Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE TÖNETİMİNDE AKREDİTASYON Hazırlayanlar: Mehmet ÖZKAN Meryem Dinsever

2 İÇERİK Akreditasyon Kuruluşları Türkiye’de Durum
Eğitimde Akreditasyon Neden Eğitimde Akreditasyon? Dünya’da Eğitim Akreditasyonu Akreditasyon Kuruluşları Türkiye’de Durum Türkiye’de lk-Orta Ögretim Akreditasyonu MEB’ de Akreditasyon ISO Kalite Belgesi

3 AKREDİTASYON Bir mal veya hizmetin ulusal veya uluslararası standartları sağlamakta olduğunun tescili ve düzenli aralıklarla denetlenerek sürekliliğinin sağlanması sürecine “AKREDTASYON” adı verilmektedir. Akreditasyonun temelini Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri çerçevesinde tanımlanmış süreçlerin ve standartların uygulanması ve sağlanan faydanın ispatı oluşturmaktadır. MEB – KALİTE ÖDÜLÜ EL KİTABINDAKİ TANIMI Gerekli bilgi ve yetkilerle donatılmış bir üst organ tarafından bir mümessil, servis, birey veya operasyonel grubun belirlenen konularda belgelendirme yetkisine haiz kılınmasına denir

4 EĞİTİMDE AKREDİTASYON
Eğitimde Akreditasyona; Eğitim kalitesinin tescilinde, Diploma denkliğinde, Hayati önem taşıyan mesleklerin icrasında, Mesleki yeterlilik kapsamında, Hayati önem taşıyan mesleklere ait verilen eğitimlerin yetki ve/veya yetkinlik ifadelerinde, İhtiyaç duyulmaktadır.

5 EĞİTİMDE AKREDİTASYON NEDİR?
Günümüz Bilgi Çağındaki egitiminin; Eğitim kalitesini sürekli yükseltmek, Etkin ve sorgulayıcı yöntemlerle, Uygulama ve araştırmayı teşvik ederek öğrencilere aktarmak, Doğru ve hedefe yönelik yöntemlerle ölçmek ve değerlendirmek, Elde edilen bilgi birikimi ve deneyimlerin sürekli iyileitirme için kullanılmasını saglamak. Eğitim akreditasyonu yukarıda belirtilen maddeleri sorgulayan bir süreçtir.

6 EĞİTİMDE AKREDİTASYON NEDİR?
CIS (Council of International Schools) Akreditasyonu Standart Başlıkları Felsefe ve Amaçlar Müfredat Üst Yönetim ve Okul Yönetimi Çalışanlar Öğrenciyi Destekleyen Hizmetler Kaynaklar Öğrenci ve Toplum Yaşamı

7 NEDEN EĞİTİMDE AKREDİTASYON

8 NEDEN EĞİTİMDE AKREDİTASYON
Kaliteyi sürekli kılmak için etkin bir yoldur. Eğitimde yüksek kalite için yapılacak çalışmaların üst noktasıdır. Kalite çalışmalarının yürütülmesinde kuvvetli bir yol göstericidir. Mükemmelleşme yolunda motive edici ve disipline edici bir kontrol mekanizmasıdır. Yakalanmış eğitim kalitesi seviyesinin güvence altında olduğunun bir ifadesidir. Kurumun ileriye yönelik planlarının olusturulmasında sağlam bir altyapı sağlar. Egitim kurumu tüm yönleri ile yüksek standartlara uygun hale getirilmiş olur. Yetkin meslek sahiplerinin yetiştirilmesi için eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve sürekliliginin sağlanması. Bir eğitim kurumunun uluslararası platformda kalitesini anlatmak için kullanacagı temel argümandır.

9 NEDEN EĞİTİMDE AKREDİTASYON
Öğrenci, öğretmen, yönetici memnuniyeti artar. Verimlilik artar. Takım ruhu gelişir. Kurum içindeki iletişimi ve iş paylaşımını verimli hale getirir. Kurumda sahiplenme duygusu yaygınlaşır ve gelişir. Kurumun etkileşimde olduğu tüm çevreler ile etkin ve fayda sağlayacak ilişkiler kurulur. Yurtiçi-Yurtdışı diğer eğitim kurumları ile iletişim kurulmasına yardımcı olur. Kurum rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlar .

10 DÜNYA’DA EĞİTİM AKREDİTASYONU
Ulusal eğitim politikaları akreditasyonu şart koşabilmektedir; ABD‘ de geçerli bir diploma veren tüm okullar akredite olmak zorundadır. Kurs ve uzaktan eğitim diplomaları, diploma veren kurumun akredite olması durumunda tüm ülkede geçerli olmaktadır. Özel eğitim kurumları daha fazla tercih edilmek için akreditasyon almaktadır. Diğer eğitim kurumları ile işbirligi yapmak isteyen okullar akreditsyonu kullanmaktadırlar. Diğer ülkelerde okul açmak isteyen kurumlar akreditasyon almaktadır.

11 AKREDİTASYON KURULUŞLARI
Kaynak : Mutlu Tunç Egitim ve Danısmanlık 2008 Yılı Verilerine Göre

12 TÜRKİYE’DE EĞİTİM AKREDİTASYONU
TURKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Laboratuvar Akreditasyonları Kaynak : Mutlu Tunç Egitim ve Danısmanlık 2008 Yılı Verilerine Göre

13 TÜRKİYE’DE İLK-ORTA ÖGRETİM AKREDİTASYONU
Doğuş Eğitim Kurumları

14 MEB’DE AKREDİTASYON – STRATEJİK PLANDA
MEB’İN STRATEJİK PLANINDA AKREDİTASYONLA İLGİLİ HEDEF VE STRATEJİLERİ Hedef 2.5. EğiTek’in Sorumluluk Alanı Kapsamına Giren Çeşitli Uygulamaların Uluslararası İlgili Kuruluşlar Tarafından Akredite Edilmesini Sağlamak Stratejiler Sınav hizmetlerinin akredite edilmesi Hayat boyu uzaktan eğitimle ilgili akreditasyon çalışmalarının yapılması Performans Göstergeleri Akredite edilen faaliyet sayısı

15 MEB’DE AKREDİTASYON – KALİTE POLİTİKASI
TKY uygulamaları, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından geliştirilen “Mükemmellik Modeli” esas alınarak yapılan özdeğerlendirme çalışmaları ile başlatılmakta, özdeğerlendirme sonuçlarında ortaya çıkan iyileştirme konularının bir plan dahilinde iyileştirilmesi ile sürdürülmektedir. Bugün bir çok okul/kurum ulusal düzeyde diğer kamu kurumlarına örnek gösterilebilecek sonuçlara ulaşmıştır. Ulusal kalite ödülü sürecinde bazı okul ve kurumlarımız ödül almış, bir çok okulumuz da ISO 9000 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmuştur.

16 ISO KALİTE BELGESİ "International Organization for Standardization" İngilizce açılımı kısaltılınca "IOS", Fransızca da Organisation internationale de normalisation kısaltılırsa "OIN" olmasından dolayı yunanca "eşit" anlamına gelen "isos" tan türetilerek şu an kullanılan "ISO" olarak adlandırılmıştır.  ISO Standart, 23 Şubat 1947 tarihinde kurulmuş olup, 135 üye ülkeden oluşmaktadır. Her ülkeden bir üye bulunmaktadır ve her üye eşit oy hakkına sahiptir. ISO Standart’ın aktif üyeleri olan ABD, İngiltere, Kanada tarafından bu çalışmaları yürütmek üzere Teknik Komite (TC 176) oluşturulmuştur. Bu komitenin çalışmaları sonucu ISO 9000 Kalite Sistem Standartları Mart 1987’de yayınlanmıştır. Ülkemiz (TSE 1988) başta olmak üzere birçok ülke tarafından benimsenerek uygulamaya geçilmiştir.

17 ISO 9000 MEB KALİTE EL KİTABINDAKİ TANIMI : Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından, Şirketlerin kalite güvence sistemi oluşma çabalarında model teşkil etmesi ile oluşturulmuş, kalite standartları serisi. En basit olarak, ISO 9000 İmalat ve Hizmet endüstrilerinde kalite güvencesi için kurulmuş, kapsamlı bir standartlar kümesidir. ISO 9000 serileri, bir firmanın kalite sistemini geliştirmesini, belgelemesini ve çalıştırılmasını ister, yani firma içinde yönetiminin kalite tetkik uygulamaları için sahip olduğu sorumluluktan, satın alma politikalarından, eğitime kadar uzanan Kalite Yönetim Sistemleri (KYS) uygulamalarının tümünü kapsar. Standartlar firmadan firmaya değişiklikler göstermektedir. Örneğin; imalat sürecinin, tasarım da dahil olmak üzere toplamı ile uğraşan bir firmada, sadece muayene ve test süreçleriyle uğraşan bir firmaya nazaran, ele alınması gereken çok sayıda husus bulunmaktadır. Her iki firma da, kendi kalite sistemlerini ISO yoluyla belgeleyebilir.

18 ISO KALİTE BELGESİ ISO 9001 (2000) Kalite Yönetim Sistemi: Dünya genelinde ve ülkemizde de yaygın kullanılan ISO serisinden “ISO 9001:2000” standardının ana başlıkları aşağıda yer almaktadır. 0. Giriş 1. Kapsam 2. Referanslar 3. Terimler ve Tanımlar 4. Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri 5. Yönetimin Sorumluluğu 6. Kaynak Yönetimi 7. Süreç Yönetimi 8. Ölçme, Analiz, İyileştirme

19 TEŞEKKÜR EDERİZ.

20 KAYNAKLAR MEB Eğitimde Kalite Ödülü El Kitabı
MEB Stratejik Plan Mutlu Tunç Eğitim ve Danışmanlık Sunumu 2008 Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK)


"İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları