Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL KURAM VE AÇMAZLARIYLA BİLGİSAYAR BİLİMİ Yılmaz Kılıçaslan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL KURAM VE AÇMAZLARIYLA BİLGİSAYAR BİLİMİ Yılmaz Kılıçaslan."— Sunum transkripti:

1 TEMEL KURAM VE AÇMAZLARIYLA BİLGİSAYAR BİLİMİ Yılmaz Kılıçaslan

2 Sunum Planı  Hilbert’in Problemi  Hilbert’e Yanıtlar  Bilgisayar Bilimi –Bilgisayım Kuramı –Enformasyon Kuramı  Hesaplanabilirlik –Sayılabilir Kümeler –Sayılamaz Kümeler  Karmaşıklık –Verimli Hesaplama –Chomsky Hiyerarşisi 2 DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ İÇİNDE BİLGİSAYAR BİLİMİ

3 Hilbert’in Problemi (1928) ALGORİTMA ? Formel Dil Matematiksel İfade (Önerme) Doğru / Yanlış Algoritma: Bir problemi sonlu sayıda adımla etkin (mekanik) olarak çözen yöntem.

4 Hilbert’e Kötü Haberler  Aritmetik Sistemlerin Eksikliği (Kurt Gödel) (Incompleteness of Systems of Arithmetic)  (Birinci Dereceden Yüklem) Mantığında Karar Verilmezlik (Alonzo Church) (Undecidability of (First Order) Logic)  Doğruluğun Tanımsızlığı (Alfred Traski) (Indefinability of Truth)  Fonksiyonların Hesaplanamazlığı / Durma Problemi (Alan Turing) (Uncomputability of Functions / Halting Problem) 4

5 Gödel’in Eksiklik Teoremi 5  Gödel Yalancının Paradoksunu aşağıdaki şekilde değiştirdi: “Bu önerme ispatlanabilir değildir.”  …  Aritmetiğin her tutarlı biçimselleştirilmesi için öyle aritmetik doğrular vardır ki, bunlar bu biçimsel sistem içinde ispatlanabilir değillerdir.

6 Durma Problemi ALGORİTMA (BİLGİSAYIM MODELİ) ? Program Input Durur / Durmaz Alan Turing 1936’da, Durma Problemini bütün program-input çiftleri için çözebilecek genel bir algoritmanın olmadığını ispatlamıştır.

7 Tipik Matematiksel Bilgisayım Modelleri  Durum Modelleri –Sonlu Durum Otomatları –Bask-Bırak Otomatları –Turing Makineleri –etc.  Lambda Calculus gibi fonksiyonel modeller  Mantık programlama gibi mantıksal modeller 7

8 Bilgisayar Bilimi  Bilgisayım Kuramı  Enformasyon Kuramı 8

9 Hesaplanabilirlik  Sayılabilir Kümeler  Sayılamaz Kümeler 9

10 Sayılabilir Kümeler  Tamsayılar  Rasyonel Sayılar 10

11 Sayılamaz Kümeler  Reel Sayılar  Karmaşık Sayılar 11

12 Karmaşıklık  Verimli Hesaplama (Efficient Computation)  NP Problemleri  Üstel Patlama 12

13 Chomsky Hiyerarşisi Otomatlar Turing Machine ATN RTN Diller FSA Düzenli Diller Bağlamdan-bağımsız Bağlama-duyarlı R.E.

14 Bir Kognitif Hiyerarşi Denemesi Bilişsel Yetiler Akıl Anlam Bellek Bilişsel Araçlar Mantık Semantik Sentaks Özyineleme Morfoloji

15 En Kısa Özet  Matematik, Mantık ve Simge-Bilim alanlarının etkileşiminin doğurduğu Bilgisayar Bilimi –Bilgisayım ve –Enformasyon kuramlarını içerir.  Bilgisayım Kuramı –Hesaplanabilirlik ve –Karmaşıklık alt kuramlarını barındırır. 15


"TEMEL KURAM VE AÇMAZLARIYLA BİLGİSAYAR BİLİMİ Yılmaz Kılıçaslan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları