Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hekim Hekim İlişkisi XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 1-3 Aralık 2006-İzmir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hekim Hekim İlişkisi XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 1-3 Aralık 2006-İzmir."— Sunum transkripti:

1 Hekim Hekim İlişkisi XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 1-3 Aralık 2006-İzmir

2 ulusal, evrensel ve çağdaş bir sorumluluk ve hizmet anlayışına sahip mesleğin, toplumsal ve kültürel koşullardan soyutlanmayacağının bilincinde insanın kendini geliştirebilmesinin en temel koşulunun sağlığı olduğu bilincinde toplumsal ve bilimsel değişimler göz önünde bulundurularak ve tartışılarak oluşturulan HMEK’ına bağlı insana insan olarak hizmet etmenin yüce onurunu taşırlar. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları TTB 47. Genel Kurulunda kabul edilmiştir. (10-11 Ekim 1998)

3 Meslektaşlar Arasında Saygı Mesleki Dayanışma Yetkinlik Dışı Faaliyet Yasağı Danışım (Konsültasyon) ve Ekip Çalışması Odaya Bildirme Yükümlülüğü Üçüncü Bölüm Hekimler Arası İlişkiler

4 Meslektaşlar Arasında Saygı HMEK Madde:16 Kendi meslektaşları ve insan sağlığı ile uğraşan öteki meslek mensupları ile iyi ilişkiler kurar, küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz.

5 Mesleki Dayanışma Madde:17 Meslektaşlarını mesleki yönden onur kırıcı ve haksız saldırılara karşı korur.

6 Yetkinlik Dışı Faaliyet Yasağı Madde:18 Tıbbi görevlerini yerine getirirken, gecikmenin hasta yaşamını tehdit edebileceği zorunlu durumlar dışında özel bilgi, beceri gerektiren bir girişimde bulunamaz.

7 … bir hekim hakkı a)… gereksinim doğduğunda, tedaviyi yürüten hekim durumu hasta ve/veya yakınlarına bildirmelidir. tedaviyi yürüten hekimi yazılı olarak ister Yazılı istemde hastanın özellikleri, konsültasyon isteğinin nedenleri açık ve anlaşılır biçimde belirtilir. Danışım ve Ekip Çalışması-I Madde:19

8 b) Konsültasyon sürecinde konsültan hekim de, hastanın sürekli hekimi gibi hastadan sorumlu c) Konsültan hekim, alanında bilimsel ve teknik bilgiye sahip olmalı d) Konsültasyon sonucunda, konsültasyonun gerekçesi ve sonuçları, açık ve anlaşılır biçimde bir tutanak ile belgelenir Danışım ve Ekip Çalışması-II

9 e) … sonuçlarından hastalar da yeterli ölçüde bilgilendirilir. f) Konsültasyonun sonucunda hastanın tedaviyi yürüten hekimi ile konsültan hekimin görüş ve kanaatleri arasında fark olur ve hasta konsültan hekimin önerilerini kabul ederse, hastanın tedaviyi yürüten hekimi tedaviyi bırakabilir. g) Konsültasyon istenen hekim davete uymak zorundadır. Danışım ve Ekip Çalışması-III

10 Odaya Bildirme Yükümlülüğü Madde:20 Hekim meslektaşları ile meslek uygulaması konusunda uzlaşmaz bir anlaşmazlığa düştüğünde ya da tıp etiği açısından yanlış davranan bir meslektaşının bu davranışını kasıtlı bir biçimde sürdürmesi durumunda yerel tabip odasına konuyla ilgili bildirimde bulunur.

11 Teşekkürler…


"Hekim Hekim İlişkisi XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 1-3 Aralık 2006-İzmir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları