Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Laparoskopik Anti-reflü Cerrahi Olguya Özgü Yaklaşım Dr. Mehmet Ali Yerdel Dr. Neriman Şengül Dr. Emel Güler İstanbul Cerrahi Hastanesi Reflü Hastalığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Laparoskopik Anti-reflü Cerrahi Olguya Özgü Yaklaşım Dr. Mehmet Ali Yerdel Dr. Neriman Şengül Dr. Emel Güler İstanbul Cerrahi Hastanesi Reflü Hastalığı."— Sunum transkripti:

1 Laparoskopik Anti-reflü Cerrahi Olguya Özgü Yaklaşım Dr. Mehmet Ali Yerdel Dr. Neriman Şengül Dr. Emel Güler İstanbul Cerrahi Hastanesi Reflü Hastalığı Tanı ve Tedavi Merkezi

2 Amaç Olguya özgü cerrahi ? Hasta populasyonumuz Operatif bulgular Erken dönem sonuçlarımız

3 İstanbul Cerrahi Hastanesi 2.5 yıllık Ameliyat Dağılımı

4 Algoritma GERD şüphesi Anamnez - muayene Endoskopi & biopsi Gerekirse PH metre (DeMeester & Symptom index) Op kararı Manometre USG Sineradyografi OP

5 Algoritma Tipik GERDAtipik GERD ENDOSKOPİ + _ Barrett 1yıl PH metre DM,1yıl> DM,1yıl< DM MED SI>%60 SI<%60 ? Lap Anti-Reflü NO GERD DGR- DGR+ + Bilitec/Empedans

6 En ideal operasyon adayı PPI FAYDALI !! Barrett - erken evre Genç hasta – 1 yıl < GERD ömür boyu ilaç/önlem/diyet istemiyor

7 SONUÇLAR Mayıs 2004 – Mayıs 2006 1678 gastroskopi 1529 GERD GERD tanısı ile ameliyat edilen 382 hasta Başvuran hastalarda op oranı: % 24.98

8 Sonuçlar E235(% 61.5) K147(% 38.5) Ortalama yaş 39.23(15–75) E37( 19-64) K41(15-75)

9 Sonuçlar Boy170cm(147-196) Kilo71kg(43-110) BMI25.04(15-37) –K23.7 –E25.3

10 Semptomlar Retrosternal yanma% 91 Acı su gelmesi% 90 Regürjitasyon% 3 NCCP% 15 Laringofarengeal% 57 bulgular Halitozis% 20 –Genç hastalar K > E Laringofarengeal bulgular Halitozis

11 Semptomlar Tipik GERD % 45.5 Tipik + atipik % 50.5 Atipik % 4

12 Endoskopik bulgular Ösefajit –Eroziv% 43 –Noneroziv% 57 Geniş (>4cm) % 47 hiatal herni DGR%35

13 Helikobakter + / - Helikobakter %46 pozitif CLOHP ┼ ┼%19 ▬ ┼%24 ┼ ▬ %3 ▬ ▬ %54 7 hastada HLO bilgisi yok

14 Endoskopi-histopatoloji Barrett ösefajit 28 hastada (% 7.3) tespit edildi 2 hafif displazi Barrett olan hastaların yaş ortalaması daha yüksek –44 (33-63)

15 24 saatlik pH monitorizasyonu 44 hastaya uygulandı –32 hastada De Meester skoru patolojik »(14.2-266) –12 hastada De Meester skoru normal »(0.67-9.63) –Semptom indeksi 5 hastada % 50 den fazla

16 Normal ve Anormal PH metre DeMeester score: 29,98 (14,72 is upper limit of 95,0 percentile of normal) DeMeester score: 7,67 (14,72 is upper limit of 95,0 percentile of normal)

17 Ösefagus Manometresi Ortalama LES : 11.18 mmHg Ortalama ösefagus kontraksiyon basıncı 45.34 mHg ÖBLES NN(%53) N↓(%33) ↓N(%6) ↓↓(%8) ↓ LES <10mmHg ↓ ÖB<30mmHg Duodenogastrik reflüsü olanlarda LES basıncı daha düşük

18 Normal ve Anormal Manometre

19 Normal Manometre Sonuçları LES results Normals Resting pressure13 6-25 mmHg Percent relaxation 100 90-100% % Complete LES relaxations 10090-100 % % Partial LES relaxations 00 % - 10 % % Absent LES relaxations 00 % Esophageal motility results Average calculations for 5 swallow(s) [Wet swallow 5 ml] P1P2P3OrtalamaNormals Peak amplitude 73412145 30-160 mmHg % Peristaltic contractions100 % 80-100 % % Simultaneous contractions0 % 0-20 %

20 SİNERADYOGRAFİ

21 Preop Problemler End + Rad + PatBenign Striktür : 5 olgu –Preop balon dilatasyon & lap anti-reflü Manometre problemli: 5 olgu –3 Akalazya - 2 sine Lap Heller + Toupet –2 Dif. Ös. Spazmı ve 1 tirbuşon ösefagus - takip Sineradyografide aşırı kısa ösefagus: 1 olgu –A.B.D ‘ye yollandı End + Rad + Pat: Pilor stenozu: 2 olgu –Açık ülser cerrahisi + açık Toupet

22 Laparoskopik anti-reflü cerrahi Nissen319 (%83.5) Toupet58 (%15.2) Dor5 (%1.3) Laparoskopik kese17 Hemoroidektomi 1 Umblikal herni 3 Abdominoplasti 1 Preop 5 hasta dilate edildi 3 paraösefagal, 2 mixed herni

23 De Meester Tekniği Tek cerrah Mutlak Buji Mutlak Breves LIGASURE Çok kısa Nissen Manometre önemli

24 Hiatus tamiri Hiatus tamirinde greft 68 olgu (%18) Hiatus tamirinde ortalama 3 dikiş kullanıldı

25 Anti reflü cerrahide greft ? Nüks azalıyor mu ??

26 20 makale var 5 case report 7 retrospektif analiz 4 prospektif randomize çalışma 4 nonrandomize çalışma

27 Daha az nüks ! (Level A evidence yok) GIS içine erozyon mümkün ancak çok nadir ( 4 olgu 2 PTFE, 1 prolene, 1 dacron) –Zilberstein B, Diseases of the esophagus 18:166-169,2005 –Carlson MA, J Am col Surg 187:227-230,1998 –Schauer PR, Am J Surg 176:659-665,1998 –Johnson JM, Surg Endosc 20:362-366,2006

28 Toupet tercihi Toupet tercih edilen olgular –Ösefagus kontraksiyon basıncı daha düşük olan hastalar(motilite bozukluğu)

29 SONUÇLAR Ortalama ameliyat süresi65 dk (20-180) –Son 100 olguda 40 dk Nissen de buji % 97 Toupet de buji% 10 Açığa dönme0 İntraoperatif komplikasyon2 »Ösefagus perforasyonu »Karın duvarında hematom Hastanede kalış süresi1gün(1-4)

30 Erken dönem sonuçlar Hastaların %74’ünde postop sorun yok Erken Re-do 3 hasta Geçici disfaji/odinofaji% 17 –Kalıcı disfaji% 1 –DilatasyonTek hasta –Gaz-bloating% 10 –Hıçkırık% 4 –Diare% 1.6 –ÜSYE% 1 –Pulmoner emboliTek hasta Reflü semptomları11 hasta Uzun süreli disfaji4

31 GERD TEDAVİSİ Önlem-diyet-ilaç Endoskopik tedaviler (Deneysel) Laparoskopik cerrahi

32 Endoskopik Tedaviler Barrett’ lide KE 3 cm< hiatal hernide KE Ciddi eroziv ösefajitte KE Uzun dönem sonuçları ???? 3 yıllık takipte iyi sonuç % 60-70 “İYİ” sonuç alınanlarda asit reflü azlığı PH metrede gösterilemiyor Mortalitesiz değiller HALEN DENEYSEL VE CERRAHİYE ALTERNATİF DEĞİL

33 Reference Follow-up (months) Number Excellent/good results (%) Reflux Recurrence (%) Persistent dysphagia (%) Complications (%) Mortality (%) Dallemagne et al. 1996 [8]8 24503 95 12.23.50 Champault 1994 [25]25 4–10795 92 1.54.80.1 Hinder et al. 1994 [26]26 6–32198 97 14.55.90.5 Jamieson et al. 1994 [27]27 3–20155 1.314.8 9.60.6 Fuchs et al. 1997 [6]6 1–56221 92 1.81.4140 Perdikis et al. 1997 [28]28 0–362,453 3.45.55.80.2 Anvari and Allen 1998 [29]29 6–24381 3.22.17.90 Peters et al. 1998 [30]30 8–60100 95 2.17.44.20 Dallemagne et al. 1998 [31]31 16–44550 12.12.30 Zaninotto et al. 2000 [32]32 1–25513 8.50 14.7 laparoscopic Nissen fundoplication (non-randomized prospective studies)

34 Bir “guideline” Updated Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease TREATMENT GUIDELINE VI: SURGERY Antireflux surgery, performed by an experienced surgeon, is a maintenance option for the patient with well-documented GERD. Level of Evidence: II The American Journal of Gastroenterology January 2005 PRACTICE GUIDELINES

35 YORUM Artan deneyim ile seçilmiş olgularda, OLGUYA ÖZGÜ laparaskopik anti-reflü cerrahisi ile mükemmele yakın sonuç elde etmek mümkündür % 0 açığa dönme oranı ve % 0’ a yakın kalıcı morbidite oranları ile; doğru hasta seçimi ön koşul olmak üzere, olguya özgü lap anti-reflü girişim ile hastalara yeni bir yaşam sunmak olasıdır


"Laparoskopik Anti-reflü Cerrahi Olguya Özgü Yaklaşım Dr. Mehmet Ali Yerdel Dr. Neriman Şengül Dr. Emel Güler İstanbul Cerrahi Hastanesi Reflü Hastalığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları