Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PSİKİYATRİYE GİRİŞ PSİKANALİTİK KURAM. PSİKİYATRİYE BAKIŞ Ruh sağlığı ve bozuklukları Davranış İlkel çağlardan günümüze * İlk meslekler * İlk çağ * Orta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PSİKİYATRİYE GİRİŞ PSİKANALİTİK KURAM. PSİKİYATRİYE BAKIŞ Ruh sağlığı ve bozuklukları Davranış İlkel çağlardan günümüze * İlk meslekler * İlk çağ * Orta."— Sunum transkripti:

1 PSİKİYATRİYE GİRİŞ PSİKANALİTİK KURAM

2 PSİKİYATRİYE BAKIŞ Ruh sağlığı ve bozuklukları Davranış İlkel çağlardan günümüze * İlk meslekler * İlk çağ * Orta çağ * Rönesans * 19.yy.dan günümüze

3 TEMEL KAVRAMLAR * Ruhsal nedensellik (determinizm) varsayımı * Haz ilkesi * Gerçeklik ilkesi Haz ilkesiyle gerçeklik ilkesinin ilişkisi * Psikanalitik kurama doğru Bastırma ve bilinçdışı

4 Haz ilkesiyle gerçeklik ilkesinin ilişkisi Maksimum - Haz ilkesi etkinlik Gerçeklik ilkesi düzeyi ı 0 1 Yaş

5 Bölmesel Varsayım * Bilinç * Bilinçöncesi * Bilinçdışı Üç alanın özellikleri ve ilişkileri

6 Yapısal Varsayım * Altbenlik (id) * Benlik (ego) * Üstbenlik (superego) Yapıların özellikleri ve ilişkileri

7 Yapısal Varsayım BENLİK ALTBENLİK ÜSTBENLİK

8 Benliğin Çalışması ÜSTBENLİK ÇEVRE BENLİK ÇÖZÜM ALTBENLİK

9 HASTA-HEKİM İLİŞKİSİ

10 Hekimin birincil görevi ve sorumluluğu hastaya zarar vermemektir. Hekim, insan ve hasta haklarını bilmeli ve mesleğini buna göre yürütmelidir.

11 Hasta-Hekim İlişkisi * Bilgili ve becerili olma, * Profesyonel ilgi ve merak, * Kabullenme, önyargısız olma, * Esnek tutumda olma, * Empati (eşduyum) yapabilme, * (Aktif) Dinlemeyi bilme, * Rol ve sorumluluklarını bilme, * Güven verme, * Etik ilkelere uyma, * Psikiyatrik görüşmenin özelliklerini bilme,

12 Psikiyatrik Görüşmenin Özellikleri-I * Uygun ortam özelliklerini sağlama * Kullanılan dil * Soruların özellikleri: 3y kuralı * İletişim araçları: Sözlü-sözsüz * Görüşmenin kendiliğinden serbest olarak yürütülmesi * Konuşmayı isteklendirme

13 Psikiyatrik Görüşmenin Özellikleri-II * Dinlediğini ve anlamaya çalıştığını hissettirmeye çalışma * Hastayı sıkmamaya özen gösterme * Aktif dinleme * Genel anlatımları özgülleştirme * Mahrem konular * Not tutma

14 TIBBİ ETİK

15 Tıbbi Etik-I * Etik nedir? * Tıbbi etik-tıp etiği-tıp ahlakı-biyoetik * Deontoloji nedir? Tıbbi Etikle İlgili Konular ve Sorunlar * Hasta ve yakınlarıyla ilgili konular * Hekimlerle ilgili sorumluluklar ve konular * Hekimlik andı * Biyomedikal araştırmalar * Bilgilerin saklanması ve kötü uygulamalar (malpractice)

16 Tıbbi Etik-II * Ölümün tanımı ve ölüm hakkı * Ötenazi: Aktif ve pasif ötenazi * Gebeliğin sonlandırılması, * Organ aktarımı (transplantasyon) * Yapay döllenme: Homolog ve heterolog inseminasyon * Gen tedavisi * Tıp eğitimi ve istihdam * Toplumun sağlık eğitimi * Finansman (kaynak) * Etik kurullar


"PSİKİYATRİYE GİRİŞ PSİKANALİTİK KURAM. PSİKİYATRİYE BAKIŞ Ruh sağlığı ve bozuklukları Davranış İlkel çağlardan günümüze * İlk meslekler * İlk çağ * Orta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları