Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Yrd. Doç. Dr. Turan SET Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı KALİTE ÇEMBERLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Yrd. Doç. Dr. Turan SET Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı KALİTE ÇEMBERLERİ."— Sunum transkripti:

1 1 Yrd. Doç. Dr. Turan SET Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı KALİTE ÇEMBERLERİ

2 2 Amaç : Bu dersin sonunda katılımcıların Kalite Çemberleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Hedefler : Kalite çemberlerini tanımlayabilmeli Kalite çemberlerinin amaçlarını bilmeli Kalite çemberlerinin işleyiş şeklini bilmeli Balık Kılçığı Diyagramını açıklayabilmeli

3 Kalite

4 Kalitenin Sağlanması Kalite Güvence Sistemleri Kalite Yönetim Ekipleri Kalite Çemberleri

5 5 Kalite çemberi i ş ve i ş yeri ile ilgili ürünlerin, hizmetlerin vs. iyile ş mesi için çalı ş an, aynı i ş yerindeki bir ekiptir. İşçiler İş yeriÜrün Öğrenciler EğitimOkul

6 6 Kalite Çemberlerinin Örgütlenme Şekli

7

8 Kalite çemberlerinin amacı 8 Kurumun geli ş mesi İ nsani ili ş kilere saygı ve i ş tatmini Çalı ş anların potansiyellerini ortaya koyma http://www.mftrou.com/kaoru-ishikawa.html

9 Balık Kılçığı Diyagramı Probleme yol açan etki ve nedenleri sistematik bir ş ekilde incelemeye yarar Bir sorunun veya sonucun temel nedenlerini bulmak amacıyla kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, ekibin sorunları çözmesine yardımcı olur. 4 M: Methods, Machines, Materials, Manpower 4 P: Place, Procedure, People, Policies 4 S: Surroundings, Suppliers, Systems, Skills 9

10 Birinci aşamada öncelikle bir kare kutu çizilerek içine sorun/sonuç yazılır ve balık kılçığı diyagramı çizilir. Balık Kılçığı Diyagramı SORUN (SONUÇ)

11 Ölçüm Malzeme İşgücü PROBLEM (SONUÇ) Makina Çevre Metod/Yöntem BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI İkinci aşamada muhtemel neden için temel gruplamalar belirlenir. Balık kılçığında temel nedenler 6 adet olarak belirlenmiştir. Ancak bunların dışında temel olabilecek neden varsa ilave edilebilir, gereksiz olan çıkarılabilir.

12 12 Üçüncü aşamada beyin fırtınası yöntemiyle temel nedenlerin alt nedenleri bulunur. Bütün üyeler beyin fırtınası oturumuna katılırlar. Sırayla tüm üyelerin düşünceleri alınır. Her üye, düşüncesinin hangi gruba girdiğini belirtmelidir. Benzer düşünceler kümeler halinde gruplandırılır. PROBLEM (SONUÇ) Makina Malzeme Ölçüm İş gücü Çevre Balık Kılçığı Diyagramı

13 Dördüncü aşamada beyin fırtınası sırasında toparlanmış düşünceler, en iyilerini saptamak üzere incelenir. Beşinci aşamada, en muhtemel nedenler önem sırasına göre dizilir. Gerçek sebep doğrulandıktan sonra, neden - sonuç analizinin çözümlerin önerilmesi aşamasına geçilir Balık Kılçığı Diyagramı

14 Örnek: Öğrencilerin derslere devamsızlığı konusunun, Balık Kılçığı Yöntemiyle temel nedenlerinin araştırılması. 1-Çevre, 2-Malzeme, 3-İnsan, 4-Metot, 5-Makine. Beyin fırtınası yöntemiyle temel nedenlerin alt nedenleri bulunur. Daha sonra tüm nedenlere puan verilir. En çok puanı alan, temel neden olarak kabul edilir. Örneğimizde en yüksek puanı alan “yoklama alınmaması” konusu temel neden olarak seçilmiştir. Balık Kılçığı Diyagramı

15 Sağlık Yemek Sorumsuzluk YOKLAMA ALINMAMASI Okula Uzaklık Mekan Dış Ulaşım Yetersiz Eğitim yöntemleriMevcut ders saati fazlalığı Mesai Kontrolünde Elektronik Sistem İnsan MalzemeÇevre Makine Metot Devam durumunun nota etkisi DERSLERE DEVAMSIZLIK Balık Kılçığı Diyagramı

16 16 http://www.pathmaker.com/resources/leaders/ishikawa.asp Balık Kılçığı Diyagramı

17 17 7-10 kişi 1 moderatör Haftada 1 toplantı İşle ilgili problemlerin ortaya konması Çözüm üretilmesi Çözümlerin yönetime sunulması Sonuçların değerlendirilmesi Kalite Çemberlerinin Özellikleri

18 18 Kalite Çemberlerinin İşleyiş Şekli

19 19 Özet Kalite çemberi nedir? Kalite çemberi iş ve iş yeri ile ilgili ürünlerin, hizmetlerin vs. iyileşmesi için çalışan, aynı iş yerindeki bir ekiptir.

20 20 Kalite çemberlerinin amaçları nelerdir? Kurumun gelişmesi İnsani ilişkilere saygı ve iş tatmini Çalışanların potansiyellerini ortaya koyma

21 21 Balık kılçığı diyagramı ne işe yarar? Probleme yol açan etki ve nedenleri sistematik bir şekilde incelemeye yarar

22 22 İlacın Tarihçesi M.Ö. 2000: Al, bu kökü ye... M.S. 1000: O kök kötü...Gel, bu duayı oku... M.S. 1850: O dua batıl inanç...Al, bu iksiri iç... M.S. 1940: O iksir yılan yağı...Al, bu hapı yut... M.S. 1985: O hap etkisiz...Gel, bu antibiyotiği al.. M.S. 2000: O antibiyotik artık işe yaramıyor..."Al, bu kökü ye..."


"1 Yrd. Doç. Dr. Turan SET Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı KALİTE ÇEMBERLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları