Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1Ders Kitapları Hazırlayan: Yrd. Doç Dr. Selami YANGIN Neler üzerine konu ş aca ğ ız? 1. Kitap nedir? 1. Kitap nedir? 2. Ders kitapları nedir ? 2. Ders.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1Ders Kitapları Hazırlayan: Yrd. Doç Dr. Selami YANGIN Neler üzerine konu ş aca ğ ız? 1. Kitap nedir? 1. Kitap nedir? 2. Ders kitapları nedir ? 2. Ders."— Sunum transkripti:

1

2 1Ders Kitapları Hazırlayan: Yrd. Doç Dr. Selami YANGIN Neler üzerine konu ş aca ğ ız? 1. Kitap nedir? 1. Kitap nedir? 2. Ders kitapları nedir ? 2. Ders kitapları nedir ? 3. Ders kitaplarının konusu nasıl olmalıdır ? 3. Ders kitaplarının konusu nasıl olmalıdır ? 4. Kitaplar hangi ölçütlere göre incelenir ? 4. Kitaplar hangi ölçütlere göre incelenir ? 5. Ders kitabı değerlendirme ölçütleri nelerdir ? 5. Ders kitabı değerlendirme ölçütleri nelerdir ?

3 2Ders Kitapları Hazırlayan: Yrd. Doç Dr. Selami YANGIN Dikkatli bir kişi, yemeklere daha fazla garnitür veya malzeme konduğunu, pahalı arabalardaki aksesuar fazlalığını, lüks bir salonun ışıklandırılmasının ne kadar iyi olduğunu fark edebilir. Bu eklemeler sayesinde onların değer kazandığını anlar. Aynı kural bir dersin öğretimi içinde geçerlidir.

4 3Ders Kitapları Görsel Araçlar Kitaplar Yazı Tahtaları Resimler Eşyalar/Modeller Grafikler Projektörl ü Araçlar İşitsel Araçlar Radyo Teyp Ses Bantları Ses CD leri Görsel ve İşitsel Araçlar Film Makin e s i Kapalı Devre Televizyon TV+ Video Eği tim de Kullanılan Araçların Sınıflandırılması Teknoloji Destekli Araçlar Audio Text Teletext Telekonferans Videote xt Audiokonferans Bilgisayar+Projeksiyon cihazı Video konferans

5 4Ders Kitapları Kitaplar Ders Kitapları Görsel Araçlar Alıştırma Kitapları Öğretmen Kitapları Kaynak Kitaplar

6 5Ders Kitapları Hazırlayan: Yrd. Doç Dr. Selami YANGIN

7 6Ders Kitapları Kitap nedir ?  “Dikilmiş ya da ciltli olarak bir araya getirilmiş basılı yapraklar bütünü”dür” (MEYDAN LAROUSSE)  “Kapakları dışında en az 49 sayfa olan ve süreli niteliği bulunmayan basılmış yayın” (UNESCO)  Dağıtım için tasarlanmış, kolay taşınabilmesi için hafif ve dayanıklı malzemelerden üretilmiş, belirli bir sayfa sayısının üzerinde, yazılı (ya da basılı) bir metin olarak tanımlanabilir. Amacı, bilgiyi duyurmak, yorumlamak, korumak ve aktarmaktır.

8 7Ders Kitapları Ders Kitabı nedir? Bir derste kullanılan ve dersin geliştirilmesine esas oluşturan kitap anlatılmaktadır. Ders kitabı, belli bir dersin (Matematik, Türkçe, Fizik vb) öğretimi için ve belli bir düzeydeki (İlköğretim 1, lise 2 gibi) öğrencilere yönelik olarak yazılan; içeriği öğretim programına uygun olan, incelemesi yapılmış ve onaylanmış temel kaynaktır. Sürekliliği, doğruluğu, değişkenliği tartışılabilen bir olgu olan bilginin yanı sıra görsel, olgusal, ussal ve zihinsel kazanımların toplamıdır.

9 8Ders Kitapları KİTAPLAR Sınıfta kullanılan görsel öğretim araçlarının başında gelir. Sınıfta kullanılan görsel öğretim araçlarının başında gelir. Eğitimde kitap kullanmanın amacı bilgiyi duyurmak, aktarmak, yorumlamak, korumaktır. Eğitimde kitap kullanmanın amacı bilgiyi duyurmak, aktarmak, yorumlamak, korumaktır. Yararlanılan kitapları sayarsak: Ders kitapları, yardımcı ders kitapları, alıştırma ve test kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, ünite el kitabı, ansiklopediler, sözlükler, hikaye kitapları gibi. Yararlanılan kitapları sayarsak: Ders kitapları, yardımcı ders kitapları, alıştırma ve test kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, ünite el kitabı, ansiklopediler, sözlükler, hikaye kitapları gibi. Ders kitabını kullanmayı gerekli kılan nedenler: Ders kitabını kullanmayı gerekli kılan nedenler: -organizasyon -organizasyon -ders kitabı bir öğretim aracıdır. -ders kitabı bir öğretim aracıdır. -rahatlık -rahatlık -öğrenci değerlendirmesi -öğrenci değerlendirmesi

10 9Ders Kitapları Ders Kitaplarının Yararları Ders Kitaplarının Yararları Ekonomiktir, Ekonomiktir, Bireysel öğrenmeye elverişlidir, Bireysel öğrenmeye elverişlidir, Öğrenmeyi yapısallaştırır, Öğrenmeyi yapısallaştırır, Taşınması kolaydır, Taşınması kolaydır, Başka araçlarla birlikte kullanılabilir, Başka araçlarla birlikte kullanılabilir,

11 Ders Kitapları 10 Ders Kitabının Avantajları  Ekonomiktir.  Öğrenmeyi bireyselleştirir.  Öğretimi yapısallaştırır.  Kitaplar başka araçlarla birlikte kullanılabilir.  Öğretmenin en iyi yardımcılarıdır. Belli bir konuda herkesin anlayabileceği, bir örnek ve ortak bilgi kaynağı oluşturur.  Çok miktarda bilgiyi etkili bir şekilde sunarlar. Belli bir konuda herkesin anlayabileceği, bir örnek ve ortak bilgi kaynağı oluşturur.  Belli bir düzende hazırlandıkları için, dersin planı kitabın akışına göre hazırlanabilir.  Öğrencilerin derse ve konuya güdülenmesini sağlar.

12 11Ders Kitapları Ders Kitaplarının Sınırlılıkları Bilgiler kısa sürede eskiyip kullanılmayabilir. Bilgiler kısa sürede eskiyip kullanılmayabilir. Sınıfta tek kaynak olarak kullanılmamalı, çünkü diğer görsel araçlar ihmal edilir. Sınıfta tek kaynak olarak kullanılmamalı, çünkü diğer görsel araçlar ihmal edilir. Nitelikli ders kitabı seçmek zaman alır. Nitelikli ders kitabı seçmek zaman alır. Bilgiler ana hatlarıyla aktarılır. Bilgiler ana hatlarıyla aktarılır. Öğretimi, kendi ekseni etrafındadır. Öğretimi, kendi ekseni etrafındadır. Bilgiler direkt olarak sunulmamalı, aksi takdirde ezbercilik artar ve ayrıca tek bir kitap izlenmemelidir. Bilgiler direkt olarak sunulmamalı, aksi takdirde ezbercilik artar ve ayrıca tek bir kitap izlenmemelidir. Dar alanda birçok kavram iletilir. Dar alanda birçok kavram iletilir.

13 12Ders Kitapları Ders Kitabının Dezavantajları  Teknoloji içerikli bilgilere dayanan kitaplar kısa sürede kullanılmaz hale gelebilir, içerdiği bilgiler eskiyebilir.  Sınıfta öğretmen tarafından tek kaynak olarak kabul ediliyorsa, diğer görsel- işitsel araçların kullanımı ihmal edilir.  İyi bir kitabın seçimi zordur, zaman alır.  Kitap, amaçların yazımı için bir araç olarak kabul edilmektedir, oysa kitaplar daha önce belirlenmiş amaçlara göre seçilmelidir.  Sürekli tek bir kitabın izlenmesi, alandaki diğer değerli kitapların gözden kaçmasına neden olabilir.  Bilgiyi tek yönlü sunarlar. Tekdüze sunuş biçimi öğrencide düşünmeyi engeller, ezberciliği arttırır.  Bilgiyi yüzeysel sunar, ana hatlarıyla verir.  Öğretimi kendi etrafında koşullandırır.

14 13Ders Kitapları Öğretmenlerin, öğretim yılı başında zümre öğretmenleriyle bir araya gelerek okutacakları ders kitabını seçmeleri gerekmektedir. Seçilecek olan kitabın, MEB Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilmiş olması ve Tebliğler dergisinde yayınlanmış olması gerekmektedir. Kitap seçimi yaparken, öğretim programlarında yer alan konuları içermesi ve programda belirlenen hedef ve davranışları gerçekleştirici nitelikte olması gerekir.

15 14Ders Kitapları Ders kitabı değerlendirme/seçme ölçütleri nelerdir ? Ders Kitabı Değerlendirme/Seçme Ölçütleri Fiziksel Görünüm Genel Görünüm İçerik Kelime ve Cümle Yapısı Alıştırma ve Değerlendirme

16 15Ders Kitapları KİTAP SEÇİMİ VE KİTAP SEÇİMİNDE KULLANILAN ÖLÇÜTLER Bu ölçütler üçe ayrılır:  Biçimsel görünüm  Bilimsel görünüm  Dil ve anlatım

17 16Ders Kitapları Biçimsel Görünüm Genel görünüm: Ders kitabı beraberinde olması gerekli olan diğer kitap ve araç-gereci de içermelidir. Kitaplar genelde alıştırma, test ve öğretmen kitaplarıyla desteklenmelidir Fiziksel görünüm: Ders kitabını kapağı, boyutları, hacmi; öğrencilerin düzeyine göre değerlendirilmelidir.

18 17Ders Kitapları İçerik Çeşitleri  Biçimsel içerik (Kitapta somut bir biçimde yer alan resimler vs.)  Simgesel içerik (Her alanın kendine özgü simgeleri, formülleri ve bazı özel kavramları mevcuttur)  Semantik içerik (Bilgiler sözcük, cümle ve paragraflar şeklinde aktarılır)  Davranışsal içerik (Sözel olmayan, jest ve mimiklerle aktarılan bilgidir)  Betimsel içerik (Gözlemi yapılabilen ya da sayılabilen olayların dile getirilmesidir.  Normatif içerik (Kitabın kapsamı dışında öğretmenin özel tercihleri, kendi seçtiği, tavsiye ettiği konular)

19 18Ders Kitapları Bilimsel İçerik Kitapta yer alan metinlerin bilimsel açıdan incelenmesi, bilimsel hataların olmaması, program hedefleriyle tutarlı bilgi ve becerilerin aktarılması önemlidir. Konular günlük hayatla bağlantılı olmalı ve öğrencilerin düzeylerine uygun olmalıdır. Ders kitabının bilimsel hazırlanan içeriğinin işlevsel olabilmesi için yeterli şart onun bilimsel bir tutumla oluşturulması dır.

20 19Ders Kitapları Konu alanı gerçek olan yöntemli araştırmalarla elde edilip sunulan bilimsel bilgi veya yine konu alanı gerçek olan yöntemli araştırma, düşünme, sunma biçiminde açıklanan bilgi türlerinden oluşması içeriğin bilimselliğini sağlar. Bilimsel İçerik

21 20Ders Kitapları İçerik Seçmede Ölçütler 1.Önemli olması 2.İçeriğin bugünkü kültürel ve toplumsal gereksinimleri karşılayabilmesi 3.İlgi ölçütü 4.Demokratik değerler ölçütü

22 21Ders Kitapları Dil ve Anlatım Anlaşılır bir dil kullanılmalı. Sözcüklerin kullanımında birlik olmalıdır. Örneğin: “veya” yerine “ya da” kullanılmışsa her yerde ya da kullanılmalıdır. “örneğin- mesela, kelime-sözcük, cümle-tümce, isim-ad, iletişim- haberleşme, eğitim programı-müfredat” gibi ikili kullanımlara yer verilmemelidir.

23 22Ders Kitapları Aşağıdakilerden hangisi bir ders kitabında bulunması gereken özelliklerden birisi olamaz? (2004-KPSS) a) Öğrenci düzeyine uygun soyutlukta, yalın ve anlaşılır bir anlatım dilinin olması. b) Hazırlık çalışmaları, alıştırmalar ve uygulama sorularını kapsama. c) Farklı öğretme ve öğrenme yaklaşımlarından faydalanma. d) Konu sunumlarının çeşitli görsel uyaranlarla zenginleştirilmesi. e) Olabildiği kadar soyut kavramlar içermesi. KENDİMİZİ BİRAZ SINAYALIM! A

24 23Ders Kitapları KENDİMİZİ BİRAZ SINAYALIM! Ders kitapları öğretim programlarına uygun olarak hazırlanır ve programın içeriğini yansıtır. Öğretmen, konunun eğitimini almış biri olarak ders kitaplarını incelemeli ve değerlendirmelidir. (2008) Öğretmenler ders kitaplarını incelerken, öncelikle aşağıdaki ölçütlerden hangilerini dikkate alırlar? A) Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler içermesini B) Çeşitli görsellerle ve örneklerle zenginleştirilmesini C) Bilimsel ve akademik bir dille yazılmış olmasını D) Konunun soyut boyutlarına yer vermesini E) Belli bir öğretme-öğrenme yaklaşımıyla yazılmış olmasını.


"1Ders Kitapları Hazırlayan: Yrd. Doç Dr. Selami YANGIN Neler üzerine konu ş aca ğ ız? 1. Kitap nedir? 1. Kitap nedir? 2. Ders kitapları nedir ? 2. Ders." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları