Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROMDA PLAZMAFEREZ. VTEC ile OLUŞAN HUS TDP infüzyonu: etkisiz (Rizzoni 1988,Loirat 1988) PEX/TDP: birçok ağır tabloda, etkin olduğu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROMDA PLAZMAFEREZ. VTEC ile OLUŞAN HUS TDP infüzyonu: etkisiz (Rizzoni 1988,Loirat 1988) PEX/TDP: birçok ağır tabloda, etkin olduğu."— Sunum transkripti:

1 HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROMDA PLAZMAFEREZ

2

3 VTEC ile OLUŞAN HUS TDP infüzyonu: etkisiz (Rizzoni 1988,Loirat 1988) PEX/TDP: birçok ağır tabloda, etkin olduğu ispatlanmamasına karşılık önerilmiş Japonya SakaiPEX % 20 Kanada National RegistryTDP %31,PEX %4 Alman/Avusturya grubuPEX % 14 Fransız grubuPEX % 4

4 Yaşlılarda HUS’da PEX 1996’da İskoç salgınında hastaların ortalama yaşı 71 Mortalite PEX (-) olanlarda 5/6 (%83) PEX yapılanlarda 5/16 ölüm (% 31) Kontrol Kanada bakım evinde hasta ortalama yaşı 83 Mortalite 11/12 (%92). Bu gurupta hiçbir hasta PEX ile tedavi edilmemiş.

5 Streptococcus pneumoniae bağlı HUS Mekanizma S.pneumoniae tarafında nörominidaz yapımı Nörominidaz eritrosit, trombosit ve endotel hücrelerinden n-asetil nörominik asit parçalanmasına yol açar. T-cript antijen ortaya çıkar Serumdaki anti T-IgM bağlanır Hemoliz ve endotel hücre hasarı olur. Hastaların eritrositleri ABO uygun serumda aglütine olurlar. Öneriler Transfüzyon gerekirse yıkanmış eritrosit ve trombosit verilmeli. PEX gerekirse, albumin kullanılması

6 Genetik HUS HUS kompleman/faktör H eksikliğı ile birlikte Sporadik ya da ailevi Neonatal dönemde, erken çocuklukta, erişkin dönemde ortaya çıkabilir Relaps özelliği var Ciddi hipertansiyon sıktır. KBY gelişir Transplantasyon sonrası graft kaybı riski yüksektir.

7 Kompleman/faktör H eksikliği ile HUS 36 hasta D- HUS 16 hastada (% 44) kompleman sisteminde anomali 9 hastada faktör H eksikliği (2 homozigot, 7 heterozigot) ve faktör H gen mutasyonu 2 normal faktör H düzeyi, fakat faktör H gen mutasyonu 5 hastada düşük C3 ve alternatif yol aktivasyonu (faktör H eksikliği ve mutasyon olmadan)

8 Faktör H eksikliği ile HUS TDP infüzyon yetersizliği Akraba 10 hasta Çok erken ortaya çıkış (ortalama 2 hafta 1-20 hafta) Relaps özelliği TDP (10 ml/kg/gün) Böbrek fonksiyonlarında bozulma, ciddi hipertansiyon, 8 hastada ölüm (3 haftadan 10 aylığa kadar sürede)

9

10 Herediter VWF cp eksikliği Konjenital tip D-HUS Konjenital TTP Ortaya çıkış neonatal dönemde Ağır hemolitik anemi ve trombositopeni Krizler 3 haftadan, yıllara değişen sıklıkta olabilir. 1. yaştan itibaren progressif organ tutulumu olabilir. Proteinüri, hipertansiyon, KBY, SSS, retinal, miyokardial iskemik tutulum olabilir. Resessif geçişlidir.

11

12 Herediter VWF cp eksikliğinde Plazma tedavisi TDP ve PEX ile VWF cp aktive edilebilir. 10 ml/kg TDP 2-4 haftada uygulanır. VWF cp 2-3 gün yarılanma ömrü vardır ve düşük konsantrasyonlarda etkilidir. 4 haftayı aşan dönemler relaps riskini artırır. Plazma tedavisi uygulanan hastalarda 10-20 yıldır etkinlik gösterilmiştir. Gelecekte rekombinan ADAMTS 13 uygulanacaktır.

13 Edinsel TTP 1977’de TDP infüzyonunun TTP’de etkili olduğu gösterildi. 1991’de TDP etkisinin volüme bağlı olduğu ve TDP/PEX ile büyük miktarların verilmesinin sağlandığı bildirildi. Yeni görüş VWF cp karşı inhibitörlerin uzaklaştırılması ve inhibe olmuş VWF cp yerine aktif VWF cp eklenmesi TDP/PEX ile kolaylaşır.

14 Edinsel TTP/HUS İlaçlar: Ticlopidine, clopidrogel Antifosfolipid sendrom SLE

15 VWF cp inhibitör düzeyi Az ise TDP TDP/PEX Çok ise TDP/PEX ek olarak Vincristine Splenektomi İmmünoadsorpsiyon Yüksek doz immünoglobülin Rituximab

16 Nedeni belirsiz D-HUS TDP ve TDP/PEX protokol TDP 10 ml/kg/gün 5-7 gün TDP/PEX çocuk oligürik ya da anürik ise Değişim volüm 1-2 plazma volümü (40-80 ml/kg)/gün Süre 1 hafta ya da trombosit 150.000/µl üzerine çıkma Daha sonra 2-3 kez/hafta Etkinlik için hemolizin durması, LDH ve haptoglobin normale gelmesi, nörolojik düzelme Böbrek fonksiyonu iyileşinceye kadar haftalar sürebilir.

17 Öneriler TDP konjenital VWF cp eksikliğinde TDP/PEX edinsel VWF cp eksikliğinde etkindir. TDP ya da TDP/PEX kompleman/faktör H ekskliği ya da nedeni belirlenemiyon durumlarda etkinliği olgu sunularına dayanmaktadır. Bazı vakalar yanıtlı olduğu için bu uygulama haklı olabilir.


"HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROMDA PLAZMAFEREZ. VTEC ile OLUŞAN HUS TDP infüzyonu: etkisiz (Rizzoni 1988,Loirat 1988) PEX/TDP: birçok ağır tabloda, etkin olduğu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları