Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS ADI: HAYAT BİLGİSİ KONU ADI : YAŞADIĞIMIZ YER HAZIRLAYANLAR: 9968089 HÜMEYRA YILMAZ 9968182 NİLÜFER ATMACA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS ADI: HAYAT BİLGİSİ KONU ADI : YAŞADIĞIMIZ YER HAZIRLAYANLAR: 9968089 HÜMEYRA YILMAZ 9968182 NİLÜFER ATMACA."— Sunum transkripti:

1

2 DERS ADI: HAYAT BİLGİSİ KONU ADI : YAŞADIĞIMIZ YER HAZIRLAYANLAR: 9968089 HÜMEYRA YILMAZ 9968182 NİLÜFER ATMACA

3 HEDEF 1: Yön Bilgisi Davranışlar Ana yönlerin adını söyleme /yazma Ara yönlerin adını söyleme/ yazma Yönleri şema üzerinde gösterme

4 HEDEF 2 :Yönleri Bulma Bilgisi Davranışlar Yön bulmaya yarayan aracın pusula olduğunu söyleme / yazma Pusulanın nasıl kullanılacağını söyleme Güneşe göre yönün nasıl bulunacağını söyleme Yön bulmada kutup yıldızından yararlanabileceğini söyleme/yazma

5 HEDEF 3:Okulumuzun Çevredeki Yerini Tanıyabilme Davranışlar Okulumuzun mahalle içindeki yerini yönlerden yararlanarak tarif etme Bulunduğu yere göre o okulun yerini,yönlerden yararlanarak tarif etme

6 HEDEF 4: Kroki Bilgisi Davranışlar Bir yerin kuşbakışı görünüşünü kağıt üzerine çizimine kroki denildiğini söyleme Krokinin, ölçüsüz bir çizim olduğunu söyleme Aradığımız yerin bulunmasında, krokinin bize yardımcı olduğunu söyleme

7 HEDEF 5: Kroki Çizebilme Davranışlar Kroki üzerinde yönleri ok işaretiyle gösterme Bulunduğu yere göre ara sokağı çizme Evimizin sokak içersindeki yerini gösteren krokiyi çizme Okullumuzun yakın çevresine göre krokisini çizme

8 HEDEF 6:Mahallemizi Tanıyabilme Davranışlar Yaşadığı mahallenin adını söyleme /yazma Evimizin mahalle içindeki yerini tarif etme Evimizin sokak içindeki yerini tarif etme Mahalleyi kimin yönettiğini söyleme /yazma

9 HEDEF:7 KÖYÜN ÖZELLİKLERİ BİLGİSİ Köyü büyüklük bakımından ilçe ve illerle karşılaştırma Köylünün geçim kaynaklarının neler olduğunu söyleme/yazma Köyü,kimin yönettiğini söyleme/yazma Köyün ortak mallarını söyleme/yazma

10 HEDEF:8 İLÇEMİZ/İLİMİZİN ÖZELLİKLERİ DAVRANIŞLAR İlçe/ilimizin önemli yapılarının adlarını söyleme/yazma İlçe/ili kimin yönettiğini söyleme/yazma İlçe/ilimizdeki doğal güzellikleri söyleme/yazma İlçe/ilimizdeki tarihi eser ve kalıntıları söyleme/yazma

11 İlçe/ilimizdeki müzelerin adını söyleme/yazma İlçe/ilimizdeki önemli el sanatlarının adını söyleme İlçe/ilimizdeki tarım ve orman kaynaklarını söyleme/yazma İlçe/ilimizdeki sanayi ve maden kaynaklarını söyleme

12 HEDEF 9:Çevremizdeki Bizim İçin Çalışanları Tanıyabilme Davranışlar Çevrede bizim için çalışanların kimler olduğunu söyleme /yazma Çevremizde bizim için çalışanların ne iş yaptıklarını söyleme /yazma Çevremizde bizim için çalışanlara nasıl davranmamız gerektiğini söyleme

13 HEDEF 10 :Çevremizdeki Doğal Güzellikleri ve Turistik Yerleri Korumanın Önemini Kavrayabilme Davranışlar Çevremizdeki doğal güzelliklerin niçin korunması gerektiğini açıklama Çevremizdeki doğal güzelliklerin nasıl korunacağını açıklama Çevremizdeki eski yerleşim yerlerine örnekler verme Tarihi eserlerin korunmasını gerektiğini açıklama

14 KONULAR : 1 ) Yönler 2 )Okulumuz 3 )Mahallemiz 4 )Köy a )Köyün özellikleri b )Köyün yönetimi 5 )İlçemiz ve İlimiz 6 )Çevremizdeki Turistik Yerler ve Doğal Güzellikler,Çevremizdeki Eski Yerleşim Yerleri 7 )Yaşadığımız Çevrede Bizim İçin Çalışanlar

15 A ) YÖNLER Bir yerin ne tarafta olduğunu yönlerin yardımıyla buluruz. Yönler ‘ana yönler’ ve ‘ara yönler’ olmak üzere ikiye ayrılır. Ana yönler :Doğu,batı,kuzey,güney Ara yönler : Kuzeydoğu,kuzeybatı,güneydoğu,güneybatı

16 Sağ kolumuzu,güneşi n doğduğu tarafa tuttuğumuzda bu kolumuz doğuyu gösterir.sol kolumuzu uzattığımız tarafta batı olur. Bu durumda önümüz kuzeyi, arkamız güneyi gösterir. DOĞU BATI GÜNEY Kuzeybatı Kuzeydoğu güneybatıgüneydoğu KUZEY

17 Yönümüzü en doğru olarak pusula denen araçla buluruz.Pusulamızı yere yatay tuttuğumuzda ibrenin renkli ucu daima kuzeyi gösterir,beyaz ucu ise güneyi gösterir.

18 Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kağıt üzerine çizimine “kroki” denir.Aradığımız bir yeri kroki yardımıyla daha kolay bulabiliriz. B ) OKULUMUZ Okulumuzun Yeri ve Çevresi Okulumuzun batısında cumhuriyet parkı bulunmaktadır.Doğusunda PTT bulunmaktadır,kuzeyinde hastane,güneyinde polis merkezi bulunmaktadır.Okulumuzun bahçesi duvarlarla çevrilidir. Bahçenin ortasında üç katlı okul binamız bulunmaktadır.

19 C ) MAHALLEMİZ 1 – Evimizin Yeri ve Çevresi:Bütün canlılar barınabilmek için bir yuva yapar.Evimiz de bizim yuvamızdır.Orada barınır, orada yaşarız.Evimizde güven içinde oluruz. Her evin kapı numarası vardır.Tek katlı evler olduğu gibi çok katlı evlerde vardır.Çok katlı evlere “apartman” denir.Evlerimizin bulunduğu cadde ve sokaklarında birer ismi vardır. Cadde,sokak ve evlerin toplu olarak bulunduğu yerlere “mahalle” denir.Birkaç mahalleden oluşan yerleşim birimleri de vardır.Bu yerleşim birimlerine “semt” denir.

20

21 2 –Mahallenin Yönetimi: Mahalleyi muhtar yönetir.Muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimle göreve gelirler.Muhtar mahallede oturanlara istedikleri zaman oturma belgesi (ikametgah)verir.Mahallede oturanların isimlerini ve adreslerini bir deftere kayıt eder.Yeni doğanları,ölenleri,evlenenleri,askerlik çağına gelenleri nüfus idaresine bildirir

22 D )KÖY 1 – Köyün Özellikleri: Köyler şehirlere göre daha küçük yerleşim yerleridir.Köyler genellikle tarıma elverişli yerlerde kurulmuştur.Dağ eteklerinde,akarsu kenarlarında,ormanlık alanlarda kurulan köyler de vardır.

23 Köyde yaşayan insanların başlıca geçim kaynağı tarımdır.Köylüler toprağı işleyerek buğday,arpa,mısır gibi tahıllar üretir.Koyun keçi,inek gibi hayvanlar ile kümes hayvanları besler.

24 Deniz ve göl kıyısında ki köylerde balıkçılık da yapılır. Köylerin birçoğunda dokumacılık yapılır.Halı ve kilim dokunur. Bunları satarak geçimlerini sağlarlar. Köyde ortak kullanılan mallarda vardır. Cami,okul,çeşme gibi..

25

26 2 –Köyün Yönetimi: Köyü muhtar yönetir.Muhtara,köy ihtiyar heyeti yardımcı olur.Öğretmen ve imam ihtiyar heyetinin devamlı üyesidir..Muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerini,köyde yaşayanlar seçer.Köy muhtarı,köyde dirlik ve düzeni sağlar.Köyün ortak mallarını korur,bunların bakım ve onarımını yaptırır.Yeni doğanları,ölenleri,evlenenleri,askerlik çağına gelenleri nüfus idaresine bildirir.

27 E )İLİMİZ VE İLÇEMİZ 1-İlçe ve İlin Özellikleri Köylerden daha büyük idare birimlerine “ilçe” denir.İlçeden daha büyük idare birimlerine de “il” denir.İlçeler illere bağlıdır. Okullar, hastaneler, kütüphaneler, kültür merkezleri il ve ilçelerde yaşayanların sosyal gereksinimlerini karşılamak için yapılmışlardır.

28 Yurdumuzun doğal güzellikler,tarihi eser ve kalıntılar bakımından oldukça zengindir Bu tarihi eserler müzelerde sergilenmektedir.

29 El sanatları yapıldığı yörenin özelliklerini taşır. Halıcılık,kuyumculuk,bakır işlemeciliği,çinicilik yurdumuzda yaygın olarak yapılan el sanatlarındandır

30 2 –İlçe ve İlin Yönetimi:En büyük yönetim birimi illerdir.İllere bağlı birçok ilçe bulunmaktadır. İl devlet yönetiminin başında vali bulunur.Vali, yaptığı çalışmalarla ilin gelişmesine çalışır.İlçelerde ise devlet yönetiminin başında kaymakamlar bulunur.Kaymakam ilçe sınırları içindeki devlet işlerinin yürütülmesinden sorumludur.Kaymakamlığa bağlı pek çok devlet dairesi ve memurlar vardır.Milli Eğitim Müdürlüğü,PTT Müdürlüğü gibi......

31 İlimiz ve ilçelerimizde devlet yönetiminden başka birde yerel yönetim vardır.Bunun başında belediye başkanı bulunur.Belediye başkanını ve belediye meclisi üyelerini halk seçimle göreve getirir.İlçenin yol,su,ulaşım,temizlik gibi işlerini belediye de çalışan görevliler yapar.

32 F ) ÇEVREMİZDEKİ TURİSTİK YERLER VE DOĞAL GÜZELLİKLER,ÇEVREMİZDEKİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİ Yurdumuz tarihi eserler bakımından zengin bir ülkedir.Bizden önce ilimiz ve çevresinde çeşitli topluluklar yaşamıştır.Bunların yapmış oldukları hanlar,kaleler,surlar günümüze kadar kalmıştır.Çevremizde eski yerleşim yerlerinin kalıntıları vardır.Bu kalıntılarda o uygarlıklarla ilgili çeşitli eşyalar da bulunur.

33 Çevremizde çok değişik doğal güzellikler vardır.Kuş Gölü, peri bacaları gibi...Ülkemize,doğal güzelliklerimizi ve tarihi kalıntılarımızı gezip görmek isteyen pek çok insan gelmektedir.Bir yerden başka bir yere gezmek, görmek,eğlenmek için giden kimselere turist denir.Turistler gezerken para harcar ve böylece gelişmemize katkıda bulunurlar.

34 G )YAŞADIĞIMIZ YERDE BİZİM İÇİN ÇALIŞANLAR İl ve ilçelerdeki temizlik,emniyet,eğitim ve sağlık konularında bize hizmet eden görevliler vardır.Cadde ve sokaklarımızı temizleyen ve biriken çöpleri alan temizlik işçileri vardır. Polis ve bekçiler güvenlik içinde yaşayabilmemiz için çalışır.Doktor,hemşire ve hasta bakıcılar,hastalandığımızda sağlığımıza kavuşabilmemiz için çaba harcar.Öğretmenlerimiz,okullarda bizlerin eğitimi ve öğretimi için çalışır.

35

36 DEĞERLENDİRME SORULARI A.Aşağıdaki anlatımlardan doğru olanların sonuna D yazınız.Yanlış olanların sonuna da Y yazınız. 1-Doğu,batı,kuzey ve güney ana yöndür. 2-Yönümüzü,en doğru olarak kutup yıldızına bakarak buluruz. 3-Kroki,bir yerin kuşbakışı görünüşünün kağıt üzerine çizimidir. 4-Muhtar,köyü yönetir.

37 E.İlçemizde hükümet yönetiminin başında aşağıdakilerden hangisi vardır. a)Belediye başkanı b)Kaymakam c)Muhtar F.Aşağıdakilerden hangisi bize hizmet veren devlet görevlisidir. a)Polis b)Bakkal c)Fırıncı G.Pusulanın renkli ibresi daima................gösterir. a)Kuzeyi b)Doğuyu c)Güneyi

38 B.Bir binayı en kolay aşağıdakilerden hangisiyle bulabiliriz a)Sorarak b)Adres ile c)Tarifle C.Köyde dirlik ve düzeni kim sağlar. a)Köy muhtarı b)Kaymakam c)Korucu D.Aşağıdakilerden hangisi ana yöndür. a)Batı b)Kuzeybatı c)Güneybatı


"DERS ADI: HAYAT BİLGİSİ KONU ADI : YAŞADIĞIMIZ YER HAZIRLAYANLAR: 9968089 HÜMEYRA YILMAZ 9968182 NİLÜFER ATMACA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları