Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Makro Stratejiler Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ-SOYLU BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Makro Stratejiler Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ-SOYLU BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI."— Sunum transkripti:

1 Makro Stratejiler Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ-SOYLU BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI

2 Mikro ve Makro Stratejiler Mikro stratejiler  Konu, ünite, ders tasarlamak için kullanılır. Makro stratejiler  Müfredat (öğretim programı) tasarlamak için kullanılır.

3 Müfredat (öğretim programı) Öğretim programlamacılarının kaygısı, öğretim tasarımcılarından farklı olarak “nasıl” öğretileceğinden çok “ne” öğretileceği üzerine yoğunlaşmaktadır. Müfredat (öğretim programı) tasarımı yaparken, –alan, –düzenleme, –sıralama ile ilgili kararlar verilmektedir.

4 Müfredat (öğretim programı) Posner (1976) müfredat hazırlanırken kullanılabilecek beş farklı sıralama yapısından söz etmektedir. Bunlar: –Dünya ilişkili yapı –Sorgu (araştırma) ilişkili yapı –Kullanım ilişkili -yaşantıya dönük- yapı –Öğrenme ilişkili yapı –Kavram ilişkili yapı

5 Dünya ilişkili yapı İçerik, gerçek dünyada olduğu gibi (örn: zaman, yer, fiziksel özellikler) kümelenir ve sıralanır.Örnek: –Bilgisayarların gelişiminin kronolojik sıraya göre, –Coğrafya dersinde ülkelerin bulundukları kıtaya göre sınıflandırılarak, –Kimya da maddelerin fiziksel özelliklerine göre (metal, ametal, vb.), anlatılması.

6 Sorgu (araştırma) ilişkili yapı Öğretim programı sorgulamanın adımlarına göre sıralanır ve düzenlenir.Örnek: Yapılandırmacı fen öğretimi basamakları (Sexton, 2001) –Keşfetme –Tanımlama –Büyüme –Değerlendirme

7 Sorgu (araştırma) ilişkili yapı Yapılandırmacı fen öğretimi basamakları (Turgut ve diğerleri, 1997) –Gözlemleme –Sınıflama –Ölçme ve sayıları kullanma –Uzay ve zaman ilişkileri kullanma –Yordama –Önceden kestirme –Hipotez kurma ve yoklama –Değişkenleri belirleme ve kontrol etme –Yaparak tanımlama –Model oluşturma –Deney düzenleme ve yapma

8 Kullanım ilişkili yapı İçeriğin gelecekte nasıl kullanılacağına (bireysel, sosyal, mesleki) göre kümelenir ve sıralanır. Önce kullanılacaklar önce, sonra kullanılacaklar sonra öğretilir. Örnek: Toplamanın çarpmadan önce öğretilmesi. Diğer bir yaklaşım ise, en çok kullanılacak olanların önce öğretilmesidir. Örnek: MS Access’ten önce MS Word’ün öğretilmesi.

9 Öğrenme ilişkili yapı Bilgiler, daha önce öğrenilenlerin üzerine yapılanacak şekilde düzenlenir. Burada beklentilerden yola çıkılarak, aşağıdaki unsurlar öğrenme ie ilişkili biçimde sıralanır. –Deklaratif (kavramsal) bilgiler –Tutumlar –Psikomotor beceriler –Bilişsel stratejiler bir öncekine dikkat edilerek sıralı biçimde öğretilmelidir. Aşağıdan yukarı, bilinenden bilinmeyene yaklaşımları öğrenme ilişkili öğretim programı yapısıdır.

10 Kavram ilişkili yapı İçeriğin organize edilmesinde ve sıralamanın oluşturulmasında, kavramların bulunduğu çalışma alanına özgü düzenlemeler (fizik, coğrafya gibi) yapılmaktadır. Reigeluth, kavram ilişkili makro stratejiler ile önkoşullu makro stratejilerin sınırlılıklarını ortadan kaldıran ayrıntılama modelini ortaya koymuştur.

11 Ayrıntılandırma modeli (elaboration model) Modele göre yapılan tasarımlarda üç farklı çıktıya göre hareket noktası ve türü belirlenmektedir. Bunlar: –Kavramlar –İlkeler –Süreçler Reigeluth tasarımcılara yukarıda sözü edilen çıktılardan birine yoğunlaşarak tasarımlarını biçimlemelerini önermektedir.

12 Öğretim programları müfredat düzenleme örüntüleri Ayrı konular İlişkiler Füzyon Entegrasyon –Öğrenci merkezli –Sosyal işlevler merkezli –Deneyim merkezli

13 Öğretim programları müfredat düzenleme örüntüleri Ayrı konular: En bilinen öğretim programı düzenleme örüntüsüdür. Konu alanını dikkate alır, akademik konulara önem verir. İlişkiler: Eşzamanlı sürelerde birbiriyle ilişkili konular öğretilmeye çalışılır. Örnek:Fizikte eğik düzlemde hareketleri görürken matematikte trigonometrinin işlenmesi. Füzyon: İki ya da daha çok konu alanının bir ders ya da ünite de birleştirilmesi. Örnek: tarih, coğrafya, sosyoloji alanlarının sosyal bilgiler, dilbilgisi ve edebiyat alanlarının türkçe dersinde birleştirilmesi.

14 Öğretim programları müfredat düzenleme örüntüleri Entegrasyon: Konu alanı tabanlı bir yapıdan çok konunun aracı olarak kullanıldığı bir örüntü biçimidir. Üç farklı entegrasyon biçimi bulunmaktadır. Bunlar: –Öğrenci merkezli: Öğrencilerin ilgilerinin dikkate alındığı, –Sosyal işlevler merkezli: Yapısını hayat koşullarının biçimlediği, –Deneyim merkezli: Temelinde deneyimlerin olduğu, örüntü biçimleridir.


"Makro Stratejiler Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ-SOYLU BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları