Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜZENLİ İFADELER Regular Expressions Edip Serdar GÜNER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜZENLİ İFADELER Regular Expressions Edip Serdar GÜNER."— Sunum transkripti:

1 DÜZENLİ İFADELER Regular Expressions Edip Serdar GÜNER

2 Chomsky Hiyerarşisi Düzenli Diller (Regular) Bağlam Bağımsız Diller (Context – Free) Bağlama Duyarlı Diller (Context – Sensitive) Özyinelemeli Sayılabilir Diller (Recursively Enumerable) Karmaşıklık 0123

3 Tip – 3 Diller Düzenli Diller Düzenli İfadeler Sonlu Durum Otomatları Düzenli Gramerler

4 Sonlu Durum Otomatları (FSAs) q0q0 q1q1 q2q2 q3q3 q4q4 mee e ! q0q0 q1q1 q2q2 q3q3 q4q4 mee ! ε q0q0 q1q1 q2q2 q3q3 q4q4 mee ! e DFSA NFSA

5 Düzenli İfadeler Formel Tanım: Karakter katarı kümelerinin cebirsel olarak tanımlanmasını sağlayan bir gösterim yöntemidir (Stephen C. Kleene, 1956). Karakter dizileri içinde, belirlenen örüntüleri (pattern) taramaya yarar. Kullanım alanları: – Arama motorları – Bilgi edinim (Information retrieval) – Kelime işleme (Word processing) – Veri doğrulama (Data validation) –...

6 Basit Düzenli İfadeler En basit düzenli ifadeler karakterlerin sıralı biçimde dizilmesiyle oluşur. Düzenli ifadeler büyük – küçük harf duyarlıdır. /abc/ /okula/  ‘Ali okula gelmedi.’ /okul/  ‘Ali okula gelmedi.’ /a/  ‘Ali okula gelmedi.’ /okula gelmedi/  ‘Ali okula gelmedi.’ q0q0 q1q1 q2q2 q3q3 ab c

7 Karakter Seçimi ve Aralıklar Kare parantezler arasına yazılan karakterler, ‘veya’ (disjunction) işlemine tabi olurlar. /a[bc]/ ‘-’ işareti ile kare parantez içinde bir aralık belirtilebilir. /[Bb]ahçe/  Bahçe veya bahçe /[abc]/  a veya b veya c /[1234567890]/  Herhangi bir rakam /[A-Z]/  Herhangi bir büyük harf (İngiliz alfabesindeki 26 harften biri) /[a-z]/  Herhangi bir küçük harf (İngiliz alfabesindeki 26 harften biri) /[0-9]/  Herhangi bir rakam q0q0 q1q1 q2q2 a b c

8 Ekleme (Concatenation) q0q0 qfqf q0q0 qfqf ε FSA 1 FSA 2

9 * ve + (Kleene star / plus) ‘*’ karakteri kendinden önce gelen karakterin veya düzenli ifadenin 0 veya daha fazla kez ardışık olarak tekrarlanabileceğini belirtir. /ab*c/  ac, abc, abbc, abbbc, … /[0-9][0-9]*/  bir veya daha fazla sayıda ardışık rakam ‘+’ karakteri kendinden önce gelen karakterin veya düzenli ifadenin 1 veya daha fazla kez ardışık olarak tekrarlanabileceğini belirtir. /ab+c/ /[0-9]+/  bir veya daha fazla sayıda ardışık rakam q0q0 q1q1 q2q2 a b c q0q0 q1q1 q2q2 q3q3 ab c b

10 Kleene * (Closure) q0q0 qfqf q0q0 qfqf ε FSA 1 ε ε ε

11 | (pipe) Bu karakter örüntüler arasında ‘veya’ işlevi görür. /abc|ab/ /elma|portakal/  elma veya portakal ‘()’ şeklindeki normal parantezler içine alınan ifadeler tek bir karaktermiş gibi işlenir. /a(bc|bd)/ /yüz(er|erler)/  yüzer veya yüzerler q0q0 q1q1 q2q2 q3q3 ab c q0q0 q1q1 q2q2 q3q3 a bc d

12 Birleşme (Union) q0q0 qfqf q0q0 qfqf ε FSA 1 FSA 2 q0q0 qfqf ε ε ε

13 ? ve. ‘?’ karakteri kendinden önce gelen karakterin veya düzenli ifadenin seçimlik olduğunu belirtir. – /ab?c/ /evleri?/  evler veya evleri /colou?r/  color veya colour ‘.’ karakteri tekil herhangi bir karakterin yerine geçebilir. /dö.me/  dökme veya dövme gibi q0q0 q1q1 q2q2 q3q3 ab c c

14 İfade Sınırları \b özel karakteri, kullanıldığı yere göre, aranan ifadenin önünde veya arkasında sınırlayıcı (boşluk gibi) karakterleri sınır olarak kabul eder. /\beli\b/  önünde ve arkasında boşluk olan ‘eli’ ifadesini bulur \B karakteri sınırlandırma olmayan durumu belirtir.

15 ^ (caret) ve $ ^ karakteri 3 farklı şekilde kullanılabilir. 1)Aralık için olumsuzlama /[^A-Z]/  büyük harf harici karakter /[^Ss]/  S veya s harici karakter /[^\.]/  nokta harici karakter 2)Satır başına bağlama /^Asya/  satır başında ‘Asya‘ olan durum 3)Normal karakter olarak kullanım /[e^]/  e veya ^ /a^b/  a^b örüntüsü $ karakteri ise normal bir karakter olarak kullanılabileceği gibi satır sonuna bağlama için de kullanılabilir. /gittiler\.$/  satır sonunda ‘gittiler’ olan durum

16 Sayaçlar Herhangi bir düzenli ifadenin ne kadar tekrarlanacağını belirtirler. {n}  kendinden önceki düzenli ifade n defa ardışık olmalıdır. {n, m}  kendinden önceki düzenli ifade en az n, en çok m defa ardışık olmalıdır. {n,}  kendinden önceki düzenli ifade en az n defa ardışık olmalıdır.

17 Operatör Öncelik Hiyerarşisi En yüksekten en düşük öncelikli operatöre doğru sıralama şu şekildedir: 1.Parantez  () 2.Sayaçlar  * + ? {} 3.Seriler veya bağlayıcılar  evler ^Yarın gelecek$ 4.Veya  | (pipe)

18 Özel Operatörler \d  herhangi bir rakam ([0-9]) \D  rakam olmayan bir karakter ([^0-9]) \w  alfanümerik karakterler ve _ karakteri ([a-zA-Z0-9_]) \W  alfanümerik olmayan karakterler ([^\w]) \s  boşluk karakterleri ([ \r\t\n\f]) \S  boşluk olmayan karakter ([^\s]) \n  newline \r  carriage return \t  tab \f  form feed \.  nokta

19 Örnekler Tarih  02/04/2010 – (\d{1,2}\/\d{1,2}\/\d{4}) E-posta adresi – (\w+@[a-zA-Z_]+?\.[a-zA-Z]{2,6}) IP adresi – \b([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\b

20 Yer Değiştirme (Substitution) Bazı durumlarda arama işlemine ek olarak, bulunan örüntü örneğinin yer değiştirmesi de gerekebilir. Bu işlem için düzenli ifadelerin temel tanımına ait olmayıp, gelişmiş bir özellik olan bellek kullanımı gereklidir. Bu özellik kullanıldığında ifade gücü Tip – 3 dillerin üzerine çıkar. Arama örüntüsü içinde ‘(‘ ile başlayıp, ‘)’ ile biten parçalara yer değiştirme işleminde, \1 gibi numaralı bir yazmaç (register) ile referansta bulunulur.

21 ELIZA s/.* I am(depressed|sad).*/I AM SORRY TO HEAR YOU ARE \1/ s/.* I am(depressed|sad).*/WHY DO YOU THINK YOU ARE \1/ s/.* all.*/IN WHAT WAY/ s/.* always.*/CAN YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE/ User: Men are all alike. ELIZA: IN WHAT WAY User: They are always bugging us about something or other. ELIZA: CAN YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE User: Well, my boyfriend made me come here. ELIZA: YOUR BOYFRIEND MADE YOU COME HERE User: He says I am depressed much of the time. ELIZA: I AM SORRY TO HEAR YOU ARE DEPRESSED

22 Bağlantılar Düzenli ifadeler http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression http://www.regular-expressions.info/ http://www.addedbytes.com/cheat-sheets/regular-expressions-cheat-sheet/ Düzenli ifadeler ve FSA http://osteele.com/tools/reanimator/ http://www.cs.duke.edu/csed/jflap/ Test araçları http://www.dmoz.org/Computers/Programming/Languages/Regular_Expressions Kaynak kitaplar Speech and Language Processing (2nd Edition), Daniel Jurafsky & James H. Martin Mastering Regular Expressions (3rd Edition), Jeffrey E. F. Friedl


"DÜZENLİ İFADELER Regular Expressions Edip Serdar GÜNER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları