Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu yöntemde;  Oksijen ve hidrojen elementleri genellikle en son denkleştirilir.  Denenecek ilk bileşik seçilirken; formülünde atom cinsi ve sayısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu yöntemde;  Oksijen ve hidrojen elementleri genellikle en son denkleştirilir.  Denenecek ilk bileşik seçilirken; formülünde atom cinsi ve sayısı."— Sunum transkripti:

1

2

3 Bu yöntemde;  Oksijen ve hidrojen elementleri genellikle en son denkleştirilir.  Denenecek ilk bileşik seçilirken; formülünde atom cinsi ve sayısı en çok olan bileşik seçilmesi en uygun olur. Al 4 C 3 ’ün kat sayısını 1 alalım Bu durumda Al(OH) 3 ün kat sayısı “4” olur. CH 4 ün kat sayısı “3” olur. O halde denklem; Olur. Sağdaki oksijen atomlarını sayarsak tak 12 tane var. O halde soldaki oksijenler de 12 tane olması için H 2 O’nun kat sayısı “12” olmalı. Bu durumda denklem;

4 Bu yöntemde;  Oksijen ve hidrojen elementleri genellikle en son denkleştirilir.  Denenecek ilk bileşik seçilirken; formülünde atom cinsi ve sayısı en çok olan bileşik seçilmesi en uygun olur.

5 Tesir değerliği; bir maddenin karşısındaki maddeyi etkileyebilme gücüdür. Tesir değerliği; tespit edilirken tepkimedeki maddelerin davranış biçimlerine göre karar verilir. Bunun için aşağıdaki açıklamaları dikkatlice inceleyiniz…

6 1 Mol asidin suda çözündüğünde çözeltiye vermiş olduğu hidrojen iyonunun (H + ) mol sayısıdır.

7 1 mol bazın suda çözündüğünde çözeltiye vermiş olduğu hidroksit iyonu (OH -1 ) mol sayısıdır.

8 1 mol tuzun formülünde bulunan katyonların yükleri toplamıdır.

9 1 mol maddenin mol-atom başına aldığı ya da verdiği mol-elektron sayısıdır.

10

11 Maddelerin oksijen ile tepkimeye girip oksitlerine dönüşürken ortama ısı enerjisi vermesi olayına YANMA denir. Tüm yanma olayları egzotermiktir. (ısı veren) ancak azot (N 2 ) gazınınkiler hariç. Yanma olaylarında oksijen (-2) değerliğini alır. BİR YERDE YANMA OLAYININ GERÇEKLEŞEBİLMESİ İÇİN; 1. Yanıcı madde olması gerekir. 2. Yakıcı madde olması gerekir. 3. Bu yanıcı madde ile yakıcı maddenin tutuşma sıcaklığına kadar ısıtılmış olması gerekir. BİR YERDE YANGININ SÖNDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN; 1. Yanan maddenin ortamdan uzaklaştırılması gerekir. 2. Yakıcı maddenin ortamdan uzaklaştırılması gerekir. 3. Yanıcı maddenin yanan yüzeyi ile yakıcı maddenin arasına yanmayan bir madde (YANGIN SÖNDÜRÜCÜ) eklenmeli. BİR MADDENİN YANGIN SÖNDÜRÜCÜ OLMASI İÇİN; 1. Tutuşma sıcaklığının çok yüksek olması gerekir. 2. Öz kütlesi havadan ağır olmalı. 3. Yanıcı ve yakıcı madde ile kimyasal tepkime vermemeli 4. Ekonomik olmalı. NOT: Su düşük sıcaklıktaki (adi yangınlar) yangınlarda söndürücü olabilir. Ancak yüksek sıcaklıktaki (Petrol gibi kimyasal maddelerin) yanmalarında yangın söndürcü olarak kullanılamaz.

12  Bir element yandığında o elementin oksidi oluşur.  Soygazlar yanmaz (He, Ne. Ar, Kr, Xe, ve Rn)  Metaller yandığında metal oksitler oluşur. Metal oksitler genellikle bazik özellik gösterir.  Ametaller yandığında ametal oksitler oluşur. Ametal oksitler genellikle asidik özellik gösterir. ÖNEMLİ:  Bir element yandığında alabileceği en büyük pozitif değerliği almış ise buna TAM YANMA denir. En büyük pozitif değerliği alamamışsa buna KISMİ YANMA denir.  Tam yanma sonucu oluşan oksitler bir daha yanmazlar.  Kısmi Yanma soncu oluşan oksitler tam yanma olayını gerçekleştirene kadar yeniden yanabilirler. Örnekleri dikkatlice inceleyelim…

13

14 Bir bileşik yandığında bileşikteki her bir elementin oksidi oluşur.ÖNEMLİ Bileşikteki anyon oksijen ile yanarken (-) yük mutlak değer içine alınır. Bundan sonra onun 8’e tamamlayan pozitif değeri ile oksidinin formülü yazılır. Aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyiniz…

15 Bir bileşik yandığında bileşikteki her bir elementin oksidi oluşur.ÖNEMLİ Bileşikteki anyon oksijen ile yanarken (-) yük mutlak değer içine alınır. Bundan sonra onun 8’e tamamlayan pozitif değeri ile oksidinin formülü yazılır. Aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyiniz…

16 ( Mg + He ve CH 4 ) karışımı oksijen ile yandığında yanma ürünleri nelerdir? Burada dikkat edilmesi gereken: 1.Mg element ve metal olduğundan oksijen ile yanar ve metal oksit oluşur 2.He soygaz olduğu için oksijen ile yanmaz. 3.CH 4 bileşik olduğundan oksijen ile yandığında bileşikteki her bir elementin oksidi (CO 2 ve H 2 O) oluşur. 4.Karışımdaki her bir saf maddenin oksijen ile tepkimesini ayarı ayarı yazıp üzerinde işlem yapmalıyız. Bir karışım yandığında; karışımdaki her bir saf madde kendi kuralına göre yanar. Yani elementler kendi kurallarına göre, bileşikler ise kendi kurallarına göre yanar. Bir karışım yandığında; karışımdaki her bir saf madde kendi kuralına göre yanar. Yani elementler kendi kurallarına göre, bileşikler ise kendi kurallarına göre yanar.

17 Her türlü asit ile tepkime verirler Asitler ve kuvvetli bazlar ile tepkime verirler Yalnız oksijenli inorganik asitler ile tepkime verirler Hiçbir asit ve baz ile tepkime vermezler

18 Aktif metaller asitler ile reaksiyona girdiğinde asidin hidrojen iyonu ile metal yer değiştirir. Ürün olarak METALİN TUZU ve HİDROJEN GAZI oluşur.

19 Anfoter metaller asitler ile reaksiyona girerse aktif metaller gibi davranırlar. Yani ürün olarak metalin tuzu ve hidrojen gazı açığa çıkar.

20 Anfoter metaller kuvvetli bazlar ile reaksiyona girerse; Çifte tuz (Çift katyonlu tuz) ve hidrojen gazı oluşur.

21 Yarısoy metaller oksijeni olmayan inorganik asitler ile tepkime vermezler. B u n u n s e b e b i h i d r o j e n i n a k t i f l i ğ i n i n y a r ı s o y v e s o y m e t a l l e r d e n d a h a f a z l a o l m a s ı d ı r.

22 Soy metaller hiçbir asit ya da baz ile tek başına tepkime vermezler. Ancak: Altını çözebilen bir karışım vardır. Bu karışım 3 molarlık HNO 3 +1 molarlık HCl Eşit hacimlerde karıştırılması ile oluşur.

23

24


"Bu yöntemde;  Oksijen ve hidrojen elementleri genellikle en son denkleştirilir.  Denenecek ilk bileşik seçilirken; formülünde atom cinsi ve sayısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları