Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Bankalar Birliği Seminer Programları için Dr. Halit Gönenç Tarafından Hazırlanan Power Point Prezentasyonu Finansal Yönetime Genel Bir Bakış Halit Gönenç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Bankalar Birliği Seminer Programları için Dr. Halit Gönenç Tarafından Hazırlanan Power Point Prezentasyonu Finansal Yönetime Genel Bir Bakış Halit Gönenç."— Sunum transkripti:

1 1 Bankalar Birliği Seminer Programları için Dr. Halit Gönenç Tarafından Hazırlanan Power Point Prezentasyonu Finansal Yönetime Genel Bir Bakış Halit Gönenç

2 2 Firma Yönetiminin Amacı Ne Olmalı?

3 3 --Kar Maksimizasyonu --Hisse Senedi Sahiplerinin Zenginliğinin (Firmanın Pazar Değerinin) Maksimizasyonu Pazar Değerinin) Maksimizasyonu

4 4 Firma Yönetiminin Amacı Ne Olmalı? Kar Maksimizasyonu  Maliyetleri Düşük Düzeyde Tutarken Mümkün Olduğu Kadar Fazla Kazanmak

5 5 Kar Maksimizasyonu Amacının Zayıf Yönleri

6 6 Kar Maksimizasyonu  Pratik olarak yeterli değildir  Zamanlama  Risk

7 7 Kar Maksimizasyonu Amacının Zayıf Yönleri Karların zamanlaması a.Bir film yapımcısı iki filmden birini yapmak istemektedir: 1.Yapımı kısa zaman alacak bir video filmi 2.Kaliteli bir sinema filmi Kar Maksimizasyonu  Pratik olarak yeterli değildir  Zamanlama  Risk

8 8 Kar Maksimizasyonu Amacının Zayıf Yönleri Karlılk Film 1Film 2 1. Yıl $ 10 $ 0 2. Yıl $ 0 $ 10 Karların zamanlaması a.Bir film yapımcısı iki filmden birini yapmak istemektedir: 1.Yapımı kısa zaman alacak bir video filmi 2.Kaliteli bir sinema filmi Kar Maksimizasyonu  Pratik olarak yeterli değildir  Zamanlama  Risk

9 9 Kar Maksimizasyonu Amacının Zayıf Yönleri Karlılk Film 1Film 2 1. Yıl $ 10 $ 0 2. Yıl $ 0 $ 10 Hangi film yapılmalıdır? Neden? Karların zamanlaması a.Bir film yapımcısı iki filmden birini yapmak istemektedir: 1.Yapımı kısa zaman alacak bir video filmi 2.Kaliteli bir sinema filmi Kar Maksimizasyonu  Pratik olarak yeterli değildir  Zamanlama  Risk

10 10 Kar Maksimizasyonu Amacının Zayıf Yönleri Kar Maksimizasyonu  Pratik olarak yeterli değildir  Zamanlama  Risk Karların Riskliliği Kar Maksimizasyonu amacı getirilerin belirsizlikten uzak olduğunu varsayar. Yani projeler beklenen değerleri ya da ağırlıklandırılmış ortalama getirileri ile değerlendirlir. Bir projenin diğer projeye göre risklilği dikkate alınmaz.

11 11 Firma Yönetiminin Amacı Ne Olmalı? Kar Maksimizasyonu  Maliyetleri Düşük Düzeyde Tutarken Mümkün Olduğu Kadar Fazla Kazanmak Hisse Senedi Sahiplerinin Zenginliğinin (Firmanın Pazar Değerinin) Maksimizasyonu --Bir firmanın pazar değerini, sermaye piyasasında --Bir firmanın pazar değerini, sermaye piyasasında satılan hisse senetlerinin değeri belirler. satılan hisse senetlerinin değeri belirler.  Hisse Senedinin Piyasa Fiyatı  Dağıtılan Kar Payı (Temettü)  Büyüme Oranı  Beklenen Getiri Oranı

12 12 Hisse Senedi Sahiplerinin Zenginliğinin (Firmanın Pazar Değerinin) Maksimizasyonu Firmanın bu amacına ulaşabilmesi için mutlaka Firmanın bu amacına ulaşabilmesi için mutlaka yapması gerekenler: yapması gerekenler:

13 13 Hisse Senedi Sahiplerinin Zenginliğinin (Firmanın Pazar Değerinin) Maksimizasyonu Firmanın bu amacına ulaşabilmesi için mutlaka Firmanın bu amacına ulaşabilmesi için mutlaka yapması gerekenler: yapması gerekenler:  Yüksek bir risk düzeyinden kaçınmalı (Yüksek riske sahip bir firmanın hisse senedi sahipleri yüksek getiri bekler)

14 14 Hisse Senedi Sahiplerinin Zenginliğinin (Firmanın Pazar Değerinin) Maksimizasyonu Firmanın bu amacına ulaşabilmesi için mutlaka Firmanın bu amacına ulaşabilmesi için mutlaka yapması gerekenler: yapması gerekenler:  Yüksek bir risk düzeyinden kaçınmalı (Yüksek riske sahip bir firmanın hisse senedi sahipleri yüksek getiri bekler)  Temettü ödemeli (Firma kendine bir kar payı ödeme politikası belirlemeli ve bu politika frma ve hisse senedi sahiplerinin ihtiyacı ile tutarlı olmalıdır)

15 15 Hisse Senedi Sahiplerinin Zenginliğinin (Firmanın Pazar Değerinin) Maksimizasyonu Firmanın bu amacına ulaşabilmesi için mutlaka Firmanın bu amacına ulaşabilmesi için mutlaka yapması gerekenler: yapması gerekenler:  Yüksek bir risk düzeyinden kaçınmalı (Yüksek riske sahip bir firmanın hisse senedi sahipleri yüksek getiri bekler)  Temettü ödemeli (Firma kendine bir kar payı ödeme politikası belirlemeli ve bu politika frma ve hisse senedi sahiplerinin ihtiyacı ile tutarlı olmalıdır)  Büyüme yollarını aramalı ve bunu temettülerine yansıtmalı

16 16 Finansman Yönetiminin Fonksiyonları Finasman yöneticisinin, firmasının belirlenen amacına ulaşabilmesinde çeşitli alanlarda yerine getirmesi gereken fonksiyonları: Finasman yöneticisinin, firmasının belirlenen amacına ulaşabilmesinde çeşitli alanlarda yerine getirmesi gereken fonksiyonları: 1. Likidite Yönetimine Yönelik Fonksiyonlar  Nakit akımlarının tahmin edilmesi  Gerekli fonların elde edilmesi  Firma içi fon akımının yönetimi

17 17 Finansman Yönetiminin Fonksiyonları Finasman yöneticisinin, firmasının belirlenen amacına ulaşabilmesinde çeşitli alanlarda yerine getirmasi gereken fonksiyonlar: Finasman yöneticisinin, firmasının belirlenen amacına ulaşabilmesinde çeşitli alanlarda yerine getirmasi gereken fonksiyonlar: 1. Likidite Yönetimine Yönelik Fonksiyonlar 2. Karlılıga Yönelik Fonksiyonlar  Maliyet kontrolü  Fiyatlama  Karların tahmin edilmesi  Gerekli görülen getirinin belirlenmesi (Sermaye Maliyeti)

18 18 Finansman Yönetiminin Fonksiyonları Finasman yöneticisinin, firmasının belirlenen amacına ulaşabilmesinde çeşitli alanlarda yerine getirmasi gereken fonksiyonlar: Finasman yöneticisinin, firmasının belirlenen amacına ulaşabilmesinde çeşitli alanlarda yerine getirmasi gereken fonksiyonlar: 1. Likidite Yönetimine Yönelik Fonksiyonlar 2. Karlılıga Yönelik Fonksiyonlar 3. Yönetım Fonksiyonları  Varlıkların yönetimi  Fonların yönetimi

19 19 Kurumlar Vergisi Açısından Borç ve Öz Sermaye Finansmanı Faiz Giderleri Karşısında Temettü Etkisi  Faiz ödemesi, gelir tablosunda vergilendirilebilir gelirin hesaplanmasından önce yeralır ve vergilendirilebilir geliri azaltır  Temettü elde edilen karın dağıtılmasıdır, bu nedenle vergi azaltıcı bir gider değildir.

20 20 Faiz Giderleri Karşısında Temettü Etkisi Kurumlar Vergisi Açısından Borç ve Öz Sermaye Finansmanı % 100 Borç % 100 Hisse %50 Borç Senedi% 50 H.S. FVÖK Faaliyet Karı $50 Faiz Giderleri $50 $0 20 VÖK $0 $50 30 Vergi $0 $20 12 Net Kar $0 $30 18 Dağıtılabilir kar -- $30 18

21 21 Faiz Giderleri Karşısında Temettü Etkisi Kurumlar Vergisi Açısından Borç ve Öz Sermaye Finansmanı % 100 Borç % 100 Hisse %50 Borç Senedi% 50 H.S. FVÖK Faaliyet Karı $50 Faiz Giderleri $50 $0 20 VÖK $0 $50 30 Vergi $0 $20 12 Net Kar $0 $30 18 Dağıtılabilir kar -- $30 18 Sermaye Sahipleri $50 $30/100=0.30 18/50=0.36 Borç Sahipleri Hisse sahipleri Hisse sahipleri

22 22 Finansal Yönetimde On Axiom Risk-Getiri İlişkisi  Yüksek getiri yüksek risk almayı gerektirir Paranın Zaman Değeri  Bugün alınan 1 $ > Gelecekte alınacak 1 $ Para (Nakit) Kraldır, Karlar Değil  Firma yalnızca nakit akımlarını elde eder ve onları yatırıma yöneltebilir Nakit Akımlarında Oluşan Artış  Yalnızca değişen miktar, mutlak toplam rakam değil, dikkate alınır Rekabetçi Piyasa Düzeni  Çok karlı projeler bulmanın zorluğu

23 23 Axiomlar Devam Ediyor Etkin Sermaye Piyasası  Piyasa çabuk ve fiyatlar doğrudur Temsilcilik Maliyeti  Yöneticiler kendi çıkarları yoksa firma sahipleri için çalışmayacaklardır Vergiler İşletme Kararlarına Etki Eder  Örneğin vergi sonrası nakit akımları veya vergi sonrası borç maliyetleri dikkate alınır Tüm Riskler Aynı Değildir  Bazı riskler çeşitlendirme ile azaltılabilir, fakat bazıları değil Ahlaki Davranış Finansman Yönetiminde Önemlidir ve Doğru Olanı Yapmak Ahlaki Bir Davranıştır  Ahlaki olmayan bir davanış güveni azaltır ve güven olmaksızın faaliyetleri sürdürmek oldukça zordur


"1 Bankalar Birliği Seminer Programları için Dr. Halit Gönenç Tarafından Hazırlanan Power Point Prezentasyonu Finansal Yönetime Genel Bir Bakış Halit Gönenç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları