜRKÇE’DE EKLER 17) “ Kendisini” sözcüğündeki ekler, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İyelik eki, iyelik eki B) Hal eki, iyelik eki C) İyelik eki, hal eki D) Hal eki, hal eki

35 CEVAP 17: C

36 SORU 18: TÜRKÇE’DE EKLER 18) “-ca, -ce” eki aşağıdaki cümlelerin hangisi eklendiği kelimeye “tarafından” anlamı katar? A) Bu işleri kolayca yapabileceğine inanıyordu. B) Apartmanlarda onlarca insan birbirlerinin yanında yaşıyor. C) Yazarın eseri eleştirmenlerce çok iyi bulundu. D) Bence herkes düşüncelerini özgürce ortaya koyabilmelidir.

37 CEVAP 18: C

38 SORU 19: TÜRKÇE’DE EKLER 19) Aşağıdaki kelimelerden hangisi, birden çok çekim eki almıştır? A) Çiçeklerimize B) Kitaptan C) Yaşlılar D) Balkonsuz

39 CEVAP 19: A

40 SORU 20: TÜRKÇE’DE EKLER 20) Aşağıdaki atasözlerin hangisinde yapım eki almış bir kelime yoktur? A) Dilin kemiği yok, kemiği kırar. B) Dil kılıçtan çabuk öldürür. C) Dil yarası onulmaz. D) Dil ile düğümlenmiş şey dişle çözülmez.

41 CEVAP 20: A

42 SORU 21: TÜRKÇE’DE EKLER 21) “mi” eki, hangi cümleye “rica” anlamı katmıştır? A) Derslerinize planlı mı çalışırsınız? B) Birden önümüzdeki direğe çarpmayayım mı? C) Çalışkan mı çalışkan bir kardeşi varmış. D) Biraz sessiz olur musunuz?

43 CEVAP 21: D

44 SORU 22: TÜRKÇE’DE EKLER 22) “-ce, -ca” eki hangi cümledeki sözcüğe “görecelik” anlamı katmıştır? A) Sizce hangi yol daha kısadır? B) Ailece size ziyarete gelmek istiyoruz. C) Zayıfça bir çocuktu Mete. D) O. Yaşça büyüğüm, boyca küçüğümdür.

45 CEVAP 22: A

46 SORU 23: TÜRKÇE’DE EKLER 23) Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük birden fazla yapım eki almıştır? A) Bahçedeki çiçekler susuzluktan kurumuştu. B) Bildiğimiz her şeyi birisi keşfetmiştir. C) Bu hastalıkla yaşamayı öğrenmişti. D) Kanalizasyonlardaki tıkanıklıklar belediye tarafından giderildi.

47 CEVAP 23: B

48 SORU 24: TÜRKÇE’DE EKLER 24) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kökünün çeşidine göre diğerlerinden farklıdır? A) Yıllanmış B) Gecikmişler C) Varacaksınız D) Beyazladı

49 CEVAP 24: D

50 SORU 25: TÜRKÇE’DE EKLER 25) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hem iyelik hem de hal eki almıştır? A) Evin duvarında kırmızı ve mor çizgiler vardı. B) Romanın ikinci bölümü çok daha güzel. C) Büyük bir binanın önünde durmuştuk. D) Romanında yazar özgün bir konuyu işlemiş.

51 CEVAP 25: D

52 SORU 26: TÜRKÇE’DE EKLER 26) Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? A) Yıllardır yitirilen güneşi arıyorum. B) Hüznümü kollarımla sımsıkı sarıyorum. C) Şu koskoca dünyada yalnızlığın sesiyim. D) Bilinmez bir acının kurbanıyım boşlukta.

53 CEVAP 26: A

54 SORU 27: TÜRKÇE’DE EKLER 27) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki, yapım eki almış bir sözcüğe eklenmiştir? A) Yazarın işi topluma ayna olmaktır. B) Türk Milleti dünya durdukça yaşayacaktır. C) Öğretmenin dediği gibi yapsaydı sınıfta kalmazdı. D) Onun sözleri toplantıdaki herkesi etkiledi.

55 CEVAP 27: C

56 SORU 28: TÜRKÇE’DE EKLER 28) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde hal eki yoktur? A) Şimşek çakmadan gök gürlemez. B) Su testisi su yolunda kırılır. C) Kelin ayıbını takke örter. D) Keskin sirke küpüne zarar..

57 CEVAP 28: A

58 SORU 29: TÜRKÇE’DE EKLER 29) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kökü diğerlerinden farklıdır? A) Oynuyoruz B)Yaşıyoruz C) Düzeliyordu D) Soruyoruz

59 CEVAP 29: D

60 SORU 30: TÜRKÇE’DE EKLER 30) Aşağıdakilerin hangisinde “-ler” eki, eklendiği kelimeye “yaklaşık” anlamı katmıştır? A) Bazı kişiler vardır ki geçmişte yaşar gibidir. B) Yitirilen fırsatlar bir daha ele geçirilemez. C) Açgözlü insanların başı beladan kurtulmaz. D) Yedi sekiz yaşlarında oldukça zeki bir çocuktu.

61 CEVAP 30: D


"TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 2. DÖNEM 1. PERFORMANS ÖDEVİ ECEM İNAN 7/A 896" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları