Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİYOİSTATİSTİK KONUM VE YAYGINLIK ÖLÇÜLERİ: MERKEZ ÖLÇÜLER & ÇEYREK VE YÜZDELİKLER Prof.Dr.İ.Safa GÜRCAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİYOİSTATİSTİK KONUM VE YAYGINLIK ÖLÇÜLERİ: MERKEZ ÖLÇÜLER & ÇEYREK VE YÜZDELİKLER Prof.Dr.İ.Safa GÜRCAN."— Sunum transkripti:

1 BİYOİSTATİSTİK KONUM VE YAYGINLIK ÖLÇÜLERİ: MERKEZ ÖLÇÜLER & ÇEYREK VE YÜZDELİKLER Prof.Dr.İ.Safa GÜRCAN

2 DAĞILIMI TANIMLAYICI ÖLÇÜLER 1- YER GÖSTEREN ÖLÇÜLER Merkezi Ölçüler: Ortalamalar Çeyrek ve Yüzdelikler 2- YAYGINLIK ÖLÇÜLERİ a)Standart Sapmab) Standart Hata c) Varyasyon katsayısıd)Varyans

3 ORTALAMALAR Dağılımın orta noktasını gösteren ve incelenen bireylerin değerlerinin tek değerle temsil edilmesini sağlayan ölçüler ORTALAMA Tepe Değeri Ortanca (Medyan) Aritmetik Ortalama

4 SINIFLANDIRILMIŞ VERİLERDE ARİTMETİK ORTALAMANIN HESAPLANMASI Yaş (Yıl) fifi 15-1950 20-2475 25-29100 30-34150 35-3990 40-4470 45-4945 A.O: Aritmetik ortalama bi: Çalışma birimi, frekansı en yüksek olan sınıfın karşısına 0 yazılır. A: Çalışma biriminde sıfıra karşılık gelen sınıfın, sınıf değeridir. C: Sınıf Aralığı n: Denek Sayısı UYGULAMA

5 SINIFLANDIRILMIŞ VERİLERDE ARİTMETİK ORTALAMANIN HESAPLANMASI Yaş (Yıl) fifi bibi fibifibi 15-1950-3-150 20-2475-2-150 25-29100-100 30-3415000 35-39901 40-44702140 45-49453135 A.O: Aritmetik ortalama bi: Çalışma birimi, frekansı en yüksek olan sınıfın karşısına 0 yazılır. A: Çalışma biriminde sıfıra karşılık gelen sınıfın, sınıf değeridir. C: Sınıf Aralığı n: Denek Sayısı UYGULAMA

6

7 ORTANCA Dağılımın orta noktasındaki değerdir. Dağılımdaki « aşırı » değerlerden etkilenmez. Sınıflanmamış Değerlerde: Denek Sayısı Tek (n+1)/2 ‘nci değer Denek Sayısı Çift n/2’ nci değer ile (n+2)/2’ nci değerin ortalaması

8 SINIFLANDIRILMIŞ VERİLERDE ORTANCA’NIN HESAPLANMASI Yaş (Yıl)f 15-1950 20-2475 25-29100 30-34150 35-3990 40-4470 45-4945 L: Ortancanın içinde bulunduğu sınıfın ara değeridir. Yf: Ortancanın içinde bulunduğu sınıfın bir üstündeki sınıfın yığılımlı frekansı f: Ortancanın içinde bulunduğu sınıfın frekansı C: Sınıf Aralığı n: Denek Sayısı UYGULAMA

9 Yaş (Yıl)fYf 15-1950 20-2475125 25-29100225 30-34150375 35-3990465 40-4470535 45-4945580 Toplam580 1.Yığılımlı Frekans Tablosu hazırla 2.Ortancanın bulunduğu sınıfı belirleyip SAD’ i bul (L) 3.Ortancanın içinde bulunduğu sınıfın bir üstündeki yığılımlı frekansı bul (Yf) 4.Ortancanın içinde bulunduğu sınıfın frekansını bul (f) 5.Sınıf Aralığını bul (C) 6.Değerleri Formüle Yerleştir n/2: 290 Yf: 225 F: 150 C: 5 L: 29,5 İzlenecek Adımlar: Ortanca Değer: 31,67

10 Sınıflanmış Verilerde Tepe Değeri Sınıflanmış Verilerde tepe değeri en fazla frekansa sahip olan sınıfın sınıf değeridir.

11 Çeyrek Ve Yüzdelikler OrtalamalarDağılımın orta noktasını gösterir Çeyrek ve YüzdeliklerDağılımın herhangi bir noktasını gösterir Dağılımı parçaya bölen bir merkezi eğilim ölçüsüdür. Ör. Birinci Çeyrek %25. değer Üçüncü Çeyrek%75. değer

12 Sınıflanmış Verilerde Çeyrek ve Yüzdeliklerin Hesaplanması X1: Verilen Yüzde X2: «Den az» yüzde kolonunda X1 ‘ in düştüğü aralığın üzerindeki değer X3: «Den az» yüzde kolonunda X1’ in düştüğü aralığın altındaki değer X: Hesaplanacak Değer X2SAD: X2’nin sınıf ara değeri X3SAD: X3’ ün sınıf ara değeri UYGULAMA «Den az»; sayı ve yüzdeleri herhangi bir SAD’ nden daha az alan kaç denek olduğunu ve bunların toplam denek sayısının yüzde kaçın olduğunu gösterir.

13 Yaşf 15-1950 20-2475 25-29100 30-34150 35-3990 40-4470 45-4945 Toplam580 Sınıf Ara Değeri 14,5 19,5 24,5 29,5 34,5 39,5 44,5 …den az SayıYüzde 00 508,62 12521,55 22538,79 37564,66 46580,17 53592,24 1.Sınıflar ve frekanslar yazılır 2.Sınıf Ara Değerleri (SAD) bulunur 3.«Den az» kolonu geliştirilir. Her SAD’nden az değer alan kaç denek olduğu sayı olarak, sonra da yüzde olarak yazılır. X1:35 X2SAD: 24,5 X2: 21,55 X3SAD: 29,5 X3: 38,79 X = 28,40

14 Yaygınlık Ölçüleri Bir dağılımdaki değerlerin ortalamaya olan uzaklıkları farklılıklar gösterir. Bu farklılıkların derecesi dağılımın yaygınlığı kavramını oluşturur. İki dağılım aynı ortalama, ortanca ya da tepe değerine sahipken yaygınlıkları farklı olabilir.

15 Dağılım IDağılım II 6 1 6 15 6 2 376569376569 Dağılım I ’ deki değerlerin aritmetik ortalamaya olan uzaklığı dağılım II ’ ye göre daha fazladır. Dağılım I dağılım II ’ ye göre daha yaygındır.

16 Dağılımların yaygınlığı hakkında bilgi veren ve en çok kullanılan ölçüler * Dağılım Aralığı * Standart Sapma * Varyans * Değişim Katsayısı

17 Dağılım Aralığı Dağılım aralığı en basit yaygınlık ölçüsüdür. Dağılımdaki en büyük değerden en küçük değerin çıkartılması ile bulunur. R ile gösterilir R= En Büyük Değer-En Küçük Değer

18 Dağılım aralığı dağılımdaki diğer değerlerden oldukça farklı değerler alan aşırı değer(ler)den etkilenir. D ağılımda yalnızca 2 gözleme ilişkin değer dikkate alındığı için kaba bir yaygınlık ölçüsüdür. G özlemlerin çoğunun en büyük yada en küçük değere yakın olduğu durumlarda da gerçek değişkenlik hakkında bilgi vermez.

19 Standart Sapma Bir dağılımın yaygınlığını gösteren en önemli yaygınlık ölçülerinden biridir. Dağılımdaki tüm değerlerin aritmetik ortalamaya olan uzaklıklarının ortalamasıdır.

20  Standart sapma büyüdükçe dağılımın yaygınlığı artar. Dağılımdaki değerler aynı ise yaygınlık yoktur ve standart sapma sıfırdır.  Standart sapma hesaplanırken dağılımdaki tüm değerler dikkate alınır.  Standart sapmanın, ortalama ölçüsü olarak aritmetik ortalama kullanıldığında bir yaygınlık ölçüsü olarak kullanılması önerilmektedir.  Çarpık dağılımlarda kullanılması önerilmez.

21 Standart sapma s ile gösterilir. Sınıflandırılmış ve sınıflandırılmamış verilerde farklı formüllerle hesaplanır. Sınıflandırılmamış verilerde standart sapma Örnek:Yukarıda ortalama, ortanca ve tepe değerleri aynı olan dağılımların standart sapmasını hesaplayalım.

22 Dağılım I için Standart Sapma Bu dağılımdaki değerler aritmetik ortalama etrafında ortalama ±4,94 birimlik değişkenliğe sahiptir.

23 Dağılım II için Standart Sapma Bu dağılımdaki değerler aritmetik ortalama etrafında ortalama ± 2 birimlik değişkenliğe sahiptir. Buna göre ikinci dağılımın yaygınlığı birinciye göre oldukça düşüktür.

24 Varyans Standart sapmanın karesine varyans denir (s 2 ). Varyansın birimi karesel olduğu için yaygınlık ölçüsü olarak veriyi tanımlamakta pek kullanılmaz.

25 Standart Sapma ve Varyans

26 Değişim Katsayısı (DK) Standart sapma bir dağılımın yaygınlığını gösteren ölçülerden birisidir. Ancak standart sapmanın büyüklüğüne bakarak bir dağılımın yaygınlığı konusunda yargıya varmak güçtür. İki ya da daha fazla dağılımın yaygınlığını karşılaştırmak istediğimizde standart sapmayı doğrudan kullanamayız.

27 Değişim Katsayısı

28 Dağılımın yaygın olup olmadığına karar verebilmek için değişim katsayısını hesaplamalıyız. Değişim katsayısı dağılımdaki değerlerin ortalamaya göre yüzde kaçlık bir değişim gösterdiğini belirtir.

29 DK ’ nın sıfıra yaklaşması dağılımın yaygınlığının azaldığını gösterirken DK ’ nın %25 ’ in üzerinde olması incelenen dağılımın oldukça yaygın olduğunu gösterir. Dağılım IDağılım II Dağılım I ’ deki değerler ortalamaya göre %82,3 ’ lük bir değişim gösterirken, dağılım II ’ deki değerler %33,3 ’ lük bir değişim göstermektedir.

30 Çarpıklık (Skewness) Normal dağılımda Çarpıklık katsayısı 0 ’ dır. Uygulamalarda ± 1 oldukça, ± 2 kabul edilebilir değerdir.

31 Basıklık (Kurtosis) Normal dağılımda Çarpıklık katsayısı 0 ’ dır. Uygulamalarda ± 1 oldukça, ± 2 kabul edilebilir değerdir. Pozitif yüksek değer dikliği, negatif düşük değer basıklığı gösterir.


"BİYOİSTATİSTİK KONUM VE YAYGINLIK ÖLÇÜLERİ: MERKEZ ÖLÇÜLER & ÇEYREK VE YÜZDELİKLER Prof.Dr.İ.Safa GÜRCAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları