Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ağ Cihazları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ağ Cihazları."— Sunum transkripti:

1 Ağ Cihazları

2 Ağ Cihazları Ağ Adaptörü (NIC-Network Interface Card) Repeater Hub
Switch Router Gateway

3 Ağ Adaptörü Bir ağ adaptörü şu görevleri yerine getirir:
-Bilgisayardaki verileri alır ve kabloya iletir. -Aynı şekilde, kablodaki verileri alır ve bilgisayara iletir. -Kablodan alınan verinin bilgisayar için olup olmadığını belirler. -Bilgisayarla kablo arasında veri akışını kontrol eder.

4 Repeater (Tekrarlayıcı)
Tekrarlayıcı bir tepenin başındaki insanın bir mesajı alıp diğer bir tepedeki insana vermesi gibidir. Bu işlem mesaj yerine gidene kadar tekrarlanır. Tekrarlayıcı sinyali alır onu tekrar yükseltir ve gönderir.

5 Repeater (Tekrarlayıcı)
Repeater'lar şu görevleri yerine getirirler: -Sinyallerin zayıflamasını giderir. -Çarpışmayı önler. -Segmentleri izole eder.

6 Tekrarlayıcılara hangi tür sistemler örnek verilebilir ?
Telgraf Telefon Mikrodalga ve optik iletişim sinyali Elektrik Trafoları

7 Repeater (Tekrarlayıcı)
Yerel ağ genişlemesinde 10Mbps’lik Ethernet için dört tekrarlayıcı kuralı standart olarak kabul edilir. Bu kural yerel ağdaki iki kullanıcı arasında dörtten fazla tekrarlayıcı olmaması gerektiğini söyler. Neden Tekrarlayacı sayısı sınırlandırılır ?

8 Neden Tekrarlayıcı sayısı sınırlandırılır?
Her tekrarlayıcı tarafından oluşturulan gecikme süresini kısıtlamak için Lokal ağ üzerinde çok fazla gecikme ağ üzerideki çakışmaların sayısını arttırdığı için Bundan dolayı da yerel ağın daha etkisiz çalışmasına neden olduğu için

9 Hub Hub'ın yaptığı basitçe, bir portundan gelen sinyalin kopyalarını oluşturup, diğer tüm portlara yollamaktır. Hub'lar aynı repeater gibi OSI Modelinin 1. katmanında yani fiziksel katmanda çalışırlar.

10 Hub Hareket merkezi anlamına gelmekle beraber tam bir Türkçe kelime anlamı bulunmamaktadır. Hubları iki ayrı sınıfa ayırabiliriz; Pasif veya Aktif Hub Zeki veya Aptal Hub

11 Hub Pasif veya Aktif Hub
Çoğu modern hublar aktiftir. Yani sinyalleri kuvvetlendirirler. Kuvvetlendirmek için gerekli olan gücü güç kaynaklarından alırlar. Bazı hublar ise pasif hublardır. Bunlar sadece sinyali çoğaltmak için kullanılır. Kablo uzunluğunu arttırmak için hangi tür hub kullanılır?

12 Hub Zeki veya Aptal Hub Zeki hublar trafik akışını yönlendirmek için programlanmışlardır. Ahmak hublar ise sinyali kuvvetlendirerek portlara dağıtırlar Hiçbir kontrol görevi yoktur.

13 Hub Hublar çatışmayı arttırırlar En az güvenli ağ cihazlarıdırlar.

14 Anahtarlar (Switch) Switch bir çok portu olan ve her portuna bir bilgisayar (veya hub) bağlanan bridge'ler olarak tanımlanabilir. Bir portuna bağlı bilgisayar veya bilgisayarları MAC adreslerini okuyarak tanır.

15 Anahtarlar Anahtarlama cihazları, uç birimlerin MAC adreslerini kullanır. Bunun için anahtarlarda MAC adreslerinin tutulduğu adres tabloları bulunmaktadır. LAN’da iletişim için MAC adresleri kullanıldığından karşı bilgisayara bilgiler gönderilirken MAC adresi, çerçeve içerisindeki ALICI ADRES kısmında bulunur. Anahtarlar, OSI’nin 2. katmanında çalışırlar.

16 Anahtarlar Anahtarlar veriyi 2 şekilde aktarır.
Hemen Geçir (Cut through) Tamamını al sonra geçir (Store and forward) Bu aktarım şekillerinden hangisi daha kullanışlıdır ? İlkinde veriler için hata sınaması yapılmaz. Bu yüzden aktarım ortamı güvenli ise bu yöntem daha uygundur. Eğer ortamda, paketin bozulma olasılığı varsa ikinci yöntem daha uygundur.

17 Anahtarlar Anahtar Türleri Kenar Anahtarlar:
Merkez Anahtarlar Kenar Anahtarlar: Daha çok bilgisayar ve Hub ların doğrudan bağlandığı yapılardır. Genelde 12, 16, 24, 32 10Mbps portlu ve 1-2 tane de 100 Mbps porta sahip olurlar

18 Anahtarlar Anahtar Türleri Merkez Anahtarlar:
Kenar Anahtarlar Merkez Anahtarlar Merkez Anahtarlar: Güçlü donanıma, yüsek hızlı portlara ve büyük boyutlu MAC adreslerine sahiptirler. Kendisine doğrudan bağlı olmasa da ağdaki bütün sistemlerin (?) MAC adreslerini üzerinde tutarlar. Böylece kendi üzerinden geçecek çerçevelerin nereye gideceğini belirler.

19 Anahtarlı yapıya bir örnek verelim.

20 Router (Yönlendirici)

21 Router (Yönlendirici)
Bir router'in görevleri şunlardır: -Bir veri paketini okumak. -Paketin protokollerini çıkarmak. -Gideceği network adresini yerleştirmek. -Routing bilgisini eklemek. -Paketi alıcısına en uygun yolla göndermek

22 Router (Yönlendirici)

23 Router (Yönlendirici)
Yönlendiriciler OSI referans modelinin ağ (network) katmanında çalışırlar. Bir yönlendirici tüm ağın haritasını tutar. Paketin gittiği yere en iyi yolu belirleyebilmek için tüm yolların durumunu inceler. Yönlendirici farklı fiziksel yapıda olan ve farklı protokolleri çalıştıran yerel (LAN) ya da geniş alan (WAN) ağlarının birbirleri ile olan bağlantısında başarı ile kullanılabilir.

24 Router (Yönlendirici)
Yönlendirme Algoritması Uzaklık Vektörü Algoritması Bağlantı Durum Algoritması

25 Router (Yönlendirici)
Uzaklık Vektörü Yönlendirmesi Bu algoritmada her router ağdaki diğer tüm routerlardan uzaklığını bir tabloda tutar. Routerlar periyodik olarak veya ağ topolojisi değiştiğinde bu tabloları bağlı oldukları komşuları ile paylaşırlar.

26 Router (Yönlendirici)
Bağlantı Durumu Yönlendirmesi Bu algoritma uzaklık vektörü algoritmasının yerine konulmak amacıyla geliştirilmiştir. Bir router açıldığı zaman algoritma gereği yaptığı işler şunlardır: 1. Komşularını keşfet ve ağ adreslerini öğren, 2. Her komşuya gecikmeyi ölç, 3. Öğrendiklerini bildiren bir paket oluştur, 4. Bu paketi bütün routerlara gönder, 5. Diğer tüm routerlara en kısa mesafeyi hesapla. Bütün topoloji ve gecikmeler deneysel olarak ölçülmekte ve diğer routerlara dağıtılmaktadır. Daha sonra ek kısa yol algoritması kullanılarak en kısa mesafeler hesaplanabilir.

27 Gateway (Geçityolları)
Farklı network mimarilerini birleştirir. Geçityolları köprü ve yönlendiricilerin yeteneklerinin de ötesine geçerler. Geçityolları güvenlik duvarı (firewall) olarak da kullanılırlar.

28 Gateway (Geçityolları)


"Ağ Cihazları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları