Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU"— Sunum transkripti:

1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme D. Bşk. Haziran 2012

2 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE E-REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

3 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

4 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

5 E REÇETE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

6 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ELEKTRONİK REÇETENİN AVANTAJLARI NELERDİR Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sunulan sağlık hizmetleri kağıt ortamında oluşturulmayıp elektronik veri olarak kaydedilmekte ve bu elektronik veriye dayanarak geri ödeme işlemi yapılmaktadır. İlaç kullanımına ilişkin olarak oluşturulan elektronik raporlar, ayaktan ve yatan hastalara yapılan tüm tetik-tedavi-ilaç-malzeme işlemine ait elektronik epikriz kayıtları bunlara örnektir. Ayrıca süreç içerisinde faturalarında elektronik olarak alınabileceği gelecekte öngörülmektedir. Yaşanılan bu süreçte tüm kayıtlar elektronik olarak alınırken reçetelerin manuel oluşturulması ve basılı ortamda kurumca geri ödemede kullanılması hem sağlık hizmet sunucusu hem eczane hem de Kurumumuz açısından külfet haline gelmektedir. Sadece kağıt israfı açısından değerlendirilse günde en az reçete için kullanılan kağıttan bile tasarruf sağlanacaktır. Elektronik reçetenin avantajları aşağıda sıralanmıştır; Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

7 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ? ELEKTRONİK REÇETENİN AVANTAJLARI NELERDİR ? Sağlık hizmet sunucusu/hekim açısından; 1- Sahte reçeteler; Hekimin bilgisi ve kontrolü dışında o hekime ait reçete üretilemeyecektir. Bu sayede hekimler üretmedikleri reçetelerden dolayı sorumlu tutulmayacaklardır. Sağlık hizmet sunucusunun adı kullanılarak reçete üretilemeyecektir. 2- Reçete standardı; Reçetelerin oluşturulması standardı sağlanacaktır. Hasta açısından; 1- Yanlış ilaç; Manuel reçete üretiminde gerek hekimin yazı stili gerekse eczanede faklı değerlendirmeler neticesinde oluşabilecek yanlış ilaç verme olayları ortadan kalkmış olacaktır. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

8 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ELEKTRONİK REÇETENİN AVANTAJLARI NELERDİR Eczane açısından; 1- Sahte reçete; Sahte reçetelerden dolayı eczanelerin yaşadıkları cezai durumlar yaşanmayacaktır. Bir sağlık hizmet sunucusu tarafından üretilmeyen reçete eczane tarafından kaydedilmeyecektir. 2- Reçete bilgilerinin kaydı; Reçetenin kaydı aşamasında eczacılar yaklaşık 31 çeşit bilgiyi Medula eczane provizyon sistemine kaydetmek zorundadır. Elektronik reçete sonrası bu bilgilerin büyük kısmı hazır olarak sisteme kayıtlı olarak gelecektir. Eczacılar yalnızca 6 çeşit bilgiyi sisteme kaydedeceklerdir. 3- Cezai işlemler; Manuel reçetede tahrifat, ilaç eklenmesi gibi kimin tarafından yapıldığının tespitinin zor olduğu durumlar oluşmayacak, eczaneler cezai işlemlerle karşılaşmayacaklardır. 4- Yanlış ilaç; Manuel reçete üretiminde gerek hekimin yazı stili gerekse eczanede faklı değerlendirmeler neticesinde yanlış ilaç verme olayları ortadan kalkmış olacaktır. 5- Manuel evrak; Eczaneler geri ödeme amacıyla elektronik reçeteleri ve eki belgeleri Kuruma teslim etmeyeceklerdir. bağlantı kurması sağlanacaktır. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

9 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ? ELEKTRONİK REÇETENİN AVANTAJLARI NELERDİR ? Sosyal Güvenlik Kurumu açısından; 1- Sahte reçete; Sahte kaşe ile üretilmiş sahte reçeteler Kuruma teslim edilemeyecektir. 2- Manuel evrak/arşiv; Geçilmesi düşünülen elektronik fatura neticesinde sağlık hizmet sunucularından ve eczanelerden hiçbir belgenin Kuruma teslim edilmesine gerek kalmayacaktır. Geri ödeme amacıyla reçetelerin teslim alınması, örneklenmesi, incelenmesi ve geri ödeme sonrası arşivlenmesi aşamasında yaşanan tüm sıkıntılar ortadan kalkmış olacaktır. 3- Reçete eki belgeler; Reçete eki belgelerinde (Tetkik sonucu gösterir belgeler, Endikasyon dışı onay formu, Hasta güvenlik izlem formu vb. ) Kuruma teslim edilmesine gerek olmayacaktır. 4- Reçete tahrifat; Manuel reçetede tahrifat, ilaç ekleme vb nedenlerle eczanelerin sözleşmelerinde yer alan cezai işlemler ortadan kalkacaktır. 5- Denetleme; Kurum ve üçüncü kişiler tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde ilgili reçeteye ulaşmak açısından yaşanan sorunlar ortadan kalkacaktır. 6- Medula hastane-Medula eczane bağlantısı; Medula hastane sistemi ile Medula eczane sisteminin birbiriyle bağlantı kurması sağlanacaktır. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

10 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
DİĞER ÜLKELERDE KULLANIMI Elektronik reçete uygulaması birçok gelişmiş ülkede uygulanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsveç. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

11 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE GENEL SİSTEM TANITIMI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

12 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
MEDULA ECZANE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

13 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
MEDULA ECZANE Web servis Web uygulaması Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

14 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE MEVCUT DURUM; -Hastanın sağlık tesisine başvurması -Muayene işleminin tamamlanması -Reçetenin manuel ortamda yazılarak hastaya verilmesi -Reçetenin eczacı tarafından MEDULA ECZANE SİSTEMİNE kaydedilmesi -Reçetede yanlışlık varsa reçetenin manuel olarak hekime ulaştırılması ve düzeltme işleminin yapılması -Ay sonunda tüm reçetelerin kolilenerek geri ödeme amacıyla Kuruma teslim edilmesi -SGK tarafından örneklenerek incelenecek reçetelerin manuel olarak ayrılması -Örneklenen reçetelerin manuel ortamda inceleyicilerin önüne getirilmesi -Hem elektronik hem manuel inceleme -Reçetelerin koliler içerisinde arşivlenmesi…. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

15 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE PLANLANAN DURUM; -Hastanın sağlık tesisine başvurması -Muayene işleminin tamamlanması -Reçetenin elektronik ortamda yazılarak hastaya verilmesi -Reçetenin eczacı tarafından MEDULA ECZANE SİSTEMİNE kaydedilmesine gerek kalmadan ilacın varsa geri ödeme ile ilgili kural girdilerini ve karekod bilgilerini sisteme kaydetmesi -Reçetede yanlışlık varsa reçetenin elektronik ortamda hekim tarafından gereken işlemlerin yapılması -Ay sonunda sadece Kurum tarafından manuel olarak karşılanacağı duyurulan reçetelerin kolilenerek geri ödeme amacıyla Kuruma teslim edilmesi -SGK tarafından örneklenerek incelenecek reçetelerin elektronik olarak ayrılması -Örneklenen reçetelerin elektronik ortamda inceleyicilerin önüne getirilmesi -Sadece elektronik inceleme -Reçetelerin elektronik ortamda arşivlenmesi…. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

16 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE MANUEL REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

17 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE REÇETEDE YER ALAN BİLGİLER 1- Hastanın adı, soyadı 2- TC Kimlik No 3- Hekime ait bilgiler/Kaşe - ad, soyad - diploma numarası/diploma tescil numarası - sağlık kurum/kuruluşunun adı - uzmanlık dalı 4- Hekimin imzası 5- Reçete düzenleme tarihi 6- Protokol numarası veya MEDULA takip numarası 7- Teşhis/Tanı 8- İlaç bilgileri - Adı - Kutu adedi - Doz - Açıklama ibareleri (Tarif vb.) . Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

18 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE E-REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

19 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE ELEKTRONİK REÇETE NEDİR ? Manuel reçetede yer alan bilgilerin elektronik olarak otomasyon sistemi üzerinden oluşturulmuş halidir. Manuel reçetede yer alan bilgilere ilave olarak bazı bilgiler daha içermektedir. E-REÇETE OLUŞUMU İKİ AŞAMALIDIR; 1- Hekim tarafından yapılacak işlemler 2- Hastane tarafından yapılacak işlemler Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

20 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE HEKİM TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER Manuel reçetede yapılan işlemlerle aynıdır. Ancak işlemler elektronik ortamda yapılmaktadır. Hekim tarafından e-reçetede yapılacak işlemler; 1- Reçete alt türünün seçilmesi (gerekiyorsa) 2- Reçete türünün seçilmesi (gerekiyorsa) 3- Reçete yazım tarihinin seçilmesi (gerekiyorsa) 4- İlaç seçimi 5- İlaç kutu adedi 6- İlaç doz 7- İlaç peryod 8- İlaç kullanım şekli 9- İlaç açıklama alanı (gerekiyorsa) 10- Reçete açıklama alanı (gerekiyorsa) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

21 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE HASTANE TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER Hastaneye hasta başvurusu aşamasında MEDULA takip numarası oluşturulmaktadır. Takip numarası alınması aşamasında alınmış olan bazı bilgiler e-reçete oluşturulması aşamasında otomatik olarak e-reçeteye eklenmektedir. Bu bilgiler; 1- Hastanın adı soyadı 2- Hastanın TC Kimlik No 3- Hastanın doğum tarihi 4- Hastanın cinsiyeti 5- Takip no 6- Takip provizyon tipi (e-reçete provizyon tipi) 7- Takip tarihi (e-reçete tarihi) 8- Takip Reçete alt türü (e-reçete alt türü)(istisnalar hariç) 9- Protokol no 10- Seri no 11- Dr TC Kimlik No 12- Dr Branş kodu 13- Dr sertifika kodu 14- Dr Adı/Soyadı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

22 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE ECZANEDE MANUEL REÇETEDE YAPILAN İŞLEMLER 1- Hastanın TC Kimlik No 2- Provizyon tipi (çoktan seçmeli) 3- Protokol no 4- Tesis kodu (çoktan seçmeli) 5- Reçete tarihi 6- İlaç alım tarihi 7- İlaçları teslim alan 8- Reçete türü (çoktan seçmeli) 9- Reçete alt türü (çoktan seçmeli) 10- Diploma tescil no 11- Dr Adı/Soyadı 12- Dr Branş (çoktan seçmeli) 13- Sertifika bilgisi (çoktan seçmeli) 14- İlaç barkod 15- İlaç kutu adet 16- İlaç doz (doz1/doz2) 17- İlaç peryod birim 18-İlaç peryod açıklama (çoktan seçmeli) 19- Teşhisler (çoktan seçmeli) 20- Karedkodlu 21- Özel durum (çoktan seçmeli) 22- Eşdeğer 23- Rapor seç 24- Tedavi şeması 25- ICD-10 tanı eklemesi Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

23 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE ECZANEDE MANUEL REÇETEDE YAPILAN İŞLEMLER 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- Teşhisler (çoktan seçmeli) 20- Karedkodlu 21- Özel durum (çoktan seçmeli) 22- Eşdeğer 23- Rapor seç 24- Tedavi şeması 25- Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

24 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE ECZANEDE MANUEL REÇETEDE YAPILAN İŞLEMLER 1- Hastanın TC Kimlik No 2- Provizyon tipi (çoktan seçmeli) 3- Protokol no 4- Tesis kodu (çoktan seçmeli) 5- Reçete tarihi 6- İlaç alım tarihi 7- İlaçları teslim alan 8- Reçete türü (çoktan seçmeli) 9- Reçete alt türü (çoktan seçmeli) 10- Diploma tescil no 11- Dr Adı/Soyadı 12- Dr Branş (çoktan seçmeli) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

25 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE ECZANEDE MANUEL REÇETEDE YAPILAN İŞLEMLER 13- Sertifika bilgisi (çoktan seçmeli) 14- İlaç barkod 15- İlaç kutu adet 16- İlaç doz (doz1/doz2) 17- İlaç peryod birim 18-İlaç peryod açıklama (çoktan seçmeli) 19- Teşhisler (çoktan seçmeli) 20- Karedkodlu 21- Özel durum (çoktan seçmeli) 22- Eşdeğer 23- Rapor seç 24- Tedavi şeması 25- ICD-10 tanı eklemesi Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

26 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE ECZANEDE E-REÇETEDE YAPILAN İŞLEMLER Teşhisler (çoktan seçmeli) 20- Karedkodlu 21- Özel durum (çoktan seçmeli) 22- Eşdeğer 23- Rapor seç 24- Tedavi şeması 25- Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

27 HASTANE E-REÇETE EKRANI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

28 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE E-Reçete Butonu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

29 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

30 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

31 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

32 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

33 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

34 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

35 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

36 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

37 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

38 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

39 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

40 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

41 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

42 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

43 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

44 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

45 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE 1 2 3 4 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 5

46 HASTANE E-REÇETE ÖRNEK KAYDI 1
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

47 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE İlaç Seçimi 1 4 2 3 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

48 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE İlaç adı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

49 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

50 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Kutu adedi yazılır Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

51 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Kaç sefer Seferde ne kadar Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

52 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Periyod birimi Periyod açıklama Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

53 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Kullanım şekli seçimi Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

54 E REÇETE İlaç açıklama çeşitleri 03.04.2017
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

55 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE İlaç açıklama alanı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

56 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Sertifika bilgisi Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

57 E REÇETE İlacın reçeteye eklenmesi 1. İlaç 03.04.2017
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

58 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE İlaç adı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

59 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

60 E REÇETE İlacın reçeteye eklenmesi 2. İlaç 03.04.2017
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

61 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

62 E REÇETE Reçete açıklama çeşitleri 03.04.2017
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

63 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Reçete açıklama Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

64 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

65 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

66 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

67 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

68 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

69 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

70 HASTANE E-REÇETE ÖRNEK KAYDI 2 GERİ ÖDEME KAPSAMINDA OLMAYAN
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

71 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE İlaç Seçimi Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

72 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE İlaç adı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

73 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Kaç sefer Seferde ne kadar Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

74 E REÇETE İlacın reçeteye eklenmesi 03.04.2017
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

75 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

76 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

77 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

78 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

79 ECZANE E-REÇETE EKRANI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

80 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

81 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

82 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

83 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

84 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

85 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

86 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

87 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

88 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

89 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

90 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

91 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

92 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

93 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

94 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

95 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

96 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

97 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

98 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

99 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

100 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

101 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

102 ECZANE E-REÇETE EKRANI GERİ ÖDEMESİ YAPILMAYAN İLAÇ
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

103 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

104 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

105 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

106 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

107 E-REÇETE ÖNEMLİ DİĞER KONULAR
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

108 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Kırmızı, yeşil, mor, turuncu reçeteler; Reçete türünde bunların beyan edilmesi SGK tarafından yeterli kabul edilecektir. Ancak bu reçeteler Sağlık Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda hekim tarafından manuel olarak yine yazılacak, eczane yine Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre işlemleri yapmaya devam edecektir. Ancak bu reçeteler Kuruma faturalandırılırken manuel olarak gönderilmeyeceklerdir. Endikasyon dışı ilaç kullanım; İlaç açıklama bölümünde ilgili alana “yazının tarih ve sayı ile geçerlik süresi” nin yazılması yeterli olup bu belgeler Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre hekimler tarafından oluşturulmaya devam edilecektir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

109 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE İlaç Güvenlik İzlem Formu; İlaç açıklama bölümünde ilgili alana “ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak hasta adına düzenlendiği ibaresi “ yazılacaktır ancak Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre yapılması gerekli işlemler yapılmaya devam edilecektir. Sürekli görevle yurtdışına gönderilenlerin; İlaç açıklama bölümünde ilgili alana “yurt dışı görevine dair resmi belgenin tarih ve sayısının” yazılacaktır. Manuel raporlar; Kurum tarafından belirlenmiş tarihe kadar geçerli kabul edilen manuel raporlar fatura ekinde Kuruma gönderilmeye devam edilecektir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

110 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Yatan hasta reçeteleri; Yatan hastalara düzenlenen e-reçetelerde “ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA” ibaresi aranmaksızın sadece elektronik ortamda başhekimlik tarafından onaylanması yeterli olacaktır.” Tetkikler ve eki belgeler; SUT’un “6.İlaç Temini Ödeme Esasları” başlıklı bölümü ve bu bölüm ile ilgili SUT eklerinde, bazı ilaçların kullanımı için düzenlenecek reçetelerin ekinde ibrazı istenilen belgelerde aranan bilgiler, e-reçete uygulamasında e-reçete içinde belirtilecek olup ayrıca belge istenmeyecektir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

111 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE MANUEL REÇETE OLUŞTURMA VE KARŞILAMA; MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde reçete manuel olarak düzenlenecek ve hekimin kaşe-ıslak imzası ile imzalanacaktır. Bu şekilde oluşturulmuş reçeteler eczane tarafından MEDULA eczane sistemine kaydedilerek karşılanabilecektir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

112 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE E-REÇETEYAZILAMAYACAK SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI Reçete oluşturulan tüm sağlık hizmet sunucularında e-reçete uygulamasına geçilmesi esastır. Ancak e-reçete oluşturulması için gerekli teknik alt yapının mevcut olmadığı; - İşyeri hekimliklerinde - Kurum tabipliklerinde - TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri SHS) e-reçete uygulamasına geçilmeyecektir. Bu birimlerde üretilen tüm reçeteler, teknik alt yapılar hazır olana kadar eskiden olduğu gibi manuel olarak oluşturulacaktır. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

113 E-REÇETEYAZILAMAYACAK
SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, belediyelere ait poliklinikler tarafından oluşturulmuş reçeteler, resmi ve özel sağlık kuruluşları MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçmeleri zorunludur. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

114 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE E-REÇETE YAZILAMAYACAK HASTA GRUBU -Yurt dışı hastaları - Kurumdan provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti verilerek manuel Kuruma faturalandırılan durumlardaki reçetelerde e-reçete olarak yazılmayacaktır Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

115 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE E-REÇETE YAZILAMAYACAK İLAÇLAR -Majistral ilaçlar -Kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

116 E-REÇETE için gerekli dokumalar;
E-reçete web servis kılavuzu (Yazılımcılar için) Sık sorulan sorular (duyurular bölümünde) SGK Kurumsal Hekim Şifresi Kılavuzu (duyurular bölümünde) medeczane.sgk.gov.tr/eczane medeczane.sgk.gov.tr/doktor medeczane.sgk.gov.tr/eczanekurum Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

117 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE E- Reçete MEDULA sisteminden provizyon alınan durumlarda yazılabilecektir. Ancak aile hekimliklerinde e-reçete uygulamasına geçilince provizyon alınmasına bakılmaksızın e-reçete yazılabilecektir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

118 E-REÇETE PİLOT UYGULAMASI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

119 E-REÇETE PİLOT UYGULAMASININ E-REÇETE UYGULAMASINDAN
FARKLARI a) Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ya da Hastane Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmiş olan e-reçetenin manuel çıktısı alınarak kaşe/ıslak imza ile kekim tarafından imzalanacak ve hastaya ilaç temini amacıyla verilecektir. b) Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ya da Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden e-reçete oluşturulamadığı durumlarda manuel reçete oluşturma işlemine eskiden olduğu gibi devam edilecektir. c) Eczaneler; Medula Eczane ekranında yer alan e-reçete sorgu bölümünden reçete sahibi kişinin TC Kimlik No ve E-Reçete No veya TC Kimlik No ve Takip No ile e-reçeteyi görüntüleyecektir. Eczane ilgili reçeteyi sistem üzerinden seçerek reçete kaydına devam edecektir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

120 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE E-REÇETE PİLOT UYGULAMASININ E-REÇETE UYGULAMASINDAN FARKLARI d) Eczanedeki sonraki işlemler manuel reçeteyle yapılan işlemlerle aynıdır. e) Eczane, hekim tarafından kaşe/ıslak imza ile imzalanmış e-reçete çıktısını ve reçete eki belgeleri Kuruma eskiden olduğu gibi yine teslim etmeye devam edeceklerdir. f) Eczane, Medula eczane sisteminde yer alan e-reçete sorgu bölümünden e reçeteleri görüntüleme işlemi yaparak karşılayabileceği gibi önceden olduğu şekilde reçete kayıt bölümünden de reçeteleri manuel kayıt ederek karşılayabilecektir. g) Hekimin manuel kağıt ortamında yazdığı reçeteler, şuandaki mevcut uygulamada olduğu şekilde eczaneler tarafından karşılanmaya devam edilecektir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

121 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE E-REÇETE PİLOT UYGULAMASI BAŞLANGIÇ TARİHLERİ 24 Nisan 2012 Eskişehir 2 Mayıs Konya 8 Haziran İstanbul 13 Haziran diğer iller Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

122 E-REÇETE PİLOT UYGULAMASI YAZILAN KARŞILANAN E-REÇETE SAYILARI
(ESKİŞEHİR-KONYA) özel sağlık hizmet sunucusu ;oluşturulan 52200 eczaneden karşılanan 19216 Kamu sağlık hizmet sunucusu; oluşturulan 12600 eczaneden karşılanan 1587 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

123 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE E-REÇETE PİLOT UYGULAMASI YAZILAN KARŞILANAN E-REÇETE SAYILARI VE SONRASI TARİH ÖZEL YAZILAN KAMU YAZILAN TOPLAM YAZILAN ÖZEL KARŞILANAN KAMU KARŞILANAN TOPLAM KARŞILANAN 5.110 20.377 25.487 1.342 2.311 3.653 5.872 25.925 31.797 1.701 4.849 6.550 6.479 54.489 60.968 1.969 8.788 10.757 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

124 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE E-REÇETE UYGULAMASI BAŞLANGIÇ TARİHİ 1 TEMMUZ 2012 TÜM SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINDA Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

125 SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ
E REÇETE SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

126 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Nasıl alınacak; medeczane.sgk.gov.tr/doktor Kılavuzlar; sgk.gov.tr duyurular bölümünde Kullanım amacı nedir; 1) E-reçete yazılabilmesi, 2) Hastanın elinde bulunan ilaçların ve bu ilaçların bitiş tarihlerinin görüntülenmesi 3) Hastanın e-raporlarının görüntülenmesi 4) Tedavi, malzeme, ileri tetkik sonuçları ?????? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

127 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE TEŞEKKÜRLER Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


"T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları