Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ TEMİZ HAVA EYLEM PLANI ARALIK 2012 ARALIK 2012OSMANİYE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ TEMİZ HAVA EYLEM PLANI ARALIK 2012 ARALIK 2012OSMANİYE."— Sunum transkripti:

1 T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ TEMİZ HAVA EYLEM PLANI ARALIK 2012 ARALIK 2012OSMANİYE

2 İÇERİK Yapılan Çalışmalar Temiz Hava Planı

3 Yapılan Çalışmalar Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliğindeki sınır değerlerin kademeli azaltımı ve AB standartlarına uyumun sağlanması, HKDY Yönetmeliğinin uygulanması için kurumsal kapasiteyi güçlendirmek, Mevcut ölçüm istasyonundaki PM10 ve SO2 parametrelerini Uzun Vadeli ve kısa vadeli olarak değerlendirmek. Çevreci ve kaliteli yakıt kullanılmasını sağlamak, Enerji verimliliğini desteklemek, ısı yalıtımına önem vermek, Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak, Çevre dostu ulaştırma politikalarını ve uygulamaları desteklemek,

4 Temiz Hava Eylem Planı Projesi ososmanoo

5 Osmaniye Temiz Hava Programı SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN TEMİZ HAVA

6 OSMANİYE HARİTASI

7 Osmaniye Temiz Hava Programı ISINMA – Isı yalıtımı – Isınmada yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli, –Binalarda ısı yalıtımına önem verilmeli, –Doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması –Kalorifercilerin ateşçi eğitim kurslarına katılım sağlanmalı, – Isınma ve geri kazanım için atık yakmanın önüne geçilmesi amacıyla, atıklar geri kazanılarak değerlendirilmeli veya uygun atık yakma tesislerinde yakılarak bertaraf edilmeli, –Nüfus ile birlikte yakıt kullanımının artması

8 Osmaniye Temiz Hava Programı SANAYİ – Yakıtın değiştirilmesi/kalitesinin arttırılması – İlave çevresel önlemlerin alınması (ek toz tutma sistemi, kapalı ortamda faaliyet, teknoloji değişikliği vs.) -- Küçük sanayi sitesinin şehir dışına çıkartılması –Yeni tesislerin/OSB lerin kurulması

9 Osmaniye Temiz Hava Programı TRAFİK -İl merkezinde bulunan kuzey ve güney 2 çevre yolunun daha aktif kullanımının sağlanması -Minibüslerin ve servis araçlarının yakıt sistemlerinin değiştirilmesi -Yeşil dalga uygulaması, trafik ışıklarının senkronizasyonu ve akıllı ulaşım sistemlerinin kullanılması -Şehir merkezindeki otoparkların yüksek fiyatlandırılması -Yeni açılacak yollarda, bisiklet yollarının planlanması -Yakıt depo denetimlerinin arttırılması -Araçlarda egzoz denetimlerinin her yıl belli bir oranda yapılması - Nüfus ile birlikte araç kullanımının artması

10 OSMANİYE HİÇ ÖNLEM ALMAZSA 2013 YILI PM10 Değerlendirme : Tüm kış sezonunda Osmaniye merkezde inversiyonlu günlerde PM10 110 ug/m3 değerinin üzerindedir ve nüfusun büyük çoğunluğu yüksek PM10 konsantrasyon değerlerine maruz kalmaktadır.

11 SO2 DEĞERLENDİRMESİ İlimizde Bulunan Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu 2006-2012 Yılları Arası Ölçüm Sonuçlarına Göre Değerlendirildiğinde SO2 Parametresinde KVS Ve UVS Sınır Değerlerin Aşılmadığı Tespit Edilmiştir. Bu Nedenle Merkezde SO2 Parametresinde Bir Çalışma Yapılması Gerekmemektedir. 11

12 NO ve CO değerlendirmesi İlimizde bulunan hava kalitesi ölçüm istasyonunda NO ve CO ölçümleri yapılamadığından bu parametrelerle ilgili değerlendirme yapılamamıştır. 12

13 OSMANİYE TÜM SEKTÖRLERDE ÖNLEM ALIRSA 2013 VE SONRAKİ YILLAR PM10 Değerlendirme : 2012 yılı itibari ile alınan önlemler Osmaniye Merkezde zamana bağlı azaltım olarak yansıyacaktır ve 2013 itibari ile tüm il merkezinde PM10 konsantrasyonları 100 ug/m3 altına düşecektir. Ayrıca nüfusun büyük çoğunluğu 100 ug/m3’ün altında PM10 konsantrasyonlarına maruz kalacaktır.

14 TEŞEKKÜR EDERİM celal.satin@csb.gov.tr Tel: 0 328-826 15 10 (Dahili 2066) Temiz Hava, Sağlıklı ve Kaliteli bir Gelecek


"T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ TEMİZ HAVA EYLEM PLANI ARALIK 2012 ARALIK 2012OSMANİYE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları