Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN PASCAL ile Programlamaya Giriş Şartlı ifadeler (If... Then... Else)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN PASCAL ile Programlamaya Giriş Şartlı ifadeler (If... Then... Else)"— Sunum transkripti:

1 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN PASCAL ile Programlamaya Giriş Şartlı ifadeler (If... Then... Else)

2 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN Tek şartımız varsa if (şart) then begin : end; if şartı gerçekleştiğinde aşağıdaki begin... end arasındaki işlemleri yapar, yoksa bir alt satıra geçer. Şartlı (koşullu) işlemler

3 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN Şart gerçekleşmiyorsa bir başka işlemi yapması için if... then... else yapısı kullanılır. if (şart) then begin : end <--burada “ ; ” kullanılmaz ! Else begin : end; Şartlı (koşullu) işlemler

4 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN IF.... THEN... yapısı İfade 1 İfade 2 Boolean ifadesi Doğru İfade 2 Basit Boolean ifadesi, ilişki gösteren işlemcilerin (relational operator) ( =,, =, ) doğru (true) veya yanlış (false) olmasıdır. İfade1 İfade2 i1 ve i2 i1 veya i2 Doğru doğru doğru doğru Doğru yanlış yanlış doğru Yanlış doğru yanlış doğru Yanlış yanlış yanlış yanlış Boolean ifadeler

5 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN Boolean yapısı Basit Boolean işlemciler (relational operator) ( =,, =, ) = < > <= >= ifade1ifade2 if a>n then writeln (‘pozitif’) else writeln (‘negatif’); if (ifade1) Boolean (ifade2) then işlemler else işlemler

6 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN If... Then yapısı Konu: İki sayı alacak, büyük olanı belirleyecek ve yazacak. Sayıları al Büyük olanı belirle Ve yaz Burada büyüğü belirlemede geçici sayıya aktarma kullanılabilir. Gecici=sayı1 Sayı1=sayı2 Sayı2=gecici Program ifthenkullanimi; uses crt; var say1,say2,gec: integer; begin writeln (‘İki sayı gir ve Enter'); read (say1,say2); if say1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/11/3063712/slides/slide_6.jpg", "name": "ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN If...", "description": "Then yapısı Konu: İki sayı alacak, büyük olanı belirleyecek ve yazacak. Sayıları al Büyük olanı belirle Ve yaz Burada büyüğü belirlemede geçici sayıya aktarma kullanılabilir. Gecici=sayı1 Sayı1=sayı2 Sayı2=gecici Program ifthenkullanimi; uses crt; var say1,say2,gec: integer; begin writeln (‘İki sayı gir ve Enter ); read (say1,say2); if say1

7 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN Program Pozitifnegatif; uses wincrt; var sayi:integer; begin writeln('Bir tamsayı giriniz :'); read (sayi); if sayi >=0 then write ('Sayınız pozititir.'); if sayi <0 then write ('Sayınız negatitir.'); end. IF.... THEN... yapısı Başla sayi Oku Pozitif yaz Son Sayi>=0 ? Evet Sayi<0 ? Negatif yaz

8 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN Program ifthenProgram1; Uses winCrt; Label 1; {goto komutunun gideceği etiket noktası} Var Sel: String; N1,N2, Sonuc : integer; YN : Char; {sadece tek harf alan değişken tipi} Begin 1: Clrscr ; Sonuc := 0; {her zaman integer/real değişkenleri sıfırla} GotoXy (4,3); Writeln ('1.Toplama'); GotoXy (4,4); Writeln ('2.Çıkarma'); GotoXy (4,5); Writeln ('3.Çıkış'); GotoXy (6,8); Write ('Seç : '); Sel := Readkey ; If... Then yapısı – 1 (ifthen3.pas) 1/3 İki “goto” var. Birisi label ile etiketlenen program noktasına gitmek, diğeri de kursörü ekranın istenen koordinatlarına götürmek. “readkey” bir tuşa basılıncaya kadar programın işleyişini bekletir, sonra basılan tuşa göre işlem yapar.

9 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN If Sel = '1' {eylem} then Begin {bir program başlıyor} ClrScr; Write ('İlk sayı : '); Readln (N1); Write ('İkinci sayı : '); Readln (N2); Sonuc := N1 + N2; Writeln ('Toplama: ',N1:8,' + ',N2:8,' = ',Sonuc:8); Write ('Devam etmek için bir tuşa bas...'); Readkey; Goto 1; {programın başına götürüyor} End; {if ile başlayan program sonu} If Sel = '2' then {2 basılmış ise alttaki program başlıyor} Begin ClrScr; Write ('İlk sayı : '); Readln (N1); If... Then yapısı - 2 2/3

10 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN Write ('İkinci sayı : '); Readln (N2); Sonuc := N1 - N2; Write ('Çıkarma : '); Writeln (N1:8,' - ',N2:8,' = ',Sonuc:8); Write ('Devam etmek için bir tuşa bas...'); Readkey; Goto 1; End; {if cümlesi kapatılıyor} If Sel = '3' then Begin ClrScr; Write ('Emin misin?(E/H)'); YN := Readkey; If YN = 'e' then Halt; {Programı durduruyor, sona gidiyor} If YN = 'h' then Goto 1; {geri başa gidiyor} End; End. If... Then yapısı 3/3 “Halt” programı durdurur ve işletim sistemine döner, “exit” o programdan çıkar ve ana programda devam eder.

11 program ifthenelse; uses wincrt; var p:integer; derece: char; begin write ('Puanı giriniz : ');readln (p); if p>=80 then derece:='A' else {79 veya altı } if p>=70 then derece:='B' else {69 veyaaltı } if p>=60 then derece:='C' else {59 veya altı} if p>=50 then derece:='D' else {49 veya altı} derece:='E'; writeln (p,' puanın harf karşılığı ',derece) end. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN If... Then... Else yapısı İfade 1 Şart1 Doğru İfade 4 Şart2 Şart3 Yanlış if Else if Else then İfade 2 Doğru İfade 3 Doğru then

12 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN Şart içinde şart kontrolleri de yapabiliriz. if i<10 then begin writeln('i, 10 dan küçük.'); if j>3 then writeln('j, 3 den büyük.'); end; Boolean ifadeleri kullanarak şartları çeşitlendirebiliriz. if (fiyat>=7000) and (yil>=3) then... Bazen daha karmaşık şartlar da yazılabilir: if ((i>3) and (j>4)) or (k>5) then If içinde if (nested if)

13 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN Çok uzun şartlar arasından seçim yapmak zorunda kalırsak, uzun uzun “if”li cümleler yazmak yerine case... of komutunu kullanırız. Case of if puan>=80 then derece:='A‘ else {79 veya altı } if puan>=70 then derece:='B' else {69 veyaaltı } if puan>=60 then derece:='C' else {59 veya altı} if puan>=50 then derece:='D' else {49 veya altı} derece:='E'; case puan of 80..100: grade:='A'; 70..79: grade:='B'; 60..69: grade:='C'; 50..59: grade:='D'; else grade:='E'; end;

14 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN Case of, if... then komutunun sadeleştirilmiş şeklidir. Orada sunulan seçeneklerin hepsinin dışında bir seçeneğe yöneltmek için “case... of... else” şekli de kullanılır. Case of Case... Of.. Seçenek 1 Seçenek 2 Seçenek 3 Seçenek n Seçenek x İşlem 1 İşlem 2 İşlem 3 İşlem n İşlem x.............................. Else

15 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN Program DaireAlanCevre; uses wincrt; const pi=3.14; var r,alan,cevre: real; begin write ('Dairenin yarıçapını giriniz : '); readln (r); alan:= pi*r*r; cevre:= 2*pi*r; writeln ('Dairenin alanı : ', alan:0:2); writeln ('Dairenin çevresi : ',cevre:0:2); end. Girdi-Çıktı (input-output) Read – Write (oku-yaz)

16 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN F=(9/5)c+32 formülünü kullanarak celcius (santigrad) sıcaklık derecesini Fahrenheit sıcaklık derecesine çeviren algoritma ve programı yazınız. Bir otomobilde harcanan benzin ve katedilen mesafe bilgileri hazır olduğunda, o ana kadar 100 km’de ortalama kaç litre benzin yaktığını, buna göre kalan benzin ile kaç km gidilebileceğini hesaplayan algoritma ve programı yazınız. Bilgisayarın kullanabileceği en büyük (maxint) sayıyı yazan program: Program enler; uses ctr; Begin writeln (‘Pascalda en büyük tamsayı : ‘,maxint); writeln (‘Pascalda en küçük tamsayı : ‘,-maxint);readln; end. Girdi-Çıktı (input-output) Read – Write (oku-yaz)


"ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Prof.Dr.Mustafa ERGÜN PASCAL ile Programlamaya Giriş Şartlı ifadeler (If... Then... Else)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları