Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Hatırla ki kâfirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni (yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak kurarlarken.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Hatırla ki kâfirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni (yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak kurarlarken."— Sunum transkripti:

1 “Hatırla ki kâfirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni (yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak kurarlarken Allah da (onlara) tuzak kuruyordu. Çünkü Allah bütün o tuzak kuranların üstündedir.’’ Enfâl suresi, 30. ayet.

2  İnancı gönül huzuruyla,baskı ve zorlamaya maruz kalmadan yaşanacağı yer ve imkan aramak  Din,inanç ve ibadetlerin engellendiğinde müslümanların bahanesi yoktur.  Vatanın terki değil, vatanın değerini bilmektir.  savaşın, kavganın istenen bir şey olmayıp, huzurlu ortamların oluşturulmasıdır.

3  Müşrikler, Müslümanları sevmemelerine, onlara eziyet etmelerine ve ayrılımcıkçılıkla itham ettikleri Müslümanların kendi özgür iradeleri ile Mekke’yi terk etmelerine karşı çıkmakta ve engelleme yolları aramaktadırlar.Niçin?  1. Müslümanların bir güç haline gelmeleri istememeleri. Kendi otoritelerini kaybetme düşünceleri  2. Şam ticaret yolunu kaybedecekleri  3. Yeni ittifaklarla Müslümanların güçlenerek Mekke’ye ilerleyeceği korkusu

4  Hicret iznini alan Müslümanlar, gizli bir şekilde birey veya gruplar halinde mallarını, eşyalarını ve vatanlarını geride bırakarak Medine’ye gittiler.  İlk Muhacir Ebu Seleme, Son Muhacir Hz. Abbas’tır.(r.anhum)  Hz. Ömer (r.a), hicretini aşikar yapmış ve müşriklere meydan okuyarak Medine’ye gitmiştir.  Hicret edenlerin mallarına Mekkelilerin el koymuşlar.  Kölelerin ve bazı ashabın ise akrabaları tarafından zincirlenerek hicretleri engellenmiştir. 

5  Bu kutsal yolculukta görev alanlar:  1.Hz.Ebubekir(r.a): Yol arkadaşlığı, binek temini  2.Hz. Ali(r.a): Efendimizin (sav) yatağına yatarak Mekkeli kabilelerden seçilen çetenin dikkatini eve yoğunlaştırma ve emanetleri sahiplerine teslim etmek.  3. Abdullah b. Ebibekir: Hz.Ebubekir’in oğlu istihbari bilgi toplamak  4. Amir b. Füheyre:Hz.Ebubekir’in çobanı Hicret arkadaşlarının izlerini otlattığı koyunlarla kaybettirmek.Süt içmelerine imkan sağlamak

6  5.Hz.Esma (r.a): Hz.Ebubekir’in kızı, Hz. Aişe annemizin ablası, yolculara yiyecek ve içecek hazırlamak. Lakabı zatü’n nitakeyn (iki kuşak sahibi)…  6.Abdullah b.Uraykıt: Klavuz-rehber

7  Efendimiz (sav) tarafından hicret planlaması yapılmıştır. Bu plan incelendiğinde Müslümanların tevekkül anlayışının nasıl olması gerektiğinin en güzel örneği görülür:  1-Hicret günü, saati tamamen gizli tutulmuş,  2-Medine yönüne değil ters istikametteki Sevr mağarasına doğru hareket edilecek  3-Yolculuk izleri çoban tarafından silinecek  4-Sevr’de 3 gün kalınacak  5- İşinin uzmanı bir klavuz eşliğinde yolculuk yapılacak  6.Bilinen Medine yolu değil,başka bir yol takip edilecek.

8

9  1- Mekke ve civarında bakmadık yer bırakmamaları  2- 100 deve ödül ( Bu kararları müşrikleri ödüle tek başına sahip olma bencilliğine sebep olarak, arama çalışmalarında bireyselliğe itmiştir.)  Süraka –Büreyde ile iki kişi hedefe çok yaklaşmışlar ama sonuç elde edememişlerdir.  Sevr mağarasının önündeki acizlikleri, güçlerinin tükenişi. Bu durum tüm Müslümanlara, Rabbimizin(c.c) samimiyseniz yardımım sizinledir mesajıdır.

10  1-Sevr Mağarası durağı. La tehzen innellaha meana  2-Kuba Köyü. Kuba mescidi yapıldı.Hz. Ali (r.a) Efendimize (sav) ulaştı.  3-Ranune Vadisi: İlk Cuma namazı ve ilk Cuma hutbesi:“Ey insanlar! Ölmeden önce Allah’a tevbe ediniz, fırsat elde iken iyi ilere koşunuz. Allah’ı anmak, gizli ve aşikâr çok sadaka vermek suretiyle onunla aranızdaki bağları kuvvetlendiriniz. Böyle yaparsanız, rızıklandırılır, yardım görürsünüz, kaçırdıklarınızı tekrar  elde edersiniz.Ey insanlar! Kendinize ahiret için azık hazırlayıp önceden gönderin. Her kim ki kendisini yarım hurma ile de olsa ateşten kurtarabilecek olursa hemen o hayrı işlesin. Onu da bulamazsabari güzel şeylerle kendisini kurtarsın.  Nefislerimizin şerlerinden ve kötü işlerimizden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. Onun saptırdıını da kimse doğru yola koyamaz.  Sözlerin en güzeli, Allah Kitabı (Kur’an-ı Kerim)’ dır. Allah’ın kalbini Kur’an ile süslediği, küfürden  sonra islam’a soktuğu, Kur’an’ı diğer sözlere tercih eden kimse felah bulup kurtulmuştur.

11  Allah’ın sevdiğini seviniz. Allah’ı bütün kalbinizle (can ve gönülden) seviniz. Allah kelamı  Kur’an’dan ve zikrinden usanmayınız.  Allah’ın kelamına karşı kalbiniz katılaşmasın.Yalnız Allah’a kulluk edip ibadetinizde O’na hiç bir şeyi ortak yapmayınız. Ondan hakkıyla sakınınız.  Yaptığınız iyi şeyleri dilinizle doğrulayınız. Allah’ın rahmet ve merhametiyle birbirinizi seviniz.”  4- ve MEDİNE

12  1- Örnek İslamtoplumun oluşumu  2- Baskı, işkence ve hakaretlerin sona ermesi  3- İnsanlık ailesine yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğinin sunulması : Mallarını Mekke’de bırakan Muhacirin fakir düşmesi ama Allah’ a güvenerek ve de Ensarın yardımlarıyla çabuk toparlanmaları.  4- Farklılıkların zenginlik olduğunun sözde değil, özde gösterilmesi.  5- İslam’ın başka kabile ve coğrafyalara açılması  6-Takvim başlangıcı olarak, Hz. Ömer(r.a) zamanında kabül edilmesi.

13  1-Hz. Ömer (r.a) meydan okuyarak hicret ederken, Efendimiz (sav) neden gizli hicret etti? Nasıl izah edersiniz.  2- İnanmadıkları insana (Efendimiz (sav)) en kıymetli emanetlerini teslim derken güvenen insanlar, iman etmeye gelince neden güvenmemekte? Bu iki durumu nasıl izah edersiniz.  3- Efendimizin (sav) evinin etrafını kuşatanların arasından çıkıp gitmesi ve Sevr mağarasının önüne kadar gelmelerine rağmen müşriklerin hedeflerine ulaşamamalarını itikadı yönden nasıl anlamalıyız?  4- Öncelikle Kuba’da ve Medine’de mescit inşaatı yapılmasının esprisi nedir? Bu doğrultu da cami, mescitlerimiz ve müslümanlar ne durumdadır?

14

15


"“Hatırla ki kâfirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni (yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak kurarlarken." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları