Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aile Hekimliğinin Tanımı ve Temel İlkeleri. Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 2 AMAÇ Sunumun sonunda katılımcıların, Aile Hekimliği’nin tanımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aile Hekimliğinin Tanımı ve Temel İlkeleri. Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 2 AMAÇ Sunumun sonunda katılımcıların, Aile Hekimliği’nin tanımı."— Sunum transkripti:

1 Aile Hekimliğinin Tanımı ve Temel İlkeleri

2 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 2 AMAÇ Sunumun sonunda katılımcıların, Aile Hekimliği’nin tanımı ile temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmaları

3 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 3 HEDEFLER  Birinci basamak sağlık hizmetleriyle ilgili DSÖ dökümanları  Tıptaki gelişmelerin hizmet sunumuna etkileri  Aile Hekimliğinin dünyadaki kilometre taşları  Aile Hekimliğinin özellikleri hakkında fikir sahibi olunması.

4 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 4 Global Vizyon Sağlıklı insan Sağlıklı toplum Sağlıklı dünya

5 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 5 Evrensel nitelikte ulaşılabilirliği olan, aile ve toplum yönelimli, altyapı, personel ve hizmet sunum standartları bakımından güçlendirilmiş birinci basamak sağlık hizmetleri, sistemin merkezinde yer almalı, World Health Declaration, WHO, 1998

6 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 6 Birinci basamak hizmetler, esnek, ihtiyaçlara yanıt veren bir hastane sistemi tarafından desteklenmeli World Health Declaration, WHO, 1998

7 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 7 Hizmet sunum basamakları arasında entegrasyon sağlanmalı World Health Declaration, WHO, 1998

8 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 8 Çağdaş koşullara uygun ve basamaklar arası geri bildirim sistemi içeren sevk zinciri hayata geçirilmeli World Health Declaration, WHO, 1998

9 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 9 Sağlık hizmetleri her aşamada bilimsel kanıtlara dayalı olarak yürütülmeli World Health Declaration, WHO, 1998

10 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 10 Sağlık hizmetleri iyi kalitede ve maddi olarak karşılanabilir bir biçimde sunulmalı, World Health Declaration, WHO, 1998

11 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 11 Sağlık hizmetleri uygun bir teknoloji ve enformasyon sistemine sahip olmalı World Health Declaration, WHO, 1998

12 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 12 Sağlık hizmetleri sürdürülebilir nitelikte finansmana sahip olmalı World Health Declaration, WHO, 1998

13 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 13 Tıp Dünyasında Neler Oluyor Gelişen Teknoloji  Katlanarak artan tıbbi bilgi  İleri uzmanlık alanları  Disiplinler arası ilişkinin azalması  Teknolojiye bağımlı, pahalı tanı-tedavi

14 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 14 Tıp Dünyasında Neler Oluyor Gelişen Teknoloji  Tanı ve tedavi olanaklarının artması  Aşılar  Sağlıklı su -Beklenen yaşam süresinde uzama -Yeni sağlık sorunları -Kronik hastalıklar -Yaşlılık -Kazalar -Sigara, alkol ve madde kaynaklı sorunlar

15 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 15 Tıp Dünyasında Neler Oluyor Sağlığın yeni tanımı Biyopsikososyal tıp Maliyet etkinliği ve sağlık eğitimi Bireysel koruyucu hekimlik ve birinci basamak tedavi hizmetlerinin entegrasyonu

16 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 16 İhtiyaç Kişileri ve aileleri, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olarak ele alan, yaş, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın kesintisiz ve bütüncül sağlık hizmet sunabilen bir hekim

17 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 17 AİLE HEKİMİ “Aile Hekimi, disiplininin prensipleri doğrultusunda eğitim almış uzman doktordur. Tıbbi bakım isteyen kişiye, yaş, cinsiyet ve hastalıktan bağımsız kapsamlı ve sürekli sağlık bakımı sunmakla sorumludur. Bu bakımı, hastalarının otonomisine saygı göstererek kendi aile, toplum ve kültürleri bağlamında verir. Yetenek ve değerlerini etkin ve güvenli bir sağlık bakımı vermek üzere geliştirmekle yükümlüdür” European definition of GP/FM, WONCA 2002

18 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 18 Sanat Bilim Flexner Raporu 1910 Mikroskobun Bulunması Bakterilerin Keşfi Tıp Eğitimi

19 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 19 Branşlaşmanın Getirdikleri Daha fazla bilgi Daha fazla ilaç Daha fazla teknoloji Daha fazla hastalık Bilim Flexner Raporu 1910 Branşlaşma Tıp Eğitimi

20 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 20 Kilometre Taşları Peabody 1923 College of General Practitioners 1952 Willard Komisyon raporu 1966 Millis Raporu 1966 American Board of Family Practice 1969 224 sayılı kanun 1961 Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uzmanlık eğitimi 1985 TAHUD 1990 Trakya Üniv. Aile Hekimliği AD, 17.09.1993 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi 2004

21 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 21 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasıdır  Açık ve sınırsız hizmet olanağı  Yaş, cinsiyet ya da kişinin başka herhangi bir özelliğinden bağımsız

22 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 22 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Kolay ulaşılabilirlik  coğrafi  ekonomik  kültürel

23 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 23 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Entegre ve koordine  Koruyucu  Tedavi edici  Rehabilite edici  Hizmet basamakları arasında koordinasyon Konsültasyon Sevk Takip

24 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 24 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Süreklilik  Hastalığın belirli bir evresi ile sınırlı değildir;  Prekonsepsiyondan ölüm anına kadar sorumluluk

25 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 25 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Bütüncül  Tüm sağlıkla ilgili durumlar  Fiziksel  Psikolojik  Sosyal

26 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 26 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Kişisel  Birey merkezli

27 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 27 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Aile ve toplum yönelimli  Sorunların aile ve toplumsal örüntüleri  Toplumun sağlık sorunları  Diğer sektörler, meslek grupları ve kuruluşlarıyla, gönüllü kuruluşlarla birlikte entegre çalışma

28 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 28 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Gizlilik ve yakınlık  Yaşama yayılan, sürekli ve yakın bir ilişki

29 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 29 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Savunuculuk  Tüm sağlık konularında ve sağlık hizmeti veren diğer kişilerle ilişkilerde

30 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 30 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Sağlık kaynaklarının etkili kullanımı  Reçete yazımı,  Uzmana sevk,  Konsültasyon  Laboratuvar tetkikleri  Yatarak tedavi

31 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 31 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Özgün görüşme ve klinik karar verme süreci  Etkili bir iletişim  Ayrımlaşmamış rahatsızlıklar  Toplumdaki rahatsızlıkların prevalans ve insidansının belirleyici olduğu özgün bir karar verme süreci

32 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 32 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Ekip hizmeti  Diğer disiplinlerle  Diğer sağlık personeli  Sosyal hizmet  Eğitim hizmeti  İş hizmeti verenlerle de işbirliği yapabilir.

33 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 33 MESLEKİ EĞİTİM Belçika2 yıl Danimarka 5 yıl Almanya4 yıl İzlanda5.5 yıl İrlanda5 yıl Hollanda3 yıl Norveç6,5 yıl Portekiz4,5 yıl İsveç81 ay İsviçre5 yıl ABD 3 yıl Filipinler3 yıl Japonya6 yıl Kore3 yıl Tayvan3 yıl Singapur3 yıl Y. Zelanda 1 yıl Avustralya 3 yıl İngiltere4 yıl İspanya3 yıl

34 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 34 “Toplumun Gereksinmelerini Gözeten Bir Sağlık Hizmeti ve Tıp Eğitimi Sistemi Oluşturmak İçin Öneriler” Aile Hekimliği bir disiplin olarak tanımlanmalıdır. Temel tıp eğitimi, sonraki uzmanlık eğitimi için uygun bir temel sağlamalıdır. Aile Hekimliği disiplini her tıp okulunda öğretilmeli ve aile hekimi/dal uzmanı dengesi kurulmalıdır. Her ülkede aile hekimliği mezuniyet sonrası uzmanlık eğitim programları oluşturulmalıdır. WHO-WONCA Joint Conference Ontario, 1994

35 Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 35 İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için, sağlık sisteminde, tıp mesleğinde, tıp fakültelerinde ve diğer eğitim kuruluşlarında köklü değişiklikler yapılmalıdır. Aile Hekimi, sağlık hizmet sistemlerinde kaliteye, sosyal adalete, etkinlik ve düşük maliyete ulaşılmasında merkezi role sahip olmalıdır. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için Aile Hekimi; hasta bakımında yetkin olmalı, bireysel ve toplumsal sağlık hizmetini bir bütün halinde ele almalıdır. WHO-WONCA Joint Conference Ontario, 1994


"Aile Hekimliğinin Tanımı ve Temel İlkeleri. Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi 2 AMAÇ Sunumun sonunda katılımcıların, Aile Hekimliği’nin tanımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları