Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYASAL REAKSİYON ÇEŞİTLERİ A)Kimyasal Reaksiyon Ne Demektir ? B)Tepkime Denklemi Ne Demektir ? C)Kimyasal Değişmede Korunan ve Değişen Nicelikler Nelerdir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYASAL REAKSİYON ÇEŞİTLERİ A)Kimyasal Reaksiyon Ne Demektir ? B)Tepkime Denklemi Ne Demektir ? C)Kimyasal Değişmede Korunan ve Değişen Nicelikler Nelerdir."— Sunum transkripti:

1 KİMYASAL REAKSİYON ÇEŞİTLERİ A)Kimyasal Reaksiyon Ne Demektir ? B)Tepkime Denklemi Ne Demektir ? C)Kimyasal Değişmede Korunan ve Değişen Nicelikler Nelerdir ? D)Kimyasal Tepkimelerin Sınıflandırılması 1-Özelliklerine Göre a)Yanma Tepkimeleri b)Sentez (birleşme) Tepkimeleri c)Analiz ( ayrışma) Tepkimeleri d)Yer Değiştirme Tepkimeleri e)İyonik Tepkimeler 2-Enerji Değişimlerine Göre a)Ekzoterm Tepkimeler b)Endoderm Tepkimeler 3-Maddelerin Fiziksel Durumlarına Göre a)Homojen Tepkimeler b)Heterojen Tepkimeler 4-Elektron Alışverişine Göre a)Redoks (indirgenme-yükseltgenme) Tepkimeleri b)Redoks Olmayan Tepkimeler 5-Geri Dönüşüne Göre a)Tersinir Olmayan Tepkime b)Tersinir Tepkime 6-Verimlerine Göre a)Artansız Tepkime b)Tüm Verimler Gerçekleşen Tepkime c)Düşük Verimle Gerçekleşen Tepkime

2 KİMYASAL TEPKİMELER a) Bir maddenin farklı maddelere ayrışmasına ya da farklı maddelerin etkileşerek yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime (reaksiyon) denir. b) Kimyasal tepkimeler, olaya giren maddelere ait taneciklerin (molekül, atom yada iyon) çarpışmaları ile gerçekleşirler.Enerjileri yeterli olan taneciklerin çarpışmaları sonucunda kimyasal bağlar koparak moleküller atomlarına dağılır ve atomlar yeniden düzenlenerek farklı maddeler oluştururlar.Kimyasal tepkime, kimyasal değişim ve kimyasal olay eş anlamlıdır.Tepkimelerin sembol ve formüllerle gösterilmesine ise tepkime denklemleri adı verilir. Örn; Karbondioksit tepkimesi  Karbon + Oksijen C + O 2  CO 2 şeklinde gösterilir. a) Bir maddenin farklı maddelere ayrışmasına ya da farklı maddelerin etkileşerek yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime (reaksiyon) denir. b) Kimyasal tepkimeler, olaya giren maddelere ait taneciklerin (molekül, atom yada iyon) çarpışmaları ile gerçekleşirler.Enerjileri yeterli olan taneciklerin çarpışmaları sonucunda kimyasal bağlar koparak moleküller atomlarına dağılır ve atomlar yeniden düzenlenerek farklı maddeler oluştururlar.Kimyasal tepkime, kimyasal değişim ve kimyasal olay eş anlamlıdır.Tepkimelerin sembol ve formüllerle gösterilmesine ise tepkime denklemleri adı verilir. Örn; Karbondioksit tepkimesi  Karbon + Oksijen C + O 2  CO 2 şeklinde gösterilir.

3 c) Yanma, paslanma (oksitlenme), nötürleşme, mayalanma, fotosentez, çökelme gibi olaylar kimyasal değişime örnek olarak verilebilir. d) Kimyasal bir tepkimede; Korunan nicelikler şunlardır ; - Atomların türü ve sayısı - Toplam kütle (Kütle değişimi önemsizidir.) - Toplam elektriksel yük - Toplam enerji - Atomların çekirdek yapıları (Proton ve nötron sayıları) Değişen nicelikler şunlardır ; - Molekül sayısı (Mol sayısı) - Gaz tepkimelerinde hacim (Basınç ve sıcaklık sabit) - Gaz tepkimelerinde basınç (Hacim ve sıcaklık sabit) Ancak mol sayısının korunduğu tepkimeler de vardır. c) Yanma, paslanma (oksitlenme), nötürleşme, mayalanma, fotosentez, çökelme gibi olaylar kimyasal değişime örnek olarak verilebilir. d) Kimyasal bir tepkimede; Korunan nicelikler şunlardır ; - Atomların türü ve sayısı - Toplam kütle (Kütle değişimi önemsizidir.) - Toplam elektriksel yük - Toplam enerji - Atomların çekirdek yapıları (Proton ve nötron sayıları) Değişen nicelikler şunlardır ; - Molekül sayısı (Mol sayısı) - Gaz tepkimelerinde hacim (Basınç ve sıcaklık sabit) - Gaz tepkimelerinde basınç (Hacim ve sıcaklık sabit) Ancak mol sayısının korunduğu tepkimeler de vardır. 2HCl(g)  1H 2 (g) + 1Cl 2 (g) gibi 2HCl(g)  1H 2 (g) + 1Cl 2 (g) gibi

4 S=32, O=16 ise aşağıdaki tepkimede korunan ve değişen nicelikler şöyledir: S=32, O=16 ise aşağıdaki tepkimede korunan ve değişen nicelikler şöyledir: 2SO 2 (g) + O 2 (g) + ısı  2SO 3 (g) 2SO 2 (g) + O 2 (g) + ısı  2SO 3 (g) Kütle : 128gr + 32gr  160gr Korunur Kütle : 128gr + 32gr  160gr Korunur Mol Sayısı : 2 + 1  2 Korunmaz Molekül Sayısı : 2N + N  2N Korunmaz Mol Atom Sayısı : 6 + 2  8 Korunur Aynı koşullarda Hacim : 2V + V  2V Korunmaz Aynı koşullarda Hacim : 2V + V  2V Korunmaz

5 KİMYASAL TEPKİMELERİN SINIFLANDIRILMASI A) ÖZELLİKLERİNE GÖRE : 1. Yanma Tepkimeleri Bir maddenin oksijenle verdiği tepkimelerdir. Yanma tepkimesi için: yanıcı madde, hava(oksijen), tutuşma sıcaklığı gerekir. Bu 3 faktörden birinin eksikliği yanmayı durdurur.CO 2 gazının yangın söndürücü olmasının nedeni özkütlesinin havadan büyük olması ve yanıcı olmamasıdır. A) ÖZELLİKLERİNE GÖRE : 1. Yanma Tepkimeleri Bir maddenin oksijenle verdiği tepkimelerdir. Yanma tepkimesi için: yanıcı madde, hava(oksijen), tutuşma sıcaklığı gerekir. Bu 3 faktörden birinin eksikliği yanmayı durdurur.CO 2 gazının yangın söndürücü olmasının nedeni özkütlesinin havadan büyük olması ve yanıcı olmamasıdır. Organik bileşikler yanarlar. Organik bileşikler yanarlar. Organik bileşiklerden yapılarında yalnız C ve H bulunduranlara hidrokarbon denir.Genel olarak CxHy formülü ile gösterilirler.Yapılarında C ve H’ın yanı sıra O, S, N ve halojen (F, Cl, Br, I) bulunduran organik bileşikler de vardır. Organik bir bileşiğin yanması sonucunda: CO 2 oluşması bileşiğin C içerdiğini, H 2 O oluşması bileşiğin H içerdiğini, SO 2 oluşması bileşiğin S içerdiğini, NO 2 oluşması bileşiğin N içerdiğini kanıtlar.Oksijen havadan geldiği için bileşikte oksijen bulunup bulunmadığı ürünlerin türüne bakarak anlaşılmaz. Organik bir bileşiğin yanması sonucunda: CO 2 oluşması bileşiğin C içerdiğini, H 2 O oluşması bileşiğin H içerdiğini, SO 2 oluşması bileşiğin S içerdiğini, NO 2 oluşması bileşiğin N içerdiğini kanıtlar.Oksijen havadan geldiği için bileşikte oksijen bulunup bulunmadığı ürünlerin türüne bakarak anlaşılmaz. CS 2 + 3O 2  CO 2 + 2SO 2 CS 2 + 3O 2  CO 2 + 2SO 2 C 4 H 10 + 13 O 2  4CO 2 + 5H 2 O 2 C 4 H 10 O 3 + 5O 2  4CO 2 + 5H 2 O C 4 H 10 + 13 O 2  4CO 2 + 5H 2 O 2 C 4 H 10 O 3 + 5O 2  4CO 2 + 5H 2 O

6 CS 2 ’de C ve S olduğundan ürünler CO 2 ile SO 2 ’dir. C 4 H 10 ’da C ve H olduğundan ürünler CO 2 ve CS 2 ’de C ve S olduğundan ürünler CO 2 ile SO 2 ’dir. C 4 H 10 ’da C ve H olduğundan ürünler CO 2 ve H 2 O’dur. C 4 H 10 ile C 4 H 10 O 3 ’ün yanma ürünleri aynıdır.Ancak oksijenin bir kısmı bileşik tarafından karşılandığından C 4 H 10 O 3’ ü yakmak için daha az miktarda oksijen yeterli olur. Metallerin oksijenle birleşmesi paslanma ya da oksitlenme olarak bilinir.Bu tür tepkimelere yavaş yanma da denir. Metallerin oksijenle birleşmesi paslanma ya da oksitlenme olarak bilinir.Bu tür tepkimelere yavaş yanma da denir. 3Fe + 2O 2  Fe 3 O 4 3Fe + 2O 2  Fe 3 O 4 2. Sentez (Birleşme) Tepkimeleri Birden fazla maddenin birleşerek tek bir ürün oluşturduğu tepkimelerdir.Bu olayda yan ürün oluşmaz. CaO + CO 2  CaCO 3 CaO + CO 2  CaCO 3 H 2 + Cl 2  2HCl H 2 + Cl 2  2HCl C 2 H 4 + H 2  C 2 H 6 3. Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri C 2 H 4 + H 2  C 2 H 6 3. Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri Bir bileşiğin kendinden daha basit yapılı maddelere ayrıştırılması tepkimeleridir.Elektroliz yolu ile ya da ısı alarak ayrışan maddeler vardır. ısı KClO 3  KCl + 3 O 2 2 ısı 2HgO  2Hg + O 2 ısı MgCO 3  MgO + CO 2 ısı MgCO 3  MgO + CO 2 elektroliz H 2 O  H 2 + 1 O 2 2 elektroliz H 2 O  H 2 + 1 O 2 2

7 4. Yer Değiştirme Tepkimeleri Aktif olan bir elementin, kendinden daha az aktif olan (pasif) bir elementle yer değiştirmesi ile gerçekleşen tepkimelerdir. 4. Yer Değiştirme Tepkimeleri Aktif olan bir elementin, kendinden daha az aktif olan (pasif) bir elementle yer değiştirmesi ile gerçekleşen tepkimelerdir. 2HCl + S  H 2 S + Cl 2 (Anyonların yer değiştirmesi) 2HCl + S  H 2 S + Cl 2 (Anyonların yer değiştirmesi) Al 2 O 3 + 2Fe  Fe 2 O 3 + Al (Katyonların yer değiştirmesi) Al 2 O 3 + 2Fe  Fe 2 O 3 + Al (Katyonların yer değiştirmesi) Sulu çözelti tepkimelerinin birçoğunda ise anyon ve katyonların her ikisi de yer değiştirir. Sulu çözelti tepkimelerinin birçoğunda ise anyon ve katyonların her ikisi de yer değiştirir. Çökelme ve nötrleşme tepkimeleri de yer değiştirme tepkimeleridir. 2FeCl 3 (suda) + 3H 2 S (g)  Fe 2 S 3 (k) + 6HCl (suda) 2FeCl 3 (suda) + 3H 2 S (g)  Fe 2 S 3 (k) + 6HCl (suda) Çökelme: Çökelme: AgNO 3 (suda) + NaCl (suda)  AgCl (k) + NaNO 3 (suda) AgNO 3 (suda) + NaCl (suda)  AgCl (k) + NaNO 3 (suda) Nötrleşme: Nötrleşme: H 2 SO 4 (suda) + 2NaOH (suda)  Na 2 SO 4 (suda) + 2H 2 O(s) H 2 SO 4 (suda) + 2NaOH (suda)  Na 2 SO 4 (suda) + 2H 2 O(s) Organik bileşiklerde de yer değiştirme tepkimeleri vardır. Organik bileşiklerde de yer değiştirme tepkimeleri vardır. CH 4 + Cl 2  CH 3 Cl + HCl CH 4 + Cl 2  CH 3 Cl + HCl

8 5. İyonik Tepkimeler Sulu çözeltilerde gerçekleşen tepkimeler iyonların etkileşmesine dayanır ve tepkime ürünlerinden biri çökerek (çökelme), sıvı (nötrleşme) ya da gaz halinde ortamdan ayrılabilir.İyonik tepkimelerde sadece tepkimeye giren iyonlar gösterilir.Böyle denklemlere net iyon denklemi denir. Nötrleşme: H + (suda) + OH - (suda)  H 2 O (sıvı) Nötrleşme: H + (suda) + OH - (suda)  H 2 O (sıvı) Çökelme: Ag + (suda) + Cl -  AgCl (katı) Çökelme: Ag + (suda) + Cl -  AgCl (katı) Zn (k) + 2H + (suda)  Zn+2 (suda) + H 2 (g) B) ENERJİ DEĞİŞİMLERİNE GÖRE: 1. Ekzoterm Tepkimeler Oluşumu sırasında dışarıya enerji (ısı-ışık) veren tepkimelerdir.Yanma tepkimeleri çoğunlukla ekzoterm tepkimelerdir. Zn (k) + 2H + (suda)  Zn+2 (suda) + H 2 (g) B) ENERJİ DEĞİŞİMLERİNE GÖRE: 1. Ekzoterm Tepkimeler Oluşumu sırasında dışarıya enerji (ısı-ışık) veren tepkimelerdir.Yanma tepkimeleri çoğunlukla ekzoterm tepkimelerdir. C + O 2  CO 2 + ısı C + O 2  CO 2 + ısı H 2 + 1 O 2  H 2 O + ısı 2 H 2 + 1 O 2  H 2 O + ısı 2 Na + 1 Cl 2  NaCl + ısı 2 Na + 1 Cl 2  NaCl + ısı 2

9 2. Endoderm Tepkimeler Oluşumu sırasında dışarıdan enerji alan tepkimelerdir. 2. Endoderm Tepkimeler Oluşumu sırasında dışarıdan enerji alan tepkimelerdir. C + H 2 O + ısı  CO + H 2 C + H 2 O + ısı  CO + H 2 2N 2 + O 2 + ısı  2N 2 O 2N 2 + O 2 + ısı  2N 2 O Isı bakımından bir kapta ekzoterm bir tepkime gerçekleşiyorsa sistemin sıcaklığında artış olur; endoterm bir tepkime gerçekleşiyorsa sistemin sıcaklığında azalma olur. Isı bakımından bir kapta ekzoterm bir tepkime gerçekleşiyorsa sistemin sıcaklığında artış olur; endoterm bir tepkime gerçekleşiyorsa sistemin sıcaklığında azalma olur. C) MADDELERİN FİZİKSEL DURUMUNA GÖRE: 1. Homojen Tepkimeler Tepkimeye girenlerle ürünler aynı fazdadır. C) MADDELERİN FİZİKSEL DURUMUNA GÖRE: 1. Homojen Tepkimeler Tepkimeye girenlerle ürünler aynı fazdadır. 2CO 2 (g)  2CO (g) + O 2 (g) 2CO 2 (g)  2CO (g) + O 2 (g) H 2 (g) + F 2 (g)  2HF (g) H 2 (g) + F 2 (g)  2HF (g) FeS (k)  Fe (k) + S (k) 2. Heterojen Tepkimeler Tepkimedeki maddeler farklı fazlardadır. FeS (k)  Fe (k) + S (k) 2. Heterojen Tepkimeler Tepkimedeki maddeler farklı fazlardadır. C(k) + O 2 (g)  CO 2 ZnCl 2 (suda) + H 2 (g)  Zn (k) + 2HCl (suda) ZnCl 2 (suda) + H 2 (g)  Zn (k) + 2HCl (suda)

10 D) ELEKTRON ALIŞVERİŞİNE GÖRE: 1. Redoks (İndirgenme – Yükseltgenme) Tepkimeleri Bu tür tepkimelerde elektron alışverişi ve değerlik değişmesi vardır. C0 (k) + O 2 (g)  C +4 O 2 -2 (g) C0 (k) + O 2 (g)  C +4 O 2 -2 (g) 2. Redoks Olmayan Tepkimeler Bunlarda elektron alışverişi, değerlik değişmesi yoktur. Ag + Cl - + Na + (NO 3 ) -  Ag +1 (NO 3 ) -1 + Na + Cl - Ag + Cl - + Na + (NO 3 ) -  Ag +1 (NO 3 ) -1 + Na + Cl - E) GERİ DÖNÜŞÜNE GÖRE 1. Tersinir Olmayan Tepkime Girenlerin tamamen ürüne dönüştüğü tepkimelerdir.Organik maddelerin yanması, çökelme, kuvvetli asit ve bazların nötrleşmesi böyle tepkimelerdir.Tek yönlü olarak gösterilirler. E) GERİ DÖNÜŞÜNE GÖRE 1. Tersinir Olmayan Tepkime Girenlerin tamamen ürüne dönüştüğü tepkimelerdir.Organik maddelerin yanması, çökelme, kuvvetli asit ve bazların nötrleşmesi böyle tepkimelerdir.Tek yönlü olarak gösterilirler. C 2 H 5 OH + 3O 2  2CO 2 + 3H 2 O C 2 H 5 OH + 3O 2  2CO 2 + 3H 2 O

11 2. Tersinir Tepkime Ürünlerin kendi aralarında etkileşip girenleri oluşturduğu tepkimelerdir. Çift yönlü olarak gösterilirler. CO(g) + H 2 O (g)  CO 2 (g) + H 2 (g) CO(g) + H 2 O (g)  CO 2 (g) + H 2 (g) F) VERİMLERİNE GÖRE: 1. Artansız Tepkime Tepkimeye giren maddelerin tümü tamamen tükenir. 2. Tam Verimle Gerçekleşen Tepkime Tepkimeye giren maddelerin en az biri tamamen tükenir.Böyle tepkimelerde tepkimeye giren maddelerden ortamda daha düşük oranda bulunan tamamen tükenir.Artansız tepkimeler tam verimle gerçekleşen tepkimelerdir. 3. Düşük Verimle Gerçekleşen Tepkime Tepkimeye giren maddelerin hepsinden artar Tepkimeye giren maddelerin hepsinden artar


"KİMYASAL REAKSİYON ÇEŞİTLERİ A)Kimyasal Reaksiyon Ne Demektir ? B)Tepkime Denklemi Ne Demektir ? C)Kimyasal Değişmede Korunan ve Değişen Nicelikler Nelerdir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları