Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLUMUN ve BİREYİN BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLUMUN ve BİREYİN BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI"— Sunum transkripti:

1 TOPLUMUN ve BİREYİN BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI
Dolaysız Yöntemler Dolaylı Yöntemler Gıda Tüketimi Düzeyinin Saptanması Ekolojik Faktörlerin Araştırılması

2 DOLAYSIZ YÖNTEMLER Klinik belirtilerin saptanması ve değerlendirilmesi
Bioşimik testlerle bulguların saptanması ve değerlendirilmesi Biofizik testlerle bulguların saptanması ve değerlendirilmesi Antropometrik ölçümlerle bulguların saptanması ve değerlendirilmesi

3 1. Klinik Belirtiler Saçlar Tırnaklar Yüz Subkutan doku Gözler
Dudaklar Dil Dişler Dişeti Beze Deri Tırnaklar Subkutan doku Kas-iskelet sistemi Kardiyovasküler sistem Gastrointestinal sistem Sinir sistemi

4 Saçlar parlaklığın kaybolması Marasmus ve Kuvaşiyorkor
incelme, seyreklik, kolay yolunma, depigmante, bayrak belirtisi

5 Yüz Cildi Nazolabial sebore Riboflavin Ayyüz Kuvaşiyokor Solukluk
Anemi

6 Gözler Konjuktiva solukluğu, Anemi bitot lekesi konjuktiva kuruluğu,
Korneada kuruluk (xeropthalmi), A vitamini korneada yumuşama ve ülserasyon (keratomalaci), gece körlüğü

7 Korneada arkus Hiperlipidemi Ksantolazma Gözkapağı köşelerinde kızarıklık ve çatlak Riboflavin ve pridoksin

8 Dudaklar Dudak köşelerinde ülserasyon ve maserasyon (Angular gem),
Riboflavin dudak köşelerinde nedbe ve çatlak (angular skar), dudak mukozasının renk ve yapısının bozulması (keylosis – perles)

9 Dil magenta dili (mor) Riboflavin
Papilla atrofisi veya dilde hipertrofi (kırmızı dil) Folik asit, Niasin

10 Dişler Diş minesinin kahverengileşmesi Florozis Çürük diş Aşırı şeker
Eksik diş Yetersiz Flor, kalsiyum

11 Dişeti Süngerimsi, kanayan diş eti C Vitamini Diş eti çekilmesi

12 Yüz-boyun bezeleri Tiroid büyümesi İyot Parotis büyümesi
Açlık, bulimia

13 Deri Deri kuruluğu(kserosis) A vitamini
Folliküler hiperkeratozis (zımpara kağıdı) Peteşi C vitamini Pelegra dermatozu Niasin Aşırı morluklar Vitamin K Dermatoz Kuvaşiorkor Sukrotal ve vulval dermatoz Riboflavin Ksantoma Hiperlipidemi

14 Tırnaklar Koilonişia Demir Çizgili, kolay kırılma

15 Subkutan Doku Ödem Kuvaşiorkor Yetersiz yağ Açlık, marasmus Aşırı yağ
Şişmanlık

16 Kas- İskelet Sistemi Kas kaybı Açlık, marasmus Kraniotabes Vitamin D
Parietal ve frontal şişlik Epifiz genişlemesi Kapanmamış fontanel Rosary Tokmak diz-eğri bacak Kas-iskelet kanamaları Vitamin C Baldır kasında yumuşama Tiamin Kırıklar(yaşlılarda) Osteoporoz

17 Kardiyovasküler Sistem
Kardiak büyüme Taşikardi Tiamin Kan basıncı yüksekliği Sodyum

18 Sinir Sistemi Psikomotor değişiklikler Kuvaşiorkor Mental konfüzyon
Tiamin Duyu kaybı Motor zayıflık Pozisyon duyu kaybı Vbrasyon kaybı Topuk ve diz hareket kaybı El-ayakta yanma Demans Niasin, B6

19 Gastro-intestinal Sistem
Hepato -Splenomegali Kuvaşiyorkor

20 2- Bioşimik Testler Biyokimyasal testler beslenme durumunu saptanmasında en objektif yöntemdir. Geçerliliği etkileyen etmenlerin varlığı nedeniyle bireyin değerlerinin yorumlanmasında dikkatli olunmalıdır. Sonuçlarda bireye bağlı farklılıklar, bireyler arası farklılıklar ve laboratuar farkları olacağı unutulmamalıdır.

21 Besin öğesi Test Protein Total lenfosit sayısı, serum total protein-Albumin-transferin-retinol bağlayıcı protein, Lipitler Serum trigliserit, serum kolesterol, HDL, LDL Demir Hb, Hct, Serum demiri-ferritin, transferin doygunluğu, İyot İdrar iyot, PBI, I uptake Çinko Serum-idrar-saç-doku Zn Fosfor Serum-idrar fosfor Magnezyum Serum Mg, idrar Mg

22 Kalsiyum Serum Ca, ALP Bakır seruloplazmin Vitamin A Plazma karoten-retinol, serum RBP Vitamin D Serum 25-OH D3, 1, 25-OH2 D3, Alkalen fosfataz Vitamin E Serum veya plazma tokoferol, K vitamini Plazma K vitamini, Protrombin zamanı, Faktör II, VII, IX, X Tiamin İdrar tiamin, RBC-transketolaz aktivitesi, TPP etkisi Riboflavin Plazma-İdrar riboflavin, RBC glutatyon reduktaz-FAD etkisi (oran) Niasin İdrar N-metilnikotinamid, İdrar 2-pridon/ N-metilnikotinamid oranı

23 Serum B12, idrar metil malonik asit, Schilling testi Biotin
Folik asit Eritrosit ve serum folik asit, FIGLU atımı Pridoksin İdrar pridoksin, triptofan yüklemesi(ksanturonik asit atımı) plazma pridoksal, EGOT, EGPT Vitamin B12 Serum B12, idrar metil malonik asit, Schilling testi Biotin Serum biotin Pantotenik asit Serum pantotenik asit C Vitamini plazma,-idrar-platelet askorbik asit

24 3. Biofizik Testler Beslenme durumunun saptanmasında biyofizik yöntemlerle dokuların fonksiyonel yetenekleri veya yapısal bozuklukları saptanır. Beslenme yetersizliğinde fizyolojik fonksiyonlarda bozulma görülür. Bu bozuklukların saptanması yetersizliğin iyi bir göstergesidir.

25 a) Radiografik incelemeler
Kemik yaşı tesbiti, El bilek grafileri

26 b) Biofizik fonksiyon testleri:
Karanlığa adaptasyon durumunun incelenmesi, Tat duyusunun kaybının incelenmesi, Sinirsel akamodasyonun incelenmesi, Kas – sinir koordinasyonunun incelenmesi, Kapiller frajilitenin ölçülmesi El kavrama gücünün ölçülmesi ile kas gücünün ölçülmesi

27 c) Sitolojik İncelemeler
Epitel dokuların biopsi veya smear ile incelenmesi, Parankim dokuların biopsi ile incelenmesi, Kemik iliği incelemeleri, İmmunolojik fonksiyon testleri,

28 Diğer yöntemler Azot dengesinin saptanması Bilişsel yetenek testleri
Enerji harcanmasının saptanması

29 4. Antropometrik Ölçümler:
Fizik büyüme durumunun ölçülerek çeşitli standartlar ile karşılaştırılmasıdır. Çok yaygın olarak kullanılır. Başlıcaları; Boy uzunluğu – cm, Vücut ağırlığı – kg, Baş çevresi – cm, Üst kol çevresi – cm, Göğüs çevresi – cm, Cilt kıvrım kalınlığı (skinfold) – mm

30 Antropometrik ölçümlerle elde edilen verilerden doğru yargılara varabilmek için şunlara dikkat edilmeli; Ölçüleri doğru yapmak ve gerçek değerleri saptamak Ölçülen kişinin yaşının doğru olarak bilinmesi (0-6 yaş grubunda çok önemli) Ülkeyi temsil edebilecek nitelikte standart büyüme cetvel ve grafikleri olmalıdır ?

31 Ağırlık-Boy Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
Yaşa Göre Ağırlık: Sürekli izlemlerde anlam taşır. Akut malnütrisyonu gösterir. Ortanca eksi iki standart sapmanın (<M – 2 SD) altındaki değerler veya Standartın % 80 ‘inin altındaki değerler 3.5. persentilin altındaki değerler malnütrisyonu gösterir.

32 Boya Göre Ağırlık: (Kavrukluk)
Ortanca eksi iki standart sapmanın altındaki değerler (<M-2SD) malnütrisyonu gösterir. Yaşın tam saptanamadığı durumlarda kullanılır.

33 Yaşa Göre Boy (Bodurluk):
Büyümede duraklamanın göstergesi Kronik malnütrisyonla ilişkili olarak bodurluk gelişir. Ortanca eksi iki standart sapmanın altındaki değerler (< M - 2SD) veya Standartın % 90’ının altındaki değerler malnütrisyonu gösterir.

34 B.DOLAYLI YÖNTEMLER 1-Vital istatistik verilerinin incelenmesi
2-Medikal istatistik verilerinin incelenmesi

35 Hayati (Vital) Olaylara Ait İstatistikler
Bebek ölüm hızının (özellikle 6 aydan sonra) sorunsuz toplulardaki BÖH ile karşılaştırılması Toddler – Oyun Çocuğu (1-4 yaş) ölüm hızının gelişmiş toplumlarla karşılaştırılması Wills – Waterlow İndeksi: Toddler Ö.H. / BÖH oranının gelişmiş ülkelerle karşılaştırılması Ölü doğum – düşük hızlarının saptanması Prematür doğum hızı – doğuştan sakatlık hızı Anne ölüm hızı

36 Tıbbi (Medikal) Olaylara ait İstatistikler
Bazı hastalıklara ait morbidite durumunun saptanması (ÜSYE, ishal, aktif tbc, siroz, enfeksiyon ve paraziter hastalıklarla ilgili prevalans, insidans oranları) Bu hastalıklardaki (özellikle enfeksiyonlar) mortalite ve fatalite hızlarının gelişmiş ülkelerle karşılaştırılması

37 C. GIDA TÜKETİMİ DÜZEYİNİN SAPTANMASI
Gıda Denge Cetvelleri Ev halkı gıda tüketimi araştırmaları Bireysel gıda tüketimi araştırmaları

38 1. Gıda Denge Cetvelleri Pek doğru sonuç vermez.
Cetvelde yer alan yiyeceklerin yıllık üretim miktarları bulunur, nüfusa bölünür.

39 2. Ev Halkı Gıda Tüketim Araştırmaları
Soruşturma: Anket uygulayarak yapılır. (24 saat, 3 gün, 7 gün) Tartı: Yenilenler evde ölçülür. Zor ve zaman alıcıdır. Hesap Defteri: Ailedeki yetenekli kişiye belli sürede tüketilen yiyecekleri yazması söylenir.

40 3. Bireysel Gıda Tüketimi Araştırmaları:
Çok zordur. Ancak yatılı okul-hastane gibi kurumlarda bebeklerde yapılabilir

41 D. EKOLOJİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
Tarım ve gıda üretimi ile ilgili faktörler Depolama, nakliye, saklama, gıda sanayii ile ilgili faktörler Gıda fiyatları, pazarlama, halkın ekonomik gücü ile ilgili faktörler Gıda tüketimi ile ilgili sosyo-kültürel faktörler, demografik yapı Beslenme ve gıdalar üzerinde etkisi olan enfeksiyon hastalıkları ve çevre koşulları ile ilgili faktörler

42 DOLAYSIZ YÖNTEMLERLE SAPTANAN BULGULARI TANIMADA PARAMETRELER
I- Protein – Enerji Malnütrisyonu (PEM) a) Marasmus (Küçük çocuklarda): Büyüme geriliği, ağırlık azlığı, Deri altı yağ dokusu kaybı, Kas erimesi, Kolay yolunan, ince, seyrek saç,

43

44 b) Kuvaşiyorkor (Küçük çocuklarda),
Ödem, Büyüme geriliği, Kas erimesi (gizli kalabilir), Depigmante, donuk, kolay yolunan saç, Saçta bayrak belirtisi, Ay yüz, Anemi, Hepatomegali, Dermatoz, Psikomotor değişiklikler, Hipoalbuminemi – amino asit imbalansı

45

46 c) Okul çocukları ve yetişkinlerde:
Deri altı yağ dokusu kaybı, Ağırlık azlığı, Kas erimesi, Parotis bezi şişmesi

47 d)Aşırı Beslenme: Deri altı yağ dokusunun artması, Karın çevresinin göğüs çevresinden fazla olması, Boya göre ideal ağırlıktan %15 fazlalık BKİ>25, Deri kıvrım kalınlığının artması

48 II- A Vitamini Yetersizliği:
Foliküler hiperkeratoz, Serumda A vit ve Karoten seviyesinin  Karanlığa adaptasyon bozukluğu, Gece körlüğü

49 Bitot lekesi, kornea Xerophtalmia

50

51 Keratomalacia (Korneada ülserasyon) Deri kuruluğu Xerosis

52 III- Thiamin yetersizliği
a)Yaş Beriberi: Ödem, Kalp genişlemesi, taşikardi, Kas güçsüzlüğü, Kan pyruvate – laktat düzeyinin artması, İdrarla atılan thiamin düzeyinin azalması,

53 b) Kuru Beriberi: Polinevrit, Hissiyet kaybı, Parestezi,
Hareket güçlüğü, Baldır kasının temasla ağrısı, Refleks kaybı, Kanda pruvat, laktat düzeyinin artması İdrarla atılan thiamin miktarının azalması

54 c) İnfantil Beriberi Konvülsiyon, Akut kalp genişlemesi,
Ses kısılması, Ani ölüm

55 IV- Riboflavin Yetersizliği:
(Angular gem), Keylosis, Magenta dili, Dil papilla atrofisi, Yüzde sebore,

56 Skrotal ve vulval dermatit,
Korneal damarlaşma, İdrarla atılan B2 , Alyuvarlarda B2 , Yükleme testinde değişiklik

57 V- Niacin Yetersizliği – Pellegra:
Pellegra dermatozu, Kırmızı – çiğ et gibi dil, Dil papilla atrofisi,

58

59 Dilde çatlaklar, İdrarla atılan N-metyl nikotinamid , İdrarla pyridone atılımında değişme,

60 VI-C Vitamininin Yetersizliği – Skorbüt:
Süngerleşmiş kanayan diş eti, Peteşi, ekimoz, purpura, Foliküler hiperkeratoz, Kas içi periost kanama, Ağrılı epifiz genişlemesi, Serumda askorbik asit düzeyinin , Akyuvarlarda Vit C seviyesinin , İdrarla C Vit atımının değişmesi

61

62 VII- Folik Asit – B12 Yetersizliği Anemisi:
Konjuktiva solukluğu, Hb miktarının azalması, Kan yayma preparatlarında megaloblastik değişiklikler, Serumda folik asit ve B12 düzeyinin 

63 VIII- D Vitamini Yetersizliği:
a)Aktif Rickets: Ağrısız epifiz genişlemesi (6 aylıktan sonra), Kostalarda tesbih dizisi – Rosary, Craniotabes (4 aydan büyük çocuklarda), Bıngıldağın geç kapanması (18 aydan sonra), Kaslarda hipotoni, Serum alkalen fosfataz seviyesinin  Radyolojik bulgular (El bileği kemiğinin genişlemesi),

64 c) Osteomalacia (yetişkinlerde):
b) İyileşmiş Rickets: Frontal ve parietal bölgede şişlik, X ve O bacak, Toraks deformiteleri c) Osteomalacia (yetişkinlerde): Yaygın iskelet, özellikle pelvis deformiteleri, Kemiklerde radyografik olarak Ca , kırıklar,

65

66

67

68

69 IX- Demir Yetersizliği Anemisi:
Konjuktiva solukluğu, Koilonychia Dil papilla atrofileri, Dudak lezyonları, Hb  ; Gebe  <11 g, E <13 g , K  <12 g, Hct , Alyuvar şekil-cüsse bozukluğu - hipokromik, mikrositer, Serum Fe düzeyinde azalma, Serum transferin satürasyonu yüzdesinde değişiklik,

70

71

72 TEŞEKKÜRLER…..


"TOPLUMUN ve BİREYİN BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları