Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aile Hekimliğinin Tanımı ve Temel İlkeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aile Hekimliğinin Tanımı ve Temel İlkeleri"— Sunum transkripti:

1 Aile Hekimliğinin Tanımı ve Temel İlkeleri

2 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
Sunumun sonunda katılımcıların, Aile Hekimliği’nin tanımı ile temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmaları Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

3 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
HEDEFLER Birinci basamak sağlık hizmetleriyle ilgili DSÖ dökümanları Tıptaki gelişmelerin hizmet sunumuna etkileri Aile Hekimliğinin dünyadaki kilometre taşları Aile Hekimliğinin özellikleri hakkında fikir sahibi olunması . 5 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

4 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
Global Vizyon Sağlıklı insan Sağlıklı toplum Sağlıklı dünya Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

5 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
Evrensel nitelikte ulaşılabilirliği olan, aile ve toplum yönelimli, altyapı, personel ve hizmet sunum standartları bakımından güçlendirilmiş birinci basamak sağlık hizmetleri, sistemin merkezinde yer almalı, World Health Declaration, WHO, 1998 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

6 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
Birinci basamak hizmetler, esnek, ihtiyaçlara yanıt veren bir hastane sistemi tarafından desteklenmeli World Health Declaration, WHO, 1998 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

7 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
Hizmet sunum basamakları arasında entegrasyon sağlanmalı World Health Declaration, WHO, 1998 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

8 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
Çağdaş koşullara uygun ve basamaklar arası geri bildirim sistemi içeren sevk zinciri hayata geçirilmeli World Health Declaration, WHO, 1998 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

9 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
Sağlık hizmetleri her aşamada bilimsel kanıtlara dayalı olarak yürütülmeli World Health Declaration, WHO, 1998 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

10 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
Sağlık hizmetleri iyi kalitede ve maddi olarak karşılanabilir bir biçimde sunulmalı, World Health Declaration, WHO, 1998 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

11 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
Sağlık hizmetleri uygun bir teknoloji ve enformasyon sistemine sahip olmalı World Health Declaration, WHO, 1998 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

12 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
Sağlık hizmetleri sürdürülebilir nitelikte finansmana sahip olmalı World Health Declaration, WHO, 1998 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

13 Tıp Dünyasında Neler Oluyor
Gelişen Teknoloji Katlanarak artan tıbbi bilgi İleri uzmanlık alanları Disiplinler arası ilişkinin azalması Teknolojiye bağımlı, pahalı tanı-tedavi Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

14 Tıp Dünyasında Neler Oluyor
Gelişen Teknoloji Tanı ve tedavi olanaklarının artması Aşılar Sağlıklı su Beklenen yaşam süresinde uzama Yeni sağlık sorunları Kronik hastalıklar Yaşlılık Kazalar Sigara, alkol ve madde kaynaklı sorunlar Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

15 Tıp Dünyasında Neler Oluyor
Sağlığın yeni tanımı Biyopsikososyal tıp Maliyet etkinliği ve sağlık eğitimi Bireysel koruyucu hekimlik ve birinci basamak tedavi hizmetlerinin entegrasyonu Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

16 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
İhtiyaç Kişileri ve aileleri, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olarak ele alan, yaş, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın kesintisiz ve bütüncül sağlık hizmet sunabilen bir hekim Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

17 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
AİLE HEKİMİ “Aile Hekimi, disiplininin prensipleri doğrultusunda eğitim almış uzman doktordur. Tıbbi bakım isteyen kişiye, yaş, cinsiyet ve hastalıktan bağımsız kapsamlı ve sürekli sağlık bakımı sunmakla sorumludur. Bu bakımı, hastalarının otonomisine saygı göstererek kendi aile, toplum ve kültürleri bağlamında verir. Yetenek ve değerlerini etkin ve güvenli bir sağlık bakımı vermek üzere geliştirmekle yükümlüdür” European definition of GP/FM, WONCA 2002 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

18 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
Tıp Eğitimi Bilim Flexner Raporu 1910 Bakterilerin Keşfi Mikroskobun Bulunması Sanat Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

19 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
Tıp Eğitimi Bilim Branşlaşmanın Getirdikleri Daha fazla bilgi Daha fazla ilaç Daha fazla teknoloji Daha fazla hastalık Branşlaşma Flexner Raporu 1910 Bilim Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

20 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
Kilometre Taşları Peabody 1923 College of General Practitioners 1952 Willard Komisyon raporu 1966 Millis Raporu 1966 American Board of Family Practice 1969 224 sayılı kanun 1961 Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uzmanlık eğitimi 1985 TAHUD 1990 Trakya Üniv. Aile Hekimliği AD, Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi 2004 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

21 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasıdır Açık ve sınırsız hizmet olanağı Yaş, cinsiyet ya da kişinin başka herhangi bir özelliğinden bağımsız Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

22 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Kolay ulaşılabilirlik coğrafi ekonomik kültürel Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

23 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Entegre ve koordine Koruyucu Tedavi edici Rehabilite edici Hizmet basamakları arasında koordinasyon Konsültasyon Sevk Takip Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

24 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Süreklilik Hastalığın belirli bir evresi ile sınırlı değildir; Prekonsepsiyondan ölüm anına kadar sorumluluk Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

25 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Bütüncül Tüm sağlıkla ilgili durumlar Fiziksel Psikolojik Sosyal Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

26 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Kişisel Birey merkezli Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

27 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Aile ve toplum yönelimli Sorunların aile ve toplumsal örüntüleri Toplumun sağlık sorunları Diğer sektörler, meslek grupları ve kuruluşlarıyla, gönüllü kuruluşlarla birlikte entegre çalışma Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

28 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Gizlilik ve yakınlık Yaşama yayılan, sürekli ve yakın bir ilişki Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

29 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Savunuculuk Tüm sağlık konularında ve sağlık hizmeti veren diğer kişilerle ilişkilerde Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

30 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Sağlık kaynaklarının etkili kullanımı Reçete yazımı, Uzmana sevk, Konsültasyon Laboratuvar tetkikleri Yatarak tedavi Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

31 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Özgün görüşme ve klinik karar verme süreci Etkili bir iletişim Ayrımlaşmamış rahatsızlıklar Toplumdaki rahatsızlıkların prevalans ve insidansının belirleyici olduğu özgün bir karar verme süreci Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

32 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
Ekip hizmeti Diğer disiplinlerle Diğer sağlık personeli Sosyal hizmet Eğitim hizmeti İş hizmeti verenlerle de işbirliği yapabilir. Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

33 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
MESLEKİ EĞİTİM Belçika 2 yıl Danimarka 5 yıl Almanya 4 yıl İzlanda 5.5 yıl İrlanda 5 yıl Hollanda 3 yıl Norveç 6,5 yıl Portekiz 4,5 yıl İsveç 81 ay İsviçre 5 yıl ABD 3 yıl Filipinler 3 yıl Japonya 6 yıl Kore 3 yıl Tayvan 3 yıl Singapur 3 yıl Y. Zelanda 1 yıl Avustralya 3 yıl İngiltere 4 yıl İspanya 3 yıl Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

34 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
“Toplumun Gereksinmelerini Gözeten Bir Sağlık Hizmeti ve Tıp Eğitimi Sistemi Oluşturmak İçin Öneriler” Aile Hekimliği bir disiplin olarak tanımlanmalıdır. Temel tıp eğitimi, sonraki uzmanlık eğitimi için uygun bir temel sağlamalıdır. Aile Hekimliği disiplini her tıp okulunda öğretilmeli ve aile hekimi/dal uzmanı dengesi kurulmalıdır. Her ülkede aile hekimliği mezuniyet sonrası uzmanlık eğitim programları oluşturulmalıdır. WHO-WONCA Joint Conference Ontario, 1994 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi

35 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için, sağlık sisteminde, tıp mesleğinde, tıp fakültelerinde ve diğer eğitim kuruluşlarında köklü değişiklikler yapılmalıdır. Aile Hekimi, sağlık hizmet sistemlerinde kaliteye, sosyal adalete, etkinlik ve düşük maliyete ulaşılmasında merkezi role sahip olmalıdır. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için Aile Hekimi; hasta bakımında yetkin olmalı, bireysel ve toplumsal sağlık hizmetini bir bütün halinde ele almalıdır. WHO-WONCA Joint Conference Ontario, 1994 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi


"Aile Hekimliğinin Tanımı ve Temel İlkeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları