Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 1 Denge Çözümlemesinin Özel Bir Çeşidi OPTİMİZASYON DERS:7.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 1 Denge Çözümlemesinin Özel Bir Çeşidi OPTİMİZASYON DERS:7."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 1 Denge Çözümlemesinin Özel Bir Çeşidi OPTİMİZASYON DERS:7

2 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 2 İKİ DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLARDA EKSTREMUM şeklinde verilen bir fonksiyonun ekstremum noktaları denklem sisteminin ortak çözüm noktaları ise için

3 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 3 Örnek: Tam rekabet koşulları altında iki değişik mal üreten bir firmayı göz önüne alalım. Birinci ve ikinci ürünün fiyatlarını dışsal değişkenler olarak kabul edelim ve fiyatlar sıra ile olsun. sıra ile birinci ve ikinci malların üretim miktarlarını göstersin. Firmanın maliyet fonksiyonunun olduğunu varsayalım.

4 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 4 Bu koşullar altıda firmanın karının maksimum olması için üretilecek ürün miktarlarını bulunuz. Çözüm: Firmanın hasılat (gelir) fonksiyonu Kar fonksiyonu ise olur. Bu denklem sistemimizi Cramer Yöntemi ile çözelim

5 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 5 olur. Bulduğumuz bu değerlerin gerçekten karı maksimum yapan değerler olduğundan emin olmak için ikinci türev testini uygulayalım.

6 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 6 değerleri için kar fonksiyonu maksimum olur. Örneğin olur. Bu değerler kar fonksiyonunda yerlerine yazılırsa maksimum kar;

7 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 7 Örnek: Tekelci bir piyasada iki ikame ürün üreten bir firmanın (ürettiği malların tamamını sattığı varsayımı ile) talep fonksiyonlarının, maliyet fonksiyonunun ise olduğuna göre karı maksimum yapan üretim miktarlarını ve ürün fiyatlarını bulunuz Çözüm: Toplam hasılat fonksiyonunu yazabilmek için cinsinden yazmalıyız.

8 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 8 olur. Buna bağlı olarak toplam hasılat fonksiyonu olur.

9 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 9 olur. Bulduğumuz bu değerleri fiyat denklemlerinde yerlerine yazarsak karı maksimum yapan değerlerdir.

10 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 10 Ödev 1: Tam rekabet koşulları altında iki değişik mal üreten bir firmayı göz önüne alalım. Birinci ve ikinci ürünün fiyatlarını dışsal değişkenler olarak kabul edelim ve fiyatlar sıra ile olsun. sıra ile birinci ve ikinci malların üretim miktarlarını göstersin. Firmanın maliyet fonksiyonunun olduğunu varsayalım. Bu koşullar altıda firmanın karının maksimum olması için üretilecek ürün miktarlarını ve için maksimum karını bulunuz.

11 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 11 Ödev 2: İki ürünlü bir firma aşağıdaki talep ve maliyet fonksiyonlarına sahiptir. a) Maksimum kar için gerekli koşulu sağlayan ürün miktarlarını bulunuz. b) İkinci türev koşulu sağlanıyor mu? belirleyiniz.

12 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol12 12 Yaşamın çeşitli alanlarında herhangi bir uygulama ile toplanan veriler tablo şekline getirilerek incelenir ve toplanan veriyi modelleyen bir fonksiyon bulunmaya çalışılır. Çoğu zaman bu veri tablosuna tam olarak uyan bir fonksiyon bulmak mümkün olmaz. Bu durumda veri tablosuna en iyi uyan fonksiyon belirlenmeye çalışılır. Bir veri tablosuna en iyi uyan fonksiyonu bulma sürecine regresyon analizi denir. EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ: Regresyon analizi yaparken en çok kullanılan yöntemlerden biri En Küçük Kareler Yöntemidir.

13 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol13 13 En küçük kareler yöntemi, tıp, finans, mühendislik, ziraat, biyoloji ve sosyoloji gibi çeşitli bilim dallarında çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenirken kullanılan en önemli araçlar arasındadır. Belli ölçümler sonucunda i = 1, 2,..., n için x i verileri ve onlara bağlı olarak da y i verileri bulunmuş olsun. Burada, her bir y i değerinin x i ye bağlı olarak değiştiği varsayılmaktadır. (x i, y i ) ikilileri düzlemde noktalar olarak düşünüldüğünde, pratikte bu noktalar düzgün bir eğri üzerinde, başka bir deyişle, bilinen bir fonksiyonun grafiği üzerinde bulunmazlar.

14 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol14 14 Hatta bazı durumlarda, (x i, y i ) ler arasında ne tür bir bağıntı bulunduğu dahi bilinemeyebilir. Ancak, yapılan ölçümlerin doğası gereği, her i = 1, 2,..., n için y i = f (x i ) olacak biçimde bir fonksiyonun var olduğu, ancak ölçümlerde yapılan hata nedeniyle bu eşitliklerin sağlanmadığı kabul edilir. Bu düşünceyle, ölçülen y i değeri, y = f (x ) fonksiyonunun x i için yaklaşık değer kabul edilir. Ölçülen y i değeri ile y i = f (x i ) gerçek değer arasındaki farkın minimum olduğu y = f(x) fonksiyonu belirlenmeye çalışılır. Bunun için y = f(x) fonksiyonunun bir takım parametrelere bağlı bir ifadesi bulunduğu varsayılarak eldeki veriler yardımıyla bu parametreler belirlenmeye çalışılır.

15 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol15 15 y = mx + b şeklinde bir doğrusal fonksiyon veya y = ax 2 + bx + c gibi bir karesel fonksiyon olabilir.Bu durumda belirlenmesi gereken parametreler m, b veya a, b, c dir. Örneğin y = f(x) fonksiyonu;

16 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol16 16 y=mx+b (x 4,y 4 ) (x i,y i ) (x 1,y 1 ) (x 2,y 2 ) (x 3,y 3 ) (x 6,y 6 ) (x 5,y 5 ) (x n,y n ) y 1 -mx 1 -b y 5 -mx 5 -b y i -mx i -b y n -mx n -b x y

17 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol17 17 Bu dersimizde, bir veri tablosuna en iyi uyan doğrusal fonksiyonların bulunmasında en küçük kareler yönteminin nasıl kullanıldığını örnekleriyle göreceğiz. Grafiği veri tablosuna en iyi uyan doğruya regresyon doğrusu veya en küçük kareler doğrusu denir. Örnek: Bir üretici, ürettiği ürünün çeşitli üretim seviyesi için maliyeti belirliyor ve aşağıdaki tabloyu oluşturuyor: Bu üretici için yukarıdaki tabloya en iyi uyan doğrusal fonksiyonu en küçük kareler yöntemi ile bulalım. Ürün Sayısı (Q yüz adet)Maliyet (C bin TL) 24 56 67 98

18 x y Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol18 18 (2,4) (5,6) (6,7) (9,8) C=mQ+b 4-m2-b6-m5-b7-m6-b8-m9-b 2569 Tablodaki veriler, düzlemde (2,4), (5,6), (6,7), (9,8) noktalarını verir. Bu noktaları en iyi temsil edebilecek doğruyu arıyoruz. Bu doğru C = mQ+b doğrusu olsun. Tablodaki verilerden elde edilen noktalarla C =mQ+b doğrusunu koordinat ekseninde gösterelim.

19 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol19 19 Yapmamız gereken şey verilerden elde edilen noktalarla doğrunun noktaları arasındaki y i – mx i –b farklarının mutlak değerleri toplamının minimum olmasını sağlamaktır. y i – mx i –b farkına artık denir. y i – mx i –b farklarının mutlak değerleri toplamının minimum olması yerine kareleri toplamının minimum olmasını sağlayabiliriz. x i verilerini ve y i – mx i –b artıklarını yeni bir tabloda gösterelim.

20 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol20 20 Artıkların kareleri toplamı; F(m,b)=(4-2m-b) 2 + (6-5m-b) 2 +(7-6m-b) 2 +(8-9m-b) 2 şeklinde değişkenleri m ve b olan iki değişkenli bir fonksiyon tanımlar. xyy i –mx i -b (artık) 244-2m-b 566-5m-b 677-6m-b 988-9m-b Şimdi bu fonksiyonun hangi m ve b değerleri için minimum değeri aldığını belirlemeliyiz. F(m,b)=(4-2m-b) 2 +(6-5m-b) 2 +(7-6m-b) 2 +(8-9m-b) 2

21 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol21 21 F m =2(4-2m-b)(-2)+2(6-5m-b)(-5)+2(7-6m-b)(-6)+2(8-9m-b)(-9)=0 F b =2(4-2m-b)(-1)+2(6-5m-b)(-1)+2(7-6m-b)(-1)+2(8-9m-b)(-1)=0 Kritik noktalar için kısmi türevlere bakıyoruz: Burada parantezler açılıp gerekli işlemler yapılarak, denklem sistemi bulunur. Denklem sistemi çözülürse; m = 0.58, b = 3.06 bulunur. İkinci türev testi ile m ve b nin bu değerleri için F(m,b) nin minimum olduğu görülebilir: F mm (0.58, 3.06)=2(146)= A, F mb (0.58, 3.06)=2(22) = B, F bb (0.58, 3.06)=2(4) = C. AC-B 2 =400  0, A=292 > 0  F(0.58,3.06) min.

22 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol22 22 Regresyon doğrusu : C = 0.58Q+3.06 olur. Regresyon analizi sonucuna göre maliyet fonksiyonu: C(Q) = 0.58Q+3.06 olur. Artık bu fonksiyon yardımıyla üretici, x sayıda ürün ürettiğinde maliyetin ne olacağını tahmin edebilir : Örneğin; x = 400 için C(400) = (0,58).400+3.06=235,06 x = 1000 için C(1000)=(0,58).1000+3.06=583,06 EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİNİN GENEL BİÇİMİ n tane ölçümden elde edilen veriler: (x 1,y 1 ), (x 2,y 2 ),..., (x n,y n ) olsun. 1. Her (x i,y i ) noktasına karşılık gelen y i -mx i -b artık değeri için; olur.

23 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol23 23 Fonksiyonunda x i ve y i ’ ölçüm sonuçları olan sabitler; m ve b ise değişkenlerdir. 2. F(m,b) fonksiyonunun kısmi türevlerinden oluşan denklemleri düzenlenerek

24 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol24 24 denklem sistemi Cramer Yöntemi ile çözülerek, bulunur.

25 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol25 25 Yukarıda bulunan m ve b değerleri y=mx+b denkleminde yerine yazılırsa aranan fonksiyon, veya olur.

26 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol26 26 Daha önce çözdüğümüz problemin veri tablosunu kullanarak en küçük kareler doğrusunu bulalım. Örnek: x2569 y4678

27 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol27 27 Aşağıdaki veri tablosu için en küçük kareler doğrusunu bulunuz ve x = 15 için y yi tahmin ediniz. x26101418 y-4081214 Örnek: x=15 için y=18 – 6 = 12 olur. bulunur. n = 5

28 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol28 28 Aşağıdaki veri tablosu için en küçük kareler doğrusunu bulunuz ve x = 15 için y yi tahmin ediniz. x26101418 y-4081214 Örnek: x=15 için y=18 – 6 = 12 olur. bulunur. n = 5

29 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol29 29 En küçük kareler yöntemi ile çözülebilecek bir fiyat analizi problemi örneği veriyoruz. Problem: xy 5.02 5.51.8 61.4 6.51.2 7.01.1 a) En küçük kareler yöntemini kullanarak fiyat-talep denklemini bulunuz. b) Bir adet ürünün maliyeti 4 TL ise, aylık kârın maksimum olması için satış fiyatı ne olmalıdır? Bir büyük mağazalar zincirinin pazar araştırmaları bölümü belli bir ürünün fiyatını her ay değiştirerek 5 ay boyunca aylık talebi kaydetti ve yandaki veri tablosunu elde etti. Burada, x, TL olarak satış fiyatını; y, aylık kaç bin adet talep olduğunu göstermektedir.

30 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol30 30 Çözüm: a)

31 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol31 31 b) Bir ürünün maliyeti 4 TL ise, başka gider olmadığı varsayılarak toplam gider, olur. olacağından, Toplam gelir ise - (- ) = olur. kâr fonksiyonu satış fiyatı yaklaşık olarak 6.56 TL olmalıdır. Kârın maksimum olması için

32 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol32 32 Örnek: x1010,51111,51212,5 y8,58764,52 a) Fiyat-talep denklemini bulunuz. b) Bir adet ürünün maliyeti 5,25 TL ise, aylık karın maksimum olması için satış fiyatı ne olmalıdır? Bir mağazada bir ürünün fiyatı her ay değiştirilerek 6 ay boyunca aylık satış miktarı belirlendi. Sonuçta x TL olarak fiyatı, y bin adet olarak aylık satış miktarını göstermek üzere aşağıdaki tablo elde edilmiştir.

33 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol33 33

34 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol34 34 Çözüm: a) b)

35 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol35 35 ÖDEVLER: 1. Bir ilaç fabrikası, bir kutuya konan hap sayısı ile maliyet arasındaki ilişkiyi araştırarak aşağıdaki tabloyu bulmuştur. Bir kutuya konan hap sayısı ile maliyet arasındaki doğrusal ilişkiyi belirleyiniz. x adet1245810152030 y Krş33,532,82,52,221,81,6 2. Bir mağazalar zinciri, belli bir malın fiyatını periyodik olarak değiştirerek talep miktarını belirmiştir.Sonuçta aşağıdaki tablo elde edildiğine göre fiyat-talep denklemini yazınız. x TL0,750,800,850,900,951,00 y 1000 adet5,004,904,704,404,003,50

36 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol36 36 3. Bir çini fabrikası nakış bölümünde, çalışanların saat ücreti ile günlük üretim miktarı arasındaki ilişkiyi bulmak amacıyla yapılan çalışmada aşağıdaki tablo elde edilmiştir. Regresyon doğrusunu bulunuz. x saat ücreti 8101214161820 y ürün sayısı 4243454849 48 4. Bir tarım işletmesi hiç gübre kullanmadan dönüm başına 1 ton patates alırken, dönüm başına 500 kg gübre kullandığında 2,2 ton, 1000 kg kullandığında 3,1 ton, 1500 kg kullandığında 4,6 ton, 2000 kg kullandığında 5,1 ton patates alacağını hesap etmiştir. İşletme gübrenin 1 kg’ını 0.8 TL’den alıp patatesin 1 kg ını 0,6 TL den satmaktadır. a) Bu verilere uyan regresyon doğrusunu bulunuz. b) Dönüm başına 1800 kg gübre kullanıldığında alınabilecek patates miktarını ve elde edilecek karı hesaplayınız.

37 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol37 37 a) fiyat-talep denklemini bulunuz. b) Bir adet ürünün maliyeti 7 TL olduğuna göre, bu üründen elde edilecek aylık karın maksimum olması için satış fiyatı ne olmalıdır? c) Aylık maksimum karı ve satılan ürün sayısını bulunuz. x1010,51111,512 y8,58764,5 5. Bir mağazalar zincirinin pazar araştırmaları bölümü belli bir ürünün fiyatını her ay değiştirerek 5 ay boyunca ürünün aylık talep miktarını belirlemiştir. x, TL olarak ürünün fiyatını, y ürünün aylık kaç bin adet satıldığını göstermek üzere aşağıdaki tablo elde edilmiştir..

38 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akkol38 38 6. Bir fotoğrafçı 2 adet vesikalık fotoğrafı 10 TL ye, 4 adet vesikalık fotoğrafı 15 TL ye, 8 adet vesikalık fotoğrafı 20 TL ye, 12 adet vesikalık fotoğrafı 24 TL ye çekiyor. Verilenlere uygun tabloyu oluşturarak en küçük kareler doğrusunu bulunuz.

39 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 39 Faiz İndirgenmesi ve Negatif Büyüme eşitlikleri faiz türlerine göre P TL lik ana paranın r faiz oranı ile faiz bindirgemeleri sonucunda t yıl sonra ele geçecek S miktarını bulmamıza yarayan eşitliklerdir. t yıl sonra ele geçecek olan S miktar paranın bilinmesi durumunda ilk yatan ana parayı bulma problemlerine indirgeme problemi denir. Faiz türlerine göre ilk yatan ana para (şimdiki değer) yukarıdaki eşitliklerden P çekilerek sıra ile bulunur.

40 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 40 fonksiyonlarında üsler pozitif olduğundan bu fonksiyonlar pozitif büyümeyi ifade ederler. fonksiyonlarında üsler negatif olduğundan bu fonksiyonlar negatif büyümeyi ifade ederler. Bu nedenle şimdiki değerin bulunması problemlerine faiz indirgenmesi ve negatif büyüme problemleri denir. fonksiyonu sürekli faiz hesaplarında kullanılan önemli bir fonksiyon olduğu gibi doğal büyümelerin olduğu bir çok problemde de kullanılmaktadır. Aşağıda doğal büyüme problemlerine bir örnek verilmiştir.

41 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 41 Bir Şarap Depolama Problemi Bir şarap üreticisi ürettiği belli bir miktar şarabı deposunda bekleterek değer kazanmasını ve daha sonra yüksek fiyatla satmak istiyor. Mevcut şarabın bugünkü değeri KTL dir. Şarabın zamana bağlı olarak artan değerini S ile gösterelim. Şarabın değeri zamana (t) bağlı olarak şeklinde artmaktadır. Bu fonksiyondan şarabın t = 0 anındaki (şu andaki) değerinin S = K olduğu görülür.

42 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 42 Şarabın maliyetinin sabit maliyet (zira üretici şarabı elde etmek için gerekli bedeli ödemiştir. Bundan sonra herhangi bir maliyet söz konusu değildir.) ve depolama maliyetinin de sıfır olduğu varsayımı altında karı maksimize edecek t değerini bulmak istiyoruz. Şarabın şu andaki değerinin zaman içerisinde bir faiz getireceğini de dikkate alırsak S nin belirli bir t noktasına karşılık gelen her değeri farklı zamanlarda ele geçecek para miktarını temsil ettiği için bir başka zamandaki değeri ile karşılaştırılamaz. Bu güçlükten dolayı her bir S değeri şimdiki değere indirgenmelidir. Faiz oranının sürekli bindirgeme süresince r düzeyinde olduğunu varsayarsak S nin şimdiki değeri olur.

43 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 43 Böylece S nin şimdiki değeri A(t) t’nin bir fonksiyonu olduğundan problemimiz A(t) fonksiyonunun maksimum değerinin bulunmasına indirgenmiştir. Maksimizasyon için den bulunur. veya

44 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 44 değeri gerçekten maksimum değeri mi verir? Bunu anlamak için ikinci türevin işaretine bakalım. İkinci türev negatif olduğundan değeri A(t) yi maksimum yapan değerdir.

45 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 45 Örneğin şarabın şimdiki değerinin faiz oranı %10 ise şarabın en yüksek fiyattan satılması için geçmesi gereken süre 25 yıl olur. 25 yıl sonra şimdiki değer Şarabın mahzene konduğu andaki değerinin 1000TL olduğunu kabul edersek olur. Bunun anlamı; mahzene konduğunda değeri 1000TL olan şarabın 25 yıl sonraki değeri, 12182,49TL nin %10 sürekli faiz oranı ile 25 yılda ulaşacağı birikimli değere eşit olur.

46 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 46 Gerçekten ve Görüldüğü gibi değeri 1000TL olan şarabı mahzene koyup 25 yıl sonra satmak ile 12812,49TL yi %10 faiz oranı ile sürekli faize yatırmak aynı kazancı sağlar. Şarap mahzende 25 yıl değil de 36 yıl bekletilse 36 yıl sonra değeri 12182,49TL nin 36 yıllık sürekli faizi ise dır

47 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 47 Ağaç Kesme Problemi Büyüdüklerinde kağıt fabrikalarına satılmak üzere bir alana ağaçların dikildiğini varsayalım. Ağaçlar büyüdükçe değerlerinin artacağı açıktır. Ağaçların değerlerinin şeklinde üstel bir fonksiyonla ifade edilebileceğini belirlemiş olalım. Burada ağaçların zaten dikilmiş olduğu varsayılarak dikim maliyeti hesaba katılmamıştır. Ağaçların her an bir değeri olduğundan bu değerin faizi hesaba katılmalıdır. Bu durumda ağaçları şimdiki değeri bulunmalı ve bu değeri maksimum yapan t değeri aranmalıdır. Şimdiki değer, olur. Buradan

48 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 48 İkinci türev negatif olduğundan için A(t) maksimumdur. r = 0,05 olması durumunda kesim için en uygun zaman

49 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 49 Eğer ağaçlar dikilmemiş ise dikilip dikilmemesine karar vermek için dikim maliyetinin 25 yıl sonra ağaçların bugünkü değerinden az olması gerekir. Örneğin 25 yıl sonra ağaçların bugünkü değeri; olur. Böylece bu alana ağaç dikmek için (yetiştirme maliyeti yoksa) dikim maliyetinin 3490,34 TL den az olması gerekir.

50 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 50 25 yıl sonra ağaçların değeri 3490,34TL nin %5 ten 25 yıllık sürekli faizdeki birikimli miktarı Görüldüğü gibi maliyeti 1000TL olan ağaçları 25 yıl sonra satmak ile 3490,34TL yi %5 faiz oranı ile sürekli faize yatırmak aynı kazancı sağlar.

51 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 51 Ödev: 1. Bir otomobilin bir saatteki tüketimi (s mil/saat olmak üzere) hızının bir fonksiyonudur. Bir saatteki tüketimi C ile gösterirsek dir. Hangi hızda maliyet minimum olur? 2.Tekelci bir piyasada bir ürünün fiyat-talep fonksiyonu olduğuna göre karın maksimum olması için fiyat ne olmalıdır 3.Talep denklemi ve ortalama maliyet ise karı maksimum yapan fiyatı bulunuz. 4. Toplam maliyet fonksiyonu ise ortalama maliyetin minimum olduğu üretim miktarını bulunuz.

52 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 52 5. Bir Şirketin sabit giderleri toplamı 1200 TL, birim başına üretim maliyeti 2 TL ve talep fonksiyonu olduğuna göre karı maksimum yapacak çıktı miktarını ve maksimum kar için fiyatı bulunuz. bu durumda marjinal gelir ile marjinal giderin eşit olduğunu gösteriniz. 6. Bir tavuk üretme çiftliğinde bir civcivin günlük ağırlığına bağlı olarak fiyatı şeklinde artmaktadır. Sürekli faiz oranı %10 ise kaç günlük iken satılması en uygundur?

53 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 53 6. Bir tavuk üretme çiftliğinde bir civcivin günlük ağırlığına bağlı olarak fiyatı şeklinde artmaktadır. Sürekli faiz oranı günlük %5 ise kaç günlük iken satılması en uygundur?


"Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkol 1 Denge Çözümlemesinin Özel Bir Çeşidi OPTİMİZASYON DERS:7." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları