Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLERİ TEKNOLOJİLER STRATEJİSİ. Teknoloji Bilim ve teknikteki ilerlemeler Önemli değişimlere neden olmaktadır. Toplumların sosyo-ekonomik yapılarında Uluslararası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLERİ TEKNOLOJİLER STRATEJİSİ. Teknoloji Bilim ve teknikteki ilerlemeler Önemli değişimlere neden olmaktadır. Toplumların sosyo-ekonomik yapılarında Uluslararası."— Sunum transkripti:

1 İLERİ TEKNOLOJİLER STRATEJİSİ

2 Teknoloji Bilim ve teknikteki ilerlemeler Önemli değişimlere neden olmaktadır. Toplumların sosyo-ekonomik yapılarında Uluslararası siyasi düzende

3 Teknolojinin önemini kavrayan ülkeler Gelişmiş ülke konumundadır Gerekli teknik atılımları gerçekleştiremeyen ülkeler -Ekonomik problemlerle mücadele etmekte -İleri teknolojilere odaklanan gelişmiş ülkelerin terk ettiği üretim sistemleriyle zaman kaybetmektedir.

4 19. YÜZYIL Buhar teknolojileri ve elektrik enerjisinin kullanımı Mal ve hizmet üretiminde muazzam gelişmeleri beraberinde getirmiş Uluslararası güç dengelerinde önemli rol oynamıştı. 20. YÜZYIL Enformasyon Devrimi ile Teknolojideki sıçramaların uluslararası ilişkiler üzerindeki tesirinin artık çok daha hızlı geliştiği görülmüştür.

5 Siyasi ve Ekonomik Faydalar Mikroelektronik Sistemler Bilgisayar Ve Telekomünikasyon Teknolojileri Nükleer Enerji Teknolojileri Teknolojinin aktörleri geliştirme ve dönüştürme sürecinin Yakın gelecekte daha hızlı ve çarpıcı bir şekilde gerçekleşeceği beklenmektedir.

6 NanoteknolojiBiyoteknoloji Hidrojen Teknolojileri Nükleer Enerji Teknolojileri Bu nedenle, stratejik önemi ve katma değeri yüksek ileri teknolojili ürünler ülkeler arası rekabette temel bağımsız değişken olmaya devam edecektir.

7 Nanoteknolojinin üretim teknolojilerinde sağladığı katma değer, mikroelektronik ve bilgisayar teknolojileri gibi miktroteknolojilerin sağladığı katma değerin yaklaşık 100 katıdır. Yüksek katma değere sahip oluşundan dolayı nanoteknoloji yakın gelecekte pazar yarışına dönüşecek Uluslararası ticari dengeler üzerinde belirleyici olmaya başlayacaktır. 2015’te %18 Pazar payı

8 SağlıkTarımGıda Tıpta, nanoparçacıkların ve nanotüplerin kullanılmaya başlanması nanobiyoteknoloji sahasının geleceğin tedavi yöntemlerine kaynaklık edeceğini göstermektedir.

9 SürdürülebilirÇevre DostuVerimli Bir Enerji Sistemi Petrol RafinerileriMetalürjiElektronik Dünyadaki fosil yakıt rezervlerinin azalmasıyla alternatif enerji kaynaklarına olan talebin artacağı ve gelecekte hidrojen enerjisinin yaygın biçimde kullanılacağı öngörülmektedir. Hidrojen teknolojileri Alanlarında Kullanılmaktadır.

10  Nükleer teknolojilerde üstünlüğü elinde bulunduran ülkeler bugün aynı zamanda dünyadaki en güçlü ülkeler durumundadır.  Türkiye gibi stratejik dengelerin çok hızlı değişebildiği bir bölgede bulunan bir ülke için nükleer teknolojiye sahip olmak zorunludur.  Nükleer enerji teknolojisinde ilerleme aynı zamanda Türkiye’nin sahip olduğu uranyum ve toryum kaynaklarını değerlendirebilmesini mümkün kılabilecektir.

11 Nanoteknoloji Biyoteknoloji Hidrojen Teknolojileri Nükleer Teknoloji Dört kilit teknolojide ilerleme hedefi devlet politikası olarak sürdürülmelidir.

12


"İLERİ TEKNOLOJİLER STRATEJİSİ. Teknoloji Bilim ve teknikteki ilerlemeler Önemli değişimlere neden olmaktadır. Toplumların sosyo-ekonomik yapılarında Uluslararası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları