Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9.Sınıf Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi 4.Ünite Etik Kavramlar ve Etik İlkeler SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARI İLE İLGİLİ SUÇ TANIMLARI ( 14-18 / 04 / 2014 ) ( 14-18.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9.Sınıf Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi 4.Ünite Etik Kavramlar ve Etik İlkeler SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARI İLE İLGİLİ SUÇ TANIMLARI ( 14-18 / 04 / 2014 ) ( 14-18."— Sunum transkripti:

1 9.Sınıf Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi 4.Ünite Etik Kavramlar ve Etik İlkeler SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARI İLE İLGİLİ SUÇ TANIMLARI ( 14-18 / 04 / 2014 ) ( 14-18 / 04 / 2014 )

2 SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARI ( çalışanlar ) ile İLGİLİ ile İLGİLİ SUÇ TANIMLARI SUÇ TANIMLARI 2

3 ..MALPRAKTİS ( tıbbi yanlış uygulama,tıbbi hata) ; son 30 yılda tüm dünyada tartışılan..etik,..hukuki,..tıbbi,..eğitimsel,..yönetimsel yönleriyle, çok boyutlu bir konudur. 3

4 MALPRAKTİS;..sağlık çalışanlarının sebeb olduğu,..hastanın hayatı ve sağlık durumunu tehdit eden,..sağlık çalışanlarının hatalı uygulamaları,..bilgi-beceri-özen eksiklikleri,..ihmalleri sonucu gelişen İSTENMEYEN OLAYLARDIR! 4

5 TIBBİ HATALARIN OLUŞUM NEDENLERİ 1.)Dikkatsizlik : 1.)Dikkatsizlik : Tıbbi girişim sırasında yapılmaması gerekeni yapmak. örnek; örnek;...oksijen yerine karbondioksit vermek,..kan grubu kontrolü yapılmadan kan transfüzyonu yapmak,..solunum yoluyla verilmesi gereken bir ilacı damar yoluyla ( IV ) vermek gibi… 5

6 2.)Tedbirsizlik : 2.)Tedbirsizlik : Önlenebilir bir tehlikeyi önlemede ;..yetersiz kalmak, geç kalmak,..unutmak Örn;..allerjisi olan bir ilacı uygulamak,..allerji testinde, gerekli ilaçları ve ekipmanı hazır bulundurmamak 6

7 3.)Meslekte Acemilik-Yetersizlik :..meslek esaslarını bilmemek,..temel beceriden yoksun olmak örn;..hatalı ilaç girişiminde bulunmak,..yanlış entübasyon, …damar yolunda olduğunu kontrol etmeden ilacı vermek gibi.. 7

8 4.)Özen Eksikliği : 4.)Özen Eksikliği : Evrensel tıp değerlerinini uygulamamak. örn; örn;..kanamalı,..yüksek ateşli,..post-op,..hipovolemik şok vb.durumu olan hastayı bekletmek,izlem gereken hastayı izlememek. 8

9 5.)İhmal : 5.)İhmal : Gereken önlemleri almamak örn;..hasta taşınması sırasında gereken önlemleri almayıp,hastayı düşürmek,..zemin kayganken,uyarı levhası koydurmamak, vb. gibi…. 9

10 6.)Emir ve Yönetmeliklere Uymamak :..kanun,.. tüzük,..yönetmelik,..yetkili mülki amirin emirlerine uymamak. örn;..acil hastaya bakmamak,..bilimsel tedavi dışında bir tedavi uygulamak,..işkenceye göz yummak gibi… 10

11 7.)Kasıtlı Suç : Kişinin eyleminin sonuçlarını bilerek ve planlayarak davranışta bulunması...Bilerek, isteyerek bir suç işlemek. 11

12 8.)Taksirli Suç :..burada kasıt yoktur ama,..işi eksik yapma,..özen göstermeme,..aldırmaz bir tutumla görevi geciktirme. Bu durum yasa karşısında SUÇTUR. 12

13 Hemşirelik Mesleği ile İlgili Tıbbi Hataların Sınıflandırılması Tıbbi Hataların Sınıflandırılması a.)Hekim istemine veya varolan protokola uyulmaması, b.)İlaçlarla ilgili hatalar,yanlış veya uygun olmayan malzeme kullanılması, c.)Bakım standartlarını uygulama / izleme yetersizliği 13

14 d.)Yabancı cisim unutulması, e.)İzlem ve iletişim yetersizliği, f.)Kayıt tutma yetersizliği, g.)Değerlendirme yetersizliği, h.)Nöbet teslim kurallarına uyulmaması, i.)Hasta güvenliği ve koruyuculuğu ile ilgili girişimlerin yetersizliği vb. şeklinde sıralanabilir. 14

15 Tıbbi Hataların Olumsuz Sonuçları..Toplumun sağlık çalışanlarına güveni azalır,..Hatayı yapanın da hastanın da ruhsal travma yaşamasına sebeb olur,..Ülke bütçesinde önemli zararlara sebeb olur,..Hataya maruz kalanların,yaklaşık % 65 ‘inin hastanede yatış süresi uzar. 15

16 ÖZETLE ; Sağlık Mesleği Mensupları ile İlgili Suç Tanımları 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nda sağlık mesleği mensupları ile ilgili yeni suç tanımı yapılmıştır. 16

17 Bu Suçlar ; o Suçu bildirmemek veya gecikmektir. Durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. o Çocuğun soy bağının değiştirilmesi o Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç uygulanması ve satılması 17

18 o Yasaların izni dışında çocuk düşürtmek o Kısırlaştırma Sağlık Mesleği Mensubu Olmanın Ceza Arttırıcı Sebeb Olarak Kabul Edildiği Suçlar o Uyuşturucu madde imal ve ticareti o Uyuşturucu madde kullanımının kolaylaştırılması o Çocuğun cinsel istismarı o Sahte resmi belge düzenlenmesi 18

19 BİLDİRİMİ ZORUNLU DURUMLAR o Ölüm o Her türlü ateşli silah ve patlayıcı madde ile oluşmuş yaralanmalar o Her türlü kesici, kesici-delici, kesici-ezici alet yaralanmaları o Trafik kazaları o Düşmeler o Darp olguları 19

20 o İlaç,boğucu gaz vb.ile oluşmuş zehirlenmeler o Yanıklar o İş kazaları o Elektrik ve yıldırım çarpmaları o İntihar girişimleri o Kötü muamele şüphesi, iddiası ve ihtimali bulunan vakalar o Cinsel saldırı,kadına yönelik şiddet ve aile-içi şiddet vakaları 20

21 o Travma sonucu düşük ve erken doğum vakası o Tıbbi uygulama hatası ş şüphesi,iddiası,ihtimali olan vakalar o İnsan üzerinde kanuna aykırı bilimsel deney yapmak gibi durumlar 21

22 HAZIRLAYAN HARİKA ATA 22


"9.Sınıf Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi 4.Ünite Etik Kavramlar ve Etik İlkeler SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARI İLE İLGİLİ SUÇ TANIMLARI ( 14-18 / 04 / 2014 ) ( 14-18." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları