Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme D. Bşk. Haziran 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme D. Bşk. Haziran 2012."— Sunum transkripti:

1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme D. Bşk. Haziran 2012

2 E REÇETE E-REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü2

3 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü3

4 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü4

5 E REÇETE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü5

6 NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ELEKTRONİK REÇETENİN AVANTAJLARI NELERDİR Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sunulan sağlık hizmetleri kağıt ortamında oluşturulmayıp elektronik veri olarak kaydedilmekte ve bu elektronik veriye dayanarak geri ödeme işlemi yapılmaktadır. İlaç kullanımına ilişkin olarak oluşturulan elektronik raporlar, ayaktan ve yatan hastalara yapılan tüm tetik-tedavi-ilaç-malzeme işlemine ait elektronik epikriz kayıtları bunlara örnektir. Ayrıca süreç içerisinde faturalarında elektronik olarak alınabileceği gelecekte öngörülmektedir. Yaşanılan bu süreçte tüm kayıtlar elektronik olarak alınırken reçetelerin manuel oluşturulması ve basılı ortamda kurumca geri ödemede kullanılması hem sağlık hizmet sunucusu hem eczane hem de Kurumumuz açısından külfet haline gelmektedir. Sadece kağıt israfı açısından değerlendirilse günde en az 1.500.000 reçete için kullanılan kağıttan bile tasarruf sağlanacaktır. Elektronik reçetenin avantajları aşağıda sıralanmıştır; 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü6

7 NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ? ELEKTRONİK REÇETENİN AVANTAJLARI NELERDİR ? Sağlık hizmet sunucusu/hekim açısından; 1- Sahte reçeteler; Hekimin bilgisi ve kontrolü dışında o hekime ait reçete üretilemeyecektir. Bu sayede hekimler üretmedikleri reçetelerden dolayı sorumlu tutulmayacaklardır. Sağlık hizmet sunucusunun adı kullanılarak reçete üretilemeyecektir. 2- Reçete standardı; Reçetelerin oluşturulması standardı sağlanacaktır. Hasta açısından; 1- Yanlış ilaç; Manuel reçete üretiminde gerek hekimin yazı stili gerekse eczanede faklı değerlendirmeler neticesinde oluşabilecek yanlış ilaç verme olayları ortadan kalkmış olacaktır. 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü7

8 NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ELEKTRONİK REÇETENİN AVANTAJLARI NELERDİR Eczane açısından; 1- Sahte reçete; Sahte reçetelerden dolayı eczanelerin yaşadıkları cezai durumlar yaşanmayacaktır. Bir sağlık hizmet sunucusu tarafından üretilmeyen reçete eczane tarafından kaydedilmeyecektir. 2- Reçete bilgilerinin kaydı; Reçetenin kaydı aşamasında eczacılar yaklaşık 31 çeşit bilgiyi Medula eczane provizyon sistemine kaydetmek zorundadır. Elektronik reçete sonrası bu bilgilerin büyük kısmı hazır olarak sisteme kayıtlı olarak gelecektir. Eczacılar yalnızca 6 çeşit bilgiyi sisteme kaydedeceklerdir. 3- Cezai işlemler; Manuel reçetede tahrifat, ilaç eklenmesi gibi kimin tarafından yapıldığının tespitinin zor olduğu durumlar oluşmayacak, eczaneler cezai işlemlerle karşılaşmayacaklardır. 4- Yanlış ilaç; Manuel reçete üretiminde gerek hekimin yazı stili gerekse eczanede faklı değerlendirmeler neticesinde yanlış ilaç verme olayları ortadan kalkmış olacaktır. 5- Manuel evrak; Eczaneler geri ödeme amacıyla elektronik reçeteleri ve eki belgeleri Kuruma teslim etmeyeceklerdir. bağlantı kurması sağlanacaktır. 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü8

9 NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ? ELEKTRONİK REÇETENİN AVANTAJLARI NELERDİR ? Sosyal Güvenlik Kurumu açısından; 1- Sahte reçete; Sahte kaşe ile üretilmiş sahte reçeteler Kuruma teslim edilemeyecektir. 2- Manuel evrak/arşiv; Geçilmesi düşünülen elektronik fatura neticesinde sağlık hizmet sunucularından ve eczanelerden hiçbir belgenin Kuruma teslim edilmesine gerek kalmayacaktır. Geri ödeme amacıyla reçetelerin teslim alınması, örneklenmesi, incelenmesi ve geri ödeme sonrası arşivlenmesi aşamasında yaşanan tüm sıkıntılar ortadan kalkmış olacaktır. 3- Reçete eki belgeler; Reçete eki belgelerinde (Tetkik sonucu gösterir belgeler, Endikasyon dışı onay formu, Hasta güvenlik izlem formu vb. ) Kuruma teslim edilmesine gerek olmayacaktır. 4- Reçete tahrifat; Manuel reçetede tahrifat, ilaç ekleme vb nedenlerle eczanelerin sözleşmelerinde yer alan cezai işlemler ortadan kalkacaktır. 5- Denetleme; Kurum ve üçüncü kişiler tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde ilgili reçeteye ulaşmak açısından yaşanan sorunlar ortadan kalkacaktır. 6- Medula hastane-Medula eczane bağlantısı; Medula hastane sistemi ile Medula eczane sisteminin birbiriyle bağlantı kurması sağlanacaktır. 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü9

10 DİĞER ÜLKELERDE KULLANIMI Elektronik reçete uygulaması birçok gelişmiş ülkede uygulanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsveç. 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü10

11 E REÇETE GENEL SİSTEM TANITIMI 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü11

12 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü12

13 WEB SERVIS 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü13 WEB UYGULAMASı

14 E REÇETE MEVCUT DURUM; -Hastanın sağlık tesisine başvurması -Muayene işleminin tamamlanması -Reçetenin manuel ortamda yazılarak hastaya verilmesi -Reçetenin eczacı tarafından MEDULA ECZANE SİSTEMİNE kaydedilmesi -Reçetede yanlışlık varsa reçetenin manuel olarak hekime ulaştırılması ve düzeltme işleminin yapılması -Ay sonunda tüm reçetelerin kolilenerek geri ödeme amacıyla Kuruma teslim edilmesi -SGK tarafından örneklenerek incelenecek reçetelerin manuel olarak ayrılması -Örneklenen reçetelerin manuel ortamda inceleyicilerin önüne getirilmesi -Hem elektronik hem manuel inceleme -Reçetelerin koliler içerisinde arşivlenmesi…. 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü14

15 E REÇETE PLANLANAN DURUM; -Hastanın sağlık tesisine başvurması -Muayene işleminin tamamlanması -Reçetenin elektronik ortamda yazılarak hastaya verilmesi -Reçetenin eczacı tarafından MEDULA ECZANE SİSTEMİNE kaydedilmesine gerek kalmadan ilacın varsa geri ödeme ile ilgili kural girdilerini ve karekod bilgilerini sisteme kaydetmesi -Reçetede yanlışlık varsa reçetenin elektronik ortamda hekim tarafından gereken işlemlerin yapılması -Ay sonunda sadece Kurum tarafından manuel olarak karşılanacağı duyurulan reçetelerin kolilenerek geri ödeme amacıyla Kuruma teslim edilmesi -SGK tarafından örneklenerek incelenecek reçetelerin elektronik olarak ayrılması -Örneklenen reçetelerin elektronik ortamda inceleyicilerin önüne getirilmesi -Sadece elektronik inceleme -Reçetelerin elektronik ortamda arşivlenmesi…. 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü15

16 E REÇETE MANUEL REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü16

17 E REÇETE REÇETEDE YER ALAN BİLGİLER 1- Hastanın adı, soyadı 2- TC Kimlik No 3- Hekime ait bilgiler/Kaşe - ad, soyad - diploma numarası/diploma tescil numarası - sağlık kurum/kuruluşunun adı - uzmanlık dalı 4- Hekimin imzası 5- Reçete düzenleme tarihi 6- Protokol numarası veya MEDULA takip numarası 7- Teşhis/Tanı 8- İlaç bilgileri - Adı - Kutu adedi - Doz - Açıklama ibareleri (Tarif vb.). 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü17

18 E REÇETE E-REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü18

19 E REÇETE ELEKTRONİK REÇETE NEDİR ? Manuel reçetede yer alan bilgilerin elektronik olarak otomasyon sistemi üzerinden oluşturulmuş halidir. Manuel reçetede yer alan bilgilere ilave olarak bazı bilgiler daha içermektedir. E-REÇETE OLUŞUMU İKİ AŞAMALIDIR; 1- Hekim tarafından yapılacak işlemler 2- Hastane tarafından yapılacak işlemler 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü19

20 E REÇETE HEKİM TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER Manuel reçetede yapılan işlemlerle aynıdır. Ancak işlemler elektronik ortamda yapılmaktadır. Hekim tarafından e-reçetede yapılacak işlemler; 1- Reçete alt türünün seçilmesi (gerekiyorsa) 2- Reçete türünün seçilmesi (gerekiyorsa) 3- Reçete yazım tarihinin seçilmesi (gerekiyorsa) 4- İlaç seçimi 5- İlaç kutu adedi 6- İlaç doz 7- İlaç peryod 8- İlaç kullanım şekli 9- İlaç açıklama alanı (gerekiyorsa) 10- Reçete açıklama alanı (gerekiyorsa) 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü20

21 E REÇETE HASTANE TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER Hastaneye hasta başvurusu aşamasında MEDULA takip numarası oluşturulmaktadır. Takip numarası alınması aşamasında alınmış olan bazı bilgiler e-reçete oluşturulması aşamasında otomatik olarak e-reçeteye eklenmektedir. Bu bilgiler; 1- Hastanın adı soyadı 2- Hastanın TC Kimlik No 3- Hastanın doğum tarihi 4- Hastanın cinsiyeti 5- Takip no 6- Takip provizyon tipi (e-reçete provizyon tipi) 7- Takip tarihi (e-reçete tarihi) 8- Takip Reçete alt türü (e-reçete alt türü)(istisnalar hariç) 9- Protokol no 10- Seri no 11- Dr TC Kimlik No 12- Dr Branş kodu 13- Dr sertifika kodu 14- Dr Adı/Soyadı 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü21

22 E REÇETE ECZANEDE MANUEL REÇETEDE YAPILAN İŞLEMLER 1- Hastanın TC Kimlik No 2- Provizyon tipi (çoktan seçmeli) 3- Protokol no 4- Tesis kodu (çoktan seçmeli) 5- Reçete tarihi 6- İlaç alım tarihi 7- İlaçları teslim alan 8- Reçete türü (çoktan seçmeli) 9- Reçete alt türü (çoktan seçmeli) 10- Diploma tescil no 11- Dr Adı/Soyadı 12- Dr Branş (çoktan seçmeli) 13- Sertifika bilgisi (çoktan seçmeli) 14- İlaç barkod 15- İlaç kutu adet 16- İlaç doz (doz1/doz2) 17- İlaç peryod birim 18-İlaç peryod açıklama (çoktan seçmeli) 19- Teşhisler (çoktan seçmeli) 20- Karedkodlu 21- Özel durum (çoktan seçmeli) 22- Eşdeğer 23- Rapor seç 24- Tedavi şeması 25- ICD-10 tanı eklemesi 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü22

23 E REÇETE ECZANEDE MANUEL REÇETEDE YAPILAN İŞLEMLER 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- Teşhisler (çoktan seçmeli) 20- Karedkodlu 21- Özel durum (çoktan seçmeli) 22- Eşdeğer 23- Rapor seç 24- Tedavi şeması 25- 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü23

24 E REÇETE ECZANEDE MANUEL REÇETEDE YAPILAN İŞLEMLER 1- Hastanın TC Kimlik No 2- Provizyon tipi (çoktan seçmeli) 3- Protokol no 4- Tesis kodu (çoktan seçmeli) 5- Reçete tarihi 6- İlaç alım tarihi 7- İlaçları teslim alan 8- Reçete türü (çoktan seçmeli) 9- Reçete alt türü (çoktan seçmeli) 10- Diploma tescil no 11- Dr Adı/Soyadı 12- Dr Branş (çoktan seçmeli) 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü24

25 E REÇETE ECZANEDE MANUEL REÇETEDE YAPILAN İŞLEMLER 13- Sertifika bilgisi (çoktan seçmeli) 14- İlaç barkod 15- İlaç kutu adet 16- İlaç doz (doz1/doz2) 17- İlaç peryod birim 18-İlaç peryod açıklama (çoktan seçmeli) 19- Teşhisler (çoktan seçmeli) 20- Karedkodlu 21- Özel durum (çoktan seçmeli) 22- Eşdeğer 23- Rapor seç 24- Tedavi şeması 25- ICD-10 tanı eklemesi 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü25

26 E REÇETE ECZANEDE E-REÇETEDE YAPILAN İŞLEMLER 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- Teşhisler (çoktan seçmeli) 20- Karedkodlu 21- Özel durum (çoktan seçmeli) 22- Eşdeğer 23- Rapor seç 24- Tedavi şeması 25- 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü26

27 E REÇETE HASTANE E-REÇETE EKRANI 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü27

28 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü28 E-Reçete Butonu

29 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü29

30 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü30

31 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü31

32 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü32

33 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü33

34 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü34

35 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü35

36 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü36

37 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü37

38 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü38

39 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü39

40 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü40

41 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü41

42 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü42

43 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü43

44 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü44

45 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü45 1 5 432

46 E REÇETE HASTANE E-REÇETE ÖRNEK KAYDI 1 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü46

47 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü47 1 2 3 4 İlaç Seçimi

48 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü48 İlaç adı

49 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü49

50 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü50 Kutu adedi yazılır

51 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü51 Kaç seferSeferde ne kadar

52 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü52 Periyod birimi Periyod açıklama

53 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü53 Kullanım şekli seçimi

54 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü54 İlaç açıklama çeşitleri

55 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü55 İlaç açıklama alanı

56 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü56 Sertifika bilgisi

57 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü57 İlacın reçeteye eklenmesi 1. İlaç

58 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü58 İlaç adı

59 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü59

60 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü60 İlacın reçeteye eklenmesi 2. İlaç

61 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü61

62 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü62 Reçete açıklama çeşitleri

63 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü63 Reçete açıklama

64 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü64

65 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü65

66 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü66

67 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü67

68 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü68

69 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü69

70 E REÇETE HASTANE E-REÇETE ÖRNEK KAYDI 2 GERİ ÖDEME KAPSAMINDA OLMAYAN 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü70

71 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü71 İlaç Seçimi

72 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü72 İlaç adı

73 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü73 Kaç seferSeferde ne kadar

74 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü74 İlacın reçeteye eklenmesi

75 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü75

76 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü76

77 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü77

78 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü78

79 E REÇETE ECZANE E-REÇETE EKRANI 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü79

80 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü80

81 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü81

82 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü82

83 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü83

84 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü84

85 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü85

86 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü86

87 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü87

88 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü88

89 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü89

90 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü90

91 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü91

92 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü92

93 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü93

94 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü94

95 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü95

96 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü96

97 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü97

98 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü98

99 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü99

100 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü100

101 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü101

102 E REÇETE ECZANE E-REÇETE EKRANI GERİ ÖDEMESİ YAPILMAYAN İLAÇ 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü102

103 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü103

104 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü104

105 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü105

106 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü106

107 E REÇETE 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü107 E-REÇETE ÖNEMLİ DİĞER KONULAR

108 E REÇETE Kırmızı, yeşil, mor, turuncu reçeteler; Reçete türünde bunların beyan edilmesi SGK tarafından yeterli kabul edilecektir. Ancak bu reçeteler Sağlık Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda hekim tarafından manuel olarak yine yazılacak, eczane yine Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre işlemleri yapmaya devam edecektir. Ancak bu reçeteler Kuruma faturalandırılırken manuel olarak gönderilmeyeceklerdir. Endikasyon dışı ilaç kullanım; İlaç açıklama bölümünde ilgili alana “yazının tarih ve sayı ile geçerlik süresi” nin yazılması yeterli olup bu belgeler Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre hekimler tarafından oluşturulmaya devam edilecektir. 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü108

109 E REÇETE İlaç Güvenlik İzlem Formu; İlaç açıklama bölümünde ilgili alana “ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak hasta adına düzenlendiği ibaresi “ yazılacaktır ancak Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre yapılması gerekli işlemler yapılmaya devam edilecektir. Sürekli görevle yurtdışına gönderilenlerin; İlaç açıklama bölümünde ilgili alana “yurt dışı görevine dair resmi belgenin tarih ve sayısının” yazılacaktır. Manuel raporlar; Kurum tarafından belirlenmiş tarihe kadar geçerli kabul edilen manuel raporlar fatura ekinde Kuruma gönderilmeye devam edilecektir. 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü109

110 E REÇETE Yatan hasta reçeteleri; Yatan hastalara düzenlenen e-reçetelerde “ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA” ibaresi aranmaksızın sadece elektronik ortamda başhekimlik tarafından onaylanması yeterli olacaktır.” Tetkikler ve eki belgeler; SUT’un “6.İlaç Temini Ödeme Esasları” başlıklı bölümü ve bu bölüm ile ilgili SUT eklerinde, bazı ilaçların kullanımı için düzenlenecek reçetelerin ekinde ibrazı istenilen belgelerde aranan bilgiler, e-reçete uygulamasında e- reçete içinde belirtilecek olup ayrıca belge istenmeyecektir. 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü110

111 E REÇETE MANUEL REÇETE OLUŞTURMA VE KARŞILAMA; MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde reçete manuel olarak düzenlenecek ve hekimin kaşe-ıslak imzası ile imzalanacaktır. Bu şekilde oluşturulmuş reçeteler eczane tarafından MEDULA eczane sistemine kaydedilerek karşılanabilecektir. 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü111

112 E REÇETE E-REÇETEYAZILAMAYACAK SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI Reçete oluşturulan tüm sağlık hizmet sunucularında e-reçete uygulamasına geçilmesi esastır. Ancak e-reçete oluşturulması için gerekli teknik alt yapının mevcut olmadığı; - İşyeri hekimliklerinde - Kurum tabipliklerinde - TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri SHS) e-reçete uygulamasına geçilmeyecektir. Bu birimlerde üretilen tüm reçeteler, teknik alt yapılar hazır olana kadar eskiden olduğu gibi manuel olarak oluşturulacaktır. 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü112

113 E REÇETE E-REÇETEYAZILAMAYACAK SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI -sağlık ocağı, -verem savaş dispanseri, -ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, -sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi 112 acil sağlık hizmeti birimi, -üniversitelerin medikososyal birimleri, -belediyelere ait poliklinikler tarafından oluşturulmuş reçeteler, resmi ve özel sağlık kuruluşları MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçmeleri zorunludur. 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü113

114 E REÇETE E-REÇETE YAZILAMAYACAK HASTA GRUBU -Yurt dışı hastaları - Kurumdan provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti verilerek manuel Kuruma faturalandırılan durumlardaki reçetelerde e-reçete olarak yazılmayacaktır 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü114

115 E REÇETE E-REÇETE YAZILAMAYACAK İLAÇLAR -Majistral ilaçlar -Kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü115

116 E REÇETE E-REÇETE için gerekli dokumalar; -E-reçete web servis kılavuzu (Yazılımcılar için) -Sık sorulan sorular (duyurular bölümünde) -SGK Kurumsal Hekim Şifresi Kılavuzu (duyurular bölümünde) medeczane.sgk.gov.tr/eczane medeczane.sgk.gov.tr/doktor medeczane.sgk.gov.tr/eczanekurum 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü116

117 E REÇETE E- Reçete MEDULA sisteminden provizyon alınan durumlarda yazılabilecektir. Ancak aile hekimliklerinde e-reçete uygulamasına geçilince provizyon alınmasına bakılmaksızın e-reçete yazılabilecektir. 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü117

118 E REÇETE E-REÇETE PİLOT UYGULAMASI 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü118

119 E REÇETE E-REÇETE PİLOT UYGULAMASININ E-REÇETE UYGULAMASINDAN FARKLARI a) Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ya da Hastane Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmiş olan e-reçetenin manuel çıktısı alınarak kaşe/ıslak imza ile kekim tarafından imzalanacak ve hastaya ilaç temini amacıyla verilecektir. b) Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ya da Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden e-reçete oluşturulamadığı durumlarda manuel reçete oluşturma işlemine eskiden olduğu gibi devam edilecektir. c) Eczaneler; Medula Eczane ekranında yer alan e-reçete sorgu bölümünden reçete sahibi kişinin TC Kimlik No ve E-Reçete No veya TC Kimlik No ve Takip No ile e-reçeteyi görüntüleyecektir. Eczane ilgili reçeteyi sistem üzerinden seçerek reçete kaydına devam edecektir. 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü119

120 E REÇETE E-REÇETE PİLOT UYGULAMASININ E-REÇETE UYGULAMASINDAN FARKLARI d) Eczanedeki sonraki işlemler manuel reçeteyle yapılan işlemlerle aynıdır. e) Eczane, hekim tarafından kaşe/ıslak imza ile imzalanmış e-reçete çıktısını ve reçete eki belgeleri Kuruma eskiden olduğu gibi yine teslim etmeye devam edeceklerdir. f) Eczane, Medula eczane sisteminde yer alan e-reçete sorgu bölümünden e reçeteleri görüntüleme işlemi yaparak karşılayabileceği gibi önceden olduğu şekilde reçete kayıt bölümünden de reçeteleri manuel kayıt ederek karşılayabilecektir. g) Hekimin manuel kağıt ortamında yazdığı reçeteler, şuandaki mevcut uygulamada olduğu şekilde eczaneler tarafından karşılanmaya devam edilecektir. 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü120

121 E REÇETE E-REÇETE PİLOT UYGULAMASI BAŞLANGIÇ TARİHLERİ 24 Nisan 2012 Eskişehir 2 Mayıs Konya 8 Haziran İstanbul 13 Haziran diğer iller 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü121

122 E REÇETE E-REÇETE PİLOT UYGULAMASI YAZILAN KARŞILANAN E-REÇETE SAYILARI (ESKİŞEHİR-KONYA) özel sağlık hizmet sunucusu;oluşturulan52200 eczaneden karşılanan19216 Kamu sağlık hizmet sunucusu; oluşturulan12600 eczaneden karşılanan1587 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü122

123 E REÇETE E-REÇETE PİLOT UYGULAMASI YAZILAN KARŞILANAN E-REÇETE SAYILARI 13.06.2012 VE SONRASI 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü123 TARİH ÖZEL YAZILAN KAMU YAZILAN TOPLAM YAZILAN ÖZEL KARŞILANAN KAMU KARŞILANAN TOPLAM KARŞILANAN 13.06.20125.11020.37725.4871.3422.3113.653 14.06.20125.87225.92531.7971.7014.8496.550 15.06.20126.47954.48960.9681.9698.78810.757

124 E REÇETE E-REÇETE UYGULAMASI BAŞLANGIÇ TARİHİ 1 TEMMUZ 2012 TÜM SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINDA 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü124

125 E REÇETE SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü125

126 Nasıl alınacak;medeczane.sgk.gov.tr/doktor Kılavuzlar; sgk.gov.tr duyurular bölümünde Kullanım amacı nedir; 1) E-reçete yazılabilmesi, 2) Hastanın elinde bulunan ilaçların ve bu ilaçların bitiş tarihlerinin görüntülenmesi 3) Hastanın e-raporlarının görüntülenmesi 4) Tedavi, malzeme, ileri tetkik sonuçları ?????? 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü126

127 E REÇETE TEŞEKKÜRLER 29.06.2014Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü127


"T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme D. Bşk. Haziran 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları