Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIKLI YAŞLANMA? AKTİF YAŞLANMA?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIKLI YAŞLANMA? AKTİF YAŞLANMA?"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIKLI YAŞLANMA? AKTİF YAŞLANMA?
BAŞARILI YAŞLANMA? Prof.Dr.Reyhan Uçku DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 17.PHK / R UÇKU / 2012

2 UNFPA,2012 17.PHK / R UÇKU / 2012

3 ÇOCUK YAŞLI UNFPA,2012 17.PHK / R UÇKU / 2012

4 Toplum yaşlanması hızı; 65+ nüfus oranının %7’den 14’e çıkma süresi
Fransa 110 yıl ABD 60 yıl Brezilya 20 yıl WHO,2012 17.PHK / R UÇKU / 2012

5 Dünya genelinde yaşlılık ve sorunlarının gündeme gelmesi ile
birlikte sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma gibi kavramlarda kullanılmaya başlanmıştır 17.PHK / R UÇKU / 2012

6 DSÖ Avrupa Bölgesi 21. yüzyılda Herkes İçin Sağlık hedefleri içinde sağlıklı yaşlanma hedefi
sistematik olarak planlanan sağlığı geliştirme çabaları ve yaşam boyu sağlığın koruması yoluyla bireylerin sağlıklı yaşlanmaya hazırlanması gerekliliği 17.PHK / R UÇKU / 2012

7 DSÖ’nün Sağlıklı Kentler Ağı 4. fazında (2003-2007 dönemi)
sağlıklı yaşlanma çekirdek tema hedef tüm yaşlarda sağlıklı, güvenli ve sosyal katılımlı yaşam hakkı ve her alanda fırsat eşitliği sağlanması yaşlıların sağlık ve bakım gereksinimine bütüncül ve dengeli bir yaklaşım sağlayan plan ve politikalar geliştirmek, güçlü bir politik kararlılık oluşturmak 17.PHK / R UÇKU / 2012

8 AB, Beyaz Kitap, Sağlık İçin Hep Birlikte, Stratejik Yaklaşım
( ) Sağlıklı yaşlanma desteklenmeli Sağlık sorunlarını ve engelliliği önlemek amacı ile erken yaşlardan başlayarak yaşam boyunca sağlığı geliştirme Sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerle ilişkili sağlıktaki eşitsizliklerle başa çıkma 17.PHK / R UÇKU / 2012

9 bir son değil; tıbbi, psiko-sosyal ve bakım boyutları olan
Sağlıklı Yaşlanma bir son değil; tıbbi, psiko-sosyal ve bakım boyutları olan bir süreç Sürecinin belirleyicileri fiziksel özellikler (genetik, hastalıklar, yaşam biçimi, beslenme, fiziksel aktivite) bilişsel ve zihinsel işlevler sosyal ve toplumsal ağlar yaşam ve çalışma koşulları sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel faktörler 17.PHK / R UÇKU / 2012

10 Aktif yaşlanma yaşlanan bireylerin yaşam kalitesini artırmak,
sağlıklı yaşam beklentisini uzatmak için sağlık, güvenlik ve katılım açısından fırsatları en uygun hale getirme süreci 17.PHK / R UÇKU / 2012

11 tüm yaşam dönemlerini kapsayan bir süreç
Aktif yaşlanma sürecinin belirleyicileri ekonomik, sosyal, davranışsal ve bireysel etmenler, fiziksel çevre, sağlık ve sosyal hizmetler cinsiyet ve kültür hepsiyle kesişen belirleyiciler 17.PHK / R UÇKU / 2012

12 hastalık ve sakatlık riskini en aza indirmek
Başarılı yaşlanma Üç bileşeni hastalık ve sakatlık riskini en aza indirmek zihinsel ve fiziksel fonksiyonları sürdürmek, sosyal ilişkiler ve etkinliklere katılım yoluyla yaşamla bağlantılı olmak 17.PHK / R UÇKU / 2012

13 İyi Sağlık Yıllara Yaşam Katar sağlıklı ve aktif yaşlanma
WHO 2012 Dünya Sağlık Günü İyi Sağlık Yıllara Yaşam Katar yaşam boyu sağlıklı ve aktif yaşlanma yaklaşımı WHO,2012 17.PHK / R UÇKU / 2012

14 yaşam boyu sağlıklı ve aktif yaşlanma yaklaşımı
BOH önlemek ya da başlamasını, ilerlemesini geciktirmek amacıyla tüm yaşlarda sağlıklı davranış geliştirme Erken tanı ve nitelikli bir bakım ile BOH sonuçlarını en aza indirme Yaşlıların sağlığını ve katılımını destekleyen fiziksel ve sosyal çevre oluşturma Toplumsal yaklaşımları, tutumları yaşlının katılımını cesaretlendirecek şekilde değiştirme WHO,2012 17.PHK / R UÇKU / 2012

15 Sağlıklı davranışları geliştirme
BOH gelişimi WHO,2002 17.PHK / R UÇKU / 2012

16 Sağlıklı davranışları geliştirme
yaşam boyu risk azaltma Fiziksel aktivite Tütün ürünlerini tüketmeme Sağlıklı beslenme Zararlı düzeyde alkol kullanmama WHO,2012 17.PHK / R UÇKU / 2012

17 50 yaş ve üzeri bireylerde risk faktörü prevalansı (%)
Sigara Fazla alkol Yetersiz beslenme Obezite Abdominal O HT Düşük FA UNFPA,2012 17.PHK / R UÇKU / 2012

18 Yaşlılarda BOH hastalık risk faktörleri Hergün sigara içen oranı %11.3
Günlük tüketilen meyve sayısı Günlük tüketilen sebze sayısı Toplam sebze-meyve sayısı 1.2 1.6 2.8 Hiç fizik aktivite yapmayan oranı %39.8 Hafif şişman oranı Şişman oranı Hafif şişman-şişman oranı %38.7 %17.9 %56.6 UHHA, 2003 17.PHK / R UÇKU / 2012

19 Sağlıklı davranışları geliştirme
etkili girişimler Vergi artırma Toplu yaşam alanlarında tütün kullanmama Besindeki tuzu azaltma Beslenme ve fizik aktivite konusunda toplumun farkındalığını artırma WHO,2012 17.PHK / R UÇKU / 2012

20 2. BOH sonuçlarını en aza indirme
WHO,2012 17.PHK / R UÇKU / 2012

21 60 yaş ve üzeri bireylerde orta-ağır engellilik (milyon)
yüksek gelirli ülkeler orta-düşük gelirli ülkeler Görme kaybı İşitme kaybı Osteoartrit İKH Demans KOAH SVH Depresyon RA WHO,2012 17.PHK / R UÇKU / 2012

22 Nitelikli, güvenli, hastaneye dayalı olmayan bir bakım
BOH sonuçlarını en aza indirme Erken tanı Nitelikli, güvenli, hastaneye dayalı olmayan bir bakım Uzun süreli bakım Palyatif bakım WHO,2012 17.PHK / R UÇKU / 2012

23 3. Destekleyici fiziksel ve sosyal çevre oluşturma
erişilebilirlik ulaşım kuşaklararası dayanışma toplumsal tutum hizmet sunumunu geliştirme WHO,2012 17.PHK / R UÇKU / 2012

24 4. Toplumsal yaklaşımları, tutumları değiştirme
yaş ayrımcılığı yapan tutumları, davranışları değiştirme yaşlıları yük değil, kaynak olarak değerlendirme WHO,2012 17.PHK / R UÇKU / 2012

25 Sağlıklı yaşlanma bir süreç olarak ele alınıp
şu prensipler öncelenmeli Yaşlılar toplum için bir kaynak olarak ele alınmalı Sağlığı geliştirmenin hiçbir zaman geç olmadığı benimsenmeli Yaşlılar da kendini geliştirme fırsatına sahip olmalı ve kendileri ile ilgili karar mekanizmalarına katılabilmeli Yaşlılıkta da gözlenen yaş, cins, etnik yapı, sağlık durumu, özürlülük, sosyo-ekonomik durum gibi farklılıklar göz önüne alınmalı 17.PHK / R UÇKU / 2012

26 Yaşlılıkta da sağlıkta eşitsizlikle mücadele
ve alta yatan sosyal belirleyicilerin iyileştirmesi sağlıklı yaşlanmanın temelinde yer almalı 17.PHK / R UÇKU / 2012

27 RİSK KORUYUCU Değişken Sonuç
Öğrenim Düşük öğrenim Ölüm kaygısı Demans Yaşam kalitesi İhmal-istismar Günlük yaşam aktivitesi Tedaviye uyum Sağlık algısı Yalnızlık Sağlıksız beslenme Fiziksel inaktivite Yüksek Kognitif fonksiyon Özbakım Yaşam memnuniyeti İlaç bilgisi Yaşlı Sağlığı,2012 17.PHK / R UÇKU / 2012

28 RİSK KORUYUCU Gelir ve gelire ilişkin değişkenler Düşük gelir Demans Depresyon İhmal-istismar Yalnızlık Yüksek gelir Özbakım Yaşam memnuniyeti Kötü gelir algısı Koroner olay Umutsuzluk Sağlık algısı Sağlıksız beslenme Fiziksel inaktivite İyi gelir algısı Kognitif fonksiyon Sosyal destek Sağlık güvencesizliği Sağlık güvencesi varlığı Sağlık kurumuna başvuru Tapulu mal varlığı İş /meslek/ sınıf İşi olmama Kendi hesabına çalışma Beyaz yakalı/ yüksek nitelikli çalışan olma 17.PHK / R UÇKU / 2012 Yaşlı Sağlığı,2012

29 TEŞEKKÜRLER 17.PHK / R UÇKU / 2012


"SAĞLIKLI YAŞLANMA? AKTİF YAŞLANMA?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları