Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALP FİZYOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR. Kalp Fonksiyonları Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALP FİZYOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR. Kalp Fonksiyonları Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir."— Sunum transkripti:

1 KALP FİZYOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR

2 Kalp Fonksiyonları Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir Metabolizma sonucu oluşan artık maddeler ve CO 2 ’nin dokulardan uzaklaştırılmasında rol oynar Metabolizma sonucu oluşan artık maddeler ve CO 2 ’nin dokulardan uzaklaştırılmasında rol oynar Vücut temperatürünün düzenlenmesine katılır Vücut temperatürünün düzenlenmesine katılır Hormonların salgılandıktan sonra etki yerlerine ulaştırılmasında yer alır Hormonların salgılandıktan sonra etki yerlerine ulaştırılmasında yer alır Tüm bu işlevleri yaparken kalp, kan damarlarından oluşan sistemik dolaşımı ve pulmoner dolaşımı kullanır Tüm bu işlevleri yaparken kalp, kan damarlarından oluşan sistemik dolaşımı ve pulmoner dolaşımı kullanır

3 Kalp Fonksiyonları Kan basıncını oluşturur Kan basıncını oluşturur Kan sirkülasyonunu yönlendirir Kan sirkülasyonunu yönlendirir Kalp, sistemik ve pulmoner dolaşımı birbirinden ayırır. Kalp, sistemik ve pulmoner dolaşımı birbirinden ayırır. Kanın tek yönlü akışını sağlar Kanın tek yönlü akışını sağlar Bunda kalp kapakları büyük rol oynar Bunda kalp kapakları büyük rol oynar Kan gereksinimini düzenler Kan gereksinimini düzenler Metabolik ihtiyaçta değişikliğe paralel olarak kontraksiyon gücünü ve kasılma hızını ayarlar Metabolik ihtiyaçta değişikliğe paralel olarak kontraksiyon gücünü ve kasılma hızını ayarlar

4 Dolaşım Sistemleri Dolaşım Sistemleri Pulmoner dolaşım Pulmoner dolaşım Sistemik dolaşım Sistemik dolaşım

5 Kalbin Lokalizasyonu ve Ölçüleri Yaklaşık yumruk ölçülerindedir Yaklaşık yumruk ölçülerindedir Şekil Şekil Apex: koni biçiminde yuvarlaktır Base: Apekse oranla daha düz bir şekildedir Mediastinumda torasik kavite içinde lokalize olmuştur Mediastinumda torasik kavite içinde lokalize olmuştur

6 Kalbin Lokalizasyonu ve Ölçüleri

7 Kalp Duvarı Üç tabakadan oluşur: Üç tabakadan oluşur: Epicardium: Kalbin yüzeyini kaplayan seröz membrandır Epicardium: Kalbin yüzeyini kaplayan seröz membrandır Myocardium: Kalp kasılmasından sorumlu kaslardan oluşan orta tabakadır Myocardium: Kalp kasılmasından sorumlu kaslardan oluşan orta tabakadır Endocardium: Kalbin iç boşluğunu kaplayan en içteki tabakadır Endocardium: Kalbin iç boşluğunu kaplayan en içteki tabakadır

8 Kalp Duvarı

9

10 Pericardium

11 Kalp Kası Kalp kası: Kalp kası iskelet kası gibi ışık mikroskobunda çizgili karakter gösterir. Çizgili kalp kası, iskelet kasından bazı farklar gösterir: Daha kısa lif boyu vardır, Yaklaşık olarak sarkoplazmik retikulumun 1/3 ü mitokondriler tarafından işgal edilmiştir. Bu ise yüksek enerji talebini göstermektedir. Daha az oranda SR içerir. Başlangıç kasılması için ektraselüler Ca2+ iyonlarına gereksinim gösterir.

12 Kalp Kası Sadece kalpte bulunur Sadece kalpte bulunur Çizgilidir Çizgilidir Her hücre sadece tek nükleos içerir Her hücre sadece tek nükleos içerir İnterkalat disk ve gap-junction bulundurur İnterkalat disk ve gap-junction bulundurur Kendiliğinden uyarılma özelliğine sahiptir Kendiliğinden uyarılma özelliğine sahiptir Aksiyon potansiyeli uzun sürelidir ve aynı zamanda uzun refraktör periyoda sahiptir Aksiyon potansiyeli uzun sürelidir ve aynı zamanda uzun refraktör periyoda sahiptir Kontraksiyonu Ca 2+ regüle eder Kontraksiyonu Ca 2+ regüle eder

13 Kalp Kası

14 Kalp kası: Dallanma gösterir, Tek bir nüklous içerir, Kas lifleri birbirine interkalat disklerle bağlanır. Bu disklerin içerikleri: Desmosomla ile iki katlı membran birbirine bağlanır, Kalpte depolarizan dalgaların hücreden hücreye aktarımından sorumlu gap-junctionları içerir.

15 Kalp Kası Uzayıp dallanan her bir kas lifi merkezinde 1 nükleos lokalize olur Uzayıp dallanan her bir kas lifi merkezinde 1 nükleos lokalize olur Aktin ve miyozin liferi içerir Aktin ve miyozin liferi içerir Intercalate diskler: Özelleşmiş hücre bağlantı yerleridir Intercalate diskler: Özelleşmiş hücre bağlantı yerleridir Desmosomlar hücreleri birarada tutan gap junctionlar bulundurur Desmosomlar hücreleri birarada tutan gap junctionlar bulundurur Elektriksel olarak kalp kası tek bir ünite gibi davranır Elektriksel olarak kalp kası tek bir ünite gibi davranır

16

17

18 Kalp kası kontraksiyonu

19

20 Uzunluk-Gerim İlişkisi Kalp kası yeterince gerilirse o derecede daha çok kasılabilir. Bu aktin- miyozin çapraz köprülerinin birbiri üzerine binme oranının maksimum olması ile mümkündür. Bu özellik iskelet kasındakine benzerdir.

21 Kalp

22 Kalp

23 Kalp

24 Kapak fonksiyonları:

25

26 Koroner dolaşım:

27 Kalp kası lifinde aksiyon potansiyeli:

28 Kalp Kasında Aksiyon Potansiyeli: Faz 0: Voltaj-kapılı Na+ kanalları açılır Na+ girişi artar ve depolarizasyon gerçekleşir. Faz 1: AP pik değere ulaştığında (+20 mV), voltage-gated Na+ kanalları kapanır, K+ kanallarının açılması ile K+ çıkışı artar. Faz 2: Plato Fazı. Bu fazda hızlı K+ kanalları kapanır ve K+ çıkışı azalır, Ca2+ permeabilitesi artar. (Ca2+ kanallarının açılması ile) Faz 3: Plato fazı, Ca2+ kanallarının kapanması ve yavaş K+ kanallarının açılması ile sona erer. Faz 4: K+’un dışarı çıkması ile membran potansiyeli -90 mV düzeyine geri döner.

29 Refraktor Periyod Absolute: Kalp kasları yüksek şiddette uyarılara bile duyarsızdır, hiçbir şekilde yanıt vermez Absolute: Kalp kasları yüksek şiddette uyarılara bile duyarsızdır, hiçbir şekilde yanıt vermez Relative: Kas lifleri birbiri ardına verilen uyarılara karşı cevap verebilir düzeye gelebilir Relative: Kas lifleri birbiri ardına verilen uyarılara karşı cevap verebilir düzeye gelebilir Uzun refraktör periyod tetanik kontraksiyonların oluşmasını engeller Uzun refraktör periyod tetanik kontraksiyonların oluşmasını engeller

30

31

32 AP-kontraksiyon ilişkisi: AP iskelet kasında oldukça kısa sürelidir AP iskelet kasında oldukça kısa sürelidir AP biter bitmez kasılma ölçülebilir AP kalp kasında uzun sürelidir AP kalp kasında uzun sürelidir AP ve kasılma birbiri üzerine binmiştir. AP bittiğinde aynı zamanda kasılma da sona erer

33

34

35

36

37 Kalp ileti sistemi:

38

39 Pacemaker potansiyeli:

40

41 Kalp Siklusu Kalp sağ ve solda bulunan iki adet pompadan oluşur. Bu pompaların çalışmasında sağda triküspit solda ise mitral kapak önemli rol oynar Kalp sağ ve solda bulunan iki adet pompadan oluşur. Bu pompaların çalışmasında sağda triküspit solda ise mitral kapak önemli rol oynar Kalp pompası çalışırken başlıca iki evre meydana gelir: Kalp pompası çalışırken başlıca iki evre meydana gelir: Sistol→ Kalp kasının kasılması Sistol→ Kalp kasının kasılması Diyastol→Kalp kasının gevşemesi Diyastol→Kalp kasının gevşemesi Dolaşım sisteminde kan akışı daima yüksek basınçlı alandan düşük basınçlı alana doğru gerçekleşir Dolaşım sisteminde kan akışı daima yüksek basınçlı alandan düşük basınçlı alana doğru gerçekleşir Kalp kontraksiyonu ise basıncı oluşturur Kalp kontraksiyonu ise basıncı oluşturur

42 Kalp Siklusu

43

44 Basınç ilişkisi:


"KALP FİZYOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR. Kalp Fonksiyonları Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları