Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Periyodik Tablo Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Periyodik Tablo Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır."— Sunum transkripti:

1 Periyodik Tablo Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır.

2 1828 Berzelius elementleri sembolize etmek için harfleri kullandı.
1829 Döbereiner bazı üçlü elementlerin benzer özellikleri olduğunu gördü Cl – Br - I, Ca – Sr - Ba 1864 Newlands bilinen elementleri atom ağırlıklarına göre sıralayınca, elementlerin özelliklerinin kendisinden önceki yada sonraki sekizinci elemente benzediğini tespit etti. 1869 Lothar Mayer ve Dmitri Mendeleyev birbirlerinden bağımsız olarak bilinen 60 kadar element içi periyodik tablo geliştirdiler. 1896 William Ramsay soy gazları keşfetti. 1913 Henry Moseley, X ışınlarını kullanarak elementlerin atom numaralarını belirlemiştir.

3 Mendeleyev Periyodik Tablosu
Elementlerin atom ağırlıkları ve tekrar eden benzer özelliklerine göre Periyodik Tablo yapmıştır. Henüz keşfedilmemiş elementler için tabloda boş yer bırakmış, bazı bilinmeyen elementlerin özelliklerini belirtmiştir.

4 Modern Periyodik Tablo
Elementler artan atom numaralarına göre tekrar eden özellikleri göz önüne alınarak sınıflandırılırlar. Periyot: yatay satırlar periyot adını alır. 7 periyot vardır. Grup: düşey kolonlar grup adını alır ve aynı gruptaki elementler benzer özellikler gösterir.

5

6 Aşağıdakilerden hangileri element ismidir?
Nobelyum Mendelevyum Lavrensiyum Dubniyum Aynştaynyum Kaliforniyum Amerikyum Polonyum Fransiyum Kripton Neptunyum

7 HCl’ in kaynama noktası: -84. 9oC ve HI’ün kaynama noktası: -35
HCl’ in kaynama noktası: -84.9oC ve HI’ün kaynama noktası: -35.4oC’dir. Buna göre HBr’in kaynama noktasını yaklaşık olarak tahmin ediniz? PH3’ün kaynama noktası: -87.4oC ve SbH3’ün kaynama noktası: -17.1oC’dir. Buna göre AsH3’ün kaynama noktasını tahmin ediniz?

8 Atom yarıçapı (büyüklüğü): atomun merkezi ile son yörüngesindeki elektron bulutları arasındaki uzaklık olarak düşünülmekle beraber, komşu iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı olarak tanımlanır Kovalent yarıçap -Metalik yarıçap -Van der waals yarıçapı iyonik yarıçap

9

10

11

12

13 Li, K, Na b) Se2-, Rb+, Br - c) O2-, F -, N 3-
Aşağıdaki iyonları beklediğiniz yarıçap artışına göre sıralayınız, sıranızı izah ediniz Li, K, Na b) Se2-, Rb+, Br - c) O2-, F -, N 3-

14 İyonlaşma enerjisi: gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron uzaklaştırmak için verilmesi gereken enerji, I= Rh x Zetkin2 / n2 Elektron ilgisi: gaz halinde nötral bir atomun bei elektron alması sırasında açığa çıkan enerji

15 Zetkin2 I = RH Zetkin = Z – S n2

16

17 Aşağıdakileri artan birinci iyonlaşma enerjilerine göre sıralayınız.
i) 14Si, 16S , 12Mg ii) 8O, 9F, 16S

18 Elektronegatiflik: bir atomun kimyasal bağda elektronları çekme yeteneği

19

20

21 Atomik kütle birimi a k b karbon 12 atomunun kütlesinin 1/12 si olarak kabul edilir ve rakamsal olarak 1,66054 x 10 ^ -24 gram a eşittir. Ortalama Atom kütlesi Bir elementin ortalama atom kütlesi elementin doğal izotoplarının atom kütlelerinin ağırlıklı ortalamasıdır. Ağırlıklı atom ortalaması her bir izotopun atom kütlesinin bağıl bolluğu ile çarpılıp toplanması ile bulunur. Karbonun doğal izotoplarının bulunma yüzdeleri % 12C (kütlesi 12 akb) ve 1.108% 13C (kütlesi akb) olduğuna göre C elementinin ortalama atom kütlesini hesaplayınız. ( )*(12 amu) + ( )*( amu) = amu

22 Soru: Magnezyum atomunun doğal izotoplarını doğada bulunma yüzdeleri ve kütleleri aşağıdaki gibidir. Mg un ortalama atom kütlesini hesaplayınız. 23,985 %78,99 24,986 %10,00 25,983 %11,01

23 Atom Ağırlığı Molekül Ağırlığı Formül ağırlığı
Bir elementin ortalama atom kütlesi atom ağırlığı olarak ta isimlendirilir. Moleküldeki atomların atom ağırlıkları toplamıdır. Bir bileşiğin formülündeki atomların atom ağırlıkları toplamıdır. Avagadro Sayısı 12g 12C atomunun içerdiği atom sayısıdır , NA = x 1023 Mol Kavramı 1 mol elemen/bileşik Avagadro sayısı kadar atom veya molekül içerir.

24 =(C un atomik kütlesi) + (4x Cl ün atomik
CCl4 ün molekül ağırlığını hesaplayınız (C : Cl : 35.45) =(C un atomik kütlesi) + (4x Cl ün atomik kütlesi) = x 35.45 =153.8

25 Bileşikler sembolize eder. Kimyasal formül;
bileşikte bulunan elementleri her bir elementin sayısını gösterir Basit formül Molekül formülü Yapısal Formül Bileşikteki atomların birbirine oranının en küçük değerde ifade eder. Bir moleküldeki atomların gerçek sayısını gösterir. Atomların birbirlerine nasıl bağlandığını gösterir

26 Moleküler Bileşiklerin Formüllerinin Yazılması
Bileşiğin Yüzde Bileşimini Kullanarak Yakma Analizleri

27 Yüzde Bileşim Bileşiğin 100gramında ki elementlerin gram miktarını gösterir.

28 Basit Formül Bulma Elementlerin Bileşik içinde verilen kütle oranları mol sayısına çevirilir Herbir elementin mol sayısı, bulunan mol sayıları içindeki en küçük mol sayısına bölünür Elde edilen rakamlar ile basit formül yazılır (rakamlar tam sayı olmalıdır, bunun için uygun katsayı ile carpma yapılır)

29 Soru: bir organik bileşiğin yapısında kütlece %40,00 Karbon, %6,66 hidrojen ve %53,34 oksijen vardır. Bileşiğin kaba formülü nedir?

30 Soru: 25gramında 6,64g K, 8,84g Cr ve 9,52g Oksijen içeren bileşiğin basit formülü nedir?

31 Basit formülden Molekül formülü Bulma
Eğer bir bileşiğin basit formülü ve bileşiğin mol ağırlığı biliniyorsa, molekül formülü bulunabilir. Basit formülün ağırlığı x katsayı = mol ağırlığı

32 Soru: laktik asit C-H-O atomlarından oluşur
Soru: laktik asit C-H-O atomlarından oluşur. Bir laktik asit örneği yapılan analiz sonucu 25,200gramı 10,085g C, 13,440g oksijen içerdiğine ve laktik asitin mol kütlesi 90,0g olduğuna göre laktik asidin molekül formülünü bulunuz.

33

34 Yakma Analizlerinden Molekül formülü Bulma

35 5gram etilalkol yakıldığında 9,55g CO2 ve 5,87g H2O oluşmaktadır
5gram etilalkol yakıldığında 9,55g CO2 ve 5,87g H2O oluşmaktadır. Etil alkolün basit formülü nedir?


"Periyodik Tablo Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları