Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ Doç.Dr.Aydın ULUCAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİ ZARFLAMA ANALİZİ Doç.Dr.Aydın ULUCAN."— Sunum transkripti:

1 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ Doç.Dr.Aydın ULUCAN

2 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)
Benzer girdiler kullanarak, benzer çıktılar üreten birimlerin göreli etkinliklerinin ölçülmesi işletme yöneticilerinin önemli problemlerinden biridir. Veri Zarflama Analizi, çok sayıda girdi/çıktı olması durumunda etkinlik ölçülmesinde kullanılabilecek doğrusal programlama tabanlı bir tekniktir.

3 DEA’de bir karar-biriminin göreli etkinliği toplam ağırlıklı çıktılarının toplam ağırlıklı girdilerine oranı olarak tanımlanmaktadır. Bir birim için ağırlıklı çıktılar toplamının ağırlıklı girdiler toplamına oranı aşağıda matematiksel formda gösterilmektedir.

4 Her bir birim için etkinlik maksimize edilir
Her bir birim için etkinlik maksimize edilir. Modelin kısıtları ise bu ağırlıklar diğer karar-birimlerine de uygulandığında hiç bir karar-biriminin etkinliğinin biri (%100’ü) geçmemesini sağlayan kısıtlardır.

5 Doğrusal Eşdeğeri

6 Örnek Bir banka Ankara’daki 6 şubesinin göreli etkinliklerini ölçmek istemektedir. Banka yönetimi şubelerin yaptıkları işlemleri üç grupta toplamış ve bunları şubelerin çıktı göstergeleri olarak belirlemiştir. Şubelerin operasyonel girdileri ise kira giderleri, personel harcamaları ve malzeme harcamaları olarak belirlenmiştir. Bu şubelerin ürettikleri çıktı ve kullandıkları girdi miktarları tablo’da görülmektedir. Yönetim etkin çalışan ve çalışmayan şubelerini belirlemek istemektedir.

7 Veri ve Karar Değişkenleri
Çıktılar Girdiler Şube Ç1 Ç2 Ç3 K P M 1 484 4,139 60 140 43 88 2 384 1,686 49 17 38 3 209 1,059 66 37 14 30 4 157 879 27 47 9 5 46 371 19 33 20 6 272 667 35 51 8 Karar değişkenleri: a1 = Şubenin etkinlik skorunda çıktı 1’in ağırlığı a2 = Şubenin etkinlik skorunda çıktı 2’nin ağırlığı a3 = Şubenin etkinlik skorunda çıktı 3’ün ağırlığı b1 = Şubenin etkinlik skorunda girdi 1’in ağırlığı b2 = Şubenin etkinlik skorunda girdi 2’nin ağırlığı b3 = Şubenin etkinlik skorunda girdi 3’ün ağırlığı

8 Amaç Fonksiyonu: Problemin amacı etkinlik skoru hesaplanan şubenin toplam ağırlıklı çıktısını maksimize etmektir. Aşağıda şube 1 için kurulacak modelin amaç fonksiyonu görülmektedir. Maks. 484 a a a3 Not: Bizim örneğimizde 6 şube için 6 ayrı model kurulacaktır. Örneğin şube 2 için amaç fonksiyonu Maks. 384 a a a3 olarak elde edilecektir.

9 Problemin Kısıtları: Problemdeki ilk kısıt grubu modeli kurulan şubenin ağırlıkları ile diğer şubelerin 1’den (%100) daha yüksek bir etkinliğe sahip olmamasını sağlayan kısıtlardır. Bu grupta şube sayısı kadar kısıt hazırlanacaktır. 484 a a a3 – 140 b1 – 43 b2 – 88 b3  0 384 a a a3 – 49 b1 – 17 b2 – 38 b3  0 209 a a a3 – 37 b1 – 14 b2 – 30 b3  0 157 a a a3 – 47 b1 – 9 b2 – 28 b3  0 46 a a a3 – 33 b1 – 5 b2 – 20 b3  0 272 a a a3 – 51 b1 – 8 b2 – 19 b3  0 Modeldeki diğer kısıt ise etkinlik skoru hesaplanan şubenin ağırlıklı girdi toplamını 1’e eşitleyen aşağıdaki kısıttır. 140 b b b3 = 1

10 Matematiksel Model: Maks. 484 a1 + 4139 a2 + 60 a3 Kısıtlar
484 a a a3 – 140 b1 – 43 b2 – 88 b3  0 384 a a a3 – 49 b1 – 17 b2 – 38 b3  0 209 a a a3 – 37 b1 – 14 b2 – 30 b3  0 157 a a a3 – 47 b1 – 9 b2 – 28 b3  0 46 a a a3 – 33 b1 – 5 b2 – 20 b3  0 272 a a a3 – 51 b1 – 8 b2 – 19 b3  0 140 b b b3 = 1 a1, a2, a3, b1, b2, b3  0 Not: Şube 1 için yukarıda oluşturulan model diğer şubeler için kurulurken, sadece koyu renkle gösterilen rakamlar o şubenin çıktı ve girdi değerleri ile değiştirilecektir.

11 Excel’de Modelleme ve Solver ile Çözüm:
B C D E F G H I J K 2 3 Çıktılar Girdiler Ağırlıklı 4 Şube C1 C2 C3 P M Çıktı Girdi Fark 5 1 484 4,139 60 140 43 88 9.29 9.33 -0.04 6 384 1,686 49 17 38 3.78 0.00 7 209 1,059 66 37 14 30 2.38 3.09 -0.71 8 157 879 27 47 9 1.97 2.02 -0.05 46 371 19 33 20 0.83 1.00 -0.17 10 272 667 35 51 1.50 1.80 -0.31 11 12 Ağırlıklar 0.22 13 15 0.832 16 Hücre Formül I5: =SUMPRODUCT($C$12:$E$12;C5:E5) I5:I10 aralığına kopyalanacak J5: =SUMPRODUCT($F$12:$H$12;F5:H5) J5:J10 aralığına kopyalanacak K5: =I5-J K5:K10 aralığına kopyalanacak C15: =Index(I5:I10;C14) C16: =Index(J5:J10;C14)

12 Çözüm: Tüm şubeler için model çözüldüğünde, şubelerin etkinlik skorları sırasıyla, 1, 1, 0.84, 0.98, 0.83 ve 1 olarak hesaplanır. Buna göre 1, 2 ve 6. şubeler etkin, 3, 4 ve 5. şubeler ise etkin olmayan şekilde bulunmuştur. Etkin olmayan şubeler kullandıkları girdi miktarlarını azaltarak ve/veya ürettikleri çıktı miktarlarını arttırarak etkin hale gelebilirler.

13

14

15

16

17

18 CCR Modelleri ile toplam etkinlik bulunurken, BCC modelleri ise teknik etkinliği hesaplar.
Toplam Etkinlik Skoru(CCR) = Teknik Etkinlik Skoru (BCC) * Ölçek Etkinliği

19 Excel Modeli (Örnek)

20 Primal-Dual Relation s.t. x1 <= 4 2x2 <= 12 3x1 + 2x2 <=18
max 3x1 + 5x2 s.t. x <= 4 2x2 <= 12 3x1 + 2x2 <=18 x1, x2 >= 0 min 4y1 + 12y2 + 18y3 y y3 >= 3 2y2 + 2y3 >= 5 y1, y2, y3 >= 0

21 Primal – Dual Relations

22

23 Maximize Outputs

24 Modeling Return to Scale

25 ÖRNEK OLAY H.D. Sherman ve F. Gold, “Bank Branch Operating Efficiency : Evaluation with Data Envelopment Analysis,” Journal Banking and Finance, Vol.9, pp , 1985. Şube Sayısı : 14 Girdi : Kira, Personel-Saat, Malzeme Çıktı : 4 Tip

26

27 Sonuçlar

28 Örnek, (Türk Bankacılık Verisi ile)


"VERİ ZARFLAMA ANALİZİ Doç.Dr.Aydın ULUCAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları