Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 PHP – Metinler ve Düzenli İ fadeler Internet Tabanlı Programlama Dr. Erman Yukselturk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 PHP – Metinler ve Düzenli İ fadeler Internet Tabanlı Programlama Dr. Erman Yukselturk."— Sunum transkripti:

1 1 PHP – Metinler ve Düzenli İ fadeler Internet Tabanlı Programlama Dr. Erman Yukselturk

2 2 function buldum($filename,$isim,$email,&$bulundu){ $ara=fopen($filename,"r"); while (!feof ($ara)) { //eof= end of file $satir=fgets($ara,4096); $dataarray=split(',',$satir); if(($dataarray[1]==$isim) && ($dataarray[2]==$email)){ $bulundu=true; fclose($ara); return $dataarray; }

3 3 Normal İfadeler / Köşeli Parantezler Köşeli parantezler [] eşleştirilmek istenen bir liste veya aralığı ifade ederler.  [0-9] ifadesi 0’dan 9’a kadar olan sayısal değerleri ifade ederler.  [a-z] ifadesi a’dan z’ye kadar olan küçük harfleri ifade ederler.  [A-Z] ifadesi A’dan Z’ye kadar olan büyük harfleri ifade ederler.  [a-zA-Z0-9] ifadesi 0’dan 9’a, a’dan z’ye küçük harfleri ve A’dan Z’ye büyük harfleri ifade ederler.

4 4 Normal İfadeler / Miktarlar  p+ en azından bir tane p içeren metinler  p* hiç veya birden fazla p içeren metinler.  p? hiç veya 1 tane p içeren metinler.  p{2} ardışık 2 tane p içeren metinler.  p{2,3} ardışık 2 veya 3 tane p içeren metinler.  p{2,} ardışık en az 2 tane p içeren metinler.  p$ en son karakteri p olan metinler  ^p başında p olan bütün metinler  [^a-zA-Z] a’dan z’ye veya A’dan Z’ye bir karakter bulundurmayan metinler  p.p ile başlayıp başka bir karakter ile devam eden ve sonra tekrar p içeren metinler

5 5 Normal İfadeler / Miktarlar  ^.{2}$ 2 karakter uzunluğunda olan metinler  (.*) ve arasında kalan bütün metinler  P(ph)* içerinde p olan ve bu p’yi takip eden 0 veya birden çok ph içeren bütün metinler.  Özel karakterleri arattırmak için önüne \ işareti koyabilirsiniz. ([\$])([0-9]+) bu $ işareti ile başlayıp bir veya daha fazla rakam içeren değerler

6 6 PHP’de tanımlı ifade fonksiyonları $kullaniciIsmi = "Ercan"; if (ereg("([^a-z])", $kullaniciIsmi)) echo "kullanici ismi kucuk harflerden olusmalidir!"; else echo "Butun karakterler kucuk harflerden olusuyor.";

7 7 PHP’de tanımlı ifade fonksiyonları $string="Abant İzzet Baysal Üniversitesi"; if (eregi("ü", $string)) { echo "'$string' metininde ü veya Ü harfi bulunur!";} $string="Abant İzzet Baysal Üniversitesi"; if (ereg("ü", $string)) { echo "'$string' metininde ü harfi bulunur!";} $pswd = "ercanphp"; if (eregi("^[a-zA-Z0-9]{8,10}$", $pswd)) echo "Gecerli sifre!"; else echo "Gecersiz sifre!";

8 8 PHP’de tanımlı ifade fonksiyonları $tarih = "30.04.1973"; list($gun, $ay, $yil) = split("\.", $tarih); echo "Gün: $gun Ay: $ay Yıl: $yil \n"; $cumle = "Ben,Abant,İzzet, Baysal, Universitesinde okuyorum"; print_r(split(“,",$cumle)); //Array ( [0] => Ben [1] => Abant [2] => İzzet [3] => Baysal [4] => Universitesinde [5] => okuyorum )

9 9 PHP’deki tanımlı ifade fonksiyonları $yiyeceklers = array("pasta", "biftek", "kumpir", "patetes"); $yiyecekler = preg_grep("/^p/", $yiyeceklers); print_r($yiyecekler); //Array ( [0] => pasta [3] => patetes )

10 10 PHP’deki tanımlı ifade fonksiyonları $taslak = "In 2007 the company faced plummeting revenues and scandal."; $eskikelimeler = array("/faced/", "/plummeting/", "/scandal/"); $yenikelimeler = array("celebrated", "skyrocketing", "expansion"); echo preg_replace($eskikelimeler, $yenikelimeler, $taslak);

11 11 PHP’deki tanımlı ifade fonksiyonları $pswd = "gizlipswd"; if (strlen($pswd) < 10) echo "Şifreniz çok kısa!"; else echo "Şifreniz geçerli!";

12 12 Metinleri karşılaştırmak $pswd = "süpergizlş"; $pswd2 = "süpergizli"; if (strcmp($pswd,$pswd2) != 0) echo "Girilen şifreler eşleşmiyor!"; else echo "Girilen şifreşer eşleşiyor!"; 0 eğer $pswd1 ve $pswd2 eşitse -1 eğer $pswd1 $pswd2’den küçükse 1 eğer $pswd2 $pswd1’den küçükse

13 13 Metinlerle Uğraşmak Hepsini küçük karakterlere dönüştürme $url = "http://WWW.EXAMPLE.COM/"; echo strtolower($url); //http://www.example.com/ Hepsini büyük karakterlere dönüştürme $cumle = "Hocam uğraş uğraş olmuyor bu PHP!"; echo strtoupper($cumle); Sadece ilk harfi büyük yapıyor $cumle = "Hocam uğraş uğraş olmuyor bu PHP!"; echo ucfirst($cumle); Bütün harflerin ilk büyük yapıyor $cumle = "Hocam Uğraş Uğraş Olmuyo Bu PHP!"; echo ucwords($cumle)

14 14 Metinlerle Uğraşmak $bilgi = "Servet Souza:seso@besliktas.com|Silvan, Turkiye"; // ayraçlar (:), (|) ve (,) $ayraclar = ":|,"; $ayrilmis = strtok($bilgi, $ayraclar); // $ayrilmis dizisindeki herşeyi yazdir while ($ayrilmis) { echo "Parçalar = $ayrilmis "; // ilk parametreyi çağırma. $ayrilmis = strtok($ayraclar); }

15 15 Metinlerle Uğraşmak Metinleri değiştirme $yazar = "servetsouza@besliktas.com"; $yazar = str_replace("@","(at)",$yazar); echo "Bu kodun yazarina ulasmak icin $yazar adresini kullanabilirsiniz.";

16 16 Metinlerle Uğraşmak $aranankelimeler = array("Fransız", "yabancı", "eğitim", "dil", " "); $paragraf = "Türk eğitiminin 1845’te çizilen genel yapısı zaten Fransız örneğine göre şekillenmiştir. Daha sonraki kuruluşlarda, eğitim yasa ve yönetmeliklerinde, okulların ders programlarında Fransız etkisi alabildiğine devam etmiştir. Okullarda okutulan yabancı dil büyük bir çoğunlukla Fransızcadır, Bahriye Mektebi hariç askerî ve sivil okulların yabancı dil dersleri Fransızca öğretmeyi amaçlamıştır. Uzun yıllar Tıbbiye’de öğretim Fransızca yapıldığı gibi, dış politika ve ticaret hayatına elit yetiştiren Galatasaray Sultanisi’nin öğretim dili de Fransızcadır (Ergün,1990)."; foreach($aranankelimeler as $aranan) { echo "$aranan kelimesi paragrafta \"",substr_count($paragraf, $aranan)."\" defa geçmiştir. "; }


"1 PHP – Metinler ve Düzenli İ fadeler Internet Tabanlı Programlama Dr. Erman Yukselturk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları