Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Can Mindek 1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ Can Mindek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Can Mindek 1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ Can Mindek."— Sunum transkripti:

1 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Can Mindek 1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ Can Mindek

2 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Amaçlar Kültür alanında çalışan kişilerin sınır ötesi hareketliliklerinin teşvik edilmesi, Eserlerin ve kültür-sanat çalışmalarının sınır ötesi dolaşımının desteklenmesi, Kültürlerarası diyaloğun ilerletilmesi.

3 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Temel kıstaslar En az 6 farklı ülkeden 6 ortak olmalıdır En az 3 yıl en fazla 5 yıl sürmeli Proje bütçesinin en fazla %50’si karşılanır ve miktar 200-500 bin arası olur.

4 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Programa başvuru Başvuru yapılırken son başvuru tarihine ve saatine dikkat edilmesi gerekiyor. 1Ekim 2009, saat 16.00 Posta, ekspres kurye ve elden teslim kabul ediliyor. Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Culture Programme (2007–2013) Programme Strand: Dizin 1.1 Çok Yıllı İşbirliği Projeleri Avenue du Bourget 1 (BOUR 04/13) B – 1140 Brussels Belgium

5 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Programa başvuru Web sitelerini düzenli olarak takip etmek gerekiyor http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php http://www.ccp.gov.tr

6 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION İlke TOYGÜR 1.2.2. EDEBİ ÇEVİRİ PROJELERİ İlke TOYGÜR

7 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Amaçlar Edebiyat eserlerinin ülkeler arası dolaşımını sağlamak, Avrupalıların edebiyat ve edebi miras bilgisini geliştirmek

8 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Temel kıstaslar Geçerli Eserler: Roman, öykü, şiir, kısa hikaye, tiyatro oyunları, çizgi romanlar vb Programa başvuran kurumun projeden en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.

9 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Temel kıstaslar En az 1 en fazla 10 kitap çevirisi aynı projede sunulur (özellikle serilerin bütünlüğü korunmalıdır). Daha önceden yayımlanmış, ancak çevirisi yapılmamış eserler seçilmelidir.

10 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Temel kıstaslar Başvuru sahibi yazarlar Program’a dahil ülkelerden birinin vatandaşı olmalı ya da o ülkede ikamet etmelidir. Eser Program ülkelerinin ana dilinde ya da Latince ve Antik Yunanca olabilir.

11 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Temel kıstaslar Proje bütçesinin en fazla %50’si karşılanır. Bütçe miktarı 2000-60,000 Avro arasındadır. Şiir dışındaki edebi eserlerin sadece çeviri giderleri karşılanır, basım giderleri değil.

12 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Temel kıstaslar Proje bütçesinin en fazla %50’si karşılanır. Bütçe miktarı 2000-60,000 Avro arasındadır. Şiir dışındaki edebi eserlerin sadece çeviri giderleri karşılanır, basım giderleri değil.

13 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION

14 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Program Takvimi Son Başvuru: 1 Şubat 2010 Sonuçların Açıklaması: 31 Temmuz 2010 Başlangıç Tarihi: 1 Eylül 2010 Süre: En fazla 24 ay

15 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Programa başvuru Posta, ekspres kurye ve elden teslim / Online Başvuru Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Culture Programme (2007–2013) Programme Strand: Dizin 1.2.2. Edebi Çeviri Projeleri Avenue du Bourget 1 (BOUR 04/13) B – 1140 Brussels Belgium

16 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Seçim kriterleri Programa katılan ülkeler ile ortaklık kurulmalı, AB resmi dillerinden biri ile yazılmalı (http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_en.htm)http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_en.htm Tamamlanmış ve imzalanmış başvuru formu (el yazısı ile doldurulanlar kabul edilmez) Resmi ön yazı, başvuru formu, ekler ve talep edilen tüm belgeler.

17 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Seçim kriterleri Yasal statü  Kamu hukukuna tabi tüzel kişiler: Tüzel kişilik formu +Kuruluşuna ve tabi olduğu yasaya ilişkin belge  Özel hukuka tabi tüzel kişiler: Tüzel kişilik formu (kdv numarası yazılmaz)+ ticari sicil kaydı veya resmi gazete kaydı. Ad, adres ve kayıt numarasını içermeli+ kdv’ye tabi olduğuna dair belge+kuruluş maddeleri  Tüzel kişilik formları http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm

18 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Seçim kriterleri 1.İşletme kapasitesi: Mesleki yeterlilik Koordinatör kurumun son 2 yıllık faaliyet raporu AB resmi dillerinden birinde doldurulmuş CV

19 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Seçim kriterleri 2. Mali kapasite –Banka tarafından onaylanmış ve yetkili kişiler tarafından imzalanmış mali bildirim formu ( http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm ) http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm –Mali yeterlilik formu ( http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php ) http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php – Hibe miktarı 25bin Avro’dan fazla olan projelerde, son mali yıla ilişkin kar-zarar tablosu. –Talep edilen hibe miktarı 500bin Avro’dan fazla ise dış denetim uzmanının sağladığı bir denetim raporunun da sunulması gerekir.

20 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Mali hükümler – genel olarak Hibe miktarı, talep edilenden fazla olmaz Her başvuru sadece bir hibe alabilir. Aynı anda iki farklı programa başvuru yapılabilir, bunun Yürütme Ajansına bildirilmesi gerekir. Verilen hibe geriye etki etmez. Kar amacı güdemez. Ajans, mali risklerin azaltılması için bir garanti talep edebilir. Banka garantisi gibi bir garantinin hibe anlaşması ile birlikte sunulması gerekir.

21 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Geçerli harcamalar Personel maaşları Harcırah ve ulaşım giderleri Dayanıklı ekipmanın satın alınması veya kiralanması Mali bildirimlerin belgelenmesi ve denetim Alt sözleşme, tedarik

22 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Geçerli harcamalar Denetim ve çeviri giderleri –Üçüncü ülke ile ilgili işlemlerden kaynaklanan giderler, faydalanıcı ve/veya eş faydalanıcıdan kaynaklanan giderler toplam geçerli bütçenin %15’inden daha fazla olmamalıdır. –Faydalanıcı ve/veya eş faydalanıcı tarafından doğrudan ödenmesi veya geri iade edilmesi durumları haricinde, bağlı ortaklardan kaynaklanan giderler ve üçüncü ülkedeki ortaklardan kaynaklanan giderler geçerli değildir.

23 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Geçerli harcamalar Dolaylı geçerli giderler (yönetimsel / işletim giderleri): Faydalanıcı veya gerektiği yerde eş faydalanıcıdan kaynaklanan yönetimsel/işletim giderleridir ve proje bütçesinden ödenebilir. Sabit oran tutarı doğrudan geçerli diğerleri %7’yi aşmayan ve azami 180bin Avro olan projeler için geçerlidir.

24 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Geçerli olmayan harcamalar sermaye geliri borçlar ve borç hizmet vergileri kayıplar için karşılık giderleri veya gelecekteki potansiyel taahhütler borçlu bulunulan pay şüpheli borçlar kur farkı zararı KVD, faydalanıcının bu bedelin karşılanamayacağını göstermesi durumu hariç bir AB hibe fonu alan diğer işlem veya çalışma programı ile ilgili olan giderler arazi ve bina satın alımları ayni yardım

25 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Proje ödül kriterleri Kültür Programı kapsamındaki projeler değerlendirilirken 7 adet ödül kriteri belirlenmiştir. Bu kriterlerin her biri için değerlendirme aşamasında 0-5 puan arasında puan verilmekte ve 35 üzerinden en az 26,25 puan alan projeler başarılı kabul edilmektedir (Yalnızca Dizin 1.3 için 8 kriter var ve değerlendirme 40 üzerinden yapılır).

26 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Proje ödül kriterleri Avrupa katma değeri Program’ın özel amaçları ile ilgisi Kültürel etkinliklerin başarısı Ortaklığın kalitesi Proje çıktılarının beklenen düzeyi İletişim ve etkinliklerin tanıtılması Sürdürülebilirlik (Uluslararası işbirliği)

27 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATIONÖdeme Hibe sözleşmesi: Hibeye ilişkin şartları ve koşulları düzenler. Avro cinsinden hesap edilir. Ödemelerin yapılması için yararlanıcının talep etmesi şarttır. Hibenin 750bin Avro ve daha fazla olması durumunda mali bildirimlere denetim sertifikası eklenmesi gerekir. Hibe anlaşmasının imzalanması ve gerekli garantilerin alınmasından sonra 45 gün içinde yapılır. Yatırılan paraya faiz işletilmesi halinde bu miktar Ajans tarafından geri alınır. Son ödeme, final raporu temelinde yapılır. Harcamaların ve hesapların Avro’ya çevrilmesi gerekir.

28 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Görünürlük ve yaygınlaştırma – çok önemli –AB’den mali yardım alındığı açık bir şekilde belirtilmeli. Faaliyetlerin medyada duyurulması için gerekli girişimler yapılmalıdır. –İsimler ve logolar şu web sitesinden alınabilir: http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_en.php –Web temelli bir araç olan EVE yaygınlaştırmanın sağlanması için oluşturuldu. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/

29 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATIONİstatistikler Kültür programı kapsamında 264 proje ödüllendirildi (1. dizin kapsamında): İtalya: 33 Almanya:25 Fransa: 22 Türkiye: 1

30 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATIONİstatistikler Ödüllendirilen projelerin %33’ünde hedef grup olarak “genel halk” gösterilmiş Kültür alanında uzman olanlar: %19 Sanatçılar: %17 Gençler: %16

31 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATIONİstatistikler Kabul edilen projelerde en çok yer alan tema edebiyat, kitap ve okuma. 116 projede temalar arasında gösterilmiş. Sanat icrası: 100 Disiplinler arası: 63 Kültürel miras: 52

32 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Ön Ödeme – Çok yıllı işbirliği için özel koşullar Proje süresinin 3 yıldan az olması halinde: o Hibe anlaşmasını takip eden 45 gün içinde hibenin %40’ı tahsis edilir. o İkinci ön ödeme, ara raporla birlikte faydalanıcı koordinatör kurum tarafından talep edilmesi doğrultusunda Ajans tarafından onaylanmasını takip eden 45 gün içinde %40 tutarında yapılır.

33 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Ön Ödeme – Çok yıllı işbirliği için özel koşullar 37 ay-60 ay arası süren projeler için: o İlk ön ödeme 45 gün içinde %30 tutarında yapılır. o İkinci ön ödeme, Ajans tarafından ara raporun onaylanmasını takip eden 45 gün içinde %30 tutarında yapılır. Ara raporla beraber sunulan talebin Ajans tarafından onaylanması halinde, onayı takip eden 45 gün içinde %20 tutarında üçüncü ön ödeme yapılır.

34 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION İlginiz için teşekkürler CAN MİNDEK cmindek@ikv.org.tr İLKE TOYGÜR itoygur@ikv.org.tr


"İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Can Mindek 1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ Can Mindek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları