Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Başarılı öğretmenler olumlu davranışları olan insanlardır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Başarılı öğretmenler olumlu davranışları olan insanlardır."— Sunum transkripti:

1 Başarılı öğretmenler olumlu davranışları olan insanlardır.

2 1-Açılış Ve Yoklama Okul müdürü Ömer DAĞ,2.kanaat dönem başı öğretmenler kurulu toplantısı ,öncelikle okulumuza,öğretmenlerimize,öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun dileğiyle toplantıyı açtı. Sene başı öğretmenler kurulunda alınan karar ile 2.dönem başında alacağımız kararlar doğrultusunda okulumuzu,öğrencilerimizi ve çevremizi aydınlatma görevini yürütmeye çalışacağız.Öğretmenler kurulları ihtisas toplantılarıdır.Fikir alışverişidir.münakaşa yeri olmamalıdır.Dedikten sonra kurul toplantısında uyulacak esaslar konusunda kurula bilgi verildi.

3

4

5 2- Gündem Maddelerinin Okunarak İlave Edilecek Hususlar Varsa Gündeme Madde Olarak Alınması
Gündeme eklenecek madde olmadığından 3.gündemin görüşülmesine geçildi.

6 3- Bir Önceki Öğretmenler Kurulunda Alınan Kararların Okunması Ve Sonuçlarının Gözden Geçirilerek Değerlendirilmesi. 1-Öğrenci ile diyalogda ortak tavır ve davranış sergilenmeli, 2-Düzenin sağlanması açısından derse-giriş çıkışlara dikkat edilecek, 3-Derste izin isteyen öğrenciye izin verilmemesi, 4-Şube rehber öğretmenlerince okulun kuralları ve öğrencilerin dikkat edeceği hususların öğrenciye açıklanmasına, 5-Her öğretmen sınıf rehberliği verilen öğrenciden sorumlu olduğunu,sınıfında sorunlu öğrenci var ise ailesiyle zamanında görüşerek sorunu ortadan kaldırılmasına, 6-Sadece problem ortaya çıkınca harekete geçilmemeli,her öğrenci ile yakından ilgilenmeli,sorunlu öğrencileri tespit ederek zamanında önlemini almalı, 7-Sınavlarda öğrencilerin dışarı çıkarılmamasına 8-Öğretmeni olmayan sınıflara o anda dersi olmayan öğretmenin o sınıfa girerek öğrencilerle ilgilenmesine, 9-Ders defterinin korunması sınıf rehber öğretmene aittir. Sınıf rehber öğretmeni ders defterin korunması ve yoklamalarda karalama vb. durumlarına meydan verilmemesine, 10-Okulda öğrenciye sigara içilmesine göz yumulmayacak,okul çevresinde içenlere zamanında disiplin yaptırımları ile birlikte “İdari yaptırım Tutanağı” tutulacak ve öğrencinin velisi haberdar edildikten sonra tekrarı halinde Mal müdürlüğün cezası uygulanmak üzere bildirilmesine,

7 11-Olumsuzlukların oluşmaması için tüm öğretmenlerin uyanık olmaları birlikte hareket etmelerine,alınan bu kararlara uymayan öğretmenin olması halinde diğer öğretmenlerce uyarılmasına,duyarsızlığın devamı halinde hakkında yasal işlemin başlatılmasına 12- Uygun davranışlar konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesine, 13-Sınıftaki öğrenci mevcudu uygun ise sınıflardaki oturma düzeni “U”veya küme şeklinde düzenlenmesine, 14-Sabah 1.ders saatinde 10 dk .içinde geç kalan öğrenciler ders öğretmeni tarafından sınıfa alınacaklar,yoklama yapılmışsa öğrencinin numarasının yanına (G) harfi konarak parafe edilecek,yoklama yapılmamışsa öğrenci yok yazılmayacak 15-1.ders saati dışındaki derslere geç kalan öğrenciler idareden alacakları derse kabul kağıdı ile derse alınacaklar ancak günlük yoklamayı işleyen Md.yard. Veya öğretmen tarafından 35.madde uygulanır.(1.ders dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.) 17-Devam-takip işlemlerinin yürütülmesi sınıf öğretmeni tarafından yapılmasını, 18- Doğru davranışlar tanımlanmalı ve bu konuda öğretmenler öğrencilere model olmalıdır. 19-Geç kalan öğrencilere bahçe temizliği yaptırılmasına, 13-Kılık-Kıyafete birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla önceden hem idare hem de nöbetçi öğretmeler tarafından öğrencilerin bilgilendirilme yapıldıktan sonra uymayanlar için gerekli önlemin alınmasına, 20-Cep telefonlar için öğrenci velileri bilgilendirdikten sonra okulun girişine telefon dolapları yaptırılmasına, 21-Danışman öğretmen sosyal etkinlikler kuruluna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Yusuf ARI’nın seçilmesine, 22-Danışman öğretmenler sosyal kulüplerin yıllık çalışma planları hazırlayarak 20 Ekim 2014 Pazartesi gününe kadar okul müdürüne teslim edilmesine, 23-Yıllık Planların 02/10/2014 Perşembe gününe kadar okul müdürünün onayına sunulmasın,

8 Okul müdürü Ömer DAĞ,yaptığı açıklamada;Olaysız bir eğitim-öğretim dönemini geçirdik.Hassasiyetinizden dolayı öğretmenlere teşekkür ediyorum dedi. Olumsuz davranışta bulunan öğrenci hakkında ne kadarlık bilgiye sahibiz.Kaç kez ev ziyaretinde bulunduk.Ailesi hakkında toplanan bilgi var mı? Ailenin ekonomik durumu,kardeş sayısı,öğrencinin o anki psikolojik durumu, dikkate alınmalıdır. Olumsuz davranışta bulunduğunda bir sefere mahsus Sözleşme imzalandı mı? Daha sonra nasıl bir yol izledik? Öğrenci hakkında topladığımız verilerin ne kadarını çözümledik? Sağlıklı insan ilişkilerin kurulmasında ne verebildik veya neler yapabildik? Cezayı öğrencinin kendisine mi yoksa yoksa davranışına mı verilmelidir? Bazen sınıfta veya dışarıda öfkelendiğimizde öfkemizi çocuklardan çıkarıyor muyuz? Rehberlik ve Sosyal faaliyetlerde davranış olarak öğrenciye neler verebildik ve neler kazandırıldık?

9 Değerli meslektaşlarım her öğrenciyi dahi yapmak zorunda değiliz
Değerli meslektaşlarım her öğrenciyi dahi yapmak zorunda değiliz.Önemli olan öğrencinin yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmektir. Bazı öğrencilerin müzik,bazısının edebiyat,bazısının spor,bazısının Matematik yeteneği fazladır.Öğretmen her öğrencinin yeteneğini keşfetmeye çalışılmalı,her öğrencinin yetenekli olduğu alanı bulmalı öğrencinin kendini o alanda yetiştirmesini sağlamalıdır. Öğrencinizi hayata hazırlayın,yazılıya değil,okuldaki başarı ile hayattaki başarı aynı değildir.Yazılılarda hayata lazım olacak bilgileri sorun.Kitap okumaya özendirin.Ders kitapları değil.Bir gün gelir ders kitapları okunamaz hale gelir.Yol gösteren kitapları okumaya insanın her yaşta ihtiyacı var. Ne gül ne ağlamaya çalış,anlarsan kızmasın. Yapmak istediğimiz iş için bir mazeret buluruz ve bu mazeret düşünce dünyamızda kabulleniriz.Halbuki hiçbir mazeret,yaptığımız işin yerini tutmaz.Ne kadar güzel mazeret bulursanız o kadar çok başarısız olursunuz. Başarılı olmak isteyen mazeretlerini yok etmeye mecburdur.Bütün mazeretler bizim düşmanımızdır.Hepsini yok etmek gerekir.

10 Her öğrenci her zaman,bütün mazeretleri yok etmekte başarılı olamaz
Her öğrenci her zaman,bütün mazeretleri yok etmekte başarılı olamaz.Öğretmenlik sanatı burada başlar.Mazereti olan öğrenciyi motive etmek,yapamadığı dersi telafi ettirebiliriz.Önemli olan öğrenciye ümit vermek dersi yapabileceği kanaatini onda uyandırmak,kendine güven duymasını sağlamak ve dersi sevdirmektir.Durgun sular kurtlanır.Hedefi ve ideali olanlar yürür,koşar,atılır,çalışır;Hedefleri olsa kahvehanedeki adamlar orada oturmaz. Öğrencilerine hedef gösteren ve ideal veren öğretmen başarılı olur. M.Akif:”Ölen insan ise ondan kalır eseri, Ölen eşek ise ondan kalır semeri”der.

11 Başarı insan düşüncesinde başlar. İnsan,ne düşünüyorsa odur
Başarı insan düşüncesinde başlar.İnsan,ne düşünüyorsa odur.Bir öğretmen,öğrencilerini isterse olumlu düşündürür,başarıya motive eder,onların olağanüstü bir şekilde çalışmasını temin eder ve başarılı olmalarını sağlar. Kötümser bir öğretmen,davranışları,umut kırıcı sözleri ve verdiği kötü notlarla çocukların motivasyonunu bozar ve onları başarısızlığa sürükler. Öğrenciler önce kişilik,sonra önemli değer yargıları kazandırmalıdır.Dedi. Değerli meslektaşlarım,başarılı olmak için önce inanmak gerekir.Ne kadar inanırsak o kadar başarılı oluruz.

12 Bir öğretmenin deneyimleri
öğretmenlikte öğrendiğim en önemli şeylerin birkaçı hoşgörü, sabır ve sevgi...bir de öğrencilerle bu sene birlikte basketbol voleybol oynadık. sene sonuna doğru anket yaptım eksik gördüğünüz beğendiğiniz yanlar vs. 5 soru. çocuklar en çok onlarla birlikte oyun oynamamı sevmişler. bana karşı korkuları azalmış.ama bu zamana kadar kendini bilen öğrencilerimden de hiçbir saygısızlık görmedim.onlara istediğim şeyi söylüyorum yani eksikliklerini rahatça söylüyorum. güzel bir dille söylediğim için de hiç tepki almadım. her şeyleriyle ilgilenmeye çalıştım.

13 Daha İleriye, En İyiye... Çünkü değişmezsek, değiştirmezsek; yenilenemeyiz, gelişemeyiz, ilerleyemeyiz Başarıyı izleme ve geliştirme projesi Veli bilgilendirme toplantısı (Danışman Öğretmenlerin sorumlulukları) “Daha başarılı olmak için neler yapmalıyız Öğrenciyi Tanıma Bilgi Formu Devam-Devamsızlık Takibi Ders Takip Çizelgesi Veli Takip İmzası 2- Öğrencilerin devam devamsızlık bilgilerinin kısa mesaj yoluyla velilere bildirilmesi (Sürekli)

14 DEĞİŞİM Çağımızda her şey o kadar hızlı yaşanıyor ki, bu hızlı akışa ayak uydurabilmek için sürekli bir değişim içinde olmak gerekiyor. Artık sürekli olarak bir öğrenme süreci içinde bulunanlar kazanıyor. Karanlık Bir Odayı Aydınlatabilmek İçin Küçük Bir Düğmeye Basmak Yeterlidir…… Sen değişirsen dünya değişir.

15 İnsan, başarılı olmak istiyorsa, ortalamanın çok çok üstüne çıkmak için rutin gayretinin üzerinde bir çaba harcamalı Sonra da ne yapacağına karar vermeli. Çünkü en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Daha sonra da alınan bu kararı gerçekleştirmek için harekete geçilmeli. Eğer harekete geçme evresini gerçekleştiremezsen, karar vermenin de bir anlamı olmaz.

16 Deneme sınavların analizleri yapıldı mı?
Meb’in 8383 abone olmaları için velilere öneride bulunun.Toplu mesaj gönderilmesi, Web sitemizi takip edin Haber, Duyuru, Sınav takvimi vb. web

17 iyi bir insan olmak için bence: duyarlı, samimi, dürüst, akılcı, saygılı, düşünceli, iyi niyetli, yardımsever, vatansever, insan sever, doğa sever, paylaşımcı, insanlar içinde ayrım yapmayan, insanları ırklarına göre kayırmayan, inancına göre değil, kişiliğine göre değerlendiren, hoşgörülü, art niyetsiz olmak gerekir. Aslında daha da artabilir

18 Farkını yansıt, değiş, geliş, keşfedilmeyeni keşfet, yücelerin içinde yüksel.

19 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı 1. Döneminin Genel Değerlendirmesinin Yapılması, Derslere Göre Başarı, Başarısızlığın Nedenleri Ve 2.Dönem İçin Başarıyı Arttırıcı Önlemlerin Görüşülmesi, Okul müdürü Ömer DAĞ;değerli meslektaşlarım , değerlendirmemi üç boyutta yapmak istiyorum. EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETİM

20 EĞİTİM Eğitim, normal fakat istenmedik insan davranışını istendik yönde değiştirme ya da insana yeni davranışlar kazandırma işinin en verimlice nasıl yapılabileceği ile ilgili bütün bilgi, beceri ve uygulamalardır. Eğitim, öğrenilen bilgilerin yaşama geçirilmesidir. Davranışa dönüştürülememiş eğitim, eğitim değil öğretimdir. Etkin eğitim için etkin eğitici gerekir. İstenmeyen davranışların yönetiminde aile ile olumlu ilişkiler kurun.

21 Okuldaki Düzenin Sağlanmasında Alınan Ortak Kararlar
1-Öğrenci ile diyalogda ortak tavır ve davranış sergilenmeli, 2-Düzenin sağlanması açısından derse giriş-çıkışlara dikkat edilecek, 3-Derste izin isteyen öğrenciye izin verilmemesi, 4-Okulun açılışında okulun kuralları ve öğrencilerin dikkat edeceği hususların öğrenciye açıklanmasına, 5-Her öğretmen sınıf rehberliği verilen öğrenciden sorumlu olduğunu,sınıfında sorunlu öğrenci varise ailesiyle zamanında görüşerek sorunu ortadan kaldırılmasına, 6-Sadece problem ortaya çıkınca harekete geçilmemeli,her öğrenci ile yakından ilgilenmeli,sorunlu öğrencileri tespit ederek zamanında önlemini almalı, 7-Sınavlarda öğrencilerin dışarı çıkarılmamasına, 8-Öğretmeni olmayan sınıflara o anda dersi olmayan öğretmenin o sınıfa girerek öğrencilerle ilgilenmesine, 9-Ders defterinin korunması sınıf rehber öğretmene aittir. Sınıf rehber öğretmeni ders defterin korunması ve yoklamalarda karalama vb. durumlarına meydan verilmemesine,

22 Eğitim Rehber öğretmenimiz öğrenci sorunları konusunda nasıl bir çalışma yaptı? öğrencileri tanımakla Harika bir okul meydana gelir. Hiçbir bahçıvan bahçesinde gördüğü yabani otlar yüzünden çiçeklerini koparıp atamaz.Onun işi bahçeyi zararlı otlardan arındırıp çiçeklerin daha güzel yetişmesini sağlamaktır,çiçekleri soldurmak,onları öldürmek değil…. Peki biz öğretmenlerin işi ne?Bize yanlış gelen bir davranışı gördüğümüz bir öğrenciyi okuldan atmak mı?beklediğimiz gibi davranmıyor diye onu suçlamak,ayıplamak mı? Elbette hayır…çiçek yetiştirmeyen evine yapma çiçekler koyar. Eğer ,biz,öğrencilerimizi yakından tanımazsak,yetiştirmeyi bilmezsek,onları”yapma”öğrenci haline getiririz Mahsulden şikayetimiz var, tarlayla ilgimiz yok.

23 Sınıfta Sıklıkla Gözlenen İstenmeyen Öğrenci Davranışları:
• Derse hazırlıksız gelme, • Dersle ilgilenmemek, • Derse devam etmeme ya da derslere geç gelme, • Derste söz almadan konuşma, • Derste hayal kurma ya da ders dışı bir etkinlikle uğraşma, • Derste diğer arkadaşlarını rahatsız etme, • Sınıfta uygun olmayan yer ve zamanda konuşma, • Konuşurken argo kelimeler kullanma ya da küfür etme, • Arkadaşlarına lakap takma, • İzinsiz sınıfa girme ya da sınıftan çıkma, • Öğretmene karşı gelme veya saygısızlıkta bulunma, • Sınıftaki eşyalara ve araç-gereçlere zarar verme, • Arkadaşlarına ve eşyalarına zarar verme, • Başkalarının eşyalarını izinsiz alma veya kullanma, • Verilen görev ve ödevleri yapmama,

24 Sınıfta Oluşan İstenmeyen Davranışları Önlemek İçin Öğretmenin Uygulayabileceği Stratejiler Vardır.
• Görmezden Gelme • Uyarma • Sözel Olmayan Uyarı • Sözel Uyarı • Derse Ara Verme – Kuralları Hatırlatma • Fiziksel Müdahale • Derste Değişiklik Yapma • Sorumluluk Verme • Öğrenciyle Konuşma • Okul Yönetimi ve Aileyle İşbirliği • Okul Disiplin Kurullarına Başvurma • Sorunlu davranışlar karşısında hoşgörülü ve kararlı bir tutum gösterin. • Öğrenciler hata yaparak öğrenirler. Onların hatasız olmalarını beklemeyin. • Öğrencilerin kendilerini ifade etme, saygınlık kazanma ve sınıfta etkin bir yer edinme çabalarını destekleyin. • Öğrencilerinize olumlu yönde gelişecekleri konusunda iyimser beklentilere sahip olduğunuzu gösterin. • Öğrencilerinizin olumlu özelliklerini vurgulayarak onları olumlu gelişimler için motive edin. • Derslerin ve her tür eğitsel etkinliğin öğrencilerin beklenti ve gereksinimlerine dönük olmasına özen gösterin. • İstenmeyen davranışları yasaklamak yerine alternatif davranış seçenekleri sunun. • İstenmeyen davranışların yönetiminde aile ile olumlu ilişkiler kurun.

25 ÖĞRETİM Okul başarısı düşük olan öğrencilerin, nasıl öğrendikleri konusunda eksik bilgilere sahip oldukları sonucudur Öğretmenlerin uygun buldukları zaman aralıklarında öğrenciyi derse odaklamak amaçlı kullanabilecekleri bazı sorular üretti. • Bugünkü dersteki ana fikir ne olacak? • Bu konu ile ilgili bildiklerin neler? • Konuyla neleri ilişkilendirebilirsin? • Anahtar noktaları hatırlamak için neler yapabilirsin? • Konu ile ilgili anlamadığın, açık olmayan noktalar var mı? Varsa nelerdir? “Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir.” Hz. Muhammed

26

27

28

29

30

31 YOL HARİTASI(KAVRAM HARİTASI)
SIFAT BELİRTME SIFATLARI İşaret Sıfatları Sayı Sıfatları Soru Sıfatları Belgisiz Sıfatlar NİTELEME SIFATLARI

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91 Okul İçi Yarışmalar Sınıf içi ve sınıflar arasında yapılan bilgi-kültür (münazara, şiir, kompozisyon, resim, müzik) yarışmaları yapılmalı, Sınıf içi ve sınıflar arasında yapılan spor (Futbol, Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Badminton vb.) karşılaşmaları çalışmalar yapılmalıdır. sistem tarafından baskılanmadan ve kendi içlerindeki cevher söndürülmeden kendi yol haritalarını çizebiliyorlar

92 ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİMDE; öğretmenin içerik uzmanı,bilgi kaynağı ve bilgi transferi rolü yerine kolaylaştırıcı,bilgi rehberi,bilgi rotası belirleyen kaptan ve öğrencilerle birlikte öğrenen rollerine bırakmıştır. Toplumsal Duyarlılık Projeleri

93

94 Farkını yansıt, değiş, geliş, keşfedilmeyeni keşfet, yücelerin içinde yüksel. Sonunda tek ol! Çünkü…
Bir sır daha var, çözdüklerinden başka Bir ışık daha var, bu ışıklardan başka Hiçbir yaptığınla yetinme, geç öteye Bir şey daha var, bütün yapıtlardan başka…

95 SINAVIN YAPILACAĞI SAAT
Eğitim-öğretim Yılı 2.Dönem Ortak Sınavların Yapılacağı Tarihleri Gösteren Çizelgedir S.NO TARİH GÜN DERSİN ADI SINAVIN YAPILACAĞI SAAT 1 25/05/2015 Pazartesi Matematik 5.saat 2 22/05/2015 Cuma Biyoloji 5.Saat 3 26/05/2015 Salı felsefe 7.Saat 4 20/05/2015 Çarşamba Coğrafya 5 27/05/2015 Din Külürü 6 14/05/2015 Perşembe Tarih 7 Dil ve Anlatım 8 Fizik 9 Geometri 10 Kimya 11 28/05/2015 perşembe İngilizce(9.10.Sınıflar) 12 21/05/2015 Edebiyat 13 29/05/2015 İngilizce(11.12.Sınıflar) 14 Almanca

96 Zaten sevmeden yapılan işler,insana angarya gibi gelir.
Gündem:4-)bu İstatistiği Sonuçlara Göre Alınacak Önlemler Ve Bu Önlemler İle Eğitim-öğretimde Karşılaşılan Güçlükler Var Mı? Varsa Bu Güçlükleri Nasıl Aşabiliriz?Çözüm Getirici Öneri Ve Önlemler, Öncelikle kendimizi sevdireceğiz.Kendimizi sevdiremezsek dersimizi de sevdiremeyiz. Sevgi ile atılan bir adım,inanılmayacak başarılar getirir.Öğrencilerini,mesleğini seven bir öğretmenin başarısız olması düşünülemez. Zaten sevmeden yapılan işler,insana angarya gibi gelir. İyi bir öğretmen ,öğrencisine her zaman yapabilme ve başarma ümidi verir.Öğrencinin kendine güven duymasını sağlar. Bir Fransız atasözü”Bir atı zorla suya götürebilirsiniz,fakat zorla su içiremezsiniz.”Motivasyon sağlanmadığında öğrenciden herhangi bir başarı da beklenmemelidir.Öğrenci ilk önce güdülenmelidir.Güdülendirme nasıl yapılmalıdır?öğrenci hedeften haberdar edilmeli,o dersin sonunda kazanacaklarını önceden bilmelidir.Dersi dinleyen öğrenci zaten başarıya giden yolda büyük adım atmış demektir.Öğrencinin derse katılması da gerekmektedir. Notunuzu bol tutun,iyi notun,öğrenci üzerinde sihirli bir etkisi vardır.Öğrencinin dersi sevmesine,öğretmeni sevmesine yol açar.Bu sevgi;öğrenciyi daha çalışkan hale getirir. Bütün meslek hayatım boyunca birkaç istisna dışında,yüksek not alan öğrencinin dersi daha çok sevdiğini ve daha çok çalıştığını gördüm.Eğitimde ödül cezadan daha etkilidir. Ödül ve iyi not öğrencinin gayretini artırır.

97 Sınavlarda soru sorarken puanlık sorunun çok kolay olmasına,sonraki 30 puanlık sorunun önemli konuları kapsamasına,geriye kalan soruların sınıfta çalışkanlar arası tatlı bir rekabet meydana getirmesine dikkat edin. Sevgi, gücü ölçülemeyen bir duygudur.Kendimizi sevdireceğiz,dersimizi sevdireceğiz.Aksi taktirde öğrenci dersten ümidini keserse problem çıkarır.Kitap getirmez,derste konuşur,en azından birkaç arkadaşını kendisi gibi yapmaya çalışır. Böyle olma eğilimindeki öğrencilerle birebir konuşmalı,onları dersi yapabileceklerine ikna etmeli ve neler yapmaları gerektiği anlatılmalı. Öğrencilerin başarılarını,iyi taraflarını,yaptıkları güzel işleri taktir edin.Bu durum onları mutu eder. Küçük başarılarını bile atlamayın.Notla ödüllendirin.Sözlü olarak sınıf içinde taktir edin. Toplum içinde bir öğrencinin taktir görmesi,onun iç dünyasında nasıl bir fırtına estirir tahmin edemezsiniz.

98 Ancak zaman ilerledikçe bulunduğumuz noktada kalır ve daha ileriye gitmeyi hedeflemezsek ne kadar özel bir konumda olursak olalım, belli bir zaman sonra içinde bulunduğumuz durumumuzu da koruyamadığımızı görürüz. Bu gerçeği göz ardı etmemek çok önemlidir. Aslında bu gerçeği göz ardı etmemek ya da bir başka ifadeyle bu gerçeğin farkında olmak tek başına yeterli değildir. Çünkü harekete geçilmezse bu farkındalık hiçbir işe yaramaz. Değişim için hareket şarttır. Sonuç olarak şunu unutmamak önemli;

99 İletişim tekniklerini bilen ve uygulayan eğitimciler daha başarılı olurlar.
Finlandiya’da öğretmen olabilmek için sadece lisans öğrenimi de yeterli değil. Öğretmen adayının seçeceği konuya göre tezli yüksek lisans derecesine sahip olması da zorunlu. Böylelikle Finli öğretmenlerin araştırma tabanlı bir eğitimle, sorgulayıcı bir bakış açısına sahip olmaları sağlanıyor.

100 Gündem: 9-)öğrencilerin,okul Eşyası,ders Araç Gereci,makine Ve Teçhizatın Korunması, Kullanılması Ve Bakımı Yönünde İyi Alışkanlıkların Kazandırılması Hususunda Alınacak Önlemlerin Karara Bağlanması, Öğrencilere okuldaki tüm eşyaların kendilerinin olduğu anlayışı kazandırmamız ve sahiplenme bilincini vermemiz gerekir. Sizlere sınıfınızdaki eşyalar KBS ‘de sizlere zimmetlendi.Siz de öncelikle sınıfınızın oturma planını çıkarın.Hangi öğrencinin hangi sırada oturduğunu belirleyip sırasını kendisine zimmetleyin. Sınıf oturma planları 20 Şubat 2015 Cuma gününe kadar tamamlanıp sınıfın uygun yerine asılış olacaktır.

101 SONUÇ Değişim mutlaka olacaktır ve bununla beraber değişime karşı tepkiler de olacaktır. Önemli olan tepkilerin desteğe çevrilerek, değişimden maksimum düzeyde verim sağlanmaya çalışılmasıdır.

102 Değişimi Engelleyen Sözler
Daha evvel hiç denenmedi... Yeterince elemanımız yok. Teorik olarak olumlu gözüküyor ama uygulamada? Bu kadar iyi fikir olsaydı başkası mutlaka uygulardı. Bizim işte geçerli değil. Kendi işinle ilgilen, başka işlere karışma. Üst kademeye bu fikri kabul ettiremezsin. Değişmek istemiyorum. Neden daha farklı şekilde yapmak zorundayım? Şimdiye kadar yaptığım şeyleri yapmaktan çok mutluyum. Kulağa hoş geliyor ama... Zaman ve paramız yok.

103 Değişim Zordur Arzulanan Durum Paylaşılmış Vizyon Mevcut Durum Geçiş Durumu Eskiye bağlı kalmanın en büyük nedeni, eskiye olan bağlılık değil gelecekte olunacak durum ile şimdiki durum arasındaki belirsizliktir

104 El ele verdiğimize bağlı!!!
Ülkemizin Aydınlık Geleceği İçin Hedef, Akıl Ve Gönül Birliği İçinde Ne Kadar, El ele verdiğimize bağlı!!!

105 Kendimize ve birbirimize olan güvenimize bağlı!
En Önemlisi de Kendimize ve birbirimize olan güvenimize bağlı!

106 Olumlulukları sürdürmeye ve geliştirmeye, Olumsuzlukları gidermeye,
5- Devam-devamsızlık, Ödül Ve Disiplin İle Onur Kurulu Çalışmalarının Görüşülmesi,değerlendirilmesi Ve Alınacak Önlemler Öğrenci işlerine bakan Müdür Yardımcısı Abdullah SANCAK bey tarafından sizlere bilgi verilecektir. Ödül Olumlulukları sürdürmeye ve geliştirmeye, Olumsuzlukları gidermeye, Teşvik eden şey

107 6- Sınıf Rehber Öğretmenliği Ve Sosyal Kulüp Görevi Verilen Öğretmen Arkadaşlarımızın Ara Raporlarının Kurula Sunulması Ve Değerlendirilmesi, Rehber öğretmenimiz Samet ÇOBAN bey tarafından dönemin raporunu sunacaktır.

108 7- 2.Dönem Zümre Toplantı Esaslarının Tekrar Dikkatlere Sunulması Ve Toplantı Tarihlerinin Belirlenerek Tutanakların Okul Müdürlüğüne Teslim Edilmesi Tarihinin Belirlenmesi,. ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU  Zümre öğretmenler kurulu toplantıları aynı dersleri okutan branş öğretmenleri ile aynı sınıfları okutan öğretmenlerin katıldığı, eğitim ve öğretimi yönlendirici, ortak kararların alındığı bir çalışma organıdır. A)Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır. B) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır. C)Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir. D)Toplantıda her öğretmen, gündeme dayalı olarak görüş ve düşüncelerini söyler. Bu görüş ve düşüncelerin ışığı altında somut ve uygulanabilir kararlar alınır. Alınan bu kararlar bağlayıcıdır E)Toplantılarda, yönetmelik maddeleri karar olarak yazılmaz ve alınan kararlar tavsiye ve temenni nitelikli değil, eğitim - öğretimi olumlu yönde geliştirecek nitelikte olmalıdır

109 F)Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme çalışmalarında, okul genelinde birlik ve beraberliği sağlayıcı esaslar üzerinde durulur. G)Ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili görüşmeler yapılırken, verilecek Performans ve Projelerin konusu, verilme- toplanma zamanları ve değerlendirme kıstasları karara bağlanır, H)Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin uygulama sonuçları ve öğrenci başarısı ele alınıp değerlendirilir ve elde edilen sonuçlara göre yeni kararlar alınır İ)Yapılacak sınavların tarihleri ile yapılış şekil ve esasları belirtilir.Fazla sınav yapılacaksa karar altına alınır. J)Dönem içinde yapılacak olan ortak sınavların tarihleri ile yapılış şekil ve esasları belirlenir. Öğretmen-veli ve öğrenci ilişkilerinin görüşülerek karara bağlanması,her dönemde yapılacak sınıf bazında veli toplantılarının belirlenmesi, Zümre toplantıları :14-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak 20 Şubat 2015 Cuma günü okul müdürüne teslim edilmiş olacaktır.

110 8-2. Dönem Veli Toplantısının Planlanıp Karara Bağlanıp Sınıflara Göre Tarihinin Belirlenmesi,
V.TOPLANTI Okul Müdürü Ömer DAĞ;velilerin desteği olmadan başarılı ve iyi öğrenci yetiştirilmesinin mümkün olmayacağı muhakkaktır. Veli, öğretmen ve yöneticilerin amacı, öğrencilerin daha iyi yetişmesidir. Bu nedenle, veli- öğretmen-yönetici aynı düşünce ve anlayış düzeyinde davranmalıdır. Yönetici ve velilerin ortak hedefi, öğrenciyi daha iyi eğitmektir. Bu nedenle eğitim-öğretim anlayışı konusunda birliktelik sağlanmasına önem verilmelidir.

111 SINIF BAZINDA VELİ TOPLANTI GÜN VE SAATİNİ GÖSTEREN ÇİZELGEDİR
SIRA NO SINIFI SINIF ÖĞRETMENİ TARİH  SAAT 1 9/A Hüner ÖZGÜR 24/02/2015-salı 11,20 2 9/B Çiğdem AYGÜN 23/02/2015-Pazartesi 10,30 3 10/A Yusuf ARI 25/02/2015-Çarşamba 15,10 4 10/B Cahit KARALAR 26/02/2015-Perşembe 12,00 5 10/C Behrem ATMACA 27/02/2015-Cuma 6 10/D Mehpare GÖKALP 02/03/2015-Pazartesi 7 11/A Turunç KAT 05/03/2015-Perşembe 8 11/B Cemile PAMUK 04/03/2015-Çarşamba 9 11/C Leyla BARİN 10 11/D Sinan AĞLAR 06/03/2015-Cuma 11 11/E Sinem ÖZDEMİR 09/03/2015-Pazartesi 12 12/A Rüveyda KANDEMİR 15/02/2015-PAZAR 12,30 13 12/B Sevilay ÖZDEMİR 17/02/2015-Salı 10,00 14 12/C Yakup ASLAN 16/02/2015-Pazartesi

112 9-öğretmen –Öğrenci Nöbet Görevinde Dikkat Edilecek Hususların Tekrar Dikkatlere Sunulması,(taşımalı Öğrenci Vb.) Isıtma,elektrik tesisleri ile sıhhi tesisatların çalışıp çalışmadığını,okul içi temizliğinin yapılıp yapılmadığının okul bina ve tesislerini yangından koruma önlemlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrolünü yapmak, eksikleri gidermek,gideremediğini ilgililere bildirmek. Nöbetlerde Öğrenci wc’leri nöbetçi öğretmenler tarafından günlük kontrolleri yapılacak görülen aksaklıklar ilgili elemana giderilecektir. Öğrenciler içeri alınırken öğrencilere kılık-kıyafet konusunda gerekli açıklamalar yapılacak,uygun kıyafetle gelmeyen öğrenciler için öğretmenler kurulunda ne karar verildiyse gereğini yapacaktır. Aykırı kıyafetle tespit edilen öğrencinin uyarılması ve aynı davranışın tekrarlanması durumunda öğrencinin eğitim-öğretime kabul edilmemesi kararlaştırılmıştır. Öğrencilerin ayaklarını silerek içeri girmeleri konusunda eğitici rolümüzü yerine getirerek sağlanacaktır. Bayrak töreni ;Bayrak kanunu ve bayrak tüzüğü esas alınarak usulüne uygun yapılması sağlanacaktır. Tüm öğretmenler tören esnasında öğrencilerin başında bulunulacaktır.Öğrencilerden ayrı yerde durulmayarak bir bütünlük sağlanacaktır.

113 İstiklal Marşı müzik öğretmenin nezaretinde söylenecek,Bayrak töreninde öğrencilerin düzgün sıralanması (boy sırasına göre dizilmeleri)Beden Eğitimi öğretmeni tarafından sağlanacaktır.Pazartesi günleri sabah 1.saat dersi olan tüm öğretmenler törende hazır bulunmak zorundadır.Bayrak töreninde bulunmayan öğretmen hakkında yasal işlem başlatılacaktır.Milli marşımızın okunmasında öğretmenler iştirak edecektir. Hiçbir öğretmen elinde çay bardağı ile sınıfa veya koridorlara çıkmayacaktır.Çayını kantinde veya öğretmenler odasında içecektir. Okulun temizliği ile yakından ilgilenecek,temizlik için idareye değil sorumlu elemanla aksaklıkları giderecektir. Sınıfa girildiğinde sıralar düzensiz ise öncelikle öğrencilerin düzgün oturma düzeni sağlandıktan sonra dersine başlayacaktır. Derste bere,atkı vb. ile oturan öğrenciye müsaade edilmeyecektir.Elinde eldiven varsa çıkartılacaktır. Okulun nöbetçi öğrencilerine nöbet konusunda bilgi verilecektir.Sınıf başkanını seçecek,o sınıfta günde iki öğrenci sorumlu tutulacak.Bu görevi sınıf başkanı yürütecektir.

114 10-proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi.
1. Konunun belirlenmesi 2. Araştırma ve hipotez 3. Veri toplama ve analiz etme 4. Proje raporunun hazırlanması 5. Sunumun oluşturulması

115 11-Okulumuzda Derslere Göre Yapılan Ortak Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve II. Dönemde Yapılacak Ortak Sınavlar Konusunda Alınacak Ortak Kararın Belirlenmesi. Değerli meslektaşlarım yaptığınız ortak sınavların değerlendirmesini yaptınız mı? Bu konuda sınıflara göre öğrencilerin ders başarıları konusunda bilgi verelim.

116 Sevim Kürüm Anadolu Lisesi 2014-2015 Eğitim-öğretim Yılı 2
Sevim Kürüm Anadolu Lisesi Eğitim-öğretim Yılı 2.Dönem Ortak Sınavların Yapılacağı Tarihleri Gösteren Çizelgedir S.NO TARİH GÜN DERSİN ADI SINAVIN YAPILACAĞI SAAT 1 25/05/2015 PAZARTESİ Matematik 5.saat 22/05/2015 CUMA Biyoloji 5.Saat 2 26/05/2015 SALI felsefe 7.Saat 3 20/05/2015 ÇARŞAMBA Coğrafya 4 Din Külürü 5 14/05/2015 PERŞEMBE Tarih 6 Dil ve Anlatım 7 Fizik 8 Geometri 9 Kimya 10 28/05/2015 İngilizce(9.10.Sınıflar) 7.saat 11 21/05/2015 Edebiyat 12 29/05/2015 İngilizce(11.12.Sınıflar) 13 Cuma Almanca

117 12- Hafta Sonu Kursların Değerlendirilerek Aksayan Yönler Varsa Giderilmesi Yönünde Görüş Ve Önerilerin Alınması,. Hafta sonu kurslarının gidişatı konusunda sorumlu müdür yardımcısı Abdullah SANCAK’ın kurula bilgi vermesi istendi.

118 13-Öğrencilerin,okul Eşyası,ders Araç Gereci,makine Ve Teçhizatın Korunması, Kullanılması Ve Bakımı Yönünde İyi Alışkanlıkların Kazandırılması Hususunda Alınacak Önlemlerin Karara Bağlanması, Öğrencilere okuldaki tüm eşyaların kendilerinin olduğu anlayışı kazandırmamız ve sahiplenme bilincini vermemiz gerekir. Sınıflardaki demirbaşlar sınıf öğretmenlerine zimmetlendi.Öğretmenlerimiz ilk önce fotoğraflı oturma planı hazırlayarak sınıfın uygun yerine asacak.Her öğrenciye oturduğu sıralar zimmetlenecek herhangi bir hasar oluşması halinde öğrencinin ödeyeceğinin bilgilendirilmesi,her gün öğretmen tarafından üzerindeki zimmetli sınıf kontrol edilecek,aksaklıkların giderilmesine çalışılacaktır.

119 14-Güvenlik Tedbirleri İle İlgili Alınması Gereken Önlemlerin Alınması.

120 14-Mevzuat, Genelge Ve Emirlerle İlgili Duyuruların ( Varsa ) Yapılması.

121 15-dilek Ve Temenniler.

122 16-Kapanış

123 TEŞEKKÜRLER   


"Başarılı öğretmenler olumlu davranışları olan insanlardır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları