Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ODALARIMIZ TARAFINDAN YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNULACAK, YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İLE EĞİTİM, TEORİK VE PRATİK KURS PROGRAMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ODALARIMIZ TARAFINDAN YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNULACAK, YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İLE EĞİTİM, TEORİK VE PRATİK KURS PROGRAMLARI."— Sunum transkripti:

1 ODALARIMIZ TARAFINDAN YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNULACAK, YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İLE EĞİTİM, TEORİK VE PRATİK KURS PROGRAMLARI

2 Faaliyet raporu, Oda üyelerini, mevcut ve potansiyel Paydaşları bilgilendirmek ve etkilemek için dönemlik olarak hazırlanan bir dokümandır. Kapsadığı döneme ilişkin faaliyetler hakkında paydaşları bilgilendirmek ve etkilemek açısından büyük önem arz eder. 2 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

3 GENEL İLKE VE ESASLAR Sorumluluk ilkesi Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi Açıklık ilkesi Tam açıklama ilkesi Tutarlılık ilkesi Görev dönemini kapsama ilkesi 3 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

4 GENEL İLKE VE ESASLAR Sorumluluk ilkesi: Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. 4 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

5 GENEL İLKE VE ESASLAR Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi: Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru ve güvenilir olması zorunludur. 5 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

6 GENEL İLKE VE ESASLAR Açıklık ilkesi: Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır. Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır. 6 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

7 GENEL İLKE VE ESASLAR Tam açıklama ilkesi: Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir. Odanın faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez. 7 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

8 GENEL İLKE VE ESASLAR Tutarlılık ilkesi: Faaliyet raporları dönemler itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanmalıdır. 8 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

9 GENEL İLKE VE ESASLAR Görev dönemini kapsama ilkesi: Faaliyet raporları, görev döneminin faaliyetlerini ve sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanmalıdır. 9 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

10 Faaliyet raporunda; -Odanın fiziki yapısında meydana gelen değişikliklerden bahsedilmeli.(alınan veya yaptırılan bina, kurulan laboratuar, derslik, tadilat gibi) 10 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

11 Faaliyet raporunda; -Örgüt yapısından bahsedilmeli. (kurullarda meydana gelen değişiklikler, üye sayısında meydana gelen değişiklikler, üyelerin demografik yapısı (cinsiyet, yaş gibi) çalışan sayısı ve meydana gelen değişiklikler gibi.) 11 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

12 Faaliyet raporunda; - Sunulan hizmetlerden bahsedilmeli. (eğitimler, fuar, sergi ve yarışmalar, denetimler, üyelerin çalışma hayatını kolaylaştıran ve renklendiren etkinlikler) 12 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

13 Faaliyet raporunda; - Bilgi ve teknolojiye yapılan yatırımlardan bahsedilmeli. Bilginin inanılmaz bir hızda yayıldığı 21. yüzyılda, iletişim olanaklarını doğru kullanan odalar üyelerine etkin ve verimli hizmet sunabilmektedir. 13 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

14 Faaliyet raporunda; -Bitmiş ve devam etmekte olan projelerden bahsedilmeli. Odanın kendisinin yürüttüğü, katılımcısı olduğu Avrupa Birliği, kalkınma ajansı vs. projeler.kalkınma ajansı vs.projeler. http://www.istka.org.tr/istka-destekleri/acik-destek-programlari Adresinden programların detaylarına ulaşabilirsiniz. 14 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

15 Faaliyet raporunda; - Tanıtım ile ilgili yapılan faaliyetlerden bahsedilmeli. (Yerel, ulusal, uluslararası düzeyde ve Web ortamında yapılanlar.) 15 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

16 Faaliyet raporları hazırlanırken iki yol izlenir. Yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda, -Faaliyetler ayırım yapılmaksızın kronolojik sırayla (tarih sırasına göre) veya, - Yukarıda belirtilen başlıklar altında toplanarak bölümler halinde de Genel Kurula sunulabilir. 16 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

17 “Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları” başlığı altına yazılacaklar; Bilgi çağının yaşandığı, teknolojik gelişme ve buluşların baş döndürücü hızla arttığı günümüzde üyelerimizin ve birlikte çalıştığı çırak, kalfa ve ustalarının bu gelişmelere ayak uydurmalarını sağlamak, meslek erbabımızın niteliklerini geliştirmek için aşağıda belirtilen konularda Odamız tarafından yapılacak planlamayla eğitim, seminer, konferans ve kurslar düzenlenecektir. Eğitim- Öğretime ve yenilenmeye önem veren odamızın çalışmaları yeni dönemde de artarak devam edecektir. 17 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

18 Yapılacak Çalışmalar: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ilişkin yükümlülükler hakkında bilgilendirmeler. Hijyen Yönetmeliğine ilişkin yükümlülükler hakkında bilgilendirmeler. Mesleki yenilenme ve güncel kalma. Etkili iletişim kurma. Belgelendirme öncesi kursları. Yeni yayımlanacak yasal değişikliklerle ilgili bilgilendirme. 3308 Sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” uygulamaları ile ilgili bilgilendirmeler. 5362 sayılı “Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu” uygulamaları ile ilgili bilgilendirmeler. Yabancı Dil eğitimleri. 18 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

19 NOT: Yukarıda belirtilen konulara, Odanızın ihtiyacına göre ekleme ve çıkartmalar yapabilirsiniz. 19 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

20 TEŞEKKÜRLER 20 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP


"ODALARIMIZ TARAFINDAN YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNULACAK, YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İLE EĞİTİM, TEORİK VE PRATİK KURS PROGRAMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları