Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SLIDE 1 Nicel Veri Analizi Yaşar Tonta H.Ü. BBY yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2008/bby208/

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SLIDE 1 Nicel Veri Analizi Yaşar Tonta H.Ü. BBY yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2008/bby208/"— Sunum transkripti:

1 SLIDE 1 Nicel Veri Analizi Yaşar Tonta H.Ü. BBY tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2008/bby208/

2 SLIDE 2 Bölüm 14: Nicel Veri Analizi Verilerin nicelleştirilmesi Tek değişkenli analiz Alt grup karşılaştırmaları İki değişkenli analiz Çok değişkenli analiz

3 SLIDE 3 Kod sınıfları geliştirme İki temel yaklaşım Araştırmanın amacından bir kodlama şeması çıkarma Verilerden kodlar yaratma

4 SLIDE 4 Kodlama Kitabı İnşa Etme Amaçları: Kodlama sürecinde kullanılan ana rehber Analiz sırasında veri dosyasındaki kodları yorumlama ve değişkenleri belirlemede rehber

5 SLIDE 5 Veri Girişi Veri giriş uzmanlarının SPSS ya da Excel tablolarına verileri girmesi Formların optik taranması Veri toplama sürecinin bir parçası

6 SLIDE 6 Nicel Analiz Tek değişkenli – en basiti, tek bir değişkene dayanarak bir vakayı tanımlama İki değişkenli – alt grup karşılaştırmaları, eş zamanlı olarak iki değişkene dayanarak bir vakayı tanımlama Çok değişkenli – iki ya da daha fazla değişkenin eş zamanlı olarak analizi

7 SLIDE 7 Tek değişkenli analiz Bir vakayı kendisini oluşturan özelliklerin dağılımına göre tanımlama Örnek: Cinsiyet – kadın sayısı, erkek sayısı.

8 SLIDE 8 Tek değişkenli verileri sunma Amaçlar: Kullanıcıya verilerle ilgili en ayrıntılı derecede bilgi ver Verileri yönetilebilir bir formda sun

9 SLIDE 9 Alt grup karşılaştırmaları Vakaların, deneklerin ya da yanıt verenlerin alt gruplarını tanımla. Örnekler Yanıt kategorilerini “birleştirme” “Bilmiyorum” seçeneğini işaretleyenleri yorumlama

10 SLIDE 10 İki değişkenli analiz Bir vakayı eş zamanlı olarak iki değişkene dayanarak tanımlama Örnek: –Cinsiyet –Kadın-erkek eşitliğine karşı tavırlar

11 SLIDE 11 İki değişkenli tablolar oluşturma Bağımsız değişkenin özelliklerine göre verileri grupla Her alt grubu bağımlı değişkenin özelliklerine dayanarak tanımla Tabloyu bağımlı değişkenin belli bir özelliğine dayanarak bağımsız değişken alt gruplarıyla karşılaştırarak oku

12 SLIDE 12 Çoklu analiz İkiden fazla değişkenin eş zamanlı olarak analizi İki değişken arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için kullanılabilir

13 SLIDE 13 Chapter 14 Quantitative Data Analysis Temel Kavramlar

14 SLIDE 14 Nicel analiz Olguları tanımlamak ve açıklamak için gözlem sonuçlarının sayısal gösterimi ve manipülasyonu

15 SLIDE 15 Kodlama kitabı Değişkenlerin yerlerini ve bu değişkenlerin özelliklerine atanan kodların listesini tanımlayan belge

16 SLIDE 16 Tek değişkenli analiz Bir vakayı tek değişkene dayanarak açıklama – kendisini oluşturan özelliklerin dağılımı Sıklık dağılımı Örneklemde bir değişkene ait çeşitli özelliklerin kaç kez gözlendiğini tanımlama

17 SLIDE 17 Ortalama Merkezi eğilim ölçüsü Aritmetik ortalama Değerlerin toplamının toplam gözlem sayısına bölümü

18 SLIDE 18 Mod En sık gözlenen özellik Ortanca Gözlenen özelliklerin sıralı dağılımındaki orta değer

19 SLIDE 19 Dağılım Merkezi bir değer etrafında değerlerin dağılımı Standart sapma Bir veri kümesindeki değişkenlik miktarının katsayısı

20 SLIDE 20 Sürekli değişken Küçük dilimler halinde sürekli artar Süreksiz değişken Ara adımlar olmadan bir kategoriden diğerine atlar

21 SLIDE 21 İki değişkenli analiz İki değişkenin eş zamanlı analizi. Değişkenler ve ampirik ilişkiler üzerine odaklanır Durum tabloları Bağımlı değişkenin değerleri bağımsız değişkenin durumuna göre değişir

22 SLIDE 22 Çoklu analiz İkiden fazla değişkenin eş zamanlı olarak analizi


"SLIDE 1 Nicel Veri Analizi Yaşar Tonta H.Ü. BBY yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2008/bby208/" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları