Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Üreme Sağlığı Programı Avrupa Birliği ile işbirliği içersinde Willows Foundation Teknik Desteğiyle Uygulanmaktadır 1 Genç Dostu CSÜS Hizmetleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Üreme Sağlığı Programı Avrupa Birliği ile işbirliği içersinde Willows Foundation Teknik Desteğiyle Uygulanmaktadır 1 Genç Dostu CSÜS Hizmetleri."— Sunum transkripti:

1 Türkiye Üreme Sağlığı Programı Avrupa Birliği ile işbirliği içersinde Willows Foundation Teknik Desteğiyle Uygulanmaktadır 1 Genç Dostu CSÜS Hizmetleri Uluslararası Katılımlı Sempozyumu Ankara, Türkiye 1-3 Mart 2006 Evert Ketting, PhD Adolesan Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Uzmanı Avrupa Birliği Üreme Sağlığı Programı EPOS Sağlık Danışmanları

2 Türkiye Üreme Sağlığı Programı Avrupa Birliği ile işbirliği içersinde Willows Foundation Teknik Desteğiyle Uygulanmaktadır 2

3 Türkiye Üreme Sağlığı Programı Avrupa Birliği ile işbirliği içersinde Willows Foundation Teknik Desteğiyle Uygulanmaktadır 3 Sempozyum, aşağıdaki kuruluşlar tarafından düzenlenmiştir: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından, –AB Türkiye Üreme Sağlığı Programı –UNFPA – Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu –UNICEF – Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu –WHO – Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) –ICC – Uluslararası Çocuk Merkezi İle işbirliği içersinde gerçekleştirilmiştir.

4 Türkiye Üreme Sağlığı Programı Avrupa Birliği ile işbirliği içersinde Willows Foundation Teknik Desteğiyle Uygulanmaktadır 4 Sempozyumun Nedenleri Türkiye’deki gençlerin CSÜS eğitim ve hizmetlerine ihtiyacı vardır! SB, 16 Gençlik CSÜS Merkezi kurmakta; bu konu, SB için nispeten yeni bir konudur. Türkiye’deki deneyimlerden yararlanmak: UNFPA, UNICEF, ICC, üniversiteler ve STK’lar Diğer Avrupa ülkelerindeki geniş deneyimden yararlanmak DSÖ ve IPPF gibi bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlardan uzman görüşü almak

5 Türkiye Üreme Sağlığı Programı Avrupa Birliği ile işbirliği içersinde Willows Foundation Teknik Desteğiyle Uygulanmaktadır 5 Sempozyum Hedefleri Sempozyumda temel olarak Gençlerin CSÜS gereksinimlerini etkili biçimde ele alabilme konusunda Avrupa’da ve Türkiye’de edinilen bazı kilit dersleri paylaşmak; Türkiye’deki hükümet ve hükümet dışı kuruluşlar ile Avrupa’daki girişimler arasında genç dostu CSÜS’nin geliştirilmesi için işbirliğini canlandırmak; Genç dostu hizmetler ve ilgili aktiviteler arasında bir iletişim ağı kurmak; Türkiye’deki gençlik merkezlerinin daha da geliştirilmesi için öneriler getirmek; Türkiye’de gençlerin CSÜS hizmetlerinde çalışan bütün hizmet sunucuların motivasyon ve kapasite geliştirilmesini güçlendirmektir.

6 Türkiye Üreme Sağlığı Programı Avrupa Birliği ile işbirliği içersinde Willows Foundation Teknik Desteğiyle Uygulanmaktadır 6 Sempozyum Katılımcıları Gönüllü gençler / akran eğiticileri Uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, STK ve diğer kuruluşlardan Türk uzmanlar DSÖ, IPPF ve Avrupa’da CSÜS alanında çalışan 6 ulusal STK’dan uluslararası uzmanlar Henüz eğitim almış Genç dostu CSÜS hizmet sunucuları Merkez ve yerel teşkilattan gelen SB çalışanlarının katılımıyla 200’den fazla katılımcı katılmıştır.

7 Türkiye Üreme Sağlığı Programı Avrupa Birliği ile işbirliği içersinde Willows Foundation Teknik Desteğiyle Uygulanmaktadır 7 Sempozyum Programı Genel sunumlar 4 Çalışma Grubu: –1. Hizmetlerin Genç Dostu Hale Getirilmesi –2. Gençlere Yönelik Eğitim Materyali –3. Akran Eğitimi –4. Dış Ulaşım Aktiviteleri ve Sektörlerarası İşbirliği Gönüllü Gençlerin Sahne performansları Sempozyum Sonuçlarının Sunumu

8 Türkiye Üreme Sağlığı Programı Avrupa Birliği ile işbirliği içersinde Willows Foundation Teknik Desteğiyle Uygulanmaktadır 8 Öneriler 1: Hizmetlerin Genç Dostu Hale Getirilmesi Ayrımcılık yapmayan (cinsiyet!) ve Önyargısız Gençlerin haklarına saygı duyan Gençlerin mahremiyet ve gizliliğe saygı duyan Gençlerin katılımını sağlamak Genç dostu bir ortam oluşturmak Erişilebilirliği sağlamak Klinik dışı hizmetlere yoğunlaşılması Bilgi ve eğitim materyali sağlamak

9 Türkiye Üreme Sağlığı Programı Avrupa Birliği ile işbirliği içersinde Willows Foundation Teknik Desteğiyle Uygulanmaktadır 9 Öneriler 2: Eğitim aktiviteleri ve materyalleri Gençler, aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir: –İnsan vücudu: Büyüme ve gelişme –Psiko-sosyal gelişim –Cinsellik, cinsel sağlık, cinsel yönelim –Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumdaki değer ve normlar –Gençlerin CSÜS hakları Gençler, eğitim materyallerinin geliştirilmesi sürecinde yer almak istemektedir.

10 Türkiye Üreme Sağlığı Programı Avrupa Birliği ile işbirliği içersinde Willows Foundation Teknik Desteğiyle Uygulanmaktadır 10 Öneriler 3: Akran Eğitimi (AE) Temel sağlık hizmetlerine AE’nin dahil edilmesi AE modelleri ve programları geliştirilmelidir Akran Eğiticileri yönelik uygun eğitimler düzenlenmelidir Akran Eğiticileri, aktivite planlanmasına katılmalıdır Akran Eğiticileri, kendilerine yönelik eğitim materyallerini geliştirilmesi sürecine destek vermelidir Akran eğiticilerine yönelik ulusal bir network’e ihtiyaç vardır

11 Türkiye Üreme Sağlığı Programı Avrupa Birliği ile işbirliği içersinde Willows Foundation Teknik Desteğiyle Uygulanmaktadır 11 Öneriler 4: Dışulaşım ve Sektörlerarası İşbirliği GDSHMleri sağlık merkezleri dışındaki okullar, işyerleri, evler ve bulundukları diğer yerlerde de gençlere hizmet vermelidir GDSHMleri aşağıdaki kuruluşlarla işbirliği yapmalıdır: Diğer sağlık kuruluşları, eğitim kuruluşları ile sosyal kuruluşlar, STK’lar ve ebeveynler Gençlik kuruluşları ile ortak aktiviteler düzenlemelidir

12 Türkiye Üreme Sağlığı Programı Avrupa Birliği ile işbirliği içersinde Willows Foundation Teknik Desteğiyle Uygulanmaktadır 12 Sonuç Sempozyum başarılıydı: katılımcıların büyük bölümü sempozyumdan memnun kaldı (değerlendirme raporu) Gençlerin yoğun ve aktif katılımı önemli bir başarı faktörü olmuştur Devlet, STKlar, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar arasındaki yakın işbirliği başarılı olabilir 200’den fazla çalışma grubu önerileri oluşturulmuştur ve bunlar aktif biçimde izlenmelidir Bu ilk Türk ulusal cinsel sağlık ve üreme sağlığı toplantısıyla kazanılan ivme devam ettirilmelidir.


"Türkiye Üreme Sağlığı Programı Avrupa Birliği ile işbirliği içersinde Willows Foundation Teknik Desteğiyle Uygulanmaktadır 1 Genç Dostu CSÜS Hizmetleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları