Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama)"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama)
BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application)

2 GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI
İş planı: Kurulması düşünülen işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye iş planı denir. Bu planda işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekir. Bu unsurlar ; . Proje . Üretim . Pazarlama . Yönetim . Ar – Ge . Finansman İş planı girişimcinin başarılı bir girişim için kullanacağı ve işletmenin işleyişini tanımlayacak yol gösterici bir rehberdir. İş planının başarılı bir girişimci tarafından hazırlanması gerekir. Girişimci hukukçular, muhasebeciler, pazar araştırmacılardan, mühendislerden, üniversitelerin araştırma birimlerinden, KOBİ geliştirme başkanlığından yardım alabilir. .

3 GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI
Girişimcinin hangi yetenekler konusunda ihtiyacı olup olmadığının değerlendirmesinde aşağıdaki kriterleri kullanır. . Muhasebe / Vergi . Planlama . Tahmin . Pazar araştırması . Satışlar . İnsan kaynakları . Üretim / Tasarım . Organizasyon . Yasal konulardır. İş planının kullanım amaçları: Üç amaç için kullanılır. a) İletişim aracı olarak b)Yönetim aracı olarak c) Planlama aracı olarak

4 GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI
İş planlarının faydaları ve üstlenmiş olduğu roller: Analiz, İletişim, Hareket, Sentezdir. İş planının girişimciye sağladığı faydalar: 1) İşletmeyi eleştirisel ve objektif görmesini sağlar 2) Rekabet, ekonomik ve finansal varsayımları görmesini sağlar. 3) Dışarıdaki değerlendiriciler için sonuç üretir. 4) Tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda ölçütler oluşturur. 5) İşletme içinde çalışma rehberi görevi yapar. İş planının fon sağlayıcı ve yatırımcılara sağladığı faydalar: 1) Pazar potansiyeli hakkında bilgi verir. 2) Borç senedi ve özsermaye bileşimini verir. 3) Olası başarılar için olası senaryoları ve (eğer / ne) analizleri üretir. 4) Finansal değerlendirme konusunda bilgiler verir. 5) Yatırımcıların yatırımdan beklediği özsermaye getirisini gösterir.

5 GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI
İş planının hazırlanmasında rehber ilkeler: 1) İş planını kendiniz yazın. 2) Kısa tutun, 50 sayfayı geçmesin. 3) Anahtar noktaların taslağını hazırlayın. 4) Düzgün bir şekilde organize edin ve bütün haline getirin. 5) Planı gelecekle uyumlaştırın. 6) Abartmalardan kaçının. 7) Önemli riskleri aydınlatın. 8) Ekibin etkinliğini vurgulayın. 9) Aşırı çeşitlendirmeye gitmeyin. 10) Hedef pazarı belirleyin. 11) Planın yazımında üçüncü şahıs kullanın. 12) Planı değerlendirin. Tutarlılık, etkinlik, anlatım açıklığı ve sunum gibi konuları gözden geçirin.

6 GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI
İş planının değerlendirilmesi: İş planını okuyanlar sermayedarlar, bankacılar, yatırımcılar, müşteriler, avukatlar, danışman ve üreticilerdir. İş planın hazırlanırken anlanması gereken üç konu; . Girişimci işletmenin teknolojisi ve yaratıcılığı konusunda en geniş bilgiye sahip kişidir. . Niçin iş planının yazıldığı . Pazarlama konusudur. Risk sermayedarlarının kullandığı iş planı okuma süreci: 1.adım: İşletmenin içinde bulunduğu endüstrinin özellikleri 2.adım: Sermaye yapısının belirlenmesi 3.adım: Bilançonun incelenmesi 4.adım: Girişimcilerin kalitesinin belirlenmesi 5.adım: Girişimcinin kendine özgü özelliklerinin saptanması 6.adım: Bütün plana genel olarak göz gezdirilmesi

7 GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI
İş planının hazırlanmasında kaçınılması gereken hatalar: . Gerçekçi olmayan hedeflerin plana konulması . Kararlılık ya da taahhüt eksikliği . Olası engellerin tahmin edilememesi . Tecrübe eksikliği . Pazar bölümlendirilmesinin olmaması . Planın günceli yansıtmaması

8 GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI
İş planının öğeleri: İdeal bir iş planı 10 bölümden oluşması gerekir. 1) Giriş: İşletmenin adı, adresi, ismi, telefon numarası, tanımı, endüstrisinin yapısı, finansal yapısı bulunmalıdır. 2) İşletmenin tanımı: İşletmenin ismi, endüstri koşulları, gelecek potansiyeli, fonksiyonel sınıflandırmalar ve tanımlar bulunmalıdır. 3) Pazarlama planı: Pazarın ve çevrenin durumu, işleyişi, pazarlanabilirlik derecesini saptama işlemidir. 4) Yönetim planı: Yönetimin yapısı, yönetim takımı, anahtar personel, personelin deneyimi, mülkiyet yapısı, yönetim ve danışmanların yapısı 5) Üretim planı: Kuruluş yeri, yer seçimini etkileyen faktörler, üretimle ilgili ihtiyaçlar, tedarikçiler, ulaşım imkanları, işgücü olanakları, tahmini üretim maliyeti 6) Araştırma ve geliştirme: Tasarım ve geliştirme, teknik destek alınması, ne tür araştırma yapılacak, ARGE'nin maliyeti, finansal planda ARGE bütçesi var mı?

9 GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI
7) Önemli riskler bölümü: İstenilmeyen gelişmeler, tahminin üzerinde gelişen üretim maliyetleri, mal ve hizmet alımında karşılaşılan güçlükler, yeni rakipler, yönetimde meydana gelebilecek aksaklıklar, deneyim eksikliği, ekonomideki belirsizlikler, tedarik sorunları, anahtar personel kaybı 8) Zaman tablosu bölümü: İşletmenin kurumsallaşması, ARGE çalışmalarının tamamlanması, protip üretilmesi, satış temsilcilerinin çalıştırılması, fuarlara katılmak, dağıtımcılarla anlaşmak, üretim malzemelerinin siparişi, siparişlerin listelenmesi, ilk satış ve teslimler, işletmeye yapılacak ilk ödeme 9) Ekler: Ana bölümlerde verilmesi uygun olmayan ek belgeler bu bölümde verilir. 10) Diyagramlar, planlar, finansal veriler, tablolar, yönetim takımının özgeçmişi ve kaynaklar bulunur. . İş planının dosya haline getirilmesi : . Görünüş . Kapak ve başlık sayfası . İçindekiler tablosu . Uzunluk . İş planı özü şeklinde sıralanabilir


"GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları