Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİRE-BİR UYGULAMA PROGRAMLARI (TUTORIALS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİRE-BİR UYGULAMA PROGRAMLARI (TUTORIALS)"— Sunum transkripti:

1 BİRE-BİR UYGULAMA PROGRAMLARI (TUTORIALS)
1-Duygu ÖZCAN 2-Elif ACAR 3-İbrahim EROL 4-Ömer KARAKUŞ 5-İsa BİNGÖL 6-Cengiz YILMAZ 7-Erhan AKGÜL 8-Ahmet Ali GÖK 9-Soner GÜNDÜZ

2 Tutorial Nedir? Tutorial’in Türkçede Karşılıkları :
Birebir Eğitim Programları Öğretim Programları Özel Öğretici Programlar Özel Ders Yazılımları

3 Tutorial Nedir? Bilgisayarın öğretmenin rolünü üstlendiği bilgisayara dayalı öğretim modeline denir. Bire-bir eğitim programları, öğretilecek içeriği neredeyse gerçek bir öğretmen gibi öğrenciye sunmak için kullanılırlar.

4 Tutorial Nedir? Bilindiği üzere en ideal öğrenme, bir öğretmenin bir öğrenci ile çalışmasıyla gerçekleşendir. Mevcut durumda böyle bir eğitim sistemini gerçekleştirmek imkansız görülmektedir. Ancak bilgisayarın okullarda kullanılması bire bir öğretimi belli bir ölçüde sağlamaktadır. İşte bu noktada birebir uygulama yazılımları(tutorial) devreye girmektedir.

5 Bire-Bir Uygulama Programlarının Özellikleri
1-Bilginin kalıcılığını sağlar. 2-Çoklu ortam araçlarını (video, animasyon, simülasyon, resim ve eğitsel oyunlar vb.) kullanır. 3-Öğrenciye sorular sorar. 4-Gerekli yerlerde geri dönütler vererek yüksek seviyede etkileşimi sağlar. 5-Süreç sonunda öğrenciyi çeşitli test yöntemler ile test eder.

6 Bire-Bir Uygulama Programlarının İşlevleri
Bu yazılımlar aşağıdaki nedenlerden dolayı kullanılırlar: Öğrenci gerekli ön bilgiye ihtiyaç duyduğunda hatırlatmak amacıyla. Öğrencinin daha fazla öğrenmek istediği durumlarda ortamı zenginleştirmek amacıyla. Sözel ve kavramsal öğrenme için iyi bir tercih.

7 Bire-Bir Uygulama Programlarının İşlevleri
İçeriğin tüm öğrencilere tanıtılması (ve bu arada, öğretmenin diğer eğitsel etkinliklerle ilgilenmesinde kolaylık sağlaması) amacıyla kullanılabilir. Bireysel ve 2-3 kişilik gruplar tarafından etkin bir biçimde kullanılabilir. Öğrencinin anlamadığı yerleri sınıf dışında öğrenmesini ve tekrar tekrar çalışmasını sağlar.

8 Bire-Bir Uygulama Programlarını Değerlendirme Ölçütleri
Öğrencinin dikkatini ve ilgisini çekmelidir. Öğrenim hedeflerini belirtmelidir. Öğrencilerin konuyu öğrenebilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri hatırlamalarını sağlamalıdır. Ders konusunu bilgisayarın çoklu ortam (grafik, ses... vb.) özelliklerini kullanarak sunmalıdır.

9 Bire-Bir Uygulama Programlarını Değerlendirme Ölçütleri
Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirebilmeleri için örnek sorular sormalı ve çözümleri göstermelidir. Zamanında ve yararlı geri bildirimler sağlayarak öğrencilerin doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlamalıdır. Ders sonunda öğrencilerin ne kadar öğrendiklerini ölçmek için ders sonu testi uygulanmalıdır.

10 Bire-Bir Uygulama Programlarını Değerlendirme Ölçütleri

11 Bire-Bir Uygulama Programlarının Sağladığı Kolaylıklar
Bire bir öğretim programları sayesinde öğrenci kendi hızına göre çalışır. Öğrenen istediği kadar tekrar yapma imkanına sahiptir. Öğretim zamanını kısaltmakta ya da bu zaman içinde daha fazla uygulama yapmayı mümkün kılmaktadır. Herhangi bir nedenden dolayı dersi kaçırmış olan öğrenci kaçırdığı derse ait yazılımı çalışarak bir sonraki derse hazır duruma gelir.

12 Öğretici Programların Genel Yapısı

13 Öğretici Programların Genel Yapısı
Programa Giriş 1-)Hedeflerin Sunulması: Yazılımın giriş kısmında öğrencilere bu eğitsel programın ne gibi kazanımlarının olacağı bildirilmelidir.

14 Öğretici Programların Genel Yapısı
2-) Ön Bilginin Hatırlatılması: İnsanlar ancak yeni öğrendikleri bilgilerle eski bildikleri arasında ilişki kurabilirlerse öğrenirler. Programın ön bilgiyi detaylı sunması gerekmez. Ancak hatırlatma amacıyla genel bir bakış açısı verebilir.

15 Öğretici Programların Genel Yapısı
Örnek (Okuma Yazma Öğreniyorum-Edusoft) yazılımda; sıfırı "0" öğretmek için geçmiş bilgilerden yararlanılmıştır. Bu bağlamda; -Tabakta bir kurabiye vardır. -Ayşe kurabiyeyi yerse... -tabakta hiç kurabiye kalmaz sıfır kurabiye kalır. Şeklinde bir ön bilgi hatırlatılması yapılabilir.

16 Öğretici Programların Genel Yapısı
3-)Ön Test: Öğretici programdan önce kullanılmak üzere ayrı bir programda Öğretmene kullanma veya kullanmama opsiyonu tanıyarak program içerisinde Öğrenciye testi yanıtlama veya atlama opsiyonu tanıyarak program içerisinde kullanılabilir.

17 Öğretici Programların Genel Yapısı
Bilginin Sunulması 1-) Bilgiyi Derleme Türleri: Sözel Bilgi: Geçişken: A’dan sonra B’yi yapın Nedensel: A B’ye neden olur. Kategorik: A B’nin bir parçasıdır. Örneksel: A B’ye bir örnektir. Özellik: A B’nin bir özelliğidir. Karşılaştırmalı: A ile B arasındaki benzerlik ve farklılıklar

18 Öğretici Programların Genel Yapısı
Kavramlar: Önce kavrama ait özellikler sunulur. Sonra kavrama benzerlik gösteren yada parçası olduğu diğer kavramlar örnek olarak verilir. Daha sonra kavrama benzerlik gösteren ama örnek olmayan kavramlar sunulur. Öğrenci kavramı ayırt etme düzeyine geldiğinde yeni kavramlar ile ilişkilendirilir.

19 Öğretici Programların Genel Yapısı
Kurallar ve İlkeler: Kural-Örnek: - Önce kural veya ilke direkt olarak verilir, sonra örnek uygulama gösterilir. Örnek-Kural: - Önce örnek uygulamalar verilerek öğrencinin kuralı veya ilkeyi kendi keşfetmesi sağlanır.

20 Öğretici Programların Genel Yapısı
Beceriler: Genellikle adım-adım açıklamalar ile verilir. Çünkü pek çok beceri alt boyutlarında daha basit becerileri kapsar. Bu nedenle önce basit beceriler anlatılır, daha sonra da karmaşık beceriler anlatılır, gösterilir ve uygulatılır. Bilginin Akışı: Hangi bilginin hangi sırada sunulacağına karar verilmesi sonucu bilgi akışı oluşur. Öğretici programlar genel olarak 3 türlü yapılandırılabilir; 1-Doğrusal Yapı 2-Dallanan Yapı 3-Düzeyi Öğrenci Başarısına Göre Ayarlanan Yapı

21 Öğretici Programların Türleri

22 Öğretici Programların Türleri

23 Öğretici Programların Türleri

24 Öğretici Programların Genel Yapısı
Soru ve Cevap Soru Türleri:

25 Öğretici Programların Genel Yapısı
Değerlendirme Dönüt vermek amacı ile öğrencinin verdiği yanıtın değerlendirilmesi, programdaki sonraki adımlara karar verilmesi ve öğrenci performans kayıtlarının tutulması sürecidir. Geri Bildirim Geri bildirim, programın öğrencinin yanıtına verdiği tepkidir. Hatırlatma aşamasında verilmiş olan bilgi tekrar sunulabilir. Verilmiş olan bilgiye ait özet bilgi sunulabilir.

26 Öğretici Programların Genel Yapısı
Programdan Çıkış Öğrenci programı tamamladığında özet bilgi ve performansına ait rapor sunulabilir.

27 Bire-Bir Uygulama Programı Hazırlarken Dikkat Etmemiz Gereken Hususlar
Programın içeriği eğitim programına uygun olmalıdır. Programlarda kullanılacak olan öğrencilerin sınıf ve yetenek düzeyleri belirtilmelidir. Kazandırılacak olan davranışlar programda belirtilmiş olmalıdır. Program ile öğrencilerde geliştirilecek olan davranışın tam olarak ve istenilen düzeyde kazandırılması için gerekli olan ipuçları ve pekiştireçler programda yer almalıdır.

28 Bire-Bir Uygulama Programı Hazırlarken Dikkat Etmemiz Gereken Hususlar
Program, açık, net ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Programdaki sorular öğrencinin kazandırılmak istenen davranışları ne ölçüde kazandığını belirtmeye yönelik olmalıdır. Böylece program öğrenme eksiği olan öğrencilerin eksiklerinin nereden kaynaklandığını belirleyebilir. Program hazırlanırken sürecin ayrıntıları, makine tarafından yürütülecek biçimde açık ve kesin olmalıdır.

29 Bire-Bir Uygulama Programı Hazırlarken Dikkat Etmemiz Gereken Hususlar
Programda öğrencinin cevabının doğru ya da yanlış olması ile ilgili dönüt üzerinde durulmalıdır. Program öğrenciye dikkatli hizmet etmeli fakat baskı yapılmamalıdır. Programın esaslarını beceriler ve davranışlar oluşturmalıdır.

30 Bire-Bir Uygulama Programı Hazırlarken Dikkat Etmemiz Gereken Hususlar
Programda öğrenme kadar tüm operasyonu geliştirmek için öğretmen ve yöneticilere dönüt sağlanmalıdır. Araç-gereç uzmanı, konu alanı uzmanı, program geliştirme uzmanı, bilgisayar programcısı bir ekip olarak çalışmalıdır.

31 SON… BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ…


"BİRE-BİR UYGULAMA PROGRAMLARI (TUTORIALS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları