Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİNOP İLİ 65 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Sarp Üner Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Müdür Yardımcısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİNOP İLİ 65 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Sarp Üner Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Müdür Yardımcısı."— Sunum transkripti:

1 SİNOP İLİ 65 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Sarp Üner Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Müdür Yardımcısı

2 Yaşlı = 65 yaş üzeri (DSÖ) Dünyada ve Türkiye’de giderek artmakta – doğurganlıkta düşüş ve doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması 1990’lı yıllar <%5 (TC) 2013 %7,7 (%8-10 “yaşlı” nüfus) Sinop %16,7 (>%10 “çok yaşlı” nüfus) Toplumun giderek artan bir bölümünü oluşturan 65 yaş ve üstü bireylerin sağlığını korumak, iyileştirmek ve daha da geliştirmek için yerel, bölgesel ve ulusal boyutta çalışmaların önemi giderek artmaktadır.

3 Amaç Projede demografik dönüşüm yaşandığı çağımızda, halk sağlığı disiplini bakış açısıyla 65 yaş üstü bireylerin genel sağlık durumları belirlenirken, sağlık durumlarını geliştirmek ve çalışma sonuçlarının yaşlı sağlığı hizmetlerinin sunumu konusunda ve yaşlı sağlığı politikaları belirlenmesinde yol gösterici olarak kullanılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu çalışmada Sinop İli 65 yaş üstü bireylerin – bazı özelliklerinin, – yaşam kalitelerinin, – günlük bazı aktiviteleri, – ruhsal durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

4 Yöntem Kesitsel tipte epidemiyolojik araştırma Sinop: 208.963 (2013 Yılı AHBS) Sinop İl’inde yaşayan ve aile hekimine kayıtlı 65 yaş ve üzeri herkes – 58 aile hekimi – Evren: 65 yaş ve üzeri 32.506 kişi (17.893 kadın, 14.607 erkek) Çalışma kapsamında 1.127 erkek ve 1.142 kadın ile görüşülmüştür.

5 Araştırmanın zaman çizelgesi

6

7 Bazı sosyodemografik özellikler (Sinop, 2013) Yaş: Ort:73,3±6,65 En büyük/En küçük:99/65

8 İlçelere göre cinsiyet ve yaş dağılımı (Sinop, 2013) MerkezAyancık Boyabat Dikmen Durağan ErfelekGerze Saraydüzü Türkeli Cinsiyet Erkek222151206541091051495477 Kadın24414921148941031495688 Yaş 65-74278163238541251161766493 75-84151112148396474993757 85 ve üstü3725319141823915 Toplam466300417102203208298110165

9 Bazı günlük aktiviteleri yapabilme durumları (Sinop, 2013)

10 Genel Sağlık DüzeyiSayıYüzde İyi89639,0 Orta105146,3 Kötü33214,6 Toplam2269100,0

11 Sürekli ilaç kullanılması gereken hastalıklar – Hipertansiyon%55,5 – Diyabet%29,2 – Kalp Damar Hastalıkları%20,9 10 yaşlıdan 7’sinin sürekli ilaç kullanılması gereken bir hastalığı var (1615) Hasta olan 7 kişiden 1’i hiç ilaç kullanmıyor (195) Katılımcıların Geriatrik Depresyon Ölçeği Puanına göre, %31,2’si depresyon olarak kabul edilmektedir.

12 En son sağlık hizmeti kullanma nedeni (n=2269)* SayıYüzde Muayene128356,6 İlaç yazdırma108547,8 En son sağlık hizmeti alınan yer (n=2269)* Aile Sağlığı Merkezi140061,7 Devlet Hastanesi69730,7 Son bir ay içinde herhangi bir sağlık hizmetinden yararlananlar %61,3

13 En son başvurulan sağlık kuruluşunun seçilme nedeni (n=2269)* SayıYüzde Ulaşımı kolay108747,9 Sosyal güvence70531,1 Güven43019,0 Ucuz39117,2 Başka seçenek olmaması/sadece ilaç yazılacak olması 37616,6 Tanıdık olmaları35315,6 İyi İlişkiler olması27712,2

14 Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede sunulmasını istenen hizmetler (n=879)* SayıYüzde Evde bakım168 19,1 Bakıcı114 13,0 Sağlık hizmeti sunumunda öncelik ve önem verilmesi 112 12,7 Sunulan hizmetlere ulaşmada ya da hizmetleri kullanmada karşılaşılan engeller (n=676)* Ulaşım sorunları33048,8 Hekim eksikliği13119,4 Tahlil sonuçlarında gecikme/ yapılamaması7210,7

15 Sonuç TUİK’in son verilerine göre Sinop çok yaşlı nüfusa sahip Çalışmada yer alanlar birçok sağlık ve sosyal sorunla karşı karşıya gelmekte; günlük yaşamlarını bağımsız olarak sürdürmekte güçlük çekmektedir Hem ruhsal (depresyon önemli bir sorun) hem de fiziksel hastalıklar (HT, diyabet) yaygın olarak görülmekte Sağlık hizmetlerini sık kullanılıyor ancak kendilerine önem ve öncelik verilmesini bekliyorlar, Yaşlılara yönelik sosyal yaşamı destekleme proje ve programlarına gereksinim var Giderek yaşlanan bir toplum olmamız ve yaşlı sağlığı ile ilgili kanıt temelli çalışmaların azlığı dikkate alındığında çalışmanın sonuçlarının yeni çalışmalara ışık tutacağı düşünülmekte


"SİNOP İLİ 65 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Sarp Üner Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Müdür Yardımcısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları