Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUM ÖZELLİKLERİ Hastane yatak sayısı: 750 Personel Sayısı: 1229

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUM ÖZELLİKLERİ Hastane yatak sayısı: 750 Personel Sayısı: 1229"— Sunum transkripti:

1 ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ DENEYİMİ

2 KURUM ÖZELLİKLERİ Hastane yatak sayısı: 750 Personel Sayısı: 1229
194 Öğretim Üyesi 46 Araştırma Görevlisi Toplam 989 personel (542 kadrolu, 447 Temizlik Şirketi/Taşeron) 386 hemşire + ebe (225 kadrolu, 161 4/b)

3 Yasal Dayanaklar İş Kanununun (4857) işyeri sağlık birimi, işyeri hekimi ve hemşiresi bulundurmayı zorunlu tutan 81. ve ağır-tehlikeli işlerde çalışanlara yönelik sağlık raporunu tanımlayan 86. maddeleri, 2004 yılında onaylanan 155 ve 161 sayılı ILO Sözleşmeleri Sağlık işkolunun 5. ve en yüksek risk alanları arasında tanımlandığı ÇSGB Risk Grupları Tebliği (2005)

4 Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi Görevleri
Çalışanların sağlığı ile ilgili birimlerin oluşturulmasının desteklenmesi Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonlarını izlemek Sürveyans verilerini değerlendirmek ve sorunları saptayarak, üretilen çözüm önerilerini EKK’ne sunmak Personelin; Mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip etmek koruyucu tıbbi önerilerde bulunmak gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi programlarını düzenlemek ve uygulamak üzere EKK’ne teklifte bulunmak

5 Radyasyon Güvenliği Komitesinin Görevleri
Çalışanların sağlığı ile ilgili birimlerin oluşturulmasının desteklenmesi İyonlaştırıcı radyasyonla çalışan personelin tıbbi kontrollerinin yapılmasını sağlamak Mesleğe bağlı risklerini takip etmek ve koruyucu tıbbi önerilerde bulunmak

6 Akreditasyon gereklilikleri

7 Halk Sağlığı AD’dan 2 öğretim üyesinin, 06. 01
Halk Sağlığı AD’dan 2 öğretim üyesinin, tarih ve sayılı RG’de yayımlanan “Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Hakkında Yönetmelik”in 7. maddesi (7)inci bendi uyarınca Ocak-2009’da iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personelin işe giriş muayenesi ve periyodik muayenelerini yapmakla görevlendirilmesi,

8 Görevlendirme Hastanede çalışan sağlığı birimi için fırsat Başhekimlikle görüşmeler

9 Amaçlar 1. Çalışanların mesleki riskler yönünden izlemi (İşe giriş ve periyodik muayeneler) 2. Çalışma ortamının izlemi (Risk değerlendirme) 3. Kayıt 4. Eşgüdüm (Enfeksiyon Kontrol Kom. ve Radyasyon Güvenliği Komitesi) 5. Eğitim

10 Mediko-sosyal Bünyesinde, Üniversite Çalışanlarının sağlığına yönelik bir birim kurulmasına yönelik Başhekimliğin olumlu görüşüne karşın SUT’nde Halk Sağlığı Uzmanlarının reçete yazma- tetkik isteme yetkisizliği/ SGK ödemezliği sorunu nedeniyle askıda!

11 Çalışan Sağlığı Birimi şeklinde görev yapacak olan Halk Sağlığı AD
Çalışan Sağlığı Birimi şeklinde görev yapacak olan Halk Sağlığı AD. Polikliniğinin yapılandırılması

12 Başlayan Uygulamalar İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personelin periyodik muayeneleri yapılmaya başlandı. İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personelin sağlık riskleri ile ilgili bilgi düzeyini ölçmek üzere bir çalışma yürüyor. TÜTF Araştırma Görevlilerinin Sağlıklarına ve Çalıştıkları Ortamlardaki Risk Etmenlerine İlişkin Değerlendirmelerine ilişkin bir çalışma yürütüldü.

13 Başlayan Uygulamalar Hastanede çalışan personelin işkazaları deneyimlerini ve fiziksel risk etmenlerini belirlemek üzere bir anket çalışması planlandı ve uygulama izni alındı. Sağlık çalışanlarına yönelik Sağlık Çalışanlarının Sağlığı konulu küçük grup eğitimleri için Başhekimlikle anlaşma sağlandı. Çalışma ortamında bir risk analizinin yapılması planlandı.

14 SORUNLAR İş sağlığı hizmetlerinin yönetim politikası biçimine getirilmesi gereklidir. Bunun için öncelikle Çalışan sağlığı Biriminin kurum için yapılanmadaki yerinin açıkça belirlenmesi gereklidir. Çalışanlardan izlem amaçlı ve korumaya yönelik olarak istenen incelemelerin kurum bütçesinde yer alması gereklidir. Birimin inceleme girişleri için Çalışan Sağlığı Birimi’nin ya da Halk Sağlığı Polikliniğinin SUT’ta tanımlanması gerekir. Birimin hizmet işlemlerini girebilmesi için sistemdeki yerinin, yaptığı işlerin belirtilebilmesi için ICD-10 üzerinden uygun kodların ivedilikle tanımlanması gereklidir.

15 TEŞEKKÜRLER


"KURUM ÖZELLİKLERİ Hastane yatak sayısı: 750 Personel Sayısı: 1229" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları