Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AFETLERDE HABERLEŞME Erhan ERBAŞ TA2DJ Leonardo RAGNO TA1FR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AFETLERDE HABERLEŞME Erhan ERBAŞ TA2DJ Leonardo RAGNO TA1FR"— Sunum transkripti:

1 AFETLERDE HABERLEŞME Erhan ERBAŞ TA2DJ Leonardo RAGNO TA1FR
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU AFETLERDE HABERLEŞME Erhan ERBAŞ TA2DJ Leonardo RAGNO TA1FR

2 BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU
AMAÇ Afet ve olağanüstü durumlarda haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi için gereken yol ve yöntemlerin belirlenmesi ve uygulanması

3 BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU
TANIM Afet ve olağanüstü durumlarda mevcut kurulu sistemler ve bunların çalışmaması durumunda kurulacak sistemlerle bilgi akışının sağlanmasına afet ve acil durum haberleşmesi denir..

4 BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU
KARŞILAŞILAN DURUM Genel telefon şebekesi çökmüştür veya aşırı kullanım sonucu bloke olmuştur, Elektrik şebekesi devre dışıdır, Bünyesinde telsiz haberleşme altyapısı bulunan resmi binaların zarar görmesi ile beraber haber merkezleri kullanılmaz hale gelmiştir, Panik havası mevcuttur, Meydana gelen olayın insanlarda yarattığı şok etkisi mevcuttur, Öncelik; gerek kendi, gerekse yakınlarının hayatını kurtarma veya güvenlik altına almadadır.

5 BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU
KARŞILAŞILAN DURUM Kurum veya kuruluşların gerek kendi içlerinde, gerekse birbirleri arasındaki iletişimleri kopmuştur, Ortamda sağlıklı bir bilgi akışı yoktur, bilgi eksikliği ve kirliliği mevcuttur, Bölgeye yerel olmayan kamu kurum veya kuruluşları, askeri birlikler, emniyet güçleri, arama kurtarma grupları intikal etmiştir, Farklı birimler arasında teknik yönden haberleşme sağlanamamaktadır.

6 ÇÖZÜM Bir afet durumunda, kablo, direk, bina ve benzeri elemanların
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU ÇÖZÜM Bir afet durumunda, kablo, direk, bina ve benzeri elemanların kullanıldığı sistemlerin kaybı olasıdır. Bu durumda hiç bir bağlantı ihtiyacı olmayan telsiz sistemleri ile haberleşme zinciri oluşturmak en uygun çözüm olmaktadır.

7 MERKEZ ve SAHA İÇİN HABERLEŞME YÖNTEMLERİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU  MERKEZ ve SAHA İÇİN HABERLEŞME YÖNTEMLERİ Telli Haberleşme Yöntemleri İki terminal arasında kablo bağlantısı Telefon Faks Teleks Fiber optik vb. Internet GSM (baz istasyon/santral) Telsiz Haberleşme Yöntemleri İki terminal arasında kablo bağı yok Analog Telsiz Sistemleri Dijital Telsiz Sistemleri Uydu Haberleşme sistemleri

8 MERKEZ ve SAHA İÇİN HABERLEŞME YÖNTEMLERİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU  MERKEZ ve SAHA İÇİN HABERLEŞME YÖNTEMLERİ Hem kamu kurumları hem de STK‘lar operasyon alanı ile merkezleri arasında veri, ses, görüntü ve benzeri bilgileri aktarma kabiliyetine sahiptir, Ayrıca amatör telsizciler uluslararası istasyonlarla görüşme yapabilirler, Tüm bu birimler kendi içlerinde değişik yöntemlerle haberleşebilirler, Ancak önemli olan bir afet veya olağanüstü durumda birimler arası haberleşmeyi sağlayabilmektir.

9 MERKEZ ve SAHA İÇİN HABERLEŞME YÖNTEMLERİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU  MERKEZ ve SAHA İÇİN HABERLEŞME YÖNTEMLERİ Afet veya olağanüstü durumlarda yakın, orta ve uzun mesafe haberleşme tekniklerinin kullanılması gerekebilir; Yakın, yerel ve bölgesel mesafe için VHF-UHF haberleşmesi, Orta ve uzun mesafe için Low VHF ve HF-SSB haberleşmesi, Dolayısı ile amaca uygun haberleşme ve frekans çeşidinin seçilmesi gerekir, Kullanılacak olan frekanslar resmi otorite tarafından (BTK) yasal izin ile verilir.

10 MERKEZ ve SAHA İÇİN HABERLEŞME YÖNTEMLERİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU  MERKEZ ve SAHA İÇİN HABERLEŞME YÖNTEMLERİ PMR (lisanssız, kullanım ücreti yok, mesafe kısıtlı, STK’lar için uygun) VHF-UHF Kamu Kurum Sistemleri (her kurumun kendi mevzuatında belirtilen özel kurallar ve ulusal düzenleyici olan BTK tarafından frekans tahsisi) VHF-UHF Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTH) (aylık ve yıllık kullanım tahsisli, ücretli, ulusal düzenleyici olan BTK tarafından frekans tahsisi) VHF-UHF Amatör Telsiz Servisi (Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sınav sonucu lisansı verilen, ücretsiz, frekansları uluslararası otoriteler olan ITU ve IARU tarafından belirlenir ve tüm dünyada geçerli)

11 MERKEZ ve SAHA İÇİN HABERLEŞME YÖNTEMLERİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU  MERKEZ ve SAHA İÇİN HABERLEŞME YÖNTEMLERİ HF-SSB Kamu Kurum Sistemleri (kısa dalga bandı, her kurumun kendi mevzuatında belirtilen özel kurallar, ulusal düzenleyici olan BTK tarafından frekans tahsisi) HF-SSB Amatör Telsiz Servisi (kısa dalga bandı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sınav sonucu lisansı verilen, ücretsiz, frekansları uluslararası otoriteler olan ITU ve IARU tarafından belirlenir ve tüm dünyada geçerli)

12 MERKEZ HABERLEŞME BİRİMLERİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU MERKEZ HABERLEŞME BİRİMLERİ KAMU AFAD (İl Afet Yönetim Merkezleri) AKOM SAKOM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KIZILAY (MAFOM) ARAMA KURTARMA DERNEKLERİ AMATÖR TELSİZ DERNEKLERİ

13 MERKEZ HABERLEŞME BİRİMLERİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU MERKEZ HABERLEŞME BİRİMLERİ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü veya AKOM benzeri merkezlerde altyapının tüm birimlerle haberleşebilecek kapasitede olması gerekmektedir.

14 MERKEZ HABERLEŞME BİRİMLERİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU MERKEZ HABERLEŞME BİRİMLERİ Merkez içerisinde kendine ait bir alanda, Haberleşme gizliliği göz önüne alınarak, Yetkisiz personel ve kişilerin erişimi olmayacak bir konumda, Görece sessiz bir noktada olmalıdır. PERSONEL Haberleşme ile ilgilenecek kuruluş personeli daha önceden belirlenmiş, Kullanılan santral, faks, modem, router ve telsiz cihazları gibi malzeme hakkında bilgili, Bir arıza anında profesyonel destek gelene kadar alternatif üretebilecek bilgi birikimi ve mesleki deneyime sahip olmalıdır.

15 MERKEZ HABERLEŞME BİRİMLERİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU MERKEZ HABERLEŞME BİRİMLERİ AMAÇ Afet ya da olağanüstü durumda Merkezin kendi kendine yetebilmesi ve kritik süreçlerde hiç bir zaman haberleşmenin kesintiye uğramamasıdır.

16 OPERASYON (SAHA) HABERLEŞME BİRİMLERİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU OPERASYON (SAHA) HABERLEŞME BİRİMLERİ KAMU Mobil Komuta Araçları Mobil Haberleşme Araçları Valilik, AFAD, UMKE GSM Mobil Baz İstasyonları STK Amatör Telsiz Mobil İstasyonları

17 OPERASYON (SAHA) HABERLEŞME BİRİMLERİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU OPERASYON (SAHA) HABERLEŞME BİRİMLERİ Uç noktalarda ve zor koşullarda görev yapacağından hem araç hem ekipmanları bu şartlarda çalışabilecek şekilde seçilmeli, Personeli, kullanılacak mekanik ve elektronik ekipmanı çok iyi bilen, zor koşullara alışkın olmalı, Teknik destek olanağı olamayacağı için cihazların bakımını ve sınırlı tamirlerini yapabilecek, anten ve telsiz kurulumu gibi konuları yerinde çözebilecek, gerektiğinde destek gelene dek alternatif üretebilecek bilgi birikimine sahip olmalı, Burada amaç; birimin afet ya da olağanüstü durumda kendi kendine yetebilmesi ve kritik süreçlerde hiç bir zaman merkez ile haberleşmesinin kesintiye uğramamasıdır.

18 OPERASYON EKİPLERİNİN HABERLEŞMESİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU OPERASYON EKİPLERİNİN HABERLEŞMESİ Birinci hedef çalışma yapılan alan içerisinde birimin en etkin olarak kendi içinde iletişimi sağlamasıdır. İşaretle ya da birbirine bağırıp, seslenerek iç haberleşmeyi sağlamak imkan dahilinde olsa bile gerek etkin gerekse güvenli iletişim için kabul edilebilir yöntemler değildir. Birimde görev alanların birbirlerine cep telefonu ile ulaşması “sükunet” zamanında kabul edilebilir olsa bile sahada gerek pratikliği (çökmüş altyapı/yabancı ülkede çalışma gibi nedenler) gerekse maliyeti yönünden uygulanamaz. Bu nedenle sahada birim içi haberleşme için tercih edilebilecek yöntem telsiz haberleşmesidir.  

19 OPERASYON EKİPLERİNİN HABERLEŞMESİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU OPERASYON EKİPLERİNİN HABERLEŞMESİ Burada birimin çalışma yaptığı alan göz önüne alınarak tercih yapılabilir. Ufak bir alanda, dağıtım – beslenme merkezi, sahra hastahanesi vb. gibi hizmet yürüten bir STK operasyonel birimi iç haberleşmede PMR tipi el telsizleri ile etkin bir iletişim sağlayabilir. Bu alt yapıda frekans tahsisi, ruhsat, telsiz ehliyeti vb. hukuki zorunluluklar yoktur ve maliyet sadece satın alınacak telsizlerin demirbaş bedeli ve kullanılan pillerin maliyetidir.

20 OPERASYON EKİPLERİNİN HABERLEŞMESİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU OPERASYON EKİPLERİNİN HABERLEŞMESİ Operasyonel birimin çalışmaları esnasında daha uzak mesafeler arası iletişim kurulması gerekecek ise; Merkez kamp ve arama kurtarma faaliyet alanları, sağlık merkezi ve lojistik merkezleri gibi.. Merkeze bir adet sabit VHF ya da UHF telsiz sistemi, Uç birimlerde el telsizleri veya eğer araç kullanılıyorsa, Uç birimlerde sabit tutulacak birer araç içine konuşlandırılmış telsizler kullanılabilir.

21 OPERASYON EKİPLERİNİN HABERLEŞMESİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU OPERASYON EKİPLERİNİN HABERLEŞMESİ Röle ve benzeri yardımcı aktarma sistemlerinin çalışmadığı durumda simpleks telsizler ile iletişim zinciri kurulması Haberleşme ile ilgili personelin mutlaka eğitilmesi Eğitim ve tatbikat Eğitimli personel, uygun ve bakımlı telsiz-batarya, doğru konum belirleme, kısa ve öz mesaj

22 OPERASYON EKİPLERİNİN HABERLEŞMESİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU OPERASYON EKİPLERİNİN HABERLEŞMESİ Operasyon ekiplerindeki amatör telsizciler kendi frekanslarından görüşürler. Haberleşme gizliliği olmadığından sakıncalı olabilir. İyi eğitimli ve tecrübeli bir amatör telsizci bilgi ve becerisi ile haberleşmeyi devam ettirebilir. Yurt dışı operasyonlarda yerel otorite ile koordinasyon sağlanmalı. Gidilecek ülkenin kanun ve mevzuatı ile sistem uyumu incelenmeli. Uydu telefonlarının avantajı kurulum kolaylığı taşınabilirliği, dezavantajı yüksek maliyet ve kapsama alanı darlığı.

23 OPERASYON EKİPLERİNİN HABERLEŞMESİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU OPERASYON EKİPLERİNİN HABERLEŞMESİ Uydu telefonu kapsama alanları Uydu sistemi ve HF-SSB (Kızılay)

24 OPERASYON EKİPLERİNİN HABERLEŞMESİ
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU OPERASYON EKİPLERİNİN HABERLEŞMESİ Merkez birim ile haberleşmenin sağlanmasında bir diğer yöntem HF-SSB haberleşmedir. Sahada anten ve telsizlerin kurulumu konusunda deneyimli personel ihtiyacı doğurması, operasyonel birimin konuşlanacağı noktanın her zaman haberleşme biriminin ihtiyaçlarına cevap verememesi, atmosferik ve meteorolojik şartlar nedeniyle her zaman karşılıklı görüşmenin sağlanamaması gibi dezavantajlar olmasına karşın işletim masraflarının yok denecek derecede düşük olması avantajdır.

25 HABERLEŞMENİN DEVAMLILIĞI İÇİN..
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU HABERLEŞMENİN DEVAMLILIĞI İÇİN.. Merkez birimlerde haberleşmenin devamlılığı için uygun ekipman, teknik destek, uygun mekan, eğitilmiş personel, tatbikat. Telefon, faks, teleks, GSM, VHF-UHF-HF/SSB telsiz sistemleri, fiber optik sistemler, internet, mikrodalga link vs... Operasyon birimlerinin sahada haberleşmesinin devamlılığı için uygun ekipman, uygun araç, doğru konum seçimi, eğitilmiş personel, tatbikat. İlk müdahalede VHF-UHF-HF/SSB telsiz sistemleri, mobil GSM, uydu sistemleri. Olay yerinde kalma süresine göre ikinci etapta sabit telefon, faks, teleks, GSM, fiber optik sistemler, internet, mikrodalga link vs. sistemlerin alt yapılarının tesis edilmesi...

26 TEŞEKKÜR EDERİZ... Erhan ERBAŞ TA2DJ Leonardo RAGNO TA1FR
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AFET 2014 KONGRESİ HABERLEŞME KURSU TEŞEKKÜR EDERİZ... Erhan ERBAŞ TA2DJ Leonardo RAGNO TA1FR © TCSWAT 2014


"AFETLERDE HABERLEŞME Erhan ERBAŞ TA2DJ Leonardo RAGNO TA1FR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları