Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi STERİLİZASYON, DEZENFEKSİYON VE KONTROLÜ Sunumu hazırlayan Doç. Dr. Sayın Şaban Esen’e teşekkür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi STERİLİZASYON, DEZENFEKSİYON VE KONTROLÜ Sunumu hazırlayan Doç. Dr. Sayın Şaban Esen’e teşekkür."— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi STERİLİZASYON, DEZENFEKSİYON VE KONTROLÜ Sunumu hazırlayan Doç. Dr. Sayın Şaban Esen’e teşekkür ederiz. Ondokuz Mayıs ÜTF Enfeksiyon Hast.ve Kli. Mik.AD. sabanes@omu.edu.tr

2 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sunum planı  Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği  Sterilizasyon yöntemleri  Sterilizasyonun kontrolü  Dezenfektanlar ve kategorileri  Dezenfeksiyon işleminin uygulanması ve kontrolü

3 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Hastanede Enfeksiyon Kontrolü El hijyeni Sterilizasyon Dezenfeksiyon Sürveyans-izolasyon önlemleri

4 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etkin Dezenfeksiyon/Sterilizasyon  Objelerin temizliği  Organik ve inorganik madde yükü  Mikrobiyal kontaminasyonun tipi ve yoğunluğu  Dezenfektanın/sterilizanın konsantrasyonu ve temas süresi  Tıbbi gerecin yapısı  Ortamın ısısı ve nem oranı  pH

5 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Dezenfeksiyon  Sterilizasyon: Cansız maddeler üzerinde bulunan mikroorganizmaların sporlar dahil öldürülmesidir  Dezenfeksiyon: Cansız maddeler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların yok edilmesidir. Bakteri sporları dezenfeksiyon düzeyine göre azalır  Dekontaminasyon:, Sağlık çalısanının, tıbbi alet ya da malzemeye herhangi bir koruyucu araç kullanmaksızın elle dokunması durumunda risk tasımaması anlamında kullanılan bir terimdir.

6 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Mikroorganizmalar ve dezenfektanlara duyarlılık Sterilizasyon+özel prosedür Sterilizasyon-Kimyasal sterilant Yüksek düzey dezenfektan Düşük düzey dezenfektan Spor Zarflı virüsler Vegetatif bakteriler Mycobacteria Zarfsız virüsler Fungus En az duyarlı En duyarlı Orta düzey dezenfektan Prion

7 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sterilizasyon-Dezenfeksiyon  EH Spaulding Tıbbi gereçleri kullanım alanı ve vücutla temasına göre üç kategoriye ayırdı  Kritik aletler:  Steril vücut boşluklarına, dokulara ve vasküler sisteme giren aletler (cerrahi aletler, kardiyak ve üriner kateterler, implantlar, vb.)  Yarı-Kritik aletler:  Mukoza veya bütünlüğü bozulmuş cilt ile teması olan aletler (endoskoplar, laringoskop bladeleri, ventilatör ve anestezi devreleri, vb.)  Kritik olmayan alet ve yüzeyler:  Bütünlüğü bozulmamış cilt ile temas (sürgüler, yerler, duvarlar, mobilyalar, tansiyon aleti, vb.) Spaulding EH. 1968

8 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Spaulding Sınıflaması-Sorunlar  Fazla basit  Kritik kategoride yer alan bazı aletlerin sterilizasyonu gerçekten gerekli mi?  Artroskoplar, laparoskoplar?  Üst endoskoplar:  Varis kanaması olan hastalara müdahale: Kritik? Yarı kritik?  Steril biyopsi forsepsleri

9 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kritik Objeler  Steril vücut boşluklarına ve vasküler sisteme giren objeler  Cerrahi aletler, implantlar, kardiyak kateter  Steril olmalıdır  Bakteri sporları dahil tüm mikroorganizmalar öldürülmelidir  Sterilizasyon teorik olarak kesin ve mutlak anlamlı olan bir işlemdir

10 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sterlite güvenlik düzeyi : SAL(Sterility Assurance Level)  Bu tanım sterilizasyon işleminin pratikte ölçülebilir, kontrol edilebilir olmasını sağlamıştır  Mikroorganizmaları 10 -6 düzeyinde azaltmaya yeterli sterilizasyon prosedürü koşuldur

11 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sterilizasyon  Buhar sterilizasyonu  Kuru ısı sterilizasyonu  Gaz sterilizasyonu  Etilen Oksit  Formaldehid  Gaz plazma  Ozon  Klorindioksit  Radyasyon  Sıvı kimyasallarla sterilizasyon

12 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Yetersiz sterilizasyon S.marcescens’e bağlı salgın Esel D et al. J Hosp Infection 2002;50:170-174.

13 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sterilizasyon Ünitesinde;  Bohçaların uygun boyutlarda olmadığı  Bowie-Dick testinin düzenli yapılmadığı  Biyolojik indikatörlerin kullanılmadığı  Nem kontrolünün yetersiz kaldığı  Ünitede Enfeksiyon Kontrolünden sorumlu bir uzmanın bulunmadığı Esel D et al. J Hosp Infection 2002;50:170-174.

14 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi OMU  Kirli bohçalar steril zannedilip KVC operasyonlarında kullanıldı  Sebep: kirli temiz malzeme aynı kapıdan girip çıkıyor  Kayıtlar düzenli değil

15 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

16

17  Kem alet ile kemalat olmaz Anonim

18 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi MSÜ’de kirli materyal kirli alandan temiz, steril alana doğru olmalıdır K Aydın’ın izni ile

19 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi MSÜ-Kirli Alan K Aydın’ın izni ile

20 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi MSÜ-Temiz Alan K Aydın’ın izni ile

21 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi MSÜ-Sterilizatörler K Aydın’ın izni ile

22 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Buhar sterilizasyonu  Avantajları  Toksik değildir  Siklusların kontrolü ve monitörizasyonu basittir  Hızlı bakterisidal etki elde edilir  Pahalı değildir  Organik/inorganik maddeden az etkilenir  Medikal paketlere, lümenlere iyi penetre olur  Dezavantajları  Isıya duyarlı malzemelere uygulanamaz  Yanık ve kaza riski vardır

23 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Flaş programla sterilizasyon  132 o C de 3 dak. paketlenemeyen malzemenin sterilizasyonu  Steril edilen cihazlar derhal kullanılmalıdır  Lümenli cihazlar, ortopedik implanlar, vidalar kesinlikle bu yöntemle steril edilmemelidir  Sterlize edilecek alet dekontaminasyonu, eksternal kontaminasyon, sterilizasyonun mekanik, kimyasal ve biyolojik kontrolü yapılmalıdır

24 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etilen oksit Sterilizasyonu Avantajları  Isıya ve neme hassas malzeme ve aletler, sentetik, fiberoptik ve PVC malzemeler steril edilir.  Uygulanması ve takibi kolaydır.  Medikal aletlerin çoğunluğu ile uyumludur.  Lümenli aletlerin sterilizasyonu için uygundur.  Lümen uzunluk ve çap sınırlaması yoktur.

25 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etilenoksit Sterilizasyonu Dezavantajları  Sterilizasyon ve havalandırma süresi uzundur  Sıvılar steril edilemez  Kazan hacmi küçüktür  Paketleme materyali olarak kumaş kullanılamaz  Çevre, hasta ve sağlık çalışanları için güvenlik  Yanıcı ve patlayıcı bir gazdır  Toksik artık bırakabilir  1. sınıf Kanserojen  Buhar sterilizasyon yöntemine göre pahalıdır

26 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Hidrojen Peroksit Gaz Plazma  Avantajları  Isıya ve neme duyarlı malzemeler için etkin bir yöntem  Koroziv etkisi yok, toksik kalıntı bırakmıyor  Hızlı sterilizasyon  Personel için güvenli  Çevre için güvenli (su ve oksijen açığa çıkıyor)  Kurulumu (elektrik prizi) ve kullanımı kolay  Tüm parametreler bir mikroprosesöre kaydediliyor  Parametrelerden biri standart değerin dışında ise otomatik iptal

27 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Hidrojen Peroksit Gaz Plazma  Dezavantajları  Kumaş, selüloz içeren malzemelerin, sıvıların ve tozların sterilizasyonu için uygun değil  Özel paket malzemesi gerekli  Pahalı  Endoskopik aletlerde etkili mi?  Lümen çapı > 3 mm, uzunluğu < 40cm olan metal lümenli aletler için FDA onaylı

28 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sterrad®, gaz plazma teknolojisinin kullanıldığı ilk ürün Avrupa’da 1990, ABD’de 1993 yılından beri kullanımda Sterrad 50 Sterrad 100 Sterrad 100S Sterrad 200 Sterrad NX

29 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etkinliği  Ortamda bulunan organik maddelerden etkilenmez  pH ve ısı değişikliklerinden çok etkilenir  15 o C ve pH 7’de patojenleri yok edebilmesi için gerekli konsantrasyon 35 o C ve pH 7’dekinden 5 kat fazladır  Yan ürünleri çevreye zarar vermez  Dar lümenli endoskoplarda bile güvenle kullanılabilir  Bakır, bronz, galvanize demir gibi metallerde korozyon yapabilir

30 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Perasetik asit kullanan otomatik endoskop reprosesörleri  Steris System 1 (sterilizasyon)  % 0.2 PAA, 50 o C, 12 dk maruziyet süresi, toplam süre 25-30 dk  Kimyasal indikatörle monitörizasyon  Soluscope 3CC-PAA ( Y. D. dezenfeksiyon) %0.07 PAA, 45 o C, 5 dk maruziyet süresi, toplam süre 15-22 dk

31 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

32 Sterilizasyonun kontrolü

33 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sterilizasyonun Monitörizasyonu  Fiziksel-Mekanik  Kimyasal  Biyolojik

34 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Fiziksel-Mekanik kontrol yöntemleri  Program döngüsü çizelge kaydedicileri- bilgisayar çıktıları  Sıcaklık ve basınç ölçme cihazları  Termometre  Nem ölçerler  sterilizasyon haznesinin koşulları hakkında bilgi verirler.  Cihazın bakım ve kalibrasyonları düzenli olarak yapılmalıdır.

35 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Buhar otoklavları  Kaçak (Leak) testi:  Vakum kaçaklarını gösterir  Bowie-& Dick testi:  Vakumun etkinliğini ve doymuş buhar kalitesini gösterir  Her gün cihaz boşken ve sterilizasyon işlemine başlamadan önce uygulanmalıdır (EN 285)

36 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kimyasal kontrol  Reaksiyon, önemli parametrelerin bir yada daha fazlasının etkisiyle gerçekleşir  Sonuçlar hemen belli olur  Ancak sterilite hakkında kesin bilgi vermez

37 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Buhar ve EO sterilizasyonu: kritik değişkenler Buhar Sterilizasyonu  Doymuş buhar  Zaman  Sıcaklık+Basınç EO Sterilizayonu  Gaz yoğunluğu  Rölatif nem  Zaman  Sıcaklık

38 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Monitörizasyon İndikatör çeşitlerinin ISO ve EN’e göre sınıflandırılmaları (kimyasal) ISO 11140 -1 İndikatör Sınıfları  Klas 1  Klas 2  Klas 3  Klas 4  Klas 5  Klas 6 EN 867 Standardına Göre Sınıflandırma  Klas A  Klas B  Klas C  Klas D

39 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi ISO 11140 - 1 İndikatör Sınıfları  Klas 1: İşlem İndikatörleri  Klas 2: Spesifik testlerde kullanılan indikatörler  Klas 3: Tek parametreli indikatörler  Klas 4: Çok parametreli indikatörler  Klas 5: Entegratörler  Klas 6: Emulasyon indikatörleri

40 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kimyasal indikatör kullanımı  İşleme girmiş ve girmemiş paketlerin birbirinden ayrılabilmesi için mutlaka her paket üzerinde işlem indikatörü kullanılmalıdır  Her sterilizasyon çevriminde her bir paket içi ISO sınıf 4, 5 veya 6 indikatör ile kontrol edilmelidir  Bu indikatörler değerlendirildikten sonra sterilizasyon kayıt formları üzerine yapıştırılarak saklanmalıdır

41 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Biyolojik kontrol  Sterilizasyon hatalarını erken dönemde yakalar  Sterilizasyon hakkında direkt bilgi alınabilir  İşlemin biyolojik ölümü gerçekleştirmede yeterli olup olmadığını gösterir

42 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Biyolojik İndikatörler

43 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Biyolojik İndikatörlerin inkübe edilmesi sonuçların alınması  48 saatte sonuç alınabilir  Ayrıca, florasan ışıma yöntemi ile  Flaş sterilizasyonunda 1 saat  Buhar sterilizasyonda 3 saat  Etilen Oksit sterilizasyonda 4 saat  Biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilebilmektedir

44 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Biyolojik indikatörler  Bacillus atrophaeus (B.subtilis)  Kuru ısı, EO  Geobacillus stearothermophilus  Buhar, H 2 O 2, Formaldehit  Bacillus pumilus  Gama, kobalt

45 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Biyolojik indikatör kullanımı Basınçlı buhar sterilizasyonunda  Her otoklav haftada en az bir kez  İmplant steril edilecek olan her çevrimde  Otoklavlara bakım, onarım, kalibrasyon yapıldıktan sonraki ilk çalıştırmada Etilen oksit sterilizasyonunda  Her çevrimde Hidrojen peroksit gaz plazma  Her kullanım gününde bir kez

46 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

47

48 DEZENFEKSİYON

49 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Dezenfeksiyon  Isı ile dezenfeksiyon (pastörizasyon)  Sıvıların ısıtılması  Kaynatma: ≥ 5 dakika  > 70 0 C 30 dakika  Kimyasal ajanlarla dezenfeksiyon

50 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Dezenfektanlar Yüksek düzey dezenfeksiyon 2 Düşük düzey dezenfeksiyon 4 Orta düzey dezenfeksiyon 3 3 Kimyasal sterilizasyon 3 1

51 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Dezenfektanlar Yüksek düzey dezenfeksiyon 2 Düşük düzey dezenfeksiyon 4 Orta düzey dezenfeksiyon 3 3 Kimyasal sterilizasyon 3 1

52 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kimyasal sterilizasyon Kimyasal sterilansüreısı Glutaraldehit (% > 2.0)10 saat20-25°C Hidrojen peroksit-HP (% 7.5)5 saat20-25°C Perasetik asit-PA (% 0.2)12 dk50-56°C HP (1.0%) + PA (% 0.08)8 saat20°C HP (7.5%) + PA (% 0.23)180 dk20° C HP (8.3%) + PA (% 7)5 saat25°C Glut (% 1.12) + Phenol/phenate (%1.93) 12 saat25°C Glut (% 3.4) + Isopropanol (% 26)10 saat- 20° C FDA, September, 2006

53 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Laparoskop-artroskop-sistoskop  Steril boşluğa girdiklerinden steril olmalıdır  Yüksek düzey dezenfeksiyon ile steril işlemler arasında infeksiyon açısından fark yoktur  İnfeksiyon gelişen vakalarda önerilen dezenfeksiyon sürelerine uyulmadığı görülür  Dezenfeksiyon sonrası steril su ile durulama yapılmalıdır

54 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi  4 Hastada P.aeruginosa’nın etken olduğu salgın tespit ediliyor  Biyopsi forsepsinin yeterince temizlenmediği  Steril edilmediği, yüksek düzey dezenfekte edildiği saptanmış  Dezenfeksiyon sonrası da musluk suyu ile durulama yapılmış

55 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Dezenfektanlar Yüksek düzey dezenfeksiyon 2 Düşük düzey dezenfeksiyon 4 Orta düzey dezenfeksiyon 3 3 Kimyasal sterilizasyon 3 1

56 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Yarı kritik gereçler  Flexible Endoskoplar  Laringoskoplar  Endotrakheal tüpler  Anestezi ekipmanı  Solunum sirkülasyon ekipmanı  Nasal ve vajinal spekulum ve vajinal problar  Nebulizer kapları, bazı oftalmik araçlar  Kulak sırınga hortumu  Termometreler  Hidroterapi tankları

57 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Yüksek Düzey Dezenfektanlar “yarı kritik gereçler” GermisitKonsantrasyon Gluteraldehit% > 2.0 Orto-fitalaldehit (OPA)% 0.55 Hidrojen peroksit*% 7.5 Hidrojen peroksit + perasetik asit*%1.0 / % 0.08 Hidrojen peroksit + perasetik asit *% 7.5 / % 0.23 Hipoklorit (serbest klorin)*650-675 ppm Gluteraldehit + fenol/fenat**% 1.21 / % 1.93 Glukoprotamin% 1.5 *kozmetik ve fonksiyonel hasar yapabilir;**etkinlik doğrulanmamıştır

58 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi From Ruthala ENDOSKOP KANALLARI

59 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Endoskoplar  Isıya duyarlı olanlar steril olmalı veya yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanmalı  Fleksible endoskoplar girdikleri kaviteye göre bakteri ile kontamine olurlar (10 5 -10 10 cfu/mL)  Temizlemek bakteri yükünü 4-6 log azaltır  HIV kontamine endoskoplardan virüsün temizlik ile tamamen uzaklaştırıldığı gösterilmiştir

60 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi ENDOSKOP DEZENFEKSİYONU  TEMİZLİK- su ile mekanik olarak ve enzimatik/ deterjan ile temizlik  YDD/STERİLİZASYON- dezenfektana daldırılmalı, tüm yüzeyle teması sağlanmalı  YDD/sterilant tüm kanallardan geçirilmeli, en az 12 d  DURULAMA-endoskop ve tüm kanallar steril/filte edilmiş/ musluk suyu ile durulanır, ardından alkol ile muamele edilir  KURULAMA- basınçlı hava ile kanallar ve endoskop kurulanır  SAKLAMA-kontaminasyonu engelleycek şekilde saklanmaldır

61 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi  418 BAL örneğinden 117’sinde Enterobacteriaceae üyesi bakteri üremesi tespit ediliyor  Temizleme, dezenfeksiyon, kurulama prosedürleri tamamen uygun  Sorun gevşemiş olan biyopsi kanalının girişi  Herzaman prosedürler değil ekipman da sorun olabilir  Ekipman kontrol edilmelidir

62 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi www.olympusamerica.com

63 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Endokaviter problar  Transözefagial ekokardiyografi, vaginal/rektal problar  Rehberler yüksek düzey dezenfesiyona ilave olarak her hastada prob kaplayıcı veya kondom önermektedir  Kondomlar perforasyon açısından prob kaplayıclara göre daha güvenlidir  kaçak; % 1.7 kondom, % 8.3 kaplayıcı

64 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Gluteraldehit Avantajları  Metaller üzerinde korozyon yapmaz  Organik materyal varlığında etkili  Birçok madde ile uyumlu  Sterlizasyon için 10 saat gerekli Dezavantajları  Mukoza ve cilt üzerine çok irritan  Sulandırıldıktan sonra raf yarı ömrü kısa (formülasyon durumuna göre 14-30 gün)  Pahalı  Tekrar kullanılan solüsyonlarda konsantrasyonu monitörize edilmelidir  Kullanım öncesine aktivasyon, kullanım sonrası da inaktivasyon gereklidir

65 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Orto-fitalaldehit (OPA) Etki mekanizması  Hızlı etkili yüksek düzey dezenfektandır  % 0.55 oranında 1,2 benzendikarboksialdehit içerir  Alkile edici bir maddedir  Asit ve alkali ortamda etkinliği devam eder (pH 3-9)  Aktivasyon gerekli değildir

66 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etki spektrumu  Gluteraldehite göre mikobakterisidal aktivitesi hem daha erken başlar hem de daha fazladır (6 dk’da 6 log 10 ’luk düşüş)  Gluteraldehide dirençli mikobakterilere bile etkilidir  % 0.5’lik OPA sporisidal değildir, pH artırılırsa sporisidal etki görülür

67 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etkinliği  Sadece YDD için FDA onayı vardır  Yüksek düzey dezenfeksiyon için 20 o C’de 12 dk temas süresi yeterlidir  Otomatik reprosesörlerde kullanılabilir  Materyal uyumu iyidir  Sulandırdıktan sonra maksimum 14 gün etkinliğini korur

68 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Zararlı etkileri  Yutulursa sindirim sisteminde irritasyon  Temas ettiği proteinleri ve deriyi griye boyar  Göze temasta kaşınma, sulanma ve kızarıklık  Uzun süreli ya da tekrarlayan deri temasında temas dermatiti  Solunum sisteminde irritasyon  Pahalıdır

69 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Minimum Etkili Kimyasal Sterilan Konsantrasyonu  Kullanılım sırasında kimyasal sterilan- dezenfektan seyrelmesi meydana gelir  MEC takibi için test bantları kullanılmalıdır  Gluteraldehit takibi için %1,5 test bantları  Test bantları kullanım ömründen sonra kullanılmamalıdır (Test bantlarının açıldığı tarihi not edin).  Test sıklığı, çözeltilerin hangi sıklıkta kullanıldığına bağlıdır (Günlük kullanım, en az her gün test edin).  Sonuçları kaydedilmelidir

70 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

71

72

73 Yarı Kritik  CDC, 1985: Su ve sabunla yıkanmalı, 5-10 dakika aşağıdaki solüsyonlardan birinde bekletilmeli:  5 000 ppm klor  % 3 hidrojen peroksit  % 70 etil alkol  % 70 izopropil alkol  CDC, 2006 (In press): Nemli olarak temizlenmeli, aşağıdakilerden biri ile dezenfekte edilmeli  5-10 dakika 5 000 ppm klorin veya 70 % etil alkol

74 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Dezenfektanlar Yüksek düzey dezenfeksiyon 2 Düşük düzey dezenfeksiyon 4 Orta düzey dezenfeksiyon 3 3 Kimyasal sterilizasyon 3 1

75 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kritik olmayan gereçler  Steteskoplar  Tansiyon aleti manseti  Kulak spekulumu  Diyalizat ile temas halindeki hemodiyaliz yüzeyleri  Yatak çarsafı,  EKG elektrotları,  Küvezler  Sürgüler  Yemek kapları

76 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

77

78 Kritik olmayan gereçler için düşük düzey dezenfeksiyon GermisitKonsantrasyon Etil veya izopropil alkol% 70-90 Klorin 100ppm(1:500 dilüsyon) FenolikUD İyodoforUD Kuaterner amonyumUD UD= Üretici firma önerilerine uyulmalıdır Temas süresi > 1 dak

79 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

80

81

82 Klor ÜrünKullanımDilüsyonKlorin miktarı Çamaşır suyu (% 5 sodyum hipoklorit 50 000 ppm) Kan dökülmesi 1 ölçek ÇS 9 ölçek su % 0.5 5000 ppm Yüzey temizliği 1 ölçek ÇS 50 ölçek su % 0.1 1000 ppm Gıda yüzeyleri 1 ölçek ÇS 200 ölçek su % 0.025 200 ppm Alet temizliği (prion) 1 ölçek ÇS 1 ölçek su Dilüe etmeden % 2.5 20 000 ppm % 5- 50 000 ppm

83 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kontaminasyon için riskler  Eğitimsiz personel tarafından hazırlanması  Uygunsuz kaplara yerkleştirme  Önerilenden daha uzun süre kullanılması Danchaivijitr S, J Med Assoc Thai. 2005

84 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kontaminasyonun engellenmesi  Taşıyıcı kaplar kullanım sonrası güvenli olarak temizlenip yeniden kullanılmalıdır  Steril bir solüsyon açıldıktan sonra artık steril olarak kabul edilmemelidir  Son kullanım tarihi her ürün üzerinde olmalı ve dikkatle takip edilmelidir

85 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Genel kurallar  Dezenfektan doğru sulandırımlarda en iyi çalışırlar. Üretici firma önerilerini dikkate alın  Dilüe edildikten sonra hızla inaktive olurlar. Çoğu aynı gün içinde kullanılmalıdır.  Daime temiz ve ayı bir kap içinde temiz su ile karıştırılmalıdır  Personel koruyucu ekipman daima ve uygun olarak kullanılmalıdır

86 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Öneriler  Her ünite için dezenfektan değil  Her seviye için hastane genelinde dezenfektan alınmalıdır  Hizmet içi eğitimler verilmelidir  Uygun ortamlar sağlanmalıdır  Yapılan her işlem mutlaka kayıt altına alınmalıdır

87 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Önemli noktalar  Kritik veya yarı kritik gereçlerin dezenfeksiyonunda asla düşük düzey dezenfektanları kullanmayınız  Yüksek düzey dezenfektanları çevre temizliği veya kritik olmayan gereçlerin dezenfeksiyonunda kullanmayınız  Önerilen konsantrasyonlarda ve önerilen temas süresinde kullanınız  Çok yüksek konsantrasyondaki dezenfektan bazen mikrobisidal olmayıp kullanıcı için toksik olabilir  Herzaman güvenlik önlemlerini alınız

88 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Çözüm: Takım çalışması !!!


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi STERİLİZASYON, DEZENFEKSİYON VE KONTROLÜ Sunumu hazırlayan Doç. Dr. Sayın Şaban Esen’e teşekkür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları