Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

17.PHK / R UÇKU / 20121 SAĞLIKLI YAŞLANMA? AKTİF YAŞLANMA? BAŞARILI YAŞLANMA? Prof.Dr.Reyhan Uçku DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "17.PHK / R UÇKU / 20121 SAĞLIKLI YAŞLANMA? AKTİF YAŞLANMA? BAŞARILI YAŞLANMA? Prof.Dr.Reyhan Uçku DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 17.PHK / R UÇKU / 20121 SAĞLIKLI YAŞLANMA? AKTİF YAŞLANMA? BAŞARILI YAŞLANMA? Prof.Dr.Reyhan Uçku DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2 17.PHK / R UÇKU / 20122 UNFPA,2012

3 17.PHK / R UÇKU / 20123 UNFPA,2012 YAŞLI ÇOCUK

4 17.PHK / R UÇKU / 20124 Toplum yaşlanması hızı; 65+ nüfus oranının %7’den 14’e çıkma süresi Fransa 110 yıl Brezilya 20 yıl WHO,2012 ABD 60 yıl

5 17.PHK / R UÇKU / 20125 Dünya genelinde yaşlılık ve sorunlarının gündeme gelmesi ile birlikte sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma gibi kavramlarda kullanılmaya başlanmıştır

6 17.PHK / R UÇKU / 20126 DSÖ Avrupa Bölgesi 21. yüzyılda Herkes İçin Sağlık hedefleri içinde sağlıklı yaşlanma hedefi sistematik olarak planlanan sağlığı geliştirme çabaları ve yaşam boyu sağlığın koruması yoluyla bireylerin sağlıklı yaşlanmaya hazırlanması gerekliliği

7 17.PHK / R UÇKU / 20127 hedef hedef tüm yaşlarda sağlıklı, güvenli ve sosyal katılımlı yaşam hakkı ve her alanda fırsat eşitliği sağlanması yaşlıların sağlık ve bakım gereksinimine bütüncül ve dengeli bir yaklaşım sağlayan plan ve politikalar geliştirmek, güçlü bir politik kararlılık oluşturmak DSÖ’nün Sağlıklı Kentler Ağı 4. fazında (2003-2007 dönemi) sağlıklı yaşlanma çekirdek tema

8 17.PHK / R UÇKU / 20128 AB, Beyaz Kitap, Sağlık İçin Hep Birlikte, Stratejik Yaklaşım (2008-2013) Sağlıklı yaşlanma desteklenmeli Sağlık sorunlarını ve engelliliği önlemek amacı ile erken yaşlardan başlayarak yaşam boyunca sağlığı geliştirme Sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerle ilişkili sağlıktaki eşitsizliklerle başa çıkma

9 17.PHK / R UÇKU / 20129 Sağlıklı Yaşlanma bir son değil; tıbbi, psiko-sosyal ve bakım boyutları olan bir süreç Sürecinin belirleyicileri fiziksel özellikler (genetik, hastalıklar, yaşam biçimi, beslenme, fiziksel aktivite) bilişsel ve zihinsel işlevler sosyal ve toplumsal ağlar yaşam ve çalışma koşulları sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel faktörler

10 17.PHK / R UÇKU / 201210 Aktif yaşlanma yaşlanan bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıklı yaşam beklentisini uzatmak için sağlık, güvenlik ve katılım açısından fırsatları en uygun hale getirme süreci

11 17.PHK / R UÇKU / 201211 Aktif yaşlanma sürecinin belirleyicileri ekonomik, sosyal, davranışsal ve bireysel etmenler, fiziksel çevre, sağlık ve sosyal hizmetler cinsiyet ve kültür hepsiyle kesişen belirleyiciler tüm yaşam dönemlerini kapsayan bir süreç

12 17.PHK / R UÇKU / 201212 Başarılı yaşlanma Üç bileşeni hastalık ve sakatlık riskini en aza indirmek zihinsel ve fiziksel fonksiyonları sürdürmek, sosyal ilişkiler ve etkinliklere katılım yoluyla yaşamla bağlantılı olmak

13 17.PHK / R UÇKU / 201213 WHO 2012 Dünya Sağlık Günü İyi Sağlık Yıllara Yaşam Katar yaşam boyu sağlıklı ve aktif yaşlanma yaklaşımı WHO,2012

14 17.PHK / R UÇKU / 201214 yaşam boyu sağlıklı ve aktif yaşlanma yaklaşımı 1. 1. BOH önlemek ya da başlamasını, ilerlemesini geciktirmek amacıyla tüm yaşlarda sağlıklı davranış geliştirme 2. 2. Erken tanı ve nitelikli bir bakım ile BOH sonuçlarını en aza indirme 3. 3. Yaşlıların sağlığını ve katılımını destekleyen fiziksel ve sosyal çevre oluşturma 4. 4. Toplumsal yaklaşımları, tutumları yaşlının katılımını cesaretlendirecek şekilde değiştirme WHO,2012

15 17.PHK / R UÇKU / 201215 WHO,2002 BOH gelişimi 1.Sağlıklı davranışları geliştirme

16 17.PHK / R UÇKU / 201216 Sağlıklı davranışları geliştirme yaşam boyu risk azaltma   Fiziksel aktivite   Tütün ürünlerini tüketmeme   Sağlıklı beslenme   Zararlı düzeyde alkol kullanmama WHO,2012

17 17.PHK / R UÇKU / 201217 50 yaş ve üzeri bireylerde risk faktörü prevalansı (%) UNFPA,2012 Sigara Fazla alkol Yetersiz beslenme Obezite Abdominal O HT Düşük FA

18 17.PHK / R UÇKU / 201218 Yaşlılarda BOH hastalık risk faktörleri Hergün sigara içen oranı%11.3 Günlük tüketilen meyve sayısı Günlük tüketilen sebze sayısı Toplam sebze-meyve sayısı 1.2 1.6 2.8 Hiç fizik aktivite yapmayan oranı%39.8 Hafif şişman oranı Şişman oranı Hafif şişman-şişman oranı %38.7 %17.9 %56.6 UHHA, 2003

19 17.PHK / R UÇKU / 201219 Sağlıklı davranışları geliştirme etkili girişimler   Vergi artırma   Toplu yaşam alanlarında tütün kullanmama   Besindeki tuzu azaltma   Beslenme ve fizik aktivite konusunda toplumun farkındalığını artırma WHO,2012

20 17.PHK / R UÇKU / 201220 2. BOH sonuçlarını en aza indirme WHO,2012

21 17.PHK / R UÇKU / 201221 WHO,2012 yüksek gelirli ülkeler orta-düşük gelirli ülkeler Görme kaybı İşitme kaybı Osteoartrit İKH Demans KOAH SVH Depresyon RA 60 yaş ve üzeri bireylerde orta-ağır engellilik (milyon)

22 17.PHK / R UÇKU / 201222 BOH sonuçlarını en aza indirme Erken tanı Nitelikli, güvenli, hastaneye dayalı olmayan bir bakım Uzun süreli bakım Palyatif bakım WHO,2012

23 17.PHK / R UÇKU / 201223 3. Destekleyici fiziksel ve sosyal çevre oluşturma erişilebilirlik ulaşım kuşaklararası dayanışma toplumsal tutum hizmet sunumunu geliştirme WHO,2012

24 17.PHK / R UÇKU / 201224 4. Toplumsal yaklaşımları, tutumları değiştirme yaş ayrımcılığı yapan tutumları, davranışları değiştirme yaşlıları yük değil, kaynak olarak değerlendirme WHO,2012

25 17.PHK / R UÇKU / 201225 Sağlıklı yaşlanma bir süreç olarak ele alınıp şu prensipler öncelenmeli Yaşlılar toplum için bir kaynak olarak ele alınmalı Sağlığı geliştirmenin hiçbir zaman geç olmadığı benimsenmeli Yaşlılar da kendini geliştirme fırsatına sahip olmalı ve kendileri ile ilgili karar mekanizmalarına katılabilmeli Yaşlılıkta da gözlenen yaş, cins, etnik yapı, sağlık durumu, özürlülük, sosyo-ekonomik durum gibi farklılıklar göz önüne alınmalı

26 17.PHK / R UÇKU / 201226 Yaşlılıkta da sağlıkta eşitsizlikle mücadele ve alta yatan sosyal belirleyicilerin iyileştirmesi sağlıklı yaşlanmanın temelinde yer almalı

27 17.PHK / R UÇKU / 201227 RİSKKORUYUCU DeğişkenSonuçDeğişkenSonuç Öğrenim Düşük öğrenim Ölüm kaygısı Demans Yaşam kalitesi İhmal-istismar Günlük yaşam aktivitesi Tedaviye uyum Sağlık algısı Yalnızlık Sağlıksız beslenme Fiziksel inaktivite Yüksek öğrenim Kognitif fonksiyon Özbakım Yaşam memnuniyeti İlaç bilgisi Yaşlı Sağlığı,2012

28 17.PHK / R UÇKU / 201228 RİSKKORUYUCU Gelir ve gelire ilişkin değişkenler Düşük gelirDemans Depresyon İhmal-istismar Yalnızlık Yüksek gelirÖzbakım Yaşam memnuniyeti Kötü gelir algısıKoroner olay Umutsuzluk Sağlık algısı Sağlıksız beslenme Fiziksel inaktivite İyi gelir algısıKognitif fonksiyon Depresyon Sosyal destek Sağlık güvencesizliği Yaşam memnuniyeti Özbakım Sağlık güvencesi varlığı Sağlık algısı Sağlık kurumuna başvuru Sosyal destek Tapulu mal varlığıİhmal-istismar İş /meslek/ sınıf İşi olmamaDemansKendi hesabına çalışma Kognitif fonksiyon Beyaz yakalı/ yüksek nitelikli çalışan olma Kognitif fonksiyon Fiziksel inaktivite Yaşlı Sağlığı,2012

29 17.PHK / R UÇKU / 201229 TEŞEKKÜRLER


"17.PHK / R UÇKU / 20121 SAĞLIKLI YAŞLANMA? AKTİF YAŞLANMA? BAŞARILI YAŞLANMA? Prof.Dr.Reyhan Uçku DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları