Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENİZ LİMANLARI TERMİNOLOJİSİ. İçindekiler: 17.12.20122 1. Deniz Limanı Tanımı2. Limanların Genel Özellikleri3. Liman Çeşitleri4. Limanlarda Kullanılan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENİZ LİMANLARI TERMİNOLOJİSİ. İçindekiler: 17.12.20122 1. Deniz Limanı Tanımı2. Limanların Genel Özellikleri3. Liman Çeşitleri4. Limanlarda Kullanılan."— Sunum transkripti:

1 DENİZ LİMANLARI TERMİNOLOJİSİ

2 İçindekiler: 17.12.20122 1. Deniz Limanı Tanımı2. Limanların Genel Özellikleri3. Liman Çeşitleri4. Limanlarda Kullanılan Araçlar5. Limanlarda Kullanılan Ekipmanlar

3 1. LİMAN NEDİR? Gemilerin çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, bakım ve onarımlarının ve / veya inşaatlarının gerçekleştirildiği, depolama imkanları bulunan, dalga ve akıntı etkisine karşı tabii ve / veya yapay olarak korunmuş kıyı ve su alanlarıdır. 17.12.20123

4  Ayrıca, gemi, tekne vs. gibi deniz araçlarının park yeri, gemilerin kargolarını boşaltıp yüklediği ticaret merkezi, vinç barındıran ve genellikle gümrük de bulunduran mekanlardır. 17.12.20124

5 2. LİMANLARIN ÖZELLİKLERİ 17.12.20125

6 Mersin Port Konteynır Limanı 17.12.20126

7 Liman Yeri Seçimi Liman yeri seçiminde göz önüne alınacak kriterler: Dalga iklimi ve akıntı yönleri Sediment hareketi, taşınım doğrultusu, akarsular Hidrografik ve topografik koşullar, yeterli kara ve deniz alanının varlığı Jeolojik durum Kara ulaşım ağı 17.12.20127

8 Geri saha (Hinterlant): Limanın hizmet verdiği ve etkilediği kara alanının bütünüdür. Elleçleme (Handling): Limanda yüklerin gemiden karaya indirilmesi, taşınması, depolanması, taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan indirilmesi, karadan gemiye konulması için gereken yük nakil işlemlerinin tümüdür. 17.12.20128

9 Boyutlandırma 9 Liman giriş ağzı Basen derinliği Manevra dairesi Rıhtım boyu Rıhtım kotu

10 Liman Giriş Ağzı Giriş ağzının genişliği, dalgakıran topuk noktaları arasındaki net açıklık olarak alınmalıdır ve en büyük gemi girişte yan döndüğünde karaya oturmayacak kadar olmalıdır: B g =L+e B g : Giriş ağzı genişliği [m] L: En büyük gemi boyu [m] e: Emniyet payı [m] 17.12.201210

11 Basen Derinliği Basen derinliği belirlenirken şu parametreler dikkate alınır: Limanı kullanacak en büyük geminin tam yüklü draftı Liman içi kumlanma potansiyeli Liman içi maksimum çalkantı değeri 17.12.201211

12 Manevra Dairesi Manevra dairesinin yarıçapı, L gemi tam boyu (LOA) olmak üzere, genel olarak 3 L ile 1.5 L arasında değişir. Yarıçapı belirleyen en önemli faktör geminin manevra kabiliyeti ve römorkaj imkanıdır. Römorkörle yapılan manevralarda dairenin çapı azalır. Gemi kendi makineleri ile manevra yapıyorsa dairenin çapı daha büyük seçilir. Yerel meteorolojik koşulların manevra alanı üzerine etkisi büyüktür. Bu nedenle, riskli görülen durumlarda nümerik manevra simülasyonu kullanılması gerekebilir. 17.12.201212

13 Rıhtım boyu: Limana aynı anda yanaşacak gemi sayısına göre belirlenir. En genel olarak, tam gemi boyuna bir emniyet mesafesinin eklenmesi suretiyle, n tane geminin yanaşması için gerekli rıhtım boyları hesaplanır. Rıhtım kotu: Limanı kullanacak geminin tonajına göre 0.8 m ila 4.0 m arasında değişir. 17.12.201213

14 Liman İçi Çalkantı Analizi Gemi ve teknelerin liman içinde maruz kalacakları dalga yüksekliklerinin işletme ve emniyet açısından sınırları bulunmaktadır. Tasarım halinde olan bir liman için bu sınırların hangi açık deniz dalga koşulları altında ulaşılacağının belirlenmesi, limanın sene içinde hizmet veremeyeceği sürenin tayininde büyük rol oynar. Liman içi çalkantı analizi, günümüzde fiziksel ve nümerik modeller yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Bu analizin sonuçlarına göre dalgakıran boyları ve yerleşimi gerek duyulduğunda revize edilebilir. 17.12.201214

15 3. LİMAN ÇEŞİTLERİ Konteynır limanı Kuru dökme yük limanı Sıvı yük/LNG limanı Askeri liman Yat limanları Balıkçı limanları Çok amaçlı (Karma) limanlar 17.12.201215

16 Konteynır Limanları 17.12.201216 Konteynır adı verilen, deniz ve kara yük taşımacılığında kullanılan standart boyutlardaki kutulara yerleştirilmiş halde taşınan yüklerin elleçlendiği liman tesisleridir.

17 Konteynır Limanları 17.12.201217

18 Kuru Dökme Yük Limanları 17.12.201218 Maden cevheri, çimento, kum, tahıl, kömür gibi dökme kuru yüklerin elleçlendiği limanlardır.

19 Kuru Dökme Yük Limanları 17.12.201219 Maden cevheri, çimento, kum, tahıl, kömür gibi dökme kuru yüklerin elleçlendiği limanlardır.

20 Askeri Limanlar Donanmaya hizmet eden, askeri gemilerin barınma, onarım ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayan özel limanlardır. 17.12.201220

21 Yat Limanları 17.12.201221

22 Balıkçı Limanları Balıkçı gemilerinin yararlandığı, balık işleme / depolama / satışı, ağ açma / temizleme / depolama yerlerinin bulunduğu, bunların dışında teknelerin bakım ve onarımının da yapılabilmesine imkan veren çekek yerleri ile teçhiz edilmiş limanlardır. 17.12.201222

23 Sıvı Yük Terminalleri Petrol, doğal gaz (LPG), azot (LNG) ve diğer kimyasalların elleçlendiği terminallerdir. 17.12.201223

24 Ro-Ro / Feribot Terminalleri Ro-Ro (Roll on-Roll off) taşımacılığı ve araç taşımacılığı için kullanılan, araçlar için geniş park ve manevra alanları içeren terminallerdir. 17.12.201224

25 4. LİMANLARDA KULLANILAN ARAÇLAR YTT (Yard Towing Truck) FLT (Fork Lift Truck) RTG (Rubber Tyred Gantry) MHC (Mobile Harbor Crane) SSG (Ship Shore Gantry) 17.12.201225

26 5.LIMANDA KULLANILAN EKIPMANLAR CFS (Container Freight Station) Twist Lock (Pabuç) Stacking Cone (Ambar İçi İstifleme Pabucu) Lashing Bar (Bağlama Demiri) Lift In Bridge Fitting Seal 17.12.201226

27 CFS ( Container Freight Station)  CFS, konteynırın içindeki esyaların elleçlendiği sahalardır. CFS’deki halat konteynırların içindeki yükler boşaltılarak alıcısına teslim edilir veya ihracatın yükü konteynır içine yüklenir. 17.12.201227

28 Twist Lock (Pabuç) Güverte üstünde bulunan üst üste bağlama ekipmanlarına “twist lock” denir. Konteynırların 4 kösesine takılmaktadır. Manüel, yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere üç çeşittirler. 17.12.201228

29 Stacking Cone (Ambar İçi İstifleme Pabucu)  Kızaklı ambar bulunan gemilerde ambar içine yüklenecek 20 ‟ lik konteynırların oturmasını sağlayan ekipmandır. Bunlar ambar içinde konteynırın hasar görmemesi, sarsılmaması ve gittiği limanda güvenli bir şekilde tahliye edilmesine yardımcı olurlar. 17.12.201229

30 Lashing Bar (Bağlama Demiri)  Ambar üstünde bulunan konteynırın tabanından gemi üzerinde bulunan mapa yerlerine konteynırı sabitleme ekipmanıdır. 17.12.201230

31 Lift In Konteynırları birbirine bağlamaya yarayan Lashing Barı gergin hale getirmeye yarayan elamandır. 17.12.201231

32 Bridge Fitting Geminin en üst katlarında yan yana duran konteynırları birbirine sabitlemek için kullanılan ekipmandır. 17.12.201232

33 Seal Konteynırın daha güvenli ve resmi bir şekilde ihracatçıdan ithalatçıya ulaşmasını sağlayan kilit ve mühürdür. 17.12.201233


"DENİZ LİMANLARI TERMİNOLOJİSİ. İçindekiler: 17.12.20122 1. Deniz Limanı Tanımı2. Limanların Genel Özellikleri3. Liman Çeşitleri4. Limanlarda Kullanılan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları