Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU FİNANS HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU FİNANS HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU FİNANS HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

2 Finansal Planlama Birimi Sorumlusu HOŞGELDİNİZ

3 GENEL BÜTÇE ÖDENEKLERİ DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ ÖDENEKLERİ

4 Döner Sermaye Bütçesi %70 Genel Bütçe Ödenekleri % 30

5 FİNANSAL PLANLAMA BİRİMİ GÖREVLERİ Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinin SGK mensuplarına sunduğu sağlık hizmeti karşılığında, Global Bütçe kapsamında SGK’dan alınan toplu ödemelerin sağlık tesislerine planlamasını ve tahsisini yapmak.

6 İlgili Genel Bütçe kalemlerinden ödenek göndermek. Mali durumu zayıf olan sağlık tesislerimizin ödenek taleplerini değerlendirmek

7  SGK ile yapılan Global Bütçe Protokolü çerçevesinde her ayın ilk 6 iş günü sonunda ilgili ödenek Sağlık Bakanlığı Merkez Döner Sermaye Saymanlığı hesabına aktarılır. Buradan da aynı gün içerisinde Kamu Hastaneleri Kurumu Döner Sermaye Saymanlığına gönderilir.

8  Gelen ödeneğin planlaması çeşitli parametreler kullanılarak her tesis için ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle yapılır.

9  Planlama yapılırken yararlanılan kaynaklar;  Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS): Sağlık tesislerinin giderleri, borçluluk oranları, borç vadeleri, nakit durumları vb. gibi kısacası mali yapı ile ilgili planlama aşamasında kullanılan verilerin sağlandığı muhasebe sistemi.

10  Medula Sistemi: Sağlık tesislerinin SGK mensuplarına sunduğu sağlık hizmetine ilişkin verilerin toplandığı elektronik bilgi sistemidir. Planlama safhasında ilgili ayların dönem sonlandırma bilgilerini yani dönem fatura bilgilerinin temin edildiği sistem olarak ifade edebiliriz.

11  Elde edilen bu verilere göre çeşitli gösterge parametreleri kullanılarak planlama yapılır. Bu parametreler;  Mali Parametreler  Tıbbi Parametreler

12  Mali Parametreler  SGK ya sunulan hizmet karşılığı elde edilen aylık gelir (Medula sisteminden alınır).  Sağlık tesislerinin aylık gerçekleşen giderleri (sabit gider ve değişken gider olarak 2 şekilde dikkate alınır).

13  Sağlık tesislerinin aylık gelirleri ile borçlarını karşılayabilme yeteneği (borçluluk oranı)  Mali sürdürülebilirlik açısından borçlarını hangi vade ile idame ettirebildiği.  Sağlık tesislerinin nakit durumu ve net borç miktarı.  Sağlık tesislerinin tahsilat/tahakkuk oranına göre.

14  Sağlık tesisinin global bütçe dışı gelirinin olması (ücretli hasta, SGK ya devredilmeyen bazı kamu kurumu çalışanları).  Yeni açılan sağlık tesisinin desteklenmesi.  Stok kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında düzensizlik olması (olumsuz etki).

15  Tıbbi Parametreler  Sağlık tesislerinin bulunduğu rol grubuna göre.  Sunulan sağlık hizmetinin çeşidine göre.  Yatak doluluk oranı, yatak devir hızı, yoğun bakım farkı, yoğun bakım yatak doluluk oranı, poliklinik sayısı, grup ortalamasına göre ameliyat sayısı farkı, B tipi 112 farkı vb. gibi sunulan hizmetin çeşidine göre değişiklik gösteren tıbbi veriler planlamada dikkate alınır.

16

17 GENEL BÜTÇE PLANLAMA SÜRECİ  Maliye Bakanlığı tarafından gider ayrıntısına göre genel bütçe ödenekleri yıl içerisinde dilimler halinde serbest bırakılır.  Serbest kalan ödenek birimimiz tarafından sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda tahsis edilir.

18  15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.2 Genel Bütçe kaleminden; Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Alımları (Elkt., Su, D.Gaz vb.)  15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.4 Genel Bütçe kaleminden; Görev Giderleri (Dava Takip)  15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.5 Genel Bütçe kaleminden; Hizmet Alımları (Telefon gibi)  15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.7 Genel Bütçe kaleminden; Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onar. Gid.  15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.8 Genel Bütçe kaleminden; Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

19  15.75.00.62-07.3.1.00-1.06.1 Genel Bütçe kaleminden; Mamul Mal Alımları (Tıbbi Cihaz)  15.75.00.62-07.3.1.00-1.06.7 Genel Bütçe kaleminden; Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri  15.75.00.62-07.3.1.02-1.03.9 Genel Bütçe kaleminden; Yabancı Uyruklu Hastalar  15.75.00.62-07.3.1.10-1.03.9 Genel Bütçe kaleminden; Tutuklu Hükümlü Adli Vaka

20  15.75.00.62-07.8.8.00-1.06.1 Genel Bütçe kaleminden; Arge Mamul Mal Alımları  15.75.00.62-07.8.8.00-1.06.5 Genel Bütçe kaleminden; Arge Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  15.75.00.62-07.8.8.00-1.06.9 Genel Bütçe kaleminden; Arge Diğer Sermaye Giderleri

21 2012 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ 15.75 - TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TERTİP TAHSİS EDİLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BIRAKILAN TOPLAM GÖNDERDİĞİMİZ ÖDENEK KULLANILABİLİR ÖDENEK GÖNDERME HARCAMAKALAN 15.75.00.62-07.3.1.00-1-01.1 PERSONEL GİDERLERİ 3.087.734.200 - 3.264.497.819- 176.763.619 15.75.00.62-07.3.1.00-1-01.2 41.500.000 - 237.910.494- 196.410.494 15.75.00.62-07.3.1.00-1-01.3 33.011.000 33.007.241 3.759 40.378.514- 7.371.274 15.75.00.62-07.3.1.00-1-01.4 17.946.500 - 12.251.605 5.694.895 15.75.00.62-07.3.1.00-1-02.1 685.450.300 - 790.313.837- 104.863.537 15.75.00.62-07.3.1.00-1-02.2 8.454.000 - 37.484.131- 29.030.131 15.75.00.62-07.3.1.00-1-02.3 5.787.100 - 7.109.289- 1.322.189 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.3 11.124.900 - 12.336.120- 1.211.220 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.2ELEKTRİK,SU 31.026.800 31.008.128 18.672 24.401.544 6.606.584 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.4GÖREV GİDERLERİ 75.000 32.850 42.150 783.226- 750.376 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.5HİZMET 107.000 - 46.210 60.790 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.7 MENKUL MAL ALIM ONARIM 160.000 136.700 23.300 481.851- 345.151 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.8KÜÇÜK ONARIM 1.000.000 310.710 689.290 96.674 214.036 15.75.00.62-07.3.1.00-1-06.1TIBBİ CİHAZ 289.482.000 229.858.458 59.623.542 73.302.101 156.556.357 15.75.00.62-07.3.1.00-1-06.7BÜYÜK ONARIM 52.500.000 42.857.025 9.642.975 22.711.808 20.145.217 15.75.00.62-07.3.1.02-1-03.9YABANCI HASTA 1.700.000 1.634.877 65.123 1.327.507 307.370 15.75.00.62-07.3.1.10-1-03.9 TUTUKLU HÜKÜMLÜ 66.493.900 24.000.000 15.999.563 8.000.437 16.061.974- 62.412 15.75.00.62-07.8.8.00-1-06.1ARGE 2.000.000 - 475.182 1.524.818 15.75.00.62-07.8.8.00-1-06.5ARGE 4.493.750 3.798.600 695.150 45.749 3.752.851 15.75.00.62-07.8.8.00-1-06.9ARGE 556.150 - 453.927 102.223

22 2012 yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesi

23 TEŞEKKÜRLER…


"TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU FİNANS HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları