Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özofagus Atrezisi Sonrası Yutma Fonksiyonu Numan DEMİR Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hacettepe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özofagus Atrezisi Sonrası Yutma Fonksiyonu Numan DEMİR Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hacettepe."— Sunum transkripti:

1 Özofagus Atrezisi Sonrası Yutma Fonksiyonu Numan DEMİR Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Yutma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2 Besinin ağza alınışından mideye geçişinde, her hangi bir evrede meydana gelen güçlüktür. Davranışsal, duyusal ve algısal parametreler de yutmayı etkiler. Logemann 1998 YUTMA GÜÇLÜĞÜ DEMİR N

3 Yutma Güçlüğünden Ne zaman Şüphelenmeliyiz? Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonları (3 ve üstü) Yutma esnasında öksürme, tıksırma Yutmayı başlatmada güçlük Kalıntı (ağız yada boğazda) Açıklanamayan kilo kaybı-kilo alamama. Sık kusma Nazal-oral (Reflü?) Beslenme alışkanlıklarında değişiklik Konuşma ve seste değişiklik Sürekli hasta olma hali DEMİR N

4 –Sürekli yada ara-sıra ateş? (24-48 saat içinde) – Hırıltı – Öğürme – Gözlerde sulanma – Nefesin kokması –Dudak ve yüzde ani renk değişikliği – Ağızda yemek biriktirme – Salya akıntısı –Çiğneme Bozukluğu –Anormal orofasyal aktivite DEMİR N Yutma Güçlüğünden Ne zaman Şüphelenmeliyiz?

5 REFLÜ VE MOTİLİTE PROBLEMLERİNİN BELİRTİLERİ Tıkanma ve boğulma hissi Öğürme ve kusma Beslenme esnasinda bol sıvı takviyesi Erken doyma (az miktarda besin alınımına rağmen) Oral faz ve beslenme süresinde uzama Beslenme esnasında burundan besin gelmesi Beslenme esnasında nefes alamama, kalp ritminde değişkenlik Ağız kokusu, acı su gelme Malnutrisyon, kaşektik görünüm.

6 Özofagus atrezisi Geç klinik semptomlar: – Yutma güçlüğü (1-5 yaş arası semptom oranı yüksek) – Anastomoz yeri ve cerrahinin kesin rolü açık değil fakat önemli olduğu varsayılıyor. – Vakaların %10-60’ında yutma güçlüğü görülüyor. – Hastaların büyük bir oranı beslenme esnasında besinle beraber yogun su takviyesi yapıyor. – Kusma ve benzer semptomlar genelde reflü ile ilişkili. – %25-75 vakada reflü görülüyor. – Olguların birçoğunda gögüs duvarı deformitesine rastlanıyor. (kürek kemiğinde kanatlaşma, ön gögüs duvar deformiteleri ve skolyoz) R. j. Rintala. Seminars in pediatric surgery 2009.

7 Özofagal anastomozun geç komplikasyonları – Özafagal darlık (%80’ e yakın vakada) – Trake-özafagal fistül (%8-10) tamir sonrası 2-18 ay arası Özofagus atrezisi

8 Özofagus hareketinin kaybolması (aperistalsizm) Basınç regulasyonun bozulması Özofagus alt uç kontraksiyonlarında bozulma Yutma güçlüğü 3 gruptada görülebilir. Reflü özellikle aperistaltik grupta görülür. Lemoine C, j pediatr gastroenterol nutr Özofagus atrezisi

9 Özofagal motilite bozukluğu: – Özofagus hareketindeki koordinasyon bozukluğu – Özofagusun alt uç hareketleri genelde hiptonik(hastaların %58-100’ünde distal basınç 30 mm’nin altında) – Aperistalsizm (tamir yeri altında ) – Reflü inseksi oldukça yüksek. Özofagus atrezisi

10 Klinik test bataryaları Yatakba ş ı de ğ erlendirme teknikleri Videofloroskopik de ğ erlendirme teknikleri- Modifiye Baryum Yutma Çalı ş ması Videoendoskopik yutma çalı ş maları (FEEST) Videomanaometrik incelemeler Ph-metre Sintigrafi Emg Ultrason Oskultasyon teknikleri vb. YUTMA BOZUKLUKLARI TANI VE DEĞERLENDİRME DEMİR N

11 Klinik Testler-Yatakbaşı Değerlendirmeler Solunum değerlendirmesi Kranial sinir değerlendirmesi Yutma refleksi ve diğer oral reflekslerin değerlendirmesi Yutma bozukluğu şiddetinin değerlendirilmesi Orofasyal kas kuvveti Oral Basınç değerlendirmesi Orafasyal duyu ve koordinasyon testleri Postür ve yeme alışkanlıkları Larinks hareketi Diyet Özel skalalar (SAFE, MASA vb.) Blue die test 3ml ve 100ml su yutma testi. Klinik ve yatak başı değerlendirmelerde güvenirlik yüzdesi labarotuvar testlerine Oranla oldukça düşüktür. Bu testlerde sessiz aspirasyonun belirlenmesi oldukça zordur. DEMİR N

12 DEMİR N

13 Videofloroskopik değerlendirme teknikleri- Modifiye Baryum Yutma Çalışması DEMİR N

14 Yutma Güçlüğü POSTÜR MANEVRA POSTÜR+MANEVRA KIVAMTAT İNCE SIVI SIVI NEKTAR BAL KURABİYE Normal Yutma DEMİR N

15 Kalıntı Penetrasyon Aspirasyon Sessiz aspirasyon (%40) Geri kaçı ş Logemann J Penetrasyon AspirasyonGeri kaçış Videofloroskopik değerlendirme teknikleri- Modifiye Baryum Yutma Çalışması Temel semptomlar DEMİR N

16 DEMİR N Krikofarengeal Bar Reflü & motilite problemi Motilite

17 Videoendoskopik yutma çalışmaları (FEEST) DEMİR N

18 Videomanometrik çalışmalar Avantajları: 1.Farklı noktalarda besin geçişi esnasında gerçekleşen basınç değişikliklerinin belirlenmesine olanak sağlar. 2.Tersiyer hareketler ve reflü hakkında bilgi verir. 3.VFS ile kombine kullanılabilir. Dezavantajları: 1.Yutma aspirasyon-penetrasyon- kalıntı hakkında bilgi vermez. 2.Klinik kullanımı az (Yutma bozukluklarında) DEMİR N

19 GI Motility online (May 2006) | doi: /gimo30 Özafagus manometri çalışmasının şematik reprezantasyonu

20 Ph-metre Avantajları: 1.Reflü ve ataklarının sıklığının belirlenmesini sağlar. 2.Asid dengesi hakkında bilgi verir. Dezavantajları: 1.Yutma fizyolojisi hakkında bilgi vermez. 2. Uzun sürer ve oldukça konforsuzdur. DEMİR N

21 Sintigrafi Avantajları: Yutma sonrası kalıntıyı belirleme aspirasyon ve diğer sendromları saptamada yol göstericidir. Dezavantajları: Klinik kullanımı çok yaygın değil. DEMİR N

22 Ultrasonografik değerlendirmeler Avantajları: 1.Yutma esnasında dil, hyoid altı kaslar ve larinks hareketinin ölçülmesine olanak sağlar. 2.Kolay uygulanabilir, ölçümler açısından güvenirliği yüksektir. 3. Radyasyon yoktur. Dezavantajları: 1.Yutmayı daha çok biomekanik açıdan değerlendirir. 2.Aspirasyon ve diğer bulguları belirlemek zordur. 3.Yutma esnasında prob dezavantajı nedeniyle yutmanın tüm evreleri izlenemez. DEMİR N

23 Emg DEMİR N

24 Servikal Oskültasyon DEMİR N

25 YUTMA BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİ 1.Basamak: Beslenme ş eklinin belirlenmesi 2. Basamak: Rehabilitasyonla ilgili objektif verilerin toplanması 3. Basamak : Yutma rehabilitasyonu DEMİR N

26 ORAL YOL? NG? PEG? Ne zamana kadar? DEMİR N

27 Oral Alıma Geçi ş Nasıl Planlanmalı? Hangi Diyetle? Miktar ne olmalı? Riskleri nelerdir? Komplikasyonlar nasıl önlenebilir? Tam oral alıma geçiş ne kadar sürmeli? DEMİR N

28 Oromotor Fonksiyon Terapisi Hyolarengeal mobilizasyon teknikleri Postüral kompansasyonlar Yutma manevraları Davranışsal stratejiler Termal taktil stimulasyon Kuvvetlendirme egzersizleri Elektirik stimulasyonu Ekspiratuar kas kuvvet eğitimi Besin yapı, miktar, tat ve viskozite ayarı Diğer.. Yutma Terapisi DEMİR N

29 Ekip Çalışması DEMİR N

30 Teşekkürler… DEMİR N


"Özofagus Atrezisi Sonrası Yutma Fonksiyonu Numan DEMİR Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hacettepe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları