Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İç Denetim Sunumu H.Abdullah KAYA Daire Başkanı 23-25.05.2006 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İç Denetim Sunumu H.Abdullah KAYA Daire Başkanı 23-25.05.2006 Ankara."— Sunum transkripti:

1 1 İç Denetim Sunumu H.Abdullah KAYA Daire Başkanı 23-25.05.2006 Ankara

2 2 Sunum Planı İç denetimin gelişimi Uluslararası tanımı Ülkemizde kamuya uyarlanması Kamuda iç denetimin işleyişi İç denetçilerin öncelikli yapacakları işler İç denetim sonrası denetim yapımız Sonuç

3 3 Denetim Teftiş, Kontrol Denetim Kavramları birbirinin yerine kullanılmakla birlikte farlı hususları ifade ederler. Bu günkü anlamda risk odaklı iç denetime, denetim anlayışında zaman içinde yaşanan gelişmeler sonucunda ulaşılmıştır.

4 4 İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) 1941 yılında New York’ta kurulmuştur. İç denetim, iç kontrol, bilgi teknolojisi denetimi gibi konularda hizmet vermektedir. İç denetime ilişkin standartlar ve etik kurallar belirlenmesine ve geliştirilmesine katkılarda bulunmaktadır.

5 5 Uluslararası İç Denetim Standartları Nitelik Standartları: İç denetim faaliyetini sürdürenlerin ve birimlerin özelliklerini belirler. Her denetçi veya birime uygulanması mümkündür. Performans standartları:İç denetim faaliyetinin içeriğini, yapılış yöntemlerini ve performansının nasıl değerlendirileceğini açıklar. Uygulama Standartları: Özel denetim görevlerinde uyulacak özel açıklamaları ve talimatları içerir.

6 6 İç Denetimin Tanımı İç denetim; kurumun her türlü etkinliğini geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir. İç denetçiler, risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olurlar. (Institute of Internal Auditors, 2002)

7 7 İç Denetim Tanımının Unsurları Objektif olunması, Güvence ve danışmanlık hizmeti verilmesi, Kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve değer katmak, Kurumun hedeflerinin geliştirilmesine yardımcı olunması, Risk yönetimi, iç kontrol süreçleri ve yönetsel süreçlerin denetimi, Sistematik ve disiplinli çalışma,

8 8 Kamuda İç Denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 63,64,65,66 ve 67’inci maddelerinde  İç denetim,  İç denetçinin görevleri,  İç denetçinin nitelikleri ve atanması,  İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve bu kurulun görevleri düzenlenmiştir. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının 38, 39 ve 40 ncı maddelerde;  Denetimin tanımına,  Denetim türlerine,  Denetimin kamuda uygulanmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

9 9 5018 Sayılı Kanunda İç Denetim Sistemi İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı olarak iç denetim yapılması, Üst yöneticiye bağlı iç denetçi istihdamı, Sertifikalı iç denetçiler, İç denetim standartlarına uygun sistematik ve sürekli denetim, Öngörülmüştür.

10 10 İç Denetçi Atanması Daimi SüreçGeçici Süreç İç Denetçi Adayı Kurul Sertifikalı İç Denetçi İdare İç Denetçi Sınav Eğitim Sertifika Sınavı Başvuru Atama İç Denetçi Adayı İdare İç Denetçi Başvuru Atama Kurul İç Denetçi Eğitimi İç denetçi eğitimi talebi Bilgi İç denetçi atamasının bildirimi

11 11 İç Denetim Faaliyeti Kurul İç Denetim Birim Bşk İç Denetçi Denetlenen İdare Üst Yönetici Denetim Gözetim Sorumlusu Denetleme Rapor Çıktısı Denetim programının uygulanması görevi Onaylanan denetim plan ve Programının bilgilendirme Amacıyla sunulması Bilgilendirme amacıyla raporun gönderilmesi 3 yıllık stratejik denetim planını hazırlar ve yayınlar Hedef gösterme Yıllık denetim programı 3 Yıllık denetim planı Gözetim Rapor özeti sunumu Onay istemi Denetim sonuçlarının sunumu

12 12 Aktörler Arası İlişkiler Bakan Kurul İç Denetçi İç Denetim Birimi Bşk Denetim Gözetim Sorumlusu Üst Yönetici 3 lü kararname Atama Gözetim Görevlendirme Arasından Seçim Kadro Yoksa Görevlendirme Kadro Varsa Atama Görevden Alınmada Bilgilendirme

13 13 İç Denetim Faaliyeti ve Diğer Denetim Alanlarıyla İlişkiler İç Denetim -Uygunluk denetimi -Mali tabloların güvenilirliği denetimi -Performans denetimi -Bilgi Teknolojileri denetimi -Sistem denetimi Dış Denetim Diğer Denetim (Vergi İncelemesi vb) Soruşturma İnceleme Teftiş Alan çakışması yok Alan çakışması VAR Dışarıda kalan sadece ani baskınlar şeklinde yapılan teftişler

14 14 İç Denetim Evreni ve Dışında Kalanlar KAMU İDARELERİ OLARAK İÇ DENETİM Evreni BİT KİT Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

15 15 İç Denetçilerin Öncelikli Çalışmaları İç denetçiler:  İç Denetim Birimi İşlem yönergelerinin oluşturulması  Risk yönetiminin tanıtımı  Kurum makro risk haritasını oluşturulması  İdari işlerin ve süreçlerinin yazılı hale getirilmesi  Riskleri ve derecelerini tespit  İç kontrol önlemlerinin tanıtımı  Alınması gereken iç kontrol önlemlerinin önerilmesi Çalışmalarına öncelik verilerek 2006 yılında İç denetim yapılabilir idari yapı oluşturmaya çalışacaklardır.

16 16 Mevcut Denetim Yapısı Müsteşar Müfettiş Genel Müdür BAKAN İl Müdürü (Taşra) Genel Müdür İç Denetçi Denetmen veya Müfettiş Kontrolör

17 17 Mevcut Görev Alanları Müfettiş (Bakanlıkta) Kontrolör (Müsteşarlık ve Genel Müdürlükte) Denetmen (İl Müdürlüğünde) Soruşturma İnceleme ve diğer görevler Uygunluk Denetimi (İdari, Mali) İç Denetçi Sistem, Performans, Bilgi İşlem (Bakanlık ve diğer idarelerde)

18 18 Sonuç İç denetim sisteminin başarıyla uygulanması halinde:  5018 sayılı kanunla getirilen yönetim sorumluluğu ilkesi başarıyla uygulanabilecektir. Üst yöneticilere, Kurum çalışanlarına, Kamuoyu ve kurumla ilgili taraflara güvence sağlayacaktır.  Geçmişe ve mevzuata odaklı denetim sistemimiz, uluslararası uygulamalar paralelinde geliştirilmiş olacaktır.  AB mevzuatı ile uluslararası uygulama ve standartlar denetim alanında yakalanmış olacaktır.  Kamu idarelerinin faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına olanak sağlanacaktır.

19 19 Teşekkürler


"1 İç Denetim Sunumu H.Abdullah KAYA Daire Başkanı 23-25.05.2006 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları