Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ 09.01.2014 Dr. Aziz Karaoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı MEME KANSERİNDE HORMONOTERAPİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ 09.01.2014 Dr. Aziz Karaoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı MEME KANSERİNDE HORMONOTERAPİ."— Sunum transkripti:

1 İZMİR MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ 09.01.2014 Dr. Aziz Karaoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı MEME KANSERİNDE HORMONOTERAPİ

2 İHK Yöntemle ≥%1 boyanma ER (+) pozitif kabul ediliyor HORMON RESEPTÖRÜ ER ER-alfa 6q25.1 şifrelenir ER-Beta 14 q22-24’te şifrelenir

3 HORMON RESEPTÖRÜ POZİTİFLİĞİ ER pozitifliği -Postmenopozal olgularda : % 73 ER + % 27 ER – -Premenopozal olgularda : % 54 ER + % 46 ER -

4 ER Pozitifliği İleri Yaş Düşük dereceli tümör Düşük aneuploidi Düşük tümör proliferasyonu p53 Tümör baskılayıcı gen kaybı Daha düşük hastalık nüksü Yumuşak doku ve kemik metastazları Clark GM et al. JCO 1984 Wenger Cr et al. Breast cancer res Treat 1993

5 Adjuvan Hormonal Tedavi

6 Premenopozal hasta Tamoksifen(SERM) Ovaryan ablasyon/Supresyon Cerrahi Radyoterapi LHRH analogları Postmenopozal hasta Tamoksifen Aromataz inhibitörleri

7 ERKEN EVRE OLGULARDA HORMONOTERAPİ

8 St Gallen 2013 LUMİNAL A HER2 + HR- (Non Luminal Bazal- Like LUMİNAL B

9 St Gallen 2013 LUMİNAL ALUMİNAL B Luminal A-Like -ER ve PR pozitif -Her2 negatif -Ki 67 düşük* - Çoklu-Gen-Ekspresyon Assay’de Düşük Nüks Riski (yapılmış ise) (Yukarıdakilerin Hepsi olmalı)

10 St Gallen 2013 LUMİNAL ALUMİNAL B Luminal A-Like -ER ve PR (+) pozitif -Her2 negatif -Ki 67 düşük* - Çoklu-Gen-Ekspresyon Assay’de Düşük Nüks Riski (yapılmış ise) (Yukarıdakilerin Hepsi olmalı) -ER (+) pozitif -Her2 negatif -Ve şunlardan en az biri:  Ki 67 yüksek*  PR (-) veya düşük  Çoklu-Gen-Ekspresyon Assay’de Yüksek Nüks Riski (yapılmış ise) Luminal B-Like HER 2 Negatif -ER (+) pozitif -Her2 overeksprese veya amplifiye -Herhangi bir PR -Herhangi bir Ki-67 Luminal B-Like HER Pozitif

11 St Gallen 2013 Luminal A-like -Endokrin tedavi en önemli yöntemdir. -Sıklıkla tek başına kullanılır Luminal A-like Kemoterapi Eklenebilecek gruplar 1-Grade 3 tümörler 2- 4 veya üstü LN + (Küçük bir uzman gurubu 1 LN tutulumu gerekliği) 3- Yuksek 21-gen RR skoru (>25) 70-gen yüksek risk durumu 4-<35 yaş olgular. (KT eklenmesi için genç yaşın (<35 yaş) başlı başına bir endikasyon olup olmaması konusunda uzmanlar eşit sayıda iki gruba ayrıldı).

12 Luminal B-like (HER2 Negatif): -Endokrin tedavi tüm olgulara verilmeli, Olguların çoğuna KT eklenmeli St Gallen 2013 Luminal B-like (HER2 pozitif, HR -): KT + Anti-HER-2 Tedavi + Endokrin tedavi

13 ENDOKRİN DUYARLI Spesifik Alt Tipler -Kribriform -Müsinöz -Tübüler St Gallen 2013 ENDOKRİN DUYARSIZ Spesifik Alt Tipler -Adenoid kistik -Medüller -Apokrin -Metaplastik

14 ADJUVAN TEDAVİ PREMENOPOZAL OLGULAR

15 En iyi bilinen adjuvan HT ajanı tamoksifen Selektif östrojen reseptör modulatörü (SERM) Östrojenle yarışmalı antagonist etki ilehücre büyümesinin inhibisyonu Tamoksifen (TMX) Östrojen Etkisi Hedef dokuAgonistAntagonist Kemik+- Beyin?? Meme-+ Lipoproteinler+- Koroner arter+/- Endometrium+- Genitoüriner sistem-+

16 TAMOKSİFEN ETKİNLİK EBCTCG-2011 Metaanalizi ParametreRisk azalması Net yarar 2p Meme kanseri nüksü% 39% 13<0.00001 Meme kanserinden ölüm riski% 30% 9<0.00001 Karşı memede kanser riski% 38<0.00001 TAM Yaş, menopozal durum, PR ve Nodal durumdan bağımsız olarak ER + tüm grupta etkili. ER konsantrasyonu arttıkça etkinlik artmaktadır. Er -, PR + hastalıkta yarar? EBCTCG, Lancet, 378; 771-784, 2011

17 TAMOKSİFEN ETKİNLİK EBCTCG-2011 Metaanalizi Kazanç: % 12.9 EBCTCG, Lancet, 378; 771-784, 2011 ER pozitif tüm olgularda yararlı. ER konsantrasyonu arttıkça fayda artıyor. ER pozitif olgularda yarar hem LN + hem de LN - olanlarda yararlı.

18 TAMOKSİFEN ETKİNLİK EBCTCG-2011 Metaanalizi EBCTCG, Lancet, 378; 771-784, 2011 ER ve PR Negatif olgularda yarar YOK.

19 TAMOKSİFEN ETKİNLİK EBCTCG-2011 Metaanalizi  :% 2.3  :%7.2  :% 9.2 EBCTCG, Lancet, 378; 771-784, 2011 En büyük fayda <45 ve 55-69 yaş olgular  :% 13.2

20 TAMOKSİFEN ETKİNLİK EBCTCG-2011 Metaanalizi

21 Avantajları ETKİNLİK Meme kanserinden ölümde azalma Karşı meme kanser riskinde azalma YARARLAR Kemik ve lipid/KVH yararları MI riskinde % 39 azalma Dezavantajları ETKİNLİK Sınırlı Direnç/bağımlılık TOKSİSİTELER Endometriyal kanser Yüksek riskli histolojiler Tromboembolizm Yüz kızarması Vajinal/üriner semptomlar Gynecol Oncol 2009;112:150-54 Gan to Kagaku Ryoho 2010;37:279-83 TAMOKSİFEN

22 TAMOKSİFEN KULLANIM SÜRESİ

23 Years 85.2 76.1 68.2 73.7 62.7 54.9 68% 55 % 0 20 40 60 80 100 051015 Tamoksifen Kontrol 15%17% 0 20 40 60 80 100 051015 73% 64% 80.9 73.0 87.8 73.2 64.0 Years Tamoksifen Kontrol 9%18% 91.4 % Hasta 5 YIL TAMOKSİFEN KULLANIMI İLE NÜKS VE MORTALİTE NÜKSMORTALİTE MEM E KANSERİ NÜKS VE ÖLÜMLERİNİN YARISINDAN FAZLASI TAMOKSİFEN KULLANIMI SONRASI GÖRÜLÜR …

24 Adjuvan Tamoksifen Longer Against Shorter (ATLAS) RANDOMIZE Tamoksifen 20 mg PO qd × 5 yıl İnvaziv tümörlü Postmenopozal kadınlar Tamoksifen 20 mg PO qd × 10 yıl Davies C et al. Lancet 9;381(9869):805-16. 2013 n=3418 n=3428 5 yıl Tam (%) 10 Yıl Tam (%) 10. Yıl Nüks 14.5 13.1 15.Yıl Nüks 25.1 21.4 10.Yıl Mortalite 65.8 15. Yıl Mortalite 1512.2

25 Adjuvan Tamoksifen Longer Against Shorter (ATLAS)

26 Olay10 yıl TAM5 yıl TAM RR (2p-value) İkinci kanser Kontralateral MK Endometrial cancer** 419 116 467 63 0.88 (0.05) 1.74 (0.0002) Nonneoplastik hastalık İnme Pulmoner emboli İskemik kalp hastalığı 130 41 127 119 21 63 1.06 (0.63) 1.87 (0.01) 0.76 (0.02) Adjuvan Tamoksifen Longer Against Shorter (ATLAS) Endometrial kanserler çoğunlukla adenokanser ama diğer histolojik tiplerde (berrak hücreli, seröz gibi) görülmektedir.

27 5 y TAM vs Tx yok: Meta-analiz 10 y TAM vs 5 yıl 10 y TAM vs Tx yok Meme Kanseri Nüks ≥10 y 0.940.750.70 Meme kanseri mortalite ≥10 y 0.730.710.52 Adjuvan Tamoksifen Longer Against Shorter (ATLAS) 5 y TAM vs Tx Yok: Meta-analiz 10 y TAM vs 5 y: ATLAS 10 y TAM vs Tx Yok Endom. CA ve PE mortalite %0.2 kayıp% 0.25 kayıp%0.4 kayıp Meme kanser mortalite %9 kazanç%3 kazanç%12 kazanç Davies C et al. Proc SABCS 2012;Abstrakt S1-2

28 aTTOM RANDOMIZE Tamoksifen 20 mg PO qd × 5 yıl İnvaziv tümörlü Postmenopozal kadınlar Tamoksifen 20 mg PO qd × 10 yıl n=3418 n=3428 1991-2005 arası 6934 hasta, 176 UK merkez %40 ÖR pozitif, %60 bilinmiyor %31 NP, %53 NN Ortanca takip 4,2 yıl

29

30

31

32

33 ADJUVAN TAMOKSİFEN aTTOm ve ATLAS çalışmaları 5 yıldan daha uzun tamoksifen kullanımı ile belirgin yarar elde edildiğini kanıtlamıştır. Nüks açısından yarar 7. yıldan sonra oluşmaya başlıyor Meme kanseri mortalitesi üzerine etki 10. yıldan sonra başlıyor (%25). (mortalite üzerine 5-9 yıl arasında etki yok)

34 ATLAS ve aTTOm sonrası Yanıt arayan sorular? 1- PREMENOPOZAL HASTALARDA 5 yıl sonunda hala premenopozal ise 10 yıla gidilebiilir ama her hasta için geçerli mi? Yan etki profili ? 2-5 yıl sonrası menopoza geçen olgularda 5 yılda daha TAM verilmeli Aromatz İ’e geçilerek mi devam eilmeli? Kanıta dayalı bilgimiz Yok 1- POSTMENOPOZAL HASTALARDA : Yüksek riskli hastalar : Aİ 10 yıla çıkılmalı mı? 5 yıl Aİ sonrası 5 YIL TAM verilebilirmi? Düşük Riskli Olgularda : 2-3 YIL Tam 2-3 yıl Aİ verilebilir mi?

35 OVER SUPRESYON/ABLASYON Premenopozal meme kanserleri olguların 1/3ü Premenopozal olgularda HR + lik oranları: -20-39 Yaş: % 55 -40-49 Yaş: % 70 Premenopozal olguarda ana östrojen kaynakları: -Over -Surrenal YinelemepMortalite oranıP Over A/S vs Nil4.30.00013.20.0004 EBCTCG. Lancet 365;1687-1717-2005 Li CI et al. J Clin Oncol 2003;21:28-34.

36 KEMOTERAPİ SONRASI AMENEORE GELİŞEN OLGULARDA SAĞKALIM NSABP B-30 Swain MS et al.NEJM 363;2268-2270: 2010 ER +: HR: 0.52, p=0.002 ER +: HR: 0.51, p=0.001

37 Over Ablasyonu: Cerrahi, Radyoterapi Over Supresyonu: LHRH Analogları (Goserelin, Triptolein, Buserelin, Leuprorelin Asetat) OVER SUPRESYON/ABLASYON Objektif Yanıt Oranı (%) Ortanca sağkalım (ay) CERRAHİ OOFOREKTOMİ 27-4733-38 LHRH ANALOGU27-3136-37 Boccardo F, et al. Ann Oncol 5;337-42:1994 Taylor CW, et al. J Clin Oncol, 16;994-9 :1998

38 Adjuvan Over Ablasyon/Supresyon Çalışmaları

39 LHRH-agonists in Early Breast Cancer Overview group. The Lancet, 369; 9574;1711 - 1723:2007 LHRH-agonists in Early breast Cancer Overview Group Metaanaliz 16 çalışma, 11906 olgu, Ortanca izlem 6.8 yıl

40 LHRH-agonists in Early Breast Cancer Overview group. The Lancet, 369; 9574;1711 - 1723:2007 LHRH-agonists in Early Breast Cancer Overview Group Metaanaliz Özellikle 40 Y altı grupta anlamlılık daha belirgin. KT vs KT + LHRHa < 40 y (%)>40 y (%) Nüks riskinde azalma 25 (p=0.01) 5 (p=0.55) Nüsk Sonrası Ölüm riskinde azalma 27 (p=0.02) 5 (p=0.63) (KT  TAM) + LHRHa vs KT  TAM Nüks riskinde azalma 25 (p=0.01)4 (p=0.63) Nüsk Sonrası Ölüm riskinde azalma28 (0.01)7.5 (p=0.47)

41 YÜRÜYEN ÇALIŞMALR

42 LHRH- agonistleri sonuçlar LHRH agonistleri HR +olgularda : 1-Premenopozal HR + olgularda en az KT (CMF) kadar etkilidir. 2-KT sonrası LHRH + TAM yalnız KT’ye göre DFS ve OS ‘i arttırmaktadır (Özellikle <40 Y grupta). 3-OA/OS KT’ye alternatif olarak kullanılmamalıdır. Ancak KT kullanılmayan olgularda düşünülebilir. 4-Yeni KT rejimlerine LHRH eklenmesinin karşılaştırıldığı randomize çalışmalara ihtiyaç. 5-Premenopozal olgularda Aİ + LHRH kombinasyonu kullanımı önerilmemektedir. Çalışma sonuçları beklenmelidir.

43 1-Optimum kullanma süresi ne olmalıdır? 2-Çalışmalar taxan (dosetaksel, paklitaksel) ve Herceptin öncesi dönem ait. Modern tedavi şemalarına eklemenin yararı var mı? 3-Over baskılanmasına ne zaman başlanmalı? Kt ile Kt sonrası? 3-Yaş sınır var mı? > 40 Y ? 4- Prediktif bir belirteç var mı ? (PR? Her 2 ?) LHRH- agonistleri Sorular

44 St Gallen 2013 Otör Tercihleri

45 POSTMENOPOZAL OLGULARDA ADJUVAN HORMONOTERAPİ

46 Adetlerin kalıcı kesilmesi ve over kaynaklı estrojen sentezinin kalıcı azalması Menopoz tanımı için aşağıdakilerden birinin olması yeterlidir: Daha önce bilateral ooferektomi Yaş  60 <60 yaş kadınlarda postmenopozal kabul edilmesi için 12 aydan fazla amenoreik (TMX, KT, over supresyonu yokluğunda) FSH ve estradiol postmenopozal düzeyde TMX kullanılıyorsa, FSH ve plasma estradiol postmenopozal düzeylerdeyse * LHRH agonist/antagonistleri kullananlarda menopozal durumu değerlendirmek zor * Adjuvan KT alırken premenopozal olanlarda, amenore menopozal durumu değerlendirmek için yetersiz Menopoz (NCCN Guideline)

47 Adjuvan Aromataz İnhibitörü Çalışmaları ÇALIŞMA TASARIMIAnastrazolLetrozolEksemestan Başlangıç AİATACBIG 1-98IES Sıralı Kullanım DeğiştirmeITA ARNO 95 ABCSG 8 BIG 1-98TEAM Uzatılmış KullanımABCSG 6aMA 17NSABP B33

48 ATAC Çalışma Tasarımı (The Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination) İnvaziv Meme Kanserli Olgular n=9366 R Tamoksifen Kolu n=3116 (HR + olgular: 2618) Anastrazol Kolu n=3125 (HR + olgular: 2598) Anastrazol + Tamoksifen Kolu Primer sonlanım noktası : -Hastalıksız sağkalım(HSK) -Güvenlik ve tolerabilite Sekonder sonlanım noktaları -Uzak yinelemeye kadar geçen süre (UMS) -Genel Sağkalım(GSK) -Karşı meme kanseri insidansı (KMK)

49 HR Pozitif Olgularda Nüks HR Pozitif Olgularda Uzak Nüks HR Pozitif Olgularda Karşı Meme Kanseri Cuzick J,et al. Lancet 2010;11:1135-41  :%4.3  :%2.7  :%2.6  :%1.3

50 ATAC 10 YIL SONUÇLARI Anastrozol vs TAM Tedavi sırasında ve sonrasında yinelemeleri önlemekte Uzak yinelemeleri, kontralateral meme kanserini önlemekte Anastrozol ile “carry-over” etkisi : Erken ve 5 yıllık tedavinin ötesine uzanan uzun dönemli yararı destekler Hormon duyarlı erken evre meme kanserinde başlangıç tedavisi olarak Anastrozol, TAM’den daha etkili ve güvenli bir tedavidir.

51 2 kollu seçenek Tamoksifen Letrozol Tamoksifen 025 YIL A B C D Tamoksifen Letrozol A B 4 kollu seçenek N=1,828 Çalışmaya Alınma tarihleri 1998-2000 N=3,094 1999-2003 N=4,922 N=911 N=917 N=1548 N=1546 BIG 1-98 Monoterapi Medyan izlem 104 ay Çalışmaya Alınma tarihleri Regan MM, BIG 1-98 Collaborative Group; International Breast Cancer Study Group (IBCSG). Lancet Oncol. 2011 Nov;12(12):1101-8. Birincil Sonlanım Noktası -Hastalıksız Sağkalım İkincil Sonlanım Noktaları -Genel sağkalım -Uzak yinelemeye kadar geçen süre (UMS) -Meme kanseri yinelemeye kadar geçen süre -Güvenlilik

52 HR + Olgularda Hastalıksız Sağkalım HR + Olgularda Genel Sağkalım BIG 1-98 Monoterapi Medyan izlem 104 ay HR + Olgularda Hastalıksız Sağkalım HR + Olgularda Genel Sağkalım Regan MM, BIG 1-98 Collaborative Group; International Breast Cancer Study Group (IBCSG). Lancet Oncol. 2011 Nov;12(12):1101-8.

53 2 kollu seçenek Tamoksifen Letrozol Tamoksifen 025 YIL A B C D Tamoksifen Letrozol A B 4 kollu seçenek N=6,182 1999-2003 N=1548 N=1540 N=1548* N=1546 BIG 1-98 Ardışık Tedavi Ardışık uygulama letrozol monoterapisinden daha üstün mü? *%25 hasta TAM kolundan körleme kaldırıldıktan sonra Letrozol koluna geçmiş. (crossover +) Bu çapraz geçiş tek başına TAM ile karşılaştırmayı engelliyor. * Analiz sadece körlemeli 3 kolu (B, C, D) içermektedir

54 BIG 1-98 Ardışık Tedavi Ardışık uygulama letrozol monoterapisinden daha üstün mü? Regan MM, BIG 1-98 Collaborative Group; International Breast Cancer Study Group (IBCSG). Lancet Oncol. 2011 Nov;12(12):1101-8.

55 BIG 1-98 8 Yıl Sonuçları Letrozol Tüm sonlanım noktaları açısından TAM’den üstündür HSK, UYSK, Yinelemeye kadar geçen süre, GSK Sıralı tedavi Letrozol monoterapisinden daha üstün değildir Sıralı tedavi Letrozol intoleransında önerilebilir Yan etkiler tolere edilebilir düzeydedir

56 4742 ER+ Postmenopozal hasta 2-3 yıl süreyle tamoksifen Randomizasyon (n=4742) İzlem 2-3 yıl süreyle eksemestan (n=2362) 2-3 yıl süreyle tamoksifen (n=2380) 2 3 0 5 Tamoksifen tedavisinin başlangıcından sonra geçen süre (yıl) 0 2-3 Randomizasyondan sonra geçen süre (yıl) IES Çalışma Tasarımı The International Exemestane Study Coombes R C, Lancet 2007; 369: 559–70

57

58 ARNO 95 2 yıl Tamoksifen (N = 979) Jonat W, et al. Lancet Oncol. 2006;7:991-996. Tamoksifen (n = 490) Anastrozol (n = 489) 5 yıl ABCSG 8 2 yıl Tamoksifen (N = 2579) Tamoksifen (n = 1282) Anastrozol (n = 1297) ITA 2-3 yıl Tamoksifen (N = 448) Tamoksifen 2-3 yıl (n = 225) Anastrozol 2-3 yıl (n = 223) ANASTRAZOL DEĞİŞTİRME ÇALIŞMALARI (META-ANALİZ)

59 Time to DFS Event (Yrs) Anastrozol Tamoksifen Jonat W, et al. Lancet Oncology, 2006;7:991-996, 0124567 0 60 70 80 90 100 Event Free (%) HR: 0.59 (95% CI: 0.48-0.74) P <.0001 38 Anastrozol Değiştirme Çalışmaları Meta-analiz DFS

60 Yan etkiler Güvenlilik profili daha önceki çalışmalara benzer Anastrozol’e geçilenlerde TAM’de kalanlara kıyasla daha az yan etki Anastrozol Değiştirme Çalışmaları - Meta-analiz

61 TEAM Çalışma Tasarımı (Tamoxifen Exemestane Adjuvant Multinational ) Eksemestan 25 mg/gün po 5 yıl 4904 hasta Tam 20mg/gün 4875 hasta Eksemestan 25 mg/gün- HR +, postmenopozal, erken evre opere meme kanseri; n=9779 Tam 20 mg/gün 5 yıl Eksemestan 25 mg/gün po 5 yıl HR +, postmenopozal, erken evre opere meme kanseri; n=9779 2004 IES Sonuçları Açıklandıktan Sonra

62 Eksemestan % TAM  Eksemestan % HRp HS 87860.970.6 GS91 1.000.99 TEAM Çalışma Tasarımı (Tamoxifen Exemestane Adjuvant Multinational ) Van de Velde CH et al. Lancet 2011;377: 321-31

63 Adjuvan Tedavide Hangi Aİ Daha Etkili? FACE Çalışması Letrozol vs Anastrozol ? MA 27 Çalışması Anastrozol vs Eksemestan

64 Uzatılmış adjuvan MA 17 0 4 8 12 16 0246810 Nod + Nod - Zaman (yıl) Rekürrens oranı/yıl (%) UZATILMIŞ ADJUVAN TEDAVİ ? Plasebo Tamoksifen Letrozol Randomizasyon Tamoksifen Plasebo Anastrozol ABCSG 6a Tamoksifen Plasebo Eksemestan NSABP- B33

65 Uzatılmış Adjuvant Tedavi MA.17:Çalışma Tasarımı Goss P, JCO: 26: 1948, 2008

66 Uzatılmış Adjuvant Tedavi: MA.17 Hastalıksız Sağkalım P <.001 Karşı meme kanseri Genel Sağkalım P =0.3 P <.001

67 Premenopozal Olgular (n=877) Postmenopozal olgular (n=4277) Primer Tanıda Menopozal Durum MA.17: Uzatılmış Adjuvant Tedavi Premenopozal vs Postmenopozal Goss PE et al. Ann Oncol. 2013 24(2):355-61.

68

69 ABCSG 6a: Çalışma Planı Tamoksifen +/- aminoglutethimid 5 yıl (n=856) RANDOMİZASYONRANDOMİZASYON Plasebo 3 yıl Anastrazol 3 yıl Jakecz et al JNCI 99(24): 1845-1853, 2007

70 Uzak Yinelemesiz SK Yinelemesiz SK ABCSG 6a: Çalışma Planı (Ortanca izlem: 62.3 ay) Jakecz et al JNCI 99(24): 1845-1853, 2007

71 Postmenopozal hastalarda Aİ’leri Tamoksifen’den daha iyi: -AI ile daha az yineleme -GSK net etki gösterilememiştir -Tüm alt gruplarda etkili -AI ile meme kanseri dışı ölümler / herhangi ölümde artma yok -Yaş, PR, Grade, ALN durumu önemli değil Hangi stratejinin optimal olduğu açık değil (başlangıç/ardışık/uzatılmış) Dowsett M, et al. J Clin Oncol 2010;28:509-518. EBCTCG 2010 metaanalizi: Adjuvan Aİ vs TMX

72 7 çalışma- 30.023 hasta: AI vs tamoksifen Kardiyovasküler hastalıkOR:1,26 p<.001 Kemik kırıklarıOR:1,47 p<.001 Venöz trombozOR:0.55 p<.001 Endometriyal kanserOR:0.34 p<.001 Nükssüz ölüm riskiOR:1.11 p<.09 Aİ kümülatif toksisitesi; HSK avantajına rağmen GSK yararının görülememesini açıklayabilir. J Natl Cancer Inst 2011;103:1299-1309

73 ↓ Kontralateral meme kanseri ↓ Derin Ven Trombozu ↓ Endometriyal kanser ↓ Sıcak basması ↓ Vajinal akıntı,kanama ↑Artralji/ Myalji ↑ Osteoporoz riski ↑İshal ↑Hiperkolesterolemi ↑Kardiyak olaylar, hipertansiyon ↑Disparenü,libidoda azalma ↑Kilo alımı ↑Uyku düzensizlikleri ↑Saç dökülmesi ↑Ödem AI  Kontralateral meme kanseri  Osteoporoz riski  Myalji  Hiperlipidemi ↑ Sıcak basmaları ↑ Tromboemboli ↑ Endometriyal kanser ↑ Genitoüriner yan etkiler Kognitif fonksiyonlar? Seksüel fonksiyonlar? Kardiyovasküler hastalık? Aİ vs Tamoksifen: Riskler ve Yararlar Tamoksifen HSK daha uzun; GSK farkı (BIG 1-98, IES, MA-17, Anastrozol metaanalizi)

74 1. Başlangıç tedavisi olarak Aİ başlamak: Özellikle yüksek riskli hasta grubunda, ilk 5 yıldaki nüksleri azaltır 2. Halen TMX alanlarda Aİ’ye değiştirilmesi: TMX ile devam etmekten daha iyidir (HSK ve GSK avantajı) 3. Başlangıç tedavisi Aİ / TMX-Aİ / Aİ-TMX ardışık benzer etkinlikte Ancak Aİ-TMX sıralı tedavisi özellikle yüksek riskli hastada daha etkili 4. Aİ intolerasyonunda: TMX / diğer Aİ 5. 5 yıl TMX sonrası 3-5 yıl Aİ uzatılmış tedavi, Özellikle ALN+ hastalarda, hiç tedavi verilmemesinden daha iyi 6. Adjuvan HT süresi 5-10 yıl Postmenopozel, HR+ meme kanserinde HT’de Aİ yer almalı: Çünkü:

75 POSTMENOPOZAL ADJUVAN TEDAVİ SONUÇLAR 1. Başlangıç tedavisi olarak Aİ başlanmalı Özellikle yüksek riskli hasta grubuna, ilk 5 yıldaki nüksleri azaltır 2. Halen TAM alanlarda Aİ’ye değiştirilmesi: TAM ile devam etmekten daha iyidir (HSK ve GSK avantajı) 3. Başlangıç tedavisi Aİ / TAM-Aİ / Aİ-TAM ardışık benzer etkinlikte Ancak Aİ-TAM sıralı tedavisi özellikle yüksek riskli hastada daha etkili 4. Aİ intolerasyonunda: TAM / diğer Aİ 5. 5 yıl TMX sonrası 3-5 yıl Aİ uzatılmış tedavi, Özellikle ALN+ hastalarda, hiç tedavi verilmemesinden daha iyi 6. Adjuvan HT süresi 5-10 yıl

76 METASTATİK MEME KANSERİNDE HORMONOTERAPİ

77

78 METASTATİK MEME KANSERLİ OLGU ER + ve VİSSERAL KRİZ YOK İSE BİRİNCİ TEDAVİ SEÇİMİ ENDOKRİN TEDAVİ OLMALIDIR!

79 METASTATİK MEME KANSERİ

80 ER +/ HER 2 - : Endocrine therapy (ET) is the preferred option for hormone receptor positive disease, even in the presence of visceral disease, unless there is concern or proof of endocrine resistance or there is disease needing a fast response. (IA, 29/29) ER +/ HER 2 + : “… ET was chosen over CT, anti-HER-2 therapy + ET should be considered with the initiation of endocrine therapy (…) since anti-HER-2 therapy in combination with ET has shown substantial PFS benefit compared to ET alone. The addition of anti-HER2 therapy in this setting has not led to a survival benefit.

81 POST-MENOPOZAL METASTATİK MEME KANSERİ TEDAVİ ALGORİTMASI Hastalık yayılımın saptanması, ER ve HER2 durumunun saptanması, Hastalıksız sağkalım ve tedavisiz kalma sürelerinin saptanması, PS belirlenmesi Hayatı tehdit eden hastalık YOK ve HR + 1. Sıra Hormonoterapi Yanıt 2. Sıra Hormonoterapi Progresyon Yanıt Progresyon Yanıt YOK 3.Sıra Hormonoterapi Hayatı tehdit eden hastalık VAR ve HR cevapsız grup 1. Sıra KT <

82 POST-MENOPOZAL METASTATİK MEME KANSERİ TEDAVİ ALGORİTMASI Hastalık yayılımın saptanması, ER ve HER2 durumunun saptanması, Hastalıksız sağkalım ve tedavisiz kalma sürelerinin saptanması, PS belirlenmesi Hayatı tehdit eden hastalık YOK ve HR + 1. Sıra Hormonoterapi Yanıt 2. Sıra Hormonoterapi Progresyon Yanıt Progresyon Yanıt YOK 3.Sıra Hormonoterapi Ortanca PFS: 12-15 ay Ortanca PFS: 3-4 ay

83

84 NONSTEROİDAL AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİ İLE PROGRESYON OLAN OLGULARDA SEÇENEKLERİ Steroidal aromataz inhibitörleri :EKSEMESTAN Anti-östrojen :Fulvestrant Diğer: Yüksek doz östrojen::Testesteron

85 CONFIRM Fulvestrant 250 mg* (n = 374) Fulvestrant 500 mg † (n = 362) Postmenopausal women with ER-positive advanced breast cancer (N = 736) *Fulvestrant 250 mg: 1 injection of fulvestrant 250 mg IM + 1 placebo injection on Day 0; 2 placebo injections on Day 14; 1 injection of fulvestrant 250 IM + 1 placebo injection on Day 28, then every 28 days thereafter. † Fulvestrant 500 mg: 2 injections of fulvestrant 250 mg IM on Days 0, 14, 28, then every 28 days thereafter. DiLeo A, et al. SABCS 2012. Abstract S1-4.

86 Outcome Fulvestrant 500 mg Fulvestrant 250 mg OS HR (95% CI) Median PFS6.5 ay5.5 ay 25.1 ay22.8 ay0.84 Median OS26.4 ay22.3 ay0.81

87 FIRST Open-label first-line ER+ postmenopausal patients with advanced breast cancer (target, N = 200; actual, N = 205) Fulvestrant 500 mg IM on Days 0, 14, 28, and every 28 days thereafter Anastrozole 1 mg/day PO Progression Follow-up Progression Follow-up Birincil Sonlanım noktası: Klinik yararlanma Oranı İkincil sonlanım noktası:  ORR  TTP  Klinik Yanıt Süresi  Güvenlik

88 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 06121824 Mos 30364248 Fulvestrant 500 mg Anastrozole 1 mg Proportion of Patients Alive and Progression Free HR: 0.66 (95% CI: 0.47-0.92; P =.01) FIRST

89 EFECT Çalışması

90 EFECT PFS Probability 3.7 Median, mos HR: 0.963 (95% CI: 0.819-1.133; P =.6531) Cox analysis, P =.7021 ExemestaneFulvestrant Exemestane 0369121518212427 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

91 HORMON DİRENÇ MEKNAİZMALARI Reprinted by permission from the American Association for Cancer Research: Johnston SR. Clin Cancer Res. 2005;11:889s-899s. ER target gene transcription SOS PP PP PI3-K akt P P RAS RAF MEK MAPK p90 RSK ER P p160 Basal transcription machinery CBP ER P P P ERE Plasma membrane Cytoplasm Nucleus E2 SERD AI T IGF1R EGFR/HER2 Increased signaling through PI3-K pathway Increased signaling through EGFR and/or IGF1-R VEGFR

92

93

94 METASTATİK MEME KANSERİ HORMONTERAPİSİNDE SONUÇLAR 1-Tedavi hedefi halen palyasyonu sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek 2-Tümörün biyolojisi, hasta yaşı ve menopozal durum göre uygun tedavi seçenekleri hasta ile tartılılmalı -Premenopozal Olgular: LHRHa + TAM/AI -Postmenopozal Olgular: Non-streoidal AI -HER2 hastalıkta: Anti-Her 2 tedavilerle kombine edilmeli 3-Agresiv hastalıkta KT’ ile başlanmalı sonra endokrin tedavi düşünülmeli 4- 1. sıra tedapiye yanıt iyi değilse, sonraki yanıtlar da iyi olmayacaktır 5-Hormonal ajanlara sırlama OS etkisi net değil 6-Fulvestrant + Aİ kombinasyonu için yeni çalışmalara ihtiyaç var 7-Everolimus + exemestan önemli bir gelişme olmuştur..

95 DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM….


"İZMİR MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ 09.01.2014 Dr. Aziz Karaoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı MEME KANSERİNDE HORMONOTERAPİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları