Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI ‘’ ‘’Bütün.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI ‘’ ‘’Bütün."— Sunum transkripti:

1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI ‘’ ‘’Bütün Gençler için Yaygın Eğitim’’

2 T.C BAŞBAKANLIK DPT TÜRK ULUSAL AJANSI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYAT BOYU ÖĞRENME GENÇLİK T.C BAŞBAKANLIK DPT

3

4 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ TÜRKİYE’DE GENÇLİK Ülke Nüfusu: 70.586.256 15-30 yaş arası nüfus: 18.910.444 (%27) İşsizlik oranı: % 10 = 1.891.044 kişi işsiz Üniversite mezunu işsiz oranı: % 44

5 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ AGİAD Araştırması: Gençlik, İtibar, İş Hayatı ve Gelecek Araştırması Anketi (Aralık 2008) 18-30 yaş grubu arasındaki 1752 kişi  Türkiye’nin gelişmişlik ve refah düzeyinin artmayacağını düşünüyorum: % 86.2  Türkiye’nin gelir dengesine kavuşamayacağını düşünüyorum: % 86.3  Türkiye’de eğitim sorunuyla ilgili sıkıntılar bitmez: % 83.3  Türkiye’de işsizlik sorununun çözüleceğini sanmıyorum: % 88,7  Türkiye’nin ileri teknolojiler üreten bir ülke olmayacağını ve geri kalmışlığı yaşamaya devam edeceğini düşünüyorum: % 90,2

6 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ GENÇLİK NE İSTER?  Saygı görmek,  Muhatap alınmak,  Ciddiye alınmak,  Toplumda var olduğunu ispatlamak,  Özgürlük,  Güven,  Eşitlik,  GELECEK İSTER (Bol maaşlı bir iş, güzel bir ev-araba, iyi bir eş)

7 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ GENÇLİK PROGRAMI Beş yılda 33 ulusal ajansın bulunduğu “Program Ülkeleri” arasında geldiğimiz yer:  1. Almanya 9,6 m. €  2. Fransa 8,2 m. €  3. İngiltere 7,5 m. €  4. Türkiye 7,1 m. €  5. Polonya 7 m. €  6. İtalya 6,7 m. €

8 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ RAKAMLAR (2003-2008) 81 il81 il 1.749 adet proje1.749 adet proje 18.731.368 € hibe18.731.368 € hibe 20.000 genç20.000 genç YILLARA GÖRE HİBE KULLANIM ORANLARI  2004 % 95  2005 % 97  2006 % 100  2007 % 100  2008 % 100

9

10 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ GENÇLİK PROGRAMI 2007-2013 GENÇLİK PROGRAMI 2007-2013 Bütün Gençler için Yaygın Eğitim (Youth in Action)

11 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ GENÇLİK PROGRAMI HEDEFLER Gençlerin genel olarak aktif vatandaşlıklarını ve özel olarak Avrupa vatandaşlıklarını teşvik eder, Gençler arasında dayanışmayı ve hoşgörüyü geliştirmeyi teşvik eder (Avrupa Birliği’nde sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla), Farklı ülkelerdeki gençler arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmeyi hedefler, Gençlik alanındaki sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefler, Gençlik alanında Avrupa işbirliğini teşvik eder.

12 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ KİMLER YARARLANABİLİR  Gençler ve Gençlik STK’ları  Gençlik çalışanları  Gençlik liderleri  Yerel yönetimler  Gençlik politikaları belirleyicileri

13 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ COĞRAFİ KAPSAM  PROGRAM ÜLKELERİ  AB Üye Devletleri,  EFTA/EEA Ülkeleri (İzlanda, Linkeştayn ve Norveç)  AB’ye adaylık sürecinde bulunan Türkiye  AB KOMŞU ÜLKELERİ  DİĞER ORTAK ÜLKELER

14 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Genişletilmiş Coğrafya: Ortak ülkeler  Komşu Ortak Ülkeler (Güneydoğu Avrupa, Doğu Avrupa ve Kafkaslar, Akdeniz Ortak Ülkeler)  Diğer ortak ülkeler (Asya, Afrika, Latin Amerika, Pasifik ve Karayip Bölgeleri)  (Şartlı: Avrupa Topluluğu ile gençlik alanında anlaşma yapan ülkeler)

15 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Bütün Gençlere Açık Olma “Komisyon ve katılımcı ülkeler sosyal, fiziksel, psikolojik, ekonomik veya coğrafi açıdan veya eğitim bakımından belli zorluklar taşıyan gençlerin programdan faydalanması için özel gayret sarf eder.”

16 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ GENÇLİK PROGRAMININ SÜREKLİ ÖNCELİKLERİ  Avrupa Vatandaşlığı,  Gençlerin Katılımı,  Kültürel Çeşitlilik,  İmkanları Kısıtlı Gençlerin Dahil Edilmesi.

17 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ AVRUPA VATANDAŞLIĞI  Gençlerin Avrupa vatandaşı oldukları konusundaki farkındalığı artırır.  Avrupa değerlerine vurgu yapar. Gençleri Avrupa’nın gündeminde olan konuları yansıtmaları/ele almaları konusunda destekler.

18 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ GENÇLERİN KATILIMI  Gençleri aktif birer vatandaş olmaları konusunda destekler,  Gençleri kendi yerellerindeki toplumsal hayata daha aktif katılımları konusunda destekler,  Gençleri temsili demokrasi mekanizmalarına daha aktif katılımları konusunda destekler,  Nasıl katılım sağlanacağını öğreten faaliyetleri destekler.

19 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK  Gençlerin projelerin kültürler arası boyutu hakkındaki farkındalığı artırır,  Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele eder.

20 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ SOSYAL DAHİL ETME  İmkanları kısıtlı gençlerin de Gençlik Programından faydalanmasını hedefler =Gençlik Programının Dahil Etme Stratejisi

21 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ EYLEMLER  Eylem 1 – Avrupa için Gençlik  Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti  Eylem 3 – Dünya Gençliği  Eylem 4 – Gençlik destek sistemleri  Eylem 5 – Gençlik Alanında Avrupa İşbirliği için Destek

22 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ YAŞ ARALIKLARI Eylem 1  1.1 Gençlik Değişimleri: 13-25 (istisna 26-30)  1.2 Gençlik Girişimleri: 18-30 (istisna 15-17)  1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri: 13-30 Eylem 2  AGH: 18-30 (istisna 16-17) Eylem 3  Eylem 1 ve Eylem 4’e göre Eylem 4  Yaş sınırı yok Eylem 5  15-30

23 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ EYLEM 1 – AVRUPA İÇİN GENÇLİK  Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri  Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri  Eylem 1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri

24 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH) European Voluntary Service (EVS)

25 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ EYLEM 3 – DÜNYA GENÇLİĞİ Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle işbirliği  3.1 a Gençlik Değişimleri,  3.1 b Eğitim ve Ağ Kurma Projeleri

26 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Eylem 4 – GENÇLİK ÇALIŞANLARI İÇİN DESTEK SİSTEMLERİ  Eylem 4.3 - Gençlik çalışanları ve gençlik organizasyonları için eğitim ve ağ kurma  İşbaşı eğitimi,  Fizibilite ziyareti,  Değerlendirme toplantıları,  Çalışma ziyaretleri,  Ortaklık kurma faaliyetleri,  Seminer,  Eğitim kursu,  Ağ kurma

27 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Eylem 5 – GENÇLİK ALANINDA AVRUPA İŞBİRLİĞİ İÇİN DESTEK  Eylem 5.1 Gençler ve gençlik politikalarından sorumlu kişiler için toplantılar (Ulusal ve uluslararası seminerler)

28 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ TEŞEKKÜRLER


"T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI ‘’ ‘’Bütün." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları