Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması DEA’ların Şeffaflık, Danışma ve İletişim Unsurlarının Artırılması 16-17 Mart 2009 Oturum 6A.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması DEA’ların Şeffaflık, Danışma ve İletişim Unsurlarının Artırılması 16-17 Mart 2009 Oturum 6A."— Sunum transkripti:

1 Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması DEA’ların Şeffaflık, Danışma ve İletişim Unsurlarının Artırılması 16-17 Mart 2009 Oturum 6A Başarılı bir DEA Danışmanın Planlanması ve Yapılması

2 Daha İyi Danışma için Uygulamalı Adımlar Danışmayı önceden planla Paydaşları belirle Danışma belgesini hazırla Danış Cevapları analiz et ve önerileri dikkate al Analizi DEA’nin içine entegre et Geri bildirim sağla

3 Yarı-hedefli Aktif Danışma Etki üzerinde bilgi toplamak için hedefli bir danışma başlat Web’deki kaynakları kullanın –İngiltere’nin kuralları http://www.berr.gov.uk/bre/consultation%20guidance/page44420.html –Kanada rehberi http://www.regulation.gc.ca/documents/gl-ld/erc-cer/erc-cer00- eng.asphttp://www.regulation.gc.ca/documents/gl-ld/erc-cer/erc-cer00- eng.asp Danışma belgesini hazırlayın –Bakan tarafında gözden geçirilme –İnternette yayınlama –Aktif danışma kullanılması (toplantılar ve hedef gruplar)

4 1. Adım: Danışmayı planla Emek orantısal olmalı Açık amaçlar ortaya koyun Zamanlamayı idare ederek zamana uyun Danışma sürecinin bütçesini çıkartın Danışma mekanizmalarını DEA sürecine göre uyarla ve karıştır

5 2. Adım: Paydaşları Belirle Düzenlenen birimler –İş dünyası (yerel, yabancı, büyük ve küçük) –Çalışanlar –Tüketiciler Paydaşlar –STKlar –Üniversiteler, beyin takımı –Diğer kullanıcılar Kamu idaresi (kamu üstü ve geneli) Siyasi temsilciler

6 İki birbirine bağlı temel konular DEA’nın kullanışlı olması Paydaşların temsili

7 Paydaş haritası Etki-İlgiDüşük EtkiYüksek Etki Düşük PayEn düşük öncelikli Paydaş grubu Karar ve görüş ifadesi için faydalı, lobicilik Yüksek Pay Önemli Paydaş grubu belki güçlendirilmesi gerekir En kritik Paydaş grubu

8 Danışılan taraflar herkesi temsil eder mi? ‘İçeridekiler’ ‘Dışarıdakiler’e karşı –Tüketicilere danışılması –Gelecekte oluşabilecek düzenlenen birimler Danışma aracılığıyla yakalama –Lobi faaliyeti ve danışma –Ses çıkaracak grupların idare edilmesi

9 3. Adım: Danışma Belgesi Hazırla §Belge 5-10 sayfa arasında §Yapı 1.Bakan tarafında imzalı önsöz 2.Yönetici Özet 3.Nasıl cevaplanacak 4.Reform neden gerekli? (problem tanımı) 5.Dikkate alınan seçenekler 1.Seçeneklerin açıklanması 2.Etki türleri §Başvuru formu –Açık sorular –Etkiler Tablosu

10 4. Adım: Paydaşlara Danış Geniş veya Hedefli Danışma Aktif veya Pasif Danışma e-danışma –İnternette yayınlama ve geri-bildirim

11 Geniş veya Hedefli Danışma Hedefli Paydaş ve Temsilci grupları Hedef gruplar/Test panel grubu Kamuya açık toplantılar ve konferanslar Uygulayıcı gruplar ve Sanayi-Hükümet Forumları Anketler Geniş (genelde zorunlu) Yazılı danışma Bilgi notu ve yorumlar (ön yayınlama). Dinlemeler Zorunlu tavsiyeler

12 Aktif veya Pasif Danışma Aktif Danşma grupları, komisyonlar, kamuya açık oturumlar Gayrı-resmi danışma Panel ve hedef testleri Eş denetim Anket Pasif Yorum için dağıtım, bilgi ve yorum, Bilgi ve yorum (Önyayım)

13 Genel veri toplama teknikleri (1) TeknikAvantajlarDezavantajlar Etkilenen nüfusu temsilen model işletmeler Maliyet verileri toplamanın hızlı ve ucuz yöntemi. Çok basit ve önermelerdeki hatalar açık. Çok geniş olarak danışılmalı Modelleme: Ekonometrik model oluşturma (girdi- çıktı, genel denge modelleri, çevresel etki değerlendirme modelleri, mikrosimülasyon modelleri). Toplumun belirli kesimlerinin refahını ölçmenin ve ekonomi aracılığıyla ikincil etkileri tahmin etmenin. Şeker Ortak Pazarı Reformu hakkında DEA’sında farklı reform senaryonların makroekonomik etkisini belirlemek için modelleme analizi kullandı. Bunun yanısıra niteliksel çok-kriterli geniş etki değerlendirmesi yapıldı ve paydaş görüşleri de alındı. Pahalı ve önerme yanlışlarına açık. Makro modeller mikro müdahaleler konusunda ayrıntı vermez. Analizi yapanların elinde hazır bir model yoksa, modelleme yapmak için gerekli araçlar ve kaynaklara ulaşmaları kısıtlıdır. Fayda ile ilgili verilere ulaşmak için ekonomik modeller uygun değildir Pasif Danışma (Yorum için yayım) İyi düzenleme için çok çeşitli veri ve fikir vermesi için hızlı ve ucuz toplama. Taraf tutulmasına açık ve kötü veri. Diyaloga açık değil Veri boşlukları.

14 Genel veri toplama teknikleri (2) TeknikAvantajlarDezavantajlar İş AnketleriHızlı veri toplanır, hedeflenen gruplarda yapılabilir, başka türlü toplanması güç olacak veri bulmaya yarar. Bilgi genişliği kısıtlıdır (maliyet bilgisi olur ancak fayda bilgisi azdır), fazla güvenilir değil, maliyet yüksek olabilir. Seçeneklerin araştırılması güçtür. Odak gruplarıİş Tartışma Paneli hızlı sonuç verebilir maliyet & fayda konusunda daha geniş çaplı veriler sunabilir. Alternatifleri ve seçenekleri kolayca araştırabilir. Veri kalitesi bir sorun teşkil edebilir. Ön hazırlık ve paydaşlarla iyi ilişkiler gerektirir.

15 Danışma Taktikleri Hedefle danışma –Belirli paydaşlarla bilgi ihtiyaçlarını bağlantılandırmak için yapılır. Çeşitli seviyeli danışma stratejileri –Asgari ve tutarlı standartlar –Ancak detaylı bilgi almak için esnek adaptasyon olabilir –Danışma yöntemlerini karıştırın

16 Rahatsız edenler görüşlere karşı Veri ve etki kanıtları Görüşler & Kişisel Çıkarlar

17 Danışma Toplantıları Gündem Hazırla –Toplantının amacı –Danışmanın amacı –Tartışılan konular –Olası seçenekler / varolan çözümler Katılımcılar listesi İfade edilen görüşleri kaydet ve raporla –Öneriler, gerçekler, referanslar –Özel sorular için oylama yapın –Anketler dağıtarak, yazılı yorum isteyin Devamını bildirin –Görüşlerinin nasıl kayıt altına alındığını ve dikkate alındığını –Politika oluşturma sürecini ne kadar etkilediklerini –Toplantıdan sonra politika gelişmelerinden bilgilendirilmeye devam edeceğinizi

18 Danışmanın sınırlarını belirleyin Araştırılması gereken anahtar etkileri belirleyin 30 günlük danışma süresi tanıyın –2006 Yönetmeliğine uyma kararı Güvenirlik sağla –Hükümet Genel Sekreterinin imzasını alın

19 Düzenleyici etkiler açısından seçenekleri karşılaştır 23 Etki, örn.:Seçenek 1: Bir şey yapmama Seçenek 2: Yeni yasa Seçenek 3: Davranış kuralları ve koordinasyon mekanizmaları İşletme masrafları ve iş yapma (örn. İhracat artışı) Laboratuar hizmetlerinin kalitesi (uluslar arası standartlara uygunluk) Ticaret ve uluslar arası ilişkiler (WTO, EU uyumu) Ekonomiye yabancı yatırımın çekilmesi Yenilikçiliğin desteklenmesi, teknolojik değişiklik Sağlıkla ilgili acil durumlara cevap verebilme Türk tüketicilerin sağlıklarına etkiler Bölgesel ve belediye gelişimi Daha temiz çevre Laboratuarlarda iş bulma (sayı ve nitelik) Kamu bütçesi (vergi azalması, kamu fonlarının daha verimli kullanılması)

20 Danışma Mekanizmalarının sınırları Danışma fazlası –Danışma birimlerinin çoğalması Danışma “yorgunluğu” –Danışmanın incelikli olması –Sormak, odaklanmak, soruşturmak, sorgulamak Sonuçların öngörülmesi –Reform karşıtlarının danışma sürecini suistimal etmesi –Danışma ve politik tartışma

21 5. Adım: Cevapları Analiz et ve Önerileri Ekle Analysis –Olumlu ve olumsuz cevapları ayır –Sonrasında gelecek sorular hazırla, gerekirse –Teyit et –“Olağanüstü” cevapları araştır –Danışma genel oylama değildir Temsil sonuçlarının gözlenmesi –‘Cevap Analiz Tablosu'.

22 Cevapların Gözlemlenmesi

23 6. Adım: Cevapları DEA’ya entegre et Karşılıklı toplantılar Anahtar hücrelerin analizi, belirsizlik değerlendirmesi Yeni kanun için analizin yazımı –Etki 1 Konu Seçenek A Seçenek B Seçenek C Seçenek D Özet –Etki 2 –vs.

24 Sonuçların özet tablosu

25 7. Adım: Geri bildirim sağlanması Hesap verebilirlik konusu Çok önemli çünkü –İnanırlık, –Güven sağlanması –Gelecek danışma için sürdürülebilirlik Bilgi teknolojisi kullanılması


"Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması DEA’ların Şeffaflık, Danışma ve İletişim Unsurlarının Artırılması 16-17 Mart 2009 Oturum 6A." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları