Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı
DOĞRU REÇETE YAZIMI ve REÇETELEMEDE KAYNAKLAR Dr. Faruk ERDEN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

2 REÇETE (1) * Reçete, hekimin imzasını taşıyan ve hekime hukuksal
sorumluluk yükleyen resmi bir belgedir.

3 REÇETE (2) * Reçetenin resmiliği, hastanın sosyal güvenlik
kurumlarından güvence taşımasıyla ilişkili değildir.

4 REÇETE (3) * Sosyal güvencesi olmayan hastaya
yazılan reçete de resmi bir belgedir ama hasta cepten öder. * Reçetenin resmi bir belge olması hekimliğin aynı zamanda bir kamu görevi olmasıyla da ilgilidir.

5 REÇETE (4) - Yetki her zaman beraberinde . Reçeteyle ilgili olarak
* Türkiye Cumhuriyeti’nde reçete yazma yetkisi yalnızca tıp, veteriner ve diş hekimlerine verilmiştir. - Yetki her zaman beraberinde bir sorumluluğu da getirir / yükler. . Reçeteyle ilgili olarak yaşanabilecek sorunlar hekimin ‘ihmal’ ve ‘kusuru’ olarak değerlendirilir.

6 REÇETE (5) * Hastaya yazılmış ve verilmiş olsa da
reçetenin muhatabı eczacıdır. - Reçetenin yapılmasından (hazırlanmasından) eczacı sorumludur. . Reçetenin yapılmasındaki hatalar hekime ait olmakla birlikte reçetedeki hatalardan kısmen eczacı da sorumludur. (Denetim işlevi ve görevi)

7 REÇETE (6) * Reçeteden birincil derecede hekim
sorumlu olsa da; reçetedeki yanlışları saptayamamak, yanlış ilaç vermek, yanlış bilgilendirme eczacının kusurudur. - Hekim ve eczacının ihmal ve kusuru için özel yasalar olmadığı için genel yargı hükümleri dikkate alınır. . Meslek örgütlerinin ‘özdenetimi’

8 REÇETE (7) - Kanıta dayalı tıp uygulanacak tedavinin;
Reçete yazarken; ‘Kanıta dayalı tıp’ yaklaşımıyla ‘Neden bu ilacı?’ ya da ‘Neden değil?’ sorularına yanıtlar aranır. - Kanıta dayalı tıp uygulanacak tedavinin; otomatize biçimde değil, hastayla ve hastalıkla ilgili verilerin çok dikkatli belirlenmesini ve planlanmasını gerektirir. Kısaca hastalık yoktur; hasta vardır!

9 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (1)
* Boş kağıttan reçete olabilir! - Yeter ki tıp ve eczacılık mensuplarının aralarında kurdukları geleneksel usullere uygun olsun... - Yeter ki hekimin adı-soyadı ve imzası bulunsun... Dr. Lokman Hekimoğlu Dip. No: 90 04A 078 İMZA

10 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (2)
1) Reçetenin yazıldığı tarih... * Reçete yinelenebilir mi, yinelenemez mi? - Yinelenebilirse süresi tartışmalıdır. . En çok 3 ay boyunca yinelenmesine izin verilmelidir. * Tarih bulunması yinelenme tartışmasının dışında ‘belge’ olarak kullanılma yönünden de önem taşır.

11 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (3)
2) Reçetede hekime ait bilgiler... * Adı, soyadı, diploma tescil numarası, uzmanlık alanı reçetede yer almalıdır. * Çalıştığı kurum, adres (özellikle muayenehaneler için), telefon numaraları reçeteye yazılmalıdır. - Hekimin imzası (ya da kaşesi) reçetede mutlaka bulunmalıdır.

12 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (4)
2) Reçetede hekime ait bilgiler... * Bu bilgiler, yalnızca hastanın değil gereğinde eczacının da iletişim kurması için son derece gereklidir.

13 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (5)
3) Reçetede hastaya ait bilgiler... * Adı, soyadı, cinsiyeti, yaşı, tanısı, adresi, telefonu yazılmalıdır. - Cinsiyet ve yaşın yazılması, reçete yazılırken ve/veya tedavi sırasında ortaya çıkabilecek olası sorunlar ya da karışıklıklar konusunda uyarıcı olabilir.

14 3) Reçetede hastaya ait bilgiler...
REÇETENİN BÖLÜMLERİ (6) 3) Reçetede hastaya ait bilgiler... * Bu bilgiler etikete de aynen aktarılmalıdır.

15 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (7)
4) Simge (Süperskripsiyon)... * ‘R’, ‘Rx’ (R/ ) veya ‘Rp’ simgeleri kullanılmaktadır. - Latince “Kabul ediniz” anlamına gelen “recipe”den (İngilizce receive) gelmektedir. . Geleneksel bir simge olmaktan öte bir anlamı yoktur.

16 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (8)
4) Simge (Süperskripsiyon)... * Mısır’da ‘hekimlik tanrısı’ olan Ra ile ilişkili olan Horus’un gözünden köken aldığı ifade edilmektedir.

17 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (9)
5) Önerilen ilacın adı (İnskripsiyon)... * Reçetenin esas kısmıdır. - Müstahzar, majistral ya da ofisinal ilaç olsa da adı mutlaka reçetede yer almalıdır. Getamisin Göz / Kulak Damlası Biboratlı Su Penisilin Solüsyonu

18 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (10)
5) Önerilen ilacın adı (İnskripsiyon)... * Müstahzar (hazır) ilaç ... - Fabrikalarda, standart bir formüle göre hazırlanarak, özel ambalajlar içinde eczanelerde satışa sunulan ilaçlardır.

19 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (11)
5) Önerilen ilacın adı... * Majistral ilaç...

20 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (12)
5) Önerilen ilacın adı... * Ofisinal ilaç...

21 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (13)
5) Önerilen ilacın adı... * Reçeteye “jenerik” ya da “ticari” isim yazılabilir. - ‘Jenerik isim’ Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen genel addır. . Gentamisin - ‘Ticari isim’ (müstahzar ismi) ise üretici firma tarafından verilen addır. . Genta®, Garamisin®, Getamisin®

22 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (14)
6) Önerilen ilaçla ilgili ek bilgiler (Subskripsiyon)... * Bir ilacın farklı ambalajları olabilir. - “16’lık kutu” veya “30’luk kutu” gibi - “50 ml’lik şişe” veya “100 ml’lik şişe” * Tedavi süresi, kullanılması gereken bir kezlik doz ya da günlük toplam doz hesaplanarak yeterli en uygun ve en az artık bırakacak ambalaj belirlenip reçeteye yazılmalıdır.

23 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (15)
Önerilen ilaçla ilgili ek bilgiler... * İlacın tedavi süresince kullanılması gereken miktarı belirtilirken; - “16 tabletlik 1 kutu” veya “30 tabletlik 2 kutu” gibi ifade edilebilir. - “50 mililitrelik 2 şişe” veya “100 mililitrelik 1 şişe” yazılabilir. - “Taneyle ilaç uygulaması” geçerliyse “12 tablet” veya “60 tablet” diye belirtilebilir.

24 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (16)
Önerilen ilaçla ilgili ek bilgiler... * İlacın tedavi süresince kullanılması gereken miktarı belirtilirken;

25 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (17)
Önerilen ilaçla ilgili ek bilgiler... * İlacın tedavi süresince kullanılması gereken miktarı belirtilirken;

26 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (18)
Önerilen ilaçla ilgili ek bilgiler... * İlacın tedavi süresince kullanılması gereken miktarı belirtilirken; - “D” (Fransızca ‘Donne’, İngilizce ‘Dispense’, Türkçe ‘Ver’ anlamında...) - “B” (Fransızca ‘Boite’, İngilizce ‘Kutu’ anlamında...) - Verilecek miktar Romen rakamıyla belirtilse bile yazıyla da eklenmelidir.

27 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (19)
7) Önerilen ilacın kullanım tarifi (İnstrüksiyon)... * İlacın nasıl kullanılacağı ayrıntılarıyla anlatılmalıdır. * Reçetedeki simgesi “S” veya “Sign”dir. - Latince “Etiketin üzerine yaz!” (İngilizcesi “label”) demektir. . Reçeteye yazılan bu bilgilerin hastaya verilen kutuya (ambalaja) eczacı tarafından aktarılması istenilmektedir.

28 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (20)
7) Önerilen ilacın kullanım tarifi (İnstrüksiyon)...

29 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (21)
7) Önerilen ilacın kullanım tarifi (İnstrüksiyon)...

30 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (22)
7) Önerilen ilacın kullanım tarifi... * Doz, günde kaç kez ve hangi yoldan alınacağı, nasıl kullanılacağı (aç/tok vb.), ne kadar süreyle kullanılacağı, reçeteye yazılmalı ve bu bilgiler aynen ilacın kutusuna eczacı tarafından aktarılmalıdır. - Etiketleme, gerçekte bu işlemdir.

31 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (23)
7) Önerilen ilacın kullanım tarifi... * Eğer önerilen ilaç bir cihaz (aparey) yardımıyla (inhaler vb.) uygulanacaksa çok açık biçimde tarif edilmeli gerekirse demonstrasyon yapılmalıdır.

32 REÇETENİN BÖLÜMLERİ (24)

33 Pragmatizme yer yok..

34 REÇETE ÖRNEKLERİ-1

35 REÇETE ÖRNEKLERİ-2

36 REÇETE ÖRNEKLERİ-3

37 REÇETE ÖRNEKLERİ-4

38 REÇETELEMEDE KAYNAKLAR

39 Sağlık Projesi Gen. Kord. Farmakoloji Anabilim Dalı
Dünya Sağlık Örgütü Groningen Üniversitesi Hollanda T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Gen. Kord. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

40 Temel bilgiler Ek bilgiler Jenerik ad Dozaj formu, gücü
Temel endikasyon Farmakoloji/farmakokinetik Kontrendikasyonlar Dikkat edilecek durumlar Doz şeması Yan etkiler İlaç-gıda etkileşimi Talimatlar, uyarılar Ek bilgiler Ticari isimler Fiyat Dağıtım etiketi Reçete kategorisi Hasta bilgisi Etiket bilgisi Saklama koşulları, stabilite Temel ilaç listesi numarası Üretici firma katalog numarası

41

42

43

44

45 Tanım Standart Tedavi Protokolleri, sağlık sisteminin hizmet ettiği toplumda sık görülen sağlık problemlerinin çözümünde hekimlere tavsiye edilen ve bilimsel kanıtlara dayalı ilaçlı ve/veya ilaçsız tedavi şemalarıdır.

46 Standart Tanı ve Tedavi Protokolleri
Tanım Bu protokoller, bilimsel kanıtlara dayalı optimal tanı yöntemleri ve kriterleriyle desteklendiklerinde Standart Tanı ve Tedavi Protokolleri olarak adlandırılırlar.

47 Tanım Hastanın iyileştirilmesinde nihai sorumluluk hekime ait olduğundan, Standart Tanı ve Tedavi Protokolleri tavsiye niteliğindedir.

48

49 İlaç endüstrisi tarafından hazırlatılan koleksiyonlar
Physicians Desk Reference (ABD) Commendium of Data Sheets & Summaries of Product Characteristics (UK) Dictionnaire Vidal (FR)

50 SLAYTLAR İÇİN TEŞEKKÜR
Prof. Dr. Ersin Yarış’a KTÜ Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Sibel GÖKSEL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı İletişim için


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları